CWS Workwear Food and Beverages Industry Mood Image

Nezávazné individuální poradenství

Odborné znalosti vašeho oboru

Jste již zákazníkem CWS?
Skrytá pole

Informace o zpracování osobních údajů naleznetezde.

Pracovní oděvy HACCP

Pracovní oděvy HACCP přispívají k zajištění hygienické kvality potravinářského průmyslu. Společnost CWS nabízí odpovídající pracovní oděvy HACCP v mnoha variantách.

Pracovní oděvy HACCP

Minimalizujte zdravotní rizika s pracovními oděvy v souladu s HACCP

V potravinářství není místo pro kompromisy. Spotřebitelé očekávají bezvadnou kvalitu potravin. Každý, kdo vyrábí, zpracovává nebo připravuje potraviny, proto musí dodržovat přísné hygienické předpisy, aby ochránil spotřebitele  před zdravotními riziky. Od roku 2004 jsou podniky povinny pracovat podle takzvaného konceptu HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points). To platí jak pro malé pekárny a řeznictví, tak pro velké zpracovatelské podniky.

HACCP je dnes celosvětově uznávaným a uplatňovaným přístupem k zajištění bezpečnosti potravin. Pomocí těchto jednotných specifikací a norem je zajištěno zdraví spotřebitelů na mezinárodní úrovni.

Od společnosti CWS Workwear obdržíte pracovní oděvy vyhovující HACCP pro rizikové třídy 1-3, certifikované podle DIN 10524, které pro Vás pereme a čistíme tak, aby k Vám odcházelo v hygienické, mikrobiologické kvalitě podle normy EN 14065. Naše průmyslové prádelny jsou certifikovány podle evropské normy EN 14065:2016 jako RABC.

Pracovní oděvy pro maloobchod, hotely a catering naleznete zde.

CWS HACCP

Food Clean

Náš bestseller: "Food Clean" nabízí dokonalou kombinaci stylu a funkčnosti. U této produktové řady jsme se zcela vynechali vnější kapsy. Pracovní oděv je proto ideální pro manipulaci s trvanlivými potravinami; lze jej bez jakýchkoli obav používat v nejvyšší rizikové třídě. Na výběr jsou různé oděvy v dámském a pánském střihu a také dvě kvality materiálu. Kromě klasické bílé nabízíme u této řady výrobků také světle šedou, světle modrou, modrou a tmavě zelenou řadu.

CWS WW Food Industry Vegetables

Food Comfort

Produktová řada  "Food Comfort" představuje pracovní oděvy splňující požadavky HACCP, které díky kapsám na pracovních bundách a kalhotách poskytují dodatečný komfort v každodenním pracovním životě. Každou z kapes lze uzavřít pomocí bezpečnostní pojistky, aby nedošlo k náhodnému vypadnutí předmětů. Tato oděvní řada je vhodná pro 1. - 3. třídu rizika a je k dispozici v různých barvách . Na výběr jsou střihy pro ženy a muže.

CWS WW Beverages Industry Mood Juices

Food Deluxe

Pro středně a vysoce riziková odvětví HACCP doporučujeme kolekci "Food Deluxe", tato řada oděvů je ideální pro nápojový průmysl nebo pro zpracování balených potravin. Tato vysoce kvalitní kolekce kombinuje klasické bílé oblečení s poutavými barevnými akcenty v červené, modré a zelené barvě. To vám umožní přiřadit pracovní zóny ve vaší společnosti pomocí barevného konceptu. Vnější kapsy a kapsy na nohavicích poskytují dostatek prostoru a lze je uzavřít bezpečnostní klopou..

CWS WW Food Industry T-Shirt

Food PROknit

Představujeme naši "Food PROknit" řadu triček a polokošil splňujících požadavky HACCP. Kolekce nabízí různé typy materiálů, oděvy v několika střizích a trička s krátkým i dlouhým rukávem. Vybírat můžete také z bioaktivních košil vyrobených z jednoduchého žerzeje, které jsou opatřeny antimikrobiální přísadou, která brání růstu bakterií na vlákně nebo v něm.

CWS WW Food Industry Mood Image Cup Cake

Food Xtra

V sortimentu "Food Xtra" naleznete speciální pracovní oděvy pro práci v mrazírnách: samostatné pokrývky hlavy a kombinézy kombinované s pokrývkou hlavy. Nabízíme Vám ochranu proti chladu pro chladírny a teploty až do -49°C. Pracovní bundy mají prodloužené zádové díly a také lepší viditelnost v tmavém prostředí díky reflexnímu lemování. Termální oděvy od společnosti CWS jsou vhodné pro manipulaci s produkty podléhajícími rychlé zkáze, balenými potravinami nebo ve výrobě.

Chcete se dozvědět více o našich oděvech HACCP, našich certifikovaných pracích procesech nebo našich službách?

FAQ - často kladené otázky

Odpovědi na často kladené otázky týkající se oblečení HACCP

Chcete se dozvědět více o oblečení HACCP od společnosti CWS Workwear? Žádný problém: podívejte se, zda je Váš dotaz zodpovězen v níže uvedených často kladených dotazech. Pokud ne: také žádný problém! Jednoduše se na nás obraťte, rádi Vám poradíme a pomůžeme najít pracovní oděvy vyhovující požadavkům HACCP.

Co jsou normy HACCP?

Jednoduše řečeno, normy HACCP jsou nástrojem ochrany spotřebitelů a zaměstnanců před zárodky, patogeny a cizorodými látkami, které mohou ohrozit zdraví při manipulaci / konzumaci potravin. Zkratka HACCP znamená Hazard Analysis and Critical Control Points (analýza rizik a kritické kontrolní body).

Koncepce HACCP jsou kontrolní systémy, které jsou povinné pro všechny výrobce a zpracovatele potravin. Dodržování norem HACCP zajišťuje hygienickou kvalitu potravin při výrobě a manipulaci s nimi. Pomáhá předcházet rizikům spojeným s potravinami, která by mohla vést k onemocnění nebo zranění zaměstnanců a spotřebitelů. Podle článku 5 nařízení č. 852/2004 o hygieně potravin jsou všechny potravinářské podniky povinny zavést, uplatňovat, udržovat a průběžně upravovat systém HACCP, což musí příslušně doložit kontrolnímu orgánu.

První normy HACCP byly vyvinuty v roce 1958, kdy vesmírná agentura NASA potřebovala potraviny pro astronauty, které by byly vhodné pro použití ve vesmíru a stoprocentně bezpečné.

V jakých oblastech se HACCP uplatňuje?

Kontrolní systém HACCP je povinný pro všechny výrobce potravin a společnosti, které zpracovávají potraviny - bez ohledu na velikost společnosti. Platné normy HACCP musí být uplatňovány jak v malých a středních podnicích, tak i ve velkých řemeslných, průmyslových, maloobchodních a stravovacích podnicích.

Dodržování koncepce HACCP zajišťuje ochranu spotřebitelů a zaměstnanců před zárodky, patogeny a cizorodými látkami, které mohou ohrozit zdraví při manipulaci / konzumaci potravin.

Jak se zavádí systém HACCP?

Způsob provádění systému HACCP je upraven zákonem: Podniky musí předložit důkazy o systému bezpečnosti v souladu se zásadami koncepce HACCP. Tím se rozumí zavedení systému vlastní kontroly, který zajišťuje bezpečnost potravin a slouží k prevenci zdravotních rizik. V provozní praxi zahrnuje zavedení systému HACCP soubor úkolů, které často vyžadují znalosti z celé řady oblastí, jako je mikrobiologie a chemie potravin, řízení jakosti nebo toxikologie. Proto může mít smysl využít odborných znalostí v podobě externích specialistů nebo kvalifikovaných třetích stran.

Shrňme: v rámci koncepce HACCP musí společnosti prokázat, že identifikovaly potenciální nebezpečí, stanovily kritické kontrolní body a byly stanoveny limity. Kritické kontrolní body musí být pravidelně monitorovány, byla také definována nápravná a ověřovací opatření. V neposlední řadě musí být všechna tato opatření doložena příslušnými dokumenty a záznamy. Existuje povinnost předložit důkazy orgánu dozoru nad potravinami.

HACCP je zkratka pro "Hazard Analysis Critical Control Points" (analýza rizik a kritických kontrolních bodů) a označuje analýzu rizik a kontrolu kritických bodů ve všech fázích přípravy, zpracování, výroby, balení, skladování, přepravy, distribuce, manipulace a prodeje potravin.

 

Co znamená HACCP v češtině?

HACCP je zkratka anglického sousloví "Hazard Analysis Critical Control Points" (analýza rizik a kritických kontrolních bodů). První dvě písmena "HA" znamenají "analýzu rizik" a "CCP" "kritické kontrolní body".

Termín "HACCP" označuje kontrolní systém, který se vztahuje na společnosti, které vyrábějí, zpracovávají, připravují, přepravují, skladují, balí, prodávají nebo distribuují potraviny. Dodržování norem HACCP zajišťuje, že při výrobě a manipulaci s potravinami je zaručena hygienická kvalita potravin.

Je systém HACCP povinný?

Ano. Podle nařízení EU (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, které vstoupilo v platnost 1. ledna 2006, jsou všechny společnosti a podniky, které vyrábějí, připravují, zpracovávají, skladují, balí, přepravují, distribuují nebo prodávají potraviny, povinny zavést koncepci rízení HACCP.

Výše uvedené nařízení EU je závazné pro všechny, kdo nakládají s potravinami nebo je uvádějí na trh; pro tyto podniky je HACCP povinný. Je zaměřeno na podniky v potravinářském průmyslu, skladovací a přepravní společnosti, velkoobchodníky a maloobchodníky, podniky veřejného stravování a podniky společného stravování. Nařízení se tedy vztahuje například také na kavárny, restaurace, zmrzlinárny, pulty s čerstvými potravinami v supermarketech, jídelny a obalový průmysl.

Co je to hygiena HACCP?

Když americká vesmírná agentura NASA potřebovala potraviny pro astronauty vhodné pro použití ve vesmíru, chtěla za každou cenu zajistit, aby tyto potraviny měly bezvadnou hygienickou kvalitu, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí pro astronauty. Potraviny nesměly být v žádném případě kontaminované nebo obsahovat choroboplodné zárodky. To byl počátek systému HACCP, nástroje kvality, který dodnes zajišťuje dodržování určitých hygienických norem.

Dodržování konceptu HACCP a hygienických norem HACCP zajišťuje ochranu spotřebitelů a zaměstnanců před zárodky, patogeny a cizorodými látkami, které mohou ohrozit zdraví při manipulaci / konzumaci potravin.

HACCP je zkratka pro "Hazard Analysis Critical Control Points" (analýza rizik a kritických kontrolních bodů) a označuje analýzu rizik a kontrolu kritických bodů ve všech fázích přípravy, zpracování, výroby, balení, skladování, přepravy, distribuce, manipulace a prodeje potravin.

Co je to systém HACCP?

V ČR se tento termín používá pro označení koncepce HACCP v souladu se zák. č. 258/00 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění a z Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygieně potravin. Ten se vztahuje na všechny podniky, které vyrábějí, zpracovávají, připravují, přepravují, skladují, balí, prodávají nebo distribuují potraviny na komerčním základě a mají povinnost systém HACCP zavést.

"HACCP" je zkratka pro "analýzu rizik a kritických kontrolních bodů" a označuje analýzu rizik a přezkoumání všech kritických bodů v jakékoli fázi přípravy, zpracování, výroby, balení, skladování, přepravy, přidělování, manipulace a distribuce potravin.

Co musí systém HACCP obsahovat?

Systém HACCP je systematický přístup, který je v potravinářském průmyslu povinný pro zajištění bezpečných potravin. Účelem koncepce HACCP je analyzovat nebezpečí spojená se zpracováním potravin nebo nebezpečí pocházející z hotových výrobků a vyhodnotit rizika. Koncepce HACCP obsahuje tyto složky:

 • Identifikaci nebezpečí
 • Určení kritických kontrolních bodů
 • Stanovení limitů pro kritické kontrolní body
 • Stanovení a zavedení monitorovacích postupů
 • Stanovení nápravných opatření
 • Vypracování opatření pro ověřování
 • Vytvoření dokumentace a záznamů

Systém HACCP vždy vychází z individuální analýzy a posouzení rizik a zohledňuje požadavky zák. č. 258/00 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění a z Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygieně potravin na:

 • provozní prostory (čistota, teplota, hygienické zařízení, osvětlení),
 • místnosti (čištění podlah, stěn, stropů, oken, povrchů),
 • zařízení a vybavení (čistota, instalace, údržba),
 • manipulaci s potravinami (příjem, kontrola, skladování, přeprava zboží),pracovní oblečení, chování a školení zaměstnanců

Každý podnik, který obchodně nakládá s potravinami, musí kvůli nařízení EU (ES) č. 852/2004 vypracovat systém řízení v souladu se zásadami HACCP.

Jaké jsou požadavky na HACCP?

Předpokladem HACCP je zavedení bezpečnostního systému založeného na analýze a hodnocení rizik. Systém řízení HACCP jsou povinné pro všechny výrobce a zpracovatele potravin. Dodržování norem HACCP zajišťuje hygienickou kvalitu potravin při výrobě a manipulaci s potravinami. Pomáhá předcházet rizikům spojeným s potravinami, která by mohla vést k onemocnění nebo zranění zaměstnanců a spotřebitelů.

Kdo kontroluje HACCP?

V ČR kontrolu zavedení a funkčnosti HACCP u výrobců potravin kontrolují inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI). Podniky, které pracují s potravinami podléhajícími rychlé zkáze, jsou zpravidla kontrolovány častěji než ostatní. Odpovědný úřad pro dohled nad potravinami nebo veterinární úřad určuje počet namátkových kontrol na základě míry rizika.

Při kontrole HACCP se kontroluje vlastní kontrola podniku, která musí být organizována podle zásad postupu HACCP: Byla provozní opatření analyzována podle zásad postupů HACCP a jsou v praxi dodržována? Pokud je zaveden úplný plán HACCP, dozorový orgán se zaměří na správné stanovení CCP, tj. kritických kontrolních bodů pro kontrolu potenciálních zdravotních rizik. Vyskytly se v minulosti nesrovnalosti a odchylky od plánu HACCP a jaká nápravná opatření byla v reakci na ně přijata?

Co znamená pojem HACCP?

Pojem HACCP označuje kontrolní systémy, které jsou povinné pro všechny výrobce a zpracovatele potravin. Dodržování norem HACCP zajišťuje hygienickou kvalitu potravin při výrobě a manipulaci s nimi.

Další řešení pro Vaši společnost

CWS Workwear

Výběr pracovních oděvů

Vybavíme také zaměstnance pro kontakt se zákazníky. Seznamte se s našimi kolekcemi.

CWS Solution Workwear Wash Care

Praní a péče o pracovní oděvy

Certifikované prací procesy zabraňují mikrobiologické kontaminaci prádla.

CWS Pranie i naprawy odzieży

Správa oděvů

Kompletní služby od vybavení šaten až po kompletní správu oděvů.

Mám zájem o nezávaznou konzultaci

Jste již zákazníkem CWS?
Left
Vpravo
Skrytá pole

document.getElementsByName("source")[0].value = window.location; .field--name-field-webform input.form-submit { background-color: #EB0045 !important; color: white !important; border-color: transparent !important; } .field--name-field-webform input.form-submit:hover { color: #000 !important; }

Informace o ochraně osobních údajů najdete zde.