Štítky udržateľnosti poskytujú istotu a orientáciu

Udržateľnosť je jednou z najdôležitejších tém našej doby. Pre CWS je Think Circular neoddeliteľnou súčasťou nášho obchodného modelu. Štítky udržateľnosti ukazujú, ktoré produkty a služby spĺňajú normy.

pexels-alena-koval-886521_1.jpg

Nezáväzné individuálne poradenstvo

Odborné znalosti vášho odvetvia

Ste už zákazníkom CWS?
Hidden Fields

Informácie o spracovaní vašich osobných údajov nájdete tu

Štítky udržateľnosti – bludisko alebo dobrá orientácia?
Pre stále viac spoločností a spotrebiteľov, ale aj pre administratívy sa udržateľnosť stala rozhodujúcim kritériom nákupu. Združenia a zákonodarcovia zároveň sprísnili požiadavky na kritériá udržateľnosti. Rôzne odvetvia podliehajú širokému spektru požiadaviek, ktoré sú definované v zodpovedajúcich normách. V súčasnosti existuje viac ako 260 aktívnych štandardov v 194 krajinách a 15 sektoroch. (https://www.ecolabelindex.com/) Tieto majú slúžiť ako návod pre spotrebiteľov pri výbere produktov.

Certifikácia až po testovaní a dodržiavaní noriem
Ako sa dá zistiť, ktoré štandardy a normy spoločnosť dodržiava? Jednou z možností sú značky udržateľnosti, ktoré sa udeľujú po úspešnej certifikácii. Ecolabel Index, najväčší svetový adresár environmentálnych značiek, v súčasnosti počíta 455 environmentálnych značiek v 199 krajinách a 25 priemyselných odvetviach. (https://www.ecolabelindex.com/). Každý štítok predstavuje jasne definované normy, ktorých súlad skontroloval nezávislý orgán. Tento certifikačný proces zahŕňa podrobné preskúmanie toho, či sú splnené všetky normy spojené s označením. Môže sa to týkať používania chemikálií alebo pracovných podmienok, dodržiavania ľudských práv a mnohých ďalších. Nie sú povinné, ale môžu sa použiť len vtedy, ak sa preukáže súlad s normami. Týmto spôsobom si osoby s rozhodovacou právomocou a spotrebitelia môžu byť istí, že sú splnené podmienky spojené s označením, a to aj bez vykonania vlastných kontrol. Označenie zároveň komunikuje, aké ekologické a sociálne výhody má tento výrobok oproti výrobkom bez označenia. Ovplyvňujú tak nákupné rozhodnutia najmä medzi kritickými spotrebiteľmi, ale aj v tendroch. Je to preto, že spoločnosti a verejný sektor tiež venujú čoraz väčšiu pozornosť dopadu ich konania pri rozhodovaní o kúpe a prenájme.

Štítky v CWS: Orientácia a udržateľný záväzok
CWS tiež používa rôzne označenia, aby ukázala, ktoré produkty a služby spĺňajú ktoré kritériá udržateľnosti. Spoliehame sa na uznávané značky, ktoré majú povesť, že stanovujú vysoké štandardy a dôkladne kontrolujú normy. Vyberajú sa aj s ohľadom na odvetvia a trhy, na ktorých pôsobíme.

Štítkami oslovujeme osoby s rozhodovacou právomocou aj spotrebiteľov. Cieľom je dať im istotu, že si vyberajú udržateľné produkty a služby. Označenia tiež dokazujú, že udržateľnosť je naším obchodným modelom. Audity v rámci previerky na získanie označenia nám zároveň ukazujú, v čom sa môžeme ešte zlepšiť. Týmto spôsobom prispievajú k nášmu obchodnému modelu dvoma spôsobmi.

Ktoré značky udržateľnosti sú pre nás relevantné a aké požiadavky sú s nimi spojené, predstavíme v nasledujúcich článkoch.

>>> Chcete sa dozvedieť viac o našom cirkulárnom obchodnom modeli? Potom postupujte podľa tohto odkazu