Gieterij werkkledij

Požiadajte zadarmo!

Ste už zákazníkom CWS?
Hidden Fields

Informácie o spracovaní vašich osobných údajov nájdete tu

Zlieváreň

Pri zlievaní kovov a vytváraní zliatin sú pracovníci v tomto odvetí vystavení vysokým teplotám. Chybne zvolené pracovné oblečenie alebo ochranné pracovné pomôcky môžu naviac spôsobiť prehriatie organizmu. To všetko môže organizmus silne zaťažiť. Nechajte si poradiť od odborníkov. Naši odborníci poznajú požiadavky tohoto odvetia na profesionálne oblečenie. Individuálne vyskúšame, aké oblečenie je pre vašich pracovníkov najlepšie.

Naše oblečenie Pure Metal poskytujú optimálnu ochranu, sú vybavené ochranou pri zváraní, ochranou proti ohnu, ochranou proti škodlivému svetlu a majú antistatické vlastnosti. Spolahnite sa na náš ako na spoľahlivého partnera.

Nezáleží na tom či ide o pracovné oblečenie alebo o ochranné pracovné pomôcky, pranie, opravy, výmena veľkosti či vybavenie pre nových pracovníkov. Môžete sa spoľahnúť, že vaše profesionálne oblečenie bude vždy spĺňať aktuálne bezpečnostné požiadavky.