CWS Keyvisual Corporate Postit Cycle

Požiadajte zadarmo!

Ste už zákazníkom CWS?

Informácie o spracovaní vašich osobných údajov nájdete tu

Hidden Fields

Udržateľnosť v centre našej pozornosti

Aktívny prístup

Ťaháme za jeden povraz  

Od mydiel šetrných k životnému prostrediu až po recykláciu vyradených textilných uterákov a pracovných odevov - vedomé využívanie zdrojov sa prelína všetkými obchodnými oblasťami, v ktorých sme aktívni. Či už je to oblasť hygieny, rohože alebo pracovné odevy. V tejto sekcii vám ukážeme čo robíme a ako sa snažíme zlepšovať.

Prehľad tém

wear2wear™

Našim cieľom je uzatvorenie textilného cyklu pomocou recyklovateľných materiálov.

Mikroplasty

Drobné plastové častice znečisťujú životné prostredie. V našich mydlách nahrádzame mikroplasty prírodnými látkami.

Zistiť viac

Vytvorme kruh udržateľnosti

Cyklus udržateľnosti

Najlepším príkladom sú naše riešenia na prenájom. Produkty su stále v obehu.

Zistiť viac

Compliance-Management

Berieme na seba zodpovednosť

Berieme na seba zodpovednosť aj nad rámec zákonných požiadaviek. Vždy sa podrobujeme testom a pracujeme ruka v ruke s našimi dodávateľmi a partnermi.

Vyvinuli sme systém riadenia našich obchodných procesov, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je výbor, ktorý definuje a pripravuje opatrenia. Zahŕňa však tiež stanovenie potenciálnych rizík, zavedenie kontrolných systémov a pravidelné školenie našich zamestnancov.

Komplexné riešenia z jedného zdroja

CWS Building

CWS vás podporuje v rôznych oblastiach

Neustále pracujeme na vytváraní zdravého a bezpečného prostredia. Podstatnú úlohu hrá viac aspektov, preto sa nezaměřujeme iba na jeden. Sme radi, že môžeme byť po vašom boku ako spoľahlivý servisný partner v oblastiach hygieny, pracovných odevov a rohoží.

Riešenia a produkty

Naše divízie

CWS Hygiene

Hygiena

Od vybavenia toaliet až po dokonalú hygienu rúk

CWS Workwear

Pracovné oblečenie

Chráňte svojich zamestnancov a utvárajte imidž vašej spoločnosti.

CWS Floor Care

Rohože

Rohože do výrobných hál a vstupných priestorov.