Piktogramme_gruppiert

CWS zakotvuje udržateľnosť v spoločnosti

V snahe napredovať z hľadiska udržateľnosti sa CWS sústredí na trvácne produkty. A tiež na dlhodobo udržateľné aktivity.

26 november 2020

Pre CWS je vízia bezpečnej a zdravej budúcnosti v centre všetkých aktivít. Spoločnosť preto venuje osobitnú pozornosť udržateľnosti pri rozvoji svojich obchodných aktivít.

>>> Prečítajte si viac o udržateľných produktoch a službách, ktorými sme vám k dispozícii.