CWS sa zaväzuje podporovať vás pri pokračovaní vo vašej činnosti

Pre zdravší a bezpečnejší zajtrajšok - to je cieľ, ktorý si spoločnosť CWS stanovila. Tento zámer chceme poskytnúť ako moderný poskytovateľ riešení. Naša úloha nebola nikdy dôležitejšia ako dnes. V tomto náročnom období pandémie COVID-19 sa spoločnosť CWS zaviazala podporiť vás v úspešnom a neprerušenom vykonávaní vašich činností.

Jürgen Höfling

Nezáväzné individuálne poradenstvo

Odborné znalosti vášho odvetvia

Ste už zákazníkom CWS?
Hidden Fields

Informácie o spracovaní vašich osobných údajov nájdetetu

25 marec 2020

Vážení zákazníci,

pre zdravší a bezpečnejší zajtrajšok - to je cieľ, ktorý si spoločnosť CWS stanovila. Tento zámer chceme poskytnúť ako moderný poskytovateľ riešení. Naša úloha nebola nikdy dôležitejšia ako dnes. V tomto náročnom období pandémie COVID-19 sa spoločnosť CWS zaviazala podporiť vás v úspešnom a neprerušenom vykonávaní vašich činností. Spoliehate sa na nás, že vám pomôžene vyriešiť vaše problémy v oblasti hygieny, pracovných odevov, čistých priestorov, zdravotnej starostlivosti, požiarnej bezpečnosti a kompletných toaliet. Sme si dobre vedomí našej zodpovednosti.

Je našou profesiou a prioritou slúžiť našim zákazníkom, a tým podporujeme širokú škálu rôznych odvetví, medzi inými zdravotníctvo a domovy dôchodcov, farmaceutický a potravinársky priemysel, verejné orgány, remeslá atď. Naši zákazníci, najmä zo sféry zdravia a bezpečnosť, sa môžu spoľahnúť na naše služby. V nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch budú tieto inštitúcie naliehavo potrebovať primerané a zvýšené dodávky hygienických výrobkov, dezinfikovaných textílií a hygienického ochranného odevu. My v spoločnosti CWS urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme vás podporili.

Pre CWS je zdravie našich zamestnancov a zákazníkov najvyššou prioritou! CWS pracuje v súlade s oficiálnymi odporúčaniami a prijala ďalšie preventívne opatrenia v rámci celej skupiny. Pokiaľ ide o šírenie koronavírusu, vypracovali sme pandemický plán a poskytujeme našim zamestnancom cielené a pravidelné informácie o oficiálnych usmerneniach a dodatočných pravidlách správania a ochranných opatreniach. Tím krízového riadenia v celej skupine posudzuje situáciu každý deň. V tejto súvislosti sa napríklad zaviedlo rozšírenie práce na diaľku, odstránenie služobných ciest a stretnutí a ďalšie používanie ochranných prostriedkov v práčovni a službách.

Spoločnosť CWS sa snaží prispieť v týchto časoch - a bude v tom aj naďalej pokračovať. „My v CWS“ - kde je takmer 12 000 ľudí, ktorí pre vás každý deň plnia svoj záväzok poskytovať služby, so zameraním na náš záväzok spoľahlivej hygieny. Ďalšie informácie o tom, ako postupujeme v kíze skrz koronavírusu, nájdete na našej webovej stránke. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Ďakujeme za dôveru v tomto náročnom období. Zdravie je na prvom mieste. Zostaňte zdraví a dávajte si na seba pozor!

 

S pozdravom,

Jürgen Höfling