Tomorrow now

Osebno strokovno svetovanje

Prilagojeno vaši panogi in nezavezujoče

Ste že CWS-jev kupec?
Hidden Fields

Informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov so na voljo tukaj

Change, together.

Spremembe delujejo le skupaj. Družba CWS želi nenehno izboljševati svoj prispevek k čisti in trajnostni prihodnosti.

Kaj smo že dosegli in kaj nas še čaka, preberite v našem trajnostnem poročilu 2022/2023.

 

Skupina CWS je prejela zlato priznanje EcoVadis

Skupina CWS je prejela zlato priznanje EcoVadis, kar jo uvršča med najboljših 5 odstotkov podjetij primerljive velikosti in panoge. V primerjavi z lanskim letom se je CWS s srebrnega razreda povzpel na zlati. EcoVadis zagotavlja platformo, na kateri se pregledajo in ocenijo merila ESG za podjetja ter tako omogočijo njihovo primerljivost. ESG se nanaša na okoljsko, družbeno in korporativno upravljanje. Ocene ESG preučujejo in ocenjujejo družbeno in okoljsko odgovornost podjetij.

EcoVadis Gold 2022

Postopek ocenjevanja EcoVadis preveri veliko število projektov in njihov status, ki se nato pretvori v na dokazih temelječo oceno z enostavno berljivimi ocenjevalnimi kartami. Na podlagi ocene, tj. doseženega končnega rezultata, organizacija nato dodeli svoje ocene. Pri tem se opredelijo tako prednosti kot področja, ki jih je treba v organizaciji izboljšati.

 

Der neue CWS Nachhaltigkeitsbericht 2022/2023

Poročilo o trajnostnem razvoju CWS 2022/2023

Change, together.

Za družbo CWS je trajnost vizija prihodnosti, poslovni model in vodilni okvir za odgovorno delovanje. Za dosego tega cilja se podjetje osredotoča predvsem na trajnostne izdelke in razogljičenje. V našem novem trajnostnem poročilu lahko preberete, kako to počnemo na področjih higiene, delovnih oblačil, čistih prostorov in požarne varnosti.

 

Poročilo o trajnostnem razvoju CWS 2022/2023

Hier können Sie den Nachhaltigkeitsbericht runterladen

Živimo s krožnostjo 

Kako je krožno gospodarstvo videti v podjetju CWS in kaj krožnost pomeni za nas? To izveste v našem posnetku »Razmišljaj krožno« - »Think Circular«.  

Kaizen: skupaj postajamo boljši

Japonski izraz »Kaizen« pomeni »nenehno se izboljševati«. Podjetje CWS uporablja to metodo vitkega upravljanja za prepoznavanje težav in optimizacijo procesov. 

V videoposnetku si lahko ogledate, kako izvajamo Kaizen v praksi na naši švicarski lokaciji v Glattbruggu. 

Enkelfähig - jutri se vedno začne že danes

V podjetju CWS delujemo v skladu z načelom enkelfähig. Kot del pobude enkelfähig matičnega podjetja Haniel s svojim krožnim poslovnim modelom zagotavljamo bolj zdravo in varnejšo prihodnost. 

V družbi CWS enkelfähig ukrepe prenašamo v našo krovno trajnostno strategijo "Think Circular" in ustvarjamo vrednost za generacije z združevanjem gospodarskega uspeha z ukrepi, ki temeljijo na vrednosti.Trajnost in dobičkonosnost sta za nas tesno povezani. Poslujemo na način, ki je prijazen do generacij in s tem enkelfähig.

Za bolj zdravo in varnejšo prihodnost. Že danes. 

Enkelfaehig Label

 

 

 

 

 

 

Naša trajnostna strategija

Trajnostni izdelki

Do leta 2025 želimo, da bi naši trajnostni izdelki predstavljali več kot 90 odstotkov naših novih poslov. Do istega leta želimo svoje dobavne verige prilagoditi za trajnost in preglednost; med drugim bomo revidirali 100 odstotkov naših dobaviteljev iz držav s tveganjem.

