Digitálne riešenia pre optimálny manažment hygieny na toaletách

Pandémia COVID-19 zmenila globálnu ekonomiku a spôsob nášho života, práce a podnikania. Moderné IoT technológie hrajú čoraz dôležitejšiu úlohu pri zvládaní nových výziev, ktorým čelia obzvlášť upratovacie spoločnosti.

Annetta Lust, vedúca oddelenia Digital Business Solutions, CWS Hygiene International GmbH

Požiadajte zadarmo!

Informácie o spracovaní údajov

Hidden Fields
30 november 2020 Hygiena

Svet IoT je rozmanitý a rýchlo sa mení. Jednou z dôležitých výziev je technologické prepojenie budovy so systémom s cieľom proaktívne poskytovať služby a zabezpečiť dostupnosť produktov pre každého: prevádzkovateľov ako aj používateľov. Platí to najmä pre kancelárie a prostredia s vysokou návštevnosťou.


Kde nájde riešenie digitálnej toalety uplatnenie?

• Zber informácií o spotrebe a dostupnosti spotrebných
materiálov v oblasti, kde je použité riešenie IoT

• Zobrazenie skutočnej úrovne náplne umožňuje cielené plánovanie zdrojov.

• Cielené poskytovanie spotrebného materiálu priamo na mieste jeho použitia je veľkou výhodou z hľadiska minimalizácie kontaktu medzi ľuďmi, a tým aj zníženia rizika infekcie.

• Zvýšené požiadavky na hospodárnejšie zásobovanie umyvární. Zhromažďovanie údajov o zásobníkoch a počtu návštevníkov z umyvární umožňuje inteligentne navrhnúť upratovanie priestorov a zároveň splniť hygienické požiadavky.
Záujem upratovacích spoločností o riešenia IoT rastie. Spolu s EnOcean a členmi Aliancie EnOcean vyvíjame inovatívne riešenia a obchodné modely, ktorými prispievame k zdravšej a bezpečnejšej budúcnosti.

Ďakujeme za Vaše otázky a podnety. Radi by sme Vašu požiadavku spracovali čo najlepšie, a preto Vás prosíme o čo najpresnejšie vyplnenie formuláru.

Left
Right

Unsere Datenschutzinformationen finden Sie hier: Link

Hidden Fields