Healthier Safer

Nezáväzné individuálne poradenstvo

Odborné znalosti vášho odvetvia

Ste už zákazníkom CWS?
Hidden Fields

Informácie o spracovaní vašich osobných údajov nájdetetu

Informácie o udržateľnosti

CR Reporty

Ako poskytovateľ komplexných služieb v oblasti inovatívnych riešení nájmu v oblasti hygieny, pracovného oblečenia a požiarnej bezpečnosti CWS preberá zodpovednosť za zdroje, ktoré sa využívajú na naše služby, ako aj za zamestnancov, ktorí tieto služby poskytujú. U CWS je udržateľnosť ústredným prvkom obchodného modelu a jeho strategickej orientácie.

Stratégia udržateľnosti CWS, rovnako ako spoločnosť, sa neustále vyvíja. Tradíciou je však pokrytie toho, čo predstavuje udržateľnosť pre CWS: údaje sa zbierajú od roku 2010 a každoročne sa uverejňujú od zverejnenia prvej správy v roku 2012.