Razogljičenje našega poslovanja

Do leta 2030 nameravamo zmanjšati emisije CO2e za 50 odstotkov na področju logistike in obratovanja pralnic.

Sklenitev zanke

Svoje izdelke ponujamo v storitvenem ciklu in jih razumno uporabljamo tudi po izteku njihove življenjske dobe.

Odgovorna dobavna veriga

V vseh svojih procesih zmanjšujemo svoj okoljski in družbeni odtis.

Najboljše delovno okolje v svojem razredu

Zdravje naših zaposlenih je naša prednostna naloga, skupaj s strokovnim razvojem ter vključevanjem vseh talentov in pogledov.

Portfelj trajnostnih izdelkov

recyclingsymbol-wear2wear-sustainability-cws-d-ret.jpg


Kot ponudnik storitev poskrbimo, da so naši izdelki dolgo v obtoku. To pomeni, da sta njihova vzdržljivost in trajnostna zasnova še posebej pomembni. Z oceno enkelfähig gremo še korak dlje: svoje izdelke preizkušamo, ocenjujemo in kvantitativno merimo njihovo trajnost.​

 

V podjetju CWS želimo zagotoviti, da bo naša ponudba izdelkov in storitev v skladu z našim pristopom k trajnosti: da bomo lahko imeli resnično celovito trajnostno ponudbo, ki bo prispevala k bolj zdravi in varnejši prihodnosti. ​

​Eden od ukrepov, s katerim se približujemo temu cilju, je ocena enkelfähig. Naše izdelke, vse od predpražnikov do delovnih hlač ter milnikov in penilnikov, skozi njihov celoten življenjski cikel skrbno preverjamo z vidika biotske raznovrstnosti, podnebnih sprememb, krožnosti, inovativnosti, zdravja in varnosti ter dobičkonosnosti. S temi merili jih lahko ocenimo v skladu s pristopom Enkelfähigkeit, ki je vodilno trajnostno načelo našega matičnega podjetja Haniel. To načelo jemljemo zelo resno: v skladu s posebej strogim ocenjevanjem enkelfähig, ki ga uporablja podjetje CWS, so kot trajnostni ocenjeni zgolj tisti izdelki, ki dosežejo oceno 3,5 ali več, kar presega Hanielovo zahtevo po oceni 3. ​

Enkelfaeig

 

 

 

 

Do zdaj smo ocenili več kot 90 odstotkov naše ponudbe na področju higiene in delovnih oblačil, pridobljena spoznanja pa nam bodo v prihodnje pomagala razviti še bolj trajnostne izdelke. Naše stranke in partnerji so tako lahko prepričani, da tudi njihove odločitve prispevajo k prihodnosti, ki jo je vredno živeti. ​

Izvedite več

Več informacij o tem, kako se podjetje CWS zavzema za trajnost

Bolj barvito in bolje: raznolikost in vključenost v podjetju CWS

O raznolikosti in vključenosti se v družbi veliko razpravlja. Podjetje CWS si dejavno prizadeva tudi za krepitev lastne raznolikosti. Podjetje je uvrstilo raznolikost in vključenost na dnevni red svojega vodstva, nato pa je že naredilo naslednji logični korak: v Nemčiji je podpisalo listino o raznolikosti, čemur bodo sledile organizacije v vseh drugih državah. To je uradna zaveza podjetja CWS z namenom dosledno spodbujati raznolikost in vključenost v celotnem podjetju.

»Želimo ustvariti delovno okolje, v katerem je prav vsak posameznik, ne glede na spol, starost, narodnost, veroizpoved, invalidnost ali spolno usmerjenost, cenjen in lahko v celoti izkoristi svoje sposobnosti. Prepričan sem, da je raznolikost dobra podlaga za razvoj inovativnosti in vrhunske učinkovitosti,« je dejal Jürgen Höfling, generalni direktor skupine CWS. 

Ta proces vodi svet za raznolikost in vključenost – skupina CWS razume raznolikost kot povezovanje različnih pogledov, tj. vseh vidikov raznolikosti. Pri tem ne gre za kvote ali pravila, temveč za spoštovanje vsakega posameznega pogleda.

Storitev najema delovnih oblačil prispeva k varstvu podnebja s svojim aktivnim krožnim gospodarstvom – to je ugotovitev študije Circular Advantage, ki jo je skupina CWS izvedla leta 2020 v sodelovanju s svetovalnim podjetjem sustainable thinking. V povprečju storitev najema zmanjša emisije toplogrednih plinov za približno 50 odstotkov (vključno s prevozom).

Podnebna analiza je potrdila: storitev najema delovnih oblačil zmanjšuje emisije CO2

Storitev najema delovnih oblačil prispeva k varstvu podnebja s svojim aktivnim krožnim gospodarstvom – to je ugotovitev študije Circular Advantage, ki jo je skupina CWS izvedla leta 2020 v sodelovanju s svetovalnim podjetjem sustainable thinking. V povprečju storitev najema zmanjša emisije toplogrednih plinov za približno 50 odstotkov (vključno s prevozom).

 

Skupaj varujemo naše vrednote: Linija za zagotavljanje skladnosti podjetja CWS

Na liniji za zagotavljanje skladnosti podjetja CWS lahko dobavitelji in stranke podjetja zaupno prijavijo nepravilno in neetično ravnanje ter kršitve skladnosti.

Cilji trajnostnega razvoja

Trajnost za jutri

V podjetju CWS si vsak dan prizadevamo za bolj zdravo in varnejšo prihodnost. Pri tem nas vodijo uradni trajnostni cilji Združenih narodov, imenovani tudi cilji trajnostnega razvoja.

Sustainability Clean Water and Sanitation
Decent Work and Economic Growth
Sustainability Responsible Consumption and Production

 

 

 

Združeni narodi so opredelili 17 političnih razvojnih ciljev, ki so razdeljeni na tri področja: gospodarstvo, ekologijo in socialne zadeve. Namen te razdelitve je zagotoviti upoštevanje vseh ustreznih ravni trajnosti. V podjetju CWS ta celostni pristop podpiramo z najrazličnejšimi dejavnostmi.

Doseči enakost spolov ter krepiti vlogo vseh žensk in deklic

V podjetju CWS verjamemo, da je raznolikost bistvena sestavina živahne in produktivne kulture podjetja ter bogati vse naše ekipe, zato si v sodelovanju s svetom za raznolikost strateško prizadevamo za krepitev raznolikosti v celotnem podjetju.

Sustainability Gender Equality

Vsem zagotoviti dostop do vode in sanitarne ureditve ter poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri

Čista voda je nepogrešljiva za zdravje ljudi in narave, zato izvajamo različne ukrepe za zmanjšanje uporabe okolju škodljivih kemikalij pri pranju in na vseh področjih zmanjšujemo porabo sladke vode. Nekaj primerov:

 • usklajevanje naših dobaviteljev detergentov,
 • vlaganje v čiščenje vode,
 • programi pranja, ki varčujejo z viri,
 • inovacije izdelkov (npr. SmartWash),
 • izdelki brez mikroplastike.
Sustainability Clean Water and Sanitation

Spodbujati trajnostno, vključujočo in vzdržno gospodarsko rast, polno in produktivno zaposlenost ter dostojno delo za vse

Za nas so vedno v ospredju ljudje, zato si prizadevamo za zadovoljstvo tako svojih zaposlenih kot tudi strank. Preverjamo, ali se v dobavni verigi spoštujejo socialni standardi in pravila o skladnosti. Prizadevamo si za raznolikost naše delovne sile ter spodbujamo nadarjenost, zdravje in varnost vseh, ki delajo za nas.

 • Dejavnosti QESH v podjetju CWS (kakovost, okolje, varnost in zdravje)
 • Svet za raznolikost v podjetju CWS
 • Uporaba bombaža pravične trgovine
 • Partnerstvo s pobudo BSCI (angl. Business Social Compliance Initiative)
 • Sodelovanje v globalnem dogovoru Združenih narodov (UNGC)
Decent Work and Economic Growth

Zagotoviti trajnostne načine proizvodnje in porabe​​​​​​

Naš poslovni model temelji na konceptu stalnega in doslednega krožnega gospodarstva. Nenehno si prizadevamo, da bi bili naši izdelki čedalje bolj trajnostni ob enaki zmogljivosti ter podaljšujemo njihovo življenjsko dobo s stalno kakovostjo. V skladu s pristopom krožnega gospodarstva že med samim razvojem razmišljamo o njihovem celotnem življenjskem ciklu. 

 • Storitev najema je bistvo našega poslovnega modela
 • Popravilo oblačil, dejavnosti recikliranja naših darovalcev
 • Sodelovanje v pobudi wear2wear™
 • Okoljsko primerna zasnova
 • Uporaba bombaža pravične trgovine in papirja FSC
 • Ekološki certifikati
 • Certifikati Cradle2Cradle
Sustainability Responsible Consumption and Production

Sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam

Aktivno sodelujemo v boju proti podnebnim spremembam. Nenehno zmanjšujemo svoje emisije CO2 in porabo energije. S svojim krožnim poslovnim modelom pa pomagamo ohranjati tudi druge vire.

 • Sodelovanje s podjetjem ClimatePartner (podnebno nevtralno certificiranje tiskovin, projekti pogozdovanja skupaj s strankami)
 • Inovativni izdelki (npr. SmartWash)
 • Procesi pranja, ki varčujejo z viri
 • Orodje za optimizacijo naših dostavnih poti »Optimize My Day«
 • Širjenje e-mobilnosti
Sustainability Climate Action

Zaščita, obnova in spodbujanje trajnostne rabe kopenskih ekosistemov, trajnostno gospodarjenje z gozdovi, boj proti dezertifikaciji, zaustavitev in sprememba smeri degradacije tal ter zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti.

Zdravje našega okolja je odvisno od neokrnjenih ekosistemov. S svojimi trajnostnimi izdelki in različnimi prizadevanji vzdolž vrednostne verige prispevamo k varovanju kopenskega ekosistema. 

 • Sodelovanje s podjetjem ClimatePartner (podnebno nevtralno certificiranje tiskovin, projekti pogozdovanja s strankami).
 • Ekološki certifikati
 • Certifikati FSC (več kot 90 % našega papirja ima certifikat FSC ali prihaja iz trajnostnih virov)
 • Fairtrade
Sustainability Life on Land

Okrepiti sredstva za udejanja trajnostnih ukrepov in ponovno oživiti globalno partnerstvo za trajnostni razvoj.

V družbi CWS imamo vedno v mislih širšo sliko. S trajnostnimi izdelki lahko ustvarimo dodano vrednost za kupca in hkrati spodbujamo pozitiven razvoj za ljudi in okolje. Pozorni smo tudi na naše dobavne verige in si prizadevamo za poštene delovne pogoje in minimalen vpliv na okolje.

 • Članstvo v Globalnem dogovoru ZN
 • Fairtrade
 • Članstvo v Pobudi za socialno skladnost poslovanja (Business Social Compliance Initiative-BSCI)
 • Sodelovanje s Svetovno organizacijo za stranišča
 • Sodelovanje z organizacijo Made Blue
Sustainability Partnerships for the Goals

Celovita ponudba

CWS Budova

Vse na enem mestu.

Mnogi že poznajo naše predpražnike ter milnike in podjalnike brisač. Toda v podjetju CWS tudi optimiziramo vašo umivalnico, oblikujemo koncepte požarne varnosti ter oblikujemo in čistimo poslovna oblačila. To je le nekaj naših rešitev in vaših možnosti. Delamo za ljudi v najrazličnejših panogah, svetujemo, načrtujemo, preverjamo, popravljamo, razvrščamo, peremo, dokumentiramo itd. To počnemo z veseljem. In na trajnostni način.