Coronavirus: Hur bra är CWS förberett?

Det nya coronaviruset ökar inom företag och ekonomi. Hur bra är CWS förberett på den aktuella utvecklingen?

CWS Hand Hygiene

Personliga expertråd

Anpassat för din bransch, utan förpliktelser

Är ni redan kund till CWS?
Hidden Fields

CWS värdesätter dina personuppgifter och du kan läsa mer om hur vi behandlar demhär. Genom att bocka i rutan och trycka på "Begär offert" godkänner du att vi kontaktar dig.

16 March 2020

Ökande efterfrågan på desinfektionsmedel, obruten leveranskedja i den globala handeln och osäkerhet om utbredningsvägarna för coronaviruset leder också hos CWS till ökad efterfrågan från kunder och medarbetare. Här har vi sammanställd de viktigaste frågorna och svaren för er.

Är styrelsen för Hygien hos CWS förberedd på de aktuella kraven?

Hygieniska lösningar står i medelpunkten för CWS serviceåtagande. Är RABC-hygienemanagementsystem certifierat enligt DIN 14065:2016 och testas det årligen av ett oberoende certifieringsföretag?  Detta innehåller bland annat intyg på verkan av våra desinficerande tvättförfaranden, som säkerställer ett effektivt dödande resp. inaktivering av potentionella sjukdomssmittämnen.  

 

Hur reagerar CWS internt för att skydda medarbetarna mot coronaviruset?

I relation till utbredningen av coronasmittan har företaget utarbetat en pandemiplan och informerar de anställda målinriktat och regelbundet om myndigheternas riktlinjer, ytterligare förhållningsregler och skyddsåtgärder. Ett gruppbaserat krishanteringsteam utvärderar dagligen situationen. I detta sammanhang har vi exempelvis utökat distansarbeten, undviker tjänsteresor och möten och vidtar ytterligare åtgärder för användning av skyddsutrustning i tvätterier och service.

 

Som medarbetare inom hyresservicen inom områdena Hygien, Yrkeskläder och Brandskydd är CWS personal dessutom utbildade inom ramen för hygienhanteringen. Dessutom finns ytterligare riktlinjer och förhållningsregler inom ramen för utbredningen av coronaviruset.

 

Kan CWS klara av kundönskemålen trots ökande efterfrågan?

Att uppfylla serviceavtalen gentemot CWS kunder är mycket viktigt för vårt företag. CWS har därför redan i god tid påbörjat att utöka volymen inom vårt hygiensortiment och anlitat ytterligare leverantörer. Naturligtvis måste också företaget ta hänsyn till utvecklingen inom de globala leverantörskedjorna. I dagsläget är alla produkter och service tillgängliga inom området för daglig handhygien. Antibakteriell tvål och artiklar för desinfektion står primärt till förfogande för känsliga inrättningar (T.ex. sjukhus) från tillverkaren. På grund av den nu höga efterfrågan kan det inom dessa områden uppstå längre leveranstider. De nu ökande begränsningar inom det offentliga livet, ökad smittfrekvens och också partiella stängningar av landsgränser, kan också få inflytande på leveransförmågan. I dessa fall informeras CWS kunder aktivt och vi bemödar oss om en snar lösning. 

 

Vilka ytterligare åtgärder har CWS vidtagit med tanke på kunderna?

Enligt WHO överförs 80 % av alla infektionssjukdomar genom händerna. Varje företag ska följaktligen lägga största värde på att de anställda kan tvätta och torka händerna på rätt sätt. Sjukdomsfallen kan på detta sätt märkbart reduceras. För skydd av CWS anställda har CWS vädjat till sina kunder om samarbete i hantering av coronaviruset. Skulle misstänka coronafall, eller bekräftade sjukdomsfall uppträda bland kunderna, träder konkreta skyddsåtgärder enligt avtal, i kraft.

CWS hänvisar också i sin externa kommunikation till betydelsen av handhygien för att motverka sjukdomen. Företaget ger tips och anvisningar hur man tvättar händerna på rätt sätt och sprider ut dessa bland annat på sociala medier, för att nå ut till så många människor som möjligt. Bara om alla hjälper till så kan man så fort som möjligt varaktigt minska utbredningen av coronaviruset.

All informationen angående rätt sätt att tvätta händerna, hittar ni under: haendehygiene.de