Service Car

Požiadajte zadarmo!

Ste už zákazníkom CWS?

Informácie o spracovaní vašich osobných údajov nájdete tu

Hidden Fields

Služby

Produkty pre akúkoľvek požiadavku pohodlne v plnom servise

Naša ponuka je dokonalá práve vďaka nášmu servisu. Našim prianím je vaša spokojnosť.

CWS je vašim medzinárodným partnerom v servisných službách. Poskytujeme kvalitné a individuálne riešenia čistoty v exkluzívnom designu. S flexibilným a perfektne zladením portfóliom produktov. Za našimi výrobkami sú systematické riešenia a profesionálny servis, ktorý šetrí váš čas. Čas, ktorý môžete využiť pre seba.

 

Poradenstvo

Podrobné poradenstvo je súčasťou balíčka našich služieb, presná analýza situácie priamo u vás a podrobné poradenstvo týkajúce sa jednotlivých produktov umožňujú vytvárať individuálne riešenia priamo na mieru, s ohľadom na príslušnú cieľovú skupinu, potrebné vybavenie a normy, ktoré je nutné splniť.

 

Pranie a logistika

Pokiaľ máte výrobky od firmy CWS, budete môc užívať výhody vyplývajúce z nášho pohodlného servisu, role uterákov i hygienické boxy vyzdvihneme, vyperieme pri dodržaní najvyšších hygienických štandartov a potom ich vrátime späť.

 

Údržba a opravy

V rámci nášho kompletného servisu sa budeme venovať údržbe všetkých výrobkov. Zariadime, aby všetky výrobky boli vždy funkčné. Pokiaľ to nie je možné, zariadime samozrejme náhradu.

 

Kontrola kvality

Kvalita a dlhá životnosť sú pre nás dôležité. Všetky výrobky, ktoré vyzvihneme a vyperieme alebo vyčistíme v našej práčovni, napríklad rohožky, uterákove rolky alebo hygienické boxy, prechádzajú kontrolou kvality. Môžeme si byť istí, že vaši zákazníci budú mať vždy k dispozicii výrobky, ktoré sú použiteľné.

 

Montáž a demontáž

Vo frime CWS sa staráme rovnako o to, aby montáž dávkovačov bola v mieste určenia prevedená odborne. Vždy berieme v úvahu individuálne potreby cieľových skupín, napríklad ideálnu výšku dávkovačov v materských školách a centrách. Samozrejme zariadime tiež ich demontáž vrátane odborného prístupu k ďlšiemu využitiu alebo recyklácii. 

 

Produktové školenie

Dávkovače CWS sú koncipované tak, aby sa dali používať intuitívne a aby bolo možné meniť spotrebný materiál. Naši technici radi poskytnú osobám zodpovedným za upratovanie či údržbu podrobnejšie informácie o používání, otváraní a výmene spotrebného materiálu. Môžete si objednať aj špeciálne školenie. Viac informácií o plnení dávkovačov najdete tiež na "YouTube"https://www.youtube.com/watchv=iL8OgX24ByQ&list=PLz6l_pHK0W0KSoWkSfUxh9kkw3ttKR5as

 

Servis pre doplňujúci materiál

U firmy CWS si môžete zakúpiť nie len všetko príslušenstvo a spotrební materiál, napríklad toaletný papier alebo utierky na ruky, dávkovače mydla alebo čistiacich prostriedkov, CWS poskytuje tiež údržbu dávkovačov a dodávku všetkého spotrebného materiálu. Je nutné dávkovače iba doplniť a hygiena bude perfektná. U výrobkov CleanSeat a Air Bar poskytujú naši servisní technici tiež výmenu spotrebného materiálu (dezinfekčné prostriedky alebo vône do osviežovačov vzduchu).

 

Prenájom

Prenájom od firmy CWS tvorí súčasť našej ponuky a vyplatí sa! Prenájom predstavuje cenovo výhodnú variantu pre zákazníka a je založený na myšlienke, že sa stanete spoluužívatelia nášho kapitálu, ktorý tvorí kompetencie, personál, kapacita skladu atď. Význam pre vás, je že nepotrebujete počiatočnú investíciu, nemusíte sa zaoberať plánováním a skladováním a máte menej práce. Ušetríte tým čas aj investície.