fc-miljomattan-cover-se

Miljömattan® by CWS

Service född ur havet

Renare golv. Renare miljö. 

I 50 år har CWS tillhandahållit ren och snygg innemiljö, minskat städkostnader och förlängt livslängden på golv med våra entrémattor och vår service, alltid med största möjliga hänsyn till miljön. Men varje dag tar vi del av nyheter om hur polarisar smälter och världens hav förorenas. Svenska vatten och kuster fylls av skräp och plaster.

Vi på CWS gör mer

2018 startade vi ett projekt med målet att sänka utsläppen från transporter och tvätt med minst 25 procent jämfört med idag – och samtidigt erbjuda samma service och samma funktion. Vi ville också öka andelen återvunnet material i själva mattan. 

Tillsammans med våra huvudleverantörer finkammade vi möjligheterna, och fann till sist en matta vars garn är 100 procent Econyl® – återvunnen fiber av fisknät som annars hade blivit kvar och skadat djurlivet i haven. Materialets prestanda när det gäller smuts och väta överstiger vida tidigare standarder på marknaden – så pass att vi faktiskt kan reducera våra utsläpp i hanteringen med hela 50 procent. Fantastiskt! 

Ett problem kvarstod dock – idag byts många mattor för tidigt på grund av att de ser smutsiga ut fastän de har kvar funktion för att ta emot väta och smuts. Nästa steg blev därför att laborera med färgkombinationer som gör att den nya mattan faktiskt ser fräsch ut ända tills det verkligen är dags att byta. Det var vi tvungna att lyckas med för att få ut maximal nytta av mattan. Efter mycket testande, både tillsammans med engagerade kunder och hemma i tvätteriet, hittade vi den optimala färgsättningen – unik för CWS.

fc-miljomatta-splash-se

Miljömattan® by CWS var född! 

Nu är vi väldigt stolta att erbjuda det vi alltid erbjudit – ren och snygg innemiljö, golv som håller längre och minskade städkostnader, numera med en service som halverar utsläppen och bidrar till att hålla rent i och kring våra hav. Vår vision är att det alltid går att göra mer – vi på CWS gör det.

Du vill väl vara med? Ladda ner broschyren och läs mer om Miljömattan® by CWS!

fc-miljomattan3-se