Labelling

Požiadajte zadarmo!

Ste už zákazníkom CWS?
Hidden Fields

Informácie o spracovaní vašich osobných údajov nájdete tu

Udržateľné pracovné odevy

Cirkulárna ekonomika je základným princípom nášho obchodného modelu. Servisný model CWS je navrhnutý tak, aby znížil vplyv na životné prostredie a spomalil cyklus materiálov.

Používajte a znova používajte namiesto nákupu a výmeny. Ale robíme oveľa viac!

Vedieť, čo nosíte

Pod heslom "Vedieť, čo nosíte" CWS Workwear transparentne ukazuje, čo nositeľky CWS textílií nosia na svojej koži. Každý novo vyrobený odev je označený štítkom s QR kódom. Poskytuje informácie o pôvode odevu, ako aj o jeho environmentálnych vlastnostiach, znášanlivosti s pokožkou a očakávanej životnosti.

kwyw mobile phone label scan