CWS spodbuja širjenje obnovljivih virov energije za lastno uporabo

Širjenje obnovljivih virov energije lahko pozitivno vpliva na ogljični odtis podjetja. Ena od pobud za zmanjšanje emisij CO2 v podjetju CWS je zato uvedba sončne energije.

solar

Osebno strokovno svetovanje

Prilagojeno vaši panogi in nezavezujoče

Ste že CWS-jev kupec?
Hidden Fields

Informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov so na voljotukaj

13 March 2023

Energetski sektor povzroča velik delež emisij toplogrednih plinov. Pri pretvorbi fosilnih goriv, kot so premog, zemeljski plin ali mineralno olje, v energijo se sproščajo tako imenovane "z energijo povezane emisije" (ogljikov dioksid (CO2) ali škodljive snovi v zraku). Trenutno družba CWS kupuje električno energijo iz omrežja in uporablja zemeljski plin za procese ogrevanja. Tako je družba CWS leta 2021 povzročila 3.421 ton emisij CO2, ki so nastale zaradi proizvodnje pridobljene energije.

Po drugi strani pa lahko širitev uporabe obnovljivih virov energije pozitivno vpliva na bilanco CO2. Ena od pobud za zmanjšanje emisij CO2 v podjetju je zato uvajanje obnovljivih virov energije, kot je sončna energija. Z namestitvijo hibridnih sončnih kolektorjev lahko hkrati proizvajate električno energijo in ogrevate vodo. Prav pred kratkim je bil na strehi stavbe CWS v Čakovcu na Hrvaškem nameščen fotovoltaični sistem (glej sliko). Nadaljnji fotovoltaični sistemi so načrtovani v Solingenu (Nemčija), Den Boschu (Nizozemska) in Glattbruggu (Švica).

Z vsakim ukrepom smo korak bližje našemu ambicioznemu podnebnemu cilju: do leta 2023 zmanjšati emisije za 50 %!