Dekarbonizácia: Ako CWS podporuje opatrenia v oblasti klímy

Každý, kto chce urobiť veľké kroky, musí najprv vedieť, na čom je. Spoločnosť CWS preto vypočítala svoju kompletnú uhlíkovú stopu a teraz pracuje na systematickom prístupe k znižovaniu emisií CO2 vo všetkých svojich prevádzkach.

Think Circular

Nezáväzné individuálne poradenstvo

Odborné znalosti vášho odvetvia

Ste už zákazníkom CWS?
Hidden Fields

Informácie o spracovaní vašich osobných údajov nájdetetu

10 november 2022

Dekarbonizácia je ústredným aspektom energetickej transformácie a všetkých snáh o väčšiu kompatibilitu s klímou. Krajiny, organizácie a spoločnosti na celom svete sa preto snažia výrazne znížiť svoje emisie. Aj spoločnosť CWS intenzívne pracuje na dekarbonizácii procesov vo všetkých oblastiach podnikania a na znižovaní emisií CO2. Východiskový bod: dôkladná analýza súčasného stavu klimatickej výkonnosti spoločnosti.

Úplná transparentnosť: Uhlíková stopa spoločnosti CWS

"Ak chceme brať opatrenia v oblasti klímy vážne, musia byť emisie CO2 v celom našom hodnotovom reťazci úplne transparentné," hovorí manažér pre udržateľnosť spoločnosti CWS Luca Costa. "Chceme pochopiť všetky potenciálne páky dekarbonizácie aj z obchodného a finančného hľadiska, aby sme mohli stanoviť priority investícií a vyhodnotiť vplyv na naše príjmy." Na začiatok spoločnosť CWS analyzovala všetky údaje relevantné pre dekarbonizáciu v roku 2021 a zdokumentovala ich v kompletnej podnikovej uhlíkovej stope. Zahŕňala napríklad vlastné zdroje CO2 spoločnosti, ako sú výrobné zariadenia a vozový park, ako aj emisie z nakupovanej energie, napríklad elektriny a pary. Analýza nakoniec ukázala, že spoločnosť produkuje emisie CO2 vo výške 218 000 ton ročne.

Majákové projekty pre čistejšiu budúcnosť

Keďže ochrana klímy nemôže prebiehať za zatvorenými dverami, spoločnosť CWS zverejnila kľúčové zistenia hodnotenia CO2 v aktuálnej správe o udržateľnosti spoločnosti CWS. "Zverejnením údajov preberáme maximálnu zodpovednosť," hovorí Costa. Zistenú hranicu 218 000 ton emisií CO2 je teraz potrebné znížiť pomocou strategických rozhodnutí a cielených investícií tak, aby spoločnosť CWS dosiahla svoje ambiciózne klimatické ciele v čo najkratšom čase. Prvé kroky už boli podniknuté: Spoločnosť CWS spustila množstvo pilotných projektov efektívneho hospodárenia s energiou, ktorých cieľom je v nasledujúcich rokoch výrazne znížiť emisie CO2. Spoločnosť napríklad zaviedla inovatívny koncept čistenia v práčovniach rohoží v Solingene a Olchingu, ktorý šetrí až 30 % primárnej energie. Odhaduje sa, že zníženie spotreby plynu a elektrickej energie len v práčovni v Olchingu by mohlo viesť k úspore až 280 ton CO2 ročne.

"Takéto projekty sú základom ochrany klímy, ktorá si zaslúži svoje meno," hovorí Costa. "Budeme pokračovať v testovaní a zavádzaní nových opatrení energetickej účinnosti s cieľom znížiť naše emisie CO2."

 

V najnovšej správe o udržateľnosti spoločnosti CWS sa dozviete, čo spoločnosť robí už dnes, aby vytvorila zdravší a bezpečnejší svet pre budúce generácie.