PSA im Einsatz

Nezávazné individuální poradenství

Odborné znalosti vašeho oboru

Jste již zákazníkem CWS?
Skrytá pole

Informace o zpracování osobních údajů naleznetezde.

Ochranné pracovní oděvy zachraňují životy

To však platí pouze za předpokladu, že používáte předepsaný ochranný oděv, který správně sedí, je plně funkční a při práci ho neodkládáte.

Osobní ochranné pracovní prostředky

Pro bezpečný pracovní svět


Každý den se v naší zemi stanou desítky pracovních úrazů, přičemž mnoha z nich lze předejít. Protože chceme, aby se Vaši zaměstnanci na konci pracovního dne vraceli domů zdraví, nabízíme jim vysoce kvalitní a funkční ochranné oděvy, na které se mohou vždy spolehnout.

Nabízíme širokou škálu kolekcí vyhovujících normám - od oděvů s vysokou viditelností přes svářečské oděvy až po multifunkční ochranné oděvy a oděvy odolné proti povětrnostním vlivům. Vysoce kvalitní osobní ochranné prostředky Vám pravidelně přivezeme čisté, vyzvedneme použité, které vypereme a v případě potřeby opravíme. Pouze pravidelně a odborně obnovované ochranné oděvy si zachovávají potřebný ochranný účinek. Proto se můžete spolehnout na dlouholeté zkušenosti společnosti CWS.

Chcete si naše ochranné oděvy prohlédnout a přesvědčit se o jejich kvalitě? Žádný problém!

Osobní ochranné prostředky od společnosti CWS - proč se vyplatí pracovat s námi

CWS Solution Workwear Protecting Employees

BOZP a normy

 

Jako zaměstnavatel musíte svým zaměstnancům poskytnout potřebné ochranné oblečení. Porušení předpisů může vést k vysokým pokutám. S námi vyberete ty správné pracovní oděvy a ochranné prostředky (OOPP). Vyznáme se v džungli norem a pomůžeme Vám dodržet všechny předpisy.

CWS Service Cycle Wash Maintance

Repas oděvů

 

Zákonné požadavky trvale splňují pouze odborně repasované osobní ochranné prostředky. Nabízíme certifikovaný proces, dodržujeme přesné postupy a zodpovídáme za zachování všech ochranných funkcí. Vadné oděvy vyřazujeme z oběhu.

CWS Benefit Kvality 2

Vývoj a testy

 

Při vývoji produktů neponecháváme nic náhodě. Všechny výrobky musí projít náročnými testy. Například reflexní prvky oděvů s vysokou viditelností kontrolujeme stejně pečlivě jako elektrostatický rozptyl u oděvů ESD.

CWS Workwear

Pohodlí a komfort

 

Při celodenním nošení ochranného oděvu by se v něm měl uživatel cítit dobře. Musí být pohodlné, prodyšné a musí poskytovat dostatečnou volnost pohybu. Kromě předpisů dbáme na správný střih a pohodlí.

Často kladené otázky

Odpovědi na často kladené otázky o osobních ochranných prostředcích (OOPP)

Máte dotazy k osobním ochranným prostředkům (OOPP) nebo pracovním oděvům? Níže naleznete odpovědi na ty nejčastější. Pokud máte jiné dotazy, rádi Vám pomůžeme. 

Proč byste měli nosit ochranné pracovní oděvy?

Je mnoho povolání, kde je zdraví zaměstnance při výkonu práce ohroženo - jako například práce s chemikáliemi, pesticidy, tekutým kovem nebo elektřinou. Právní předpisy, normy a postupy stanovují povinnosti a odpovědnosti zaměstnavatele, aby bylo nebezpečí pro pracovníka sníženo na minimum.

Ochranné pracovní oděvy poskytují ochranu před riziky a nebezpečími na pracovišti. Slouží k zajištění bezpečnosti práce. Na rozdíl od běžného nebo osobního oblečení může ochranný oděv eliminovat mnohá nebezpečí a chránit pracovníka před vážnými zraněními a nehodami. I když se pravděpodobnost úrazu nebo zranění zdá na první pohled nízká, denně se stávají desítky případů, v zájmu vlastní bezpečnosti vždy noste ochranný pracovní oděv.

Existují také pracoviště, kde pracovní oděv chrání pracovní prostředí. Jde například o ESD oděvy (ochrana prostředí před elektrostatickým výbojem), oděvy do čistých prostor nebo chirurgické oděvy.

Co jsou to ochranné pracovní prostředky?

Ochranný pracovní prostředek je takový prostředek, který byl vyroben k ochraně zdraví při práci a k této činnosti i posouzen. Že posouzením prošel, je doloženo vydáním ES prohlášení o shodě. V zásadě existuje sedm různých typů ochranných prostředků pro nebezpečná pracoviště: ochrana dýchacích cest, ochrana očí, ochrana sluchu, ochrana hlavy, ochrana rukou, ochrana nohou a ochrana trupu - tj. ochranný pracovní oděv. