Personliga expertråd

Anpassat för din bransch, utan förpliktelser

Är ni redan kund till CWS?
Hidden Fields

CWS värdesätter dina personuppgifter och du kan läsa mer om hur vi behandlar demhär. Genom att bocka i rutan och trycka på "Begär offert" godkänner du att vi kontaktar dig.

Sekretessinformation & Villkor för deltagande för ONE-utlottningen

Villkor för deltagande för ONE-utlottningen

Inom ramen för den nya utgåvan av den digitala ONE genomför CWS International GmbH, Franz-Haniel-Platz 6- 8, 47119 Duisburg (i det följande kallat "CWS") en pristävling. Alla som deltar i tävlingen är med i utlottningen av 5 CWS huvtröjor i CWS-design. Rätt att delta har bara medarbetare i CWS resp. hela CWS-gruppen.

För att delta i utlottningen, måste deltagaren i pristävlingen senast den 16:e april 2021, elektroniskt sända in uppgifter om för- och efternamn samt firma-e-postadressen.

Utlottningen av huvtröjorna bland alla deltagarna som är berättigade till att delta, sker den 23:e april 2021 slumpvis. Varje deltagare kan bara vinna en huvtröja. Utlottningen görs av 2 medarbetare på avdelningen Corporate Communications på CWS. Meddelande till vinnaren sker med e-post samma dag som utlottningen sker.

Dataskyddsinformation i samband med användningen av denna websida, finns här.

Information om hanteringen av era personuppgifter i samband med denna tävling, finner ni här:

 

Dataskyddsinformation om utlottningen

Vi på CWS är glada att du som medarbetare på CWS resp. i CWS-gruppen har bestämt dig för att delta i pristävlingen i den digitala utgåvan av ONE. Deltagandet i denna tävling är frivilligt.

Vi inom CWS vill ge er ytterligare information om vad vi gör med de personrelaterade data som framkommer i pristävlingen: 

 1. Om du har beslutat att delta i pristävlingen deltar du i egenskap av medarbetare på CWS resp. i CWS-gruppen också i utlottningen. Då måste du ange ditt förnamn och efternamn samt din e-postadress. Denna personrelaterade data behövs för verifikation och kontroll att du tillhör den grupp som kan delta i undersökningen och för att kunna skicka ett eventuellt besked om vinst. Genom att skicka in pristävlingen medger du att denna personrelaterade data kan användas för detta ändamål.

 2. Ansvarig för behandling av era personrelaterade data, enligt dataskyddslagen GDPR (i Tyskland DSGVO), är

  CWS International GmbH 
  Franz-Haniel-Platz 6-8 
  47119 Duisburg
  Tyskland 

 3. Den som är ansvarig för dataskyddet kan nås enligt följande: 

  CWS International GmbH 
  Datenschutzbeauftragter 
  Franz-Haniel-Platz 6-8 
  47119 Duisburg 
  Tyskland 
  E-mail:Datenschutzbeauftragter@cws.com 

 4. Bearbetningen av din personrelaterade data görs baserat på samtycket som du ger genom att sända in pristävlingen till CWS. Den juridiska grunden baseras på Art. 6 avsnitt 1 lit. a) GDPR. 

 5. Din personrelaterade data används uteslutande inom ramen för pristävlingen i den digitala utgåvan av ONE. Inom ramen för datalagring bearbetas din personrelaterade data bara i avdelningen Corporate Communications i CWS. Överföring till tredje part sker inte.  

 6. Dina personuppgifter kommer att raderas eller blockeras så snart syftet med lagringen upphör. Lagring får också ske om detta har föreskrivits av den europeiska eller nationella lagstiftaren i EU´s förordningar, lagar eller andra förordningar som gäller den registeransvarige. En spärrning eller radering sker också om en lagringsperiod som föreskrivs i ovannämnda normer löper ut, såvida det inte behövs ytterligare lagring av uppgifterna för ingående av ett avtal eller om avtalet har fullgjorts. 

 7. Du har alltid möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till bearbetning av personuppgifter. Kontakta oss via e-post om du vill återkalla samtycket för lagring av era personuppgifter i samband med denna pristävling. Återkallandet gäller då för all framtid. I detta fall kan inte heller något meddelande om vinst skickas ut. För att återkalla samtycket och motsätta dig lagringen kan du använda e-post-adressen till kontaktpersonen för dataskydd.   

 8. Du har följande rättigheter gentemot den registeransvarigeavseende era personuppgifter: 

  1. Rätt till information 

  2. Rätt till rättelse eller radering 

  3. Rätt att begränsa behandlingen 

  4. Rätt att invända mot behandlingen 

  5. Rätt till dataöverföring 

  6. Ni har också rätt att klaga till en tillsynsmyndighet för dataskydd om vår behandling av era personuppgifter. 

 9. Den nödvändiga dataskyddsinformationen för CWS websida kan ni hämta här.