Budovanie dôvery prostredníctvom udržateľných dodávateľských reťazcov

Aby bola zaručená udržateľnosť v celom dodávateľskom reťazci, CWS spolupracuje so starostlivo vybranými partnermi – ako je taliansky špecialista na látky Klopman.

klopman-greenwear-fabric-range_la02.jpg

Nezáväzné individuálne poradenstvo

Odborné znalosti vášho odvetvia

Ste už zákazníkom CWS?
Hidden Fields

Informácie o spracovaní vašich osobných údajov nájdetetu

1 september 2022


V dobe globalizovanej ekonomiky sa spoločenská zodpovednosť podnikov stáva čoraz dôležitejšou. V tejto súvislosti sa do centra pozornosti dostáva kompletný hodnotový reťazec – najmä v oblasti textilnej výroby. Spoločnosti, ktoré chcú vyrábať skutočne udržateľné textilné výrobky, musia zvážiť aj sociálne a ekologické štandardy svojich dodávateľov. CWS preto pri výbere svojich partnerov venuje týmto aspektom veľkú pozornosť. Výborným príkladom tejto precíznosti je spolupráca s firmou Klopman. Pre svoje kolekcie udržateľného oblečenia CWS už mnoho rokov veľmi úzko spolupracuje s talianskym textilným výrobcom.

Klopman: Priekopník v oblasti udržateľnosti

Znižovanie vplyvu na životné prostredie je neoddeliteľnou súčasťou firemnej kultúry odevného špecialistu so sídlom vo Frosinone. So svojou modernou kombinovanou teplárňou a elektrárňou spoločnosť využíva teplo vznikajúce pri výrobných procesoch na výrobu elektriny – pokrýva 60 percent svojich energetických potrieb. Okrem iného to Klopmanovi umožňuje dosahovať výrazne lepšie hodnoty emisií CO2, ako vyžaduje zákon. V roku 2015 sa už textilnému výrobcovi podarilo udržať 9 000 ton pod povoleným ročným limitom. Sofistikované systémy odsávania vzduchu, recyklovaná voda a LED svetlá sú ďalšími prostriedkami, ktorými Klopman znižuje dopad na životné prostredie. Okrem toho bola spoločnosť jedným z prvých výrobcov látok, ktorí zverejnili riadnu správu o udržateľnosti.

Certifikovaný záväzok

Všetky textilné výrobky Klopman sú certifikované značkou Oeko-Tex® "Standard 100". Spoločnosť pôsobí aj v súlade s medzinárodnou normou ISO 14001 pre systémy environmentálneho manažérstva. Napokon, certifikát Oeko-Tex®STeP potvrdzuje, že Klopman efektívne využíva zdroje okrem environmentálnej kompatibility a dodržiavania spoločensky prijateľných pracovných podmienok.

„Udržateľnosť začína vo vašej vlastnej spoločnosti. Dôležitú úlohu však zohráva aj dodávateľský reťazec,“ hovorí Claus Bamm, riaditeľ strategického nákupu pracovných odevov v CWS. „Ako priekopník v oblasti trvalo udržateľnej výroby látok je Klopman dôležitým partnerom pre naše ponuky služieb. Prostredníctvom partnerstiev, ako je toto, CWS zaisťuje, že optimalizujeme výkon v oblasti udržateľnosti v rámci našich vlastných obchodných operácií aj mimo nich.

V našej najnovšej správe CWS Sustainability Report sa môžete dozvedieť viac o tom, ako CWS vytvára zdravší a bezpečnejší svet pre budúce generácie, teraz aj dnes.


Think Circular – prístup CWS k udržateľnosti

Obchodný model CWS sa zameriava na koncept „Produkt ako služba“ a zahŕňa vysoko integrovaný hodnotový reťazec. To vytvára pevný základ pre uvedenie udržateľného obehového hospodárstva do praxe a vdýchnutie života hlavnému princípu CWS „Think Circular“. V tejto súvislosti CWS sleduje ambiciózne ciele udržateľnosti pre blízku budúcnosť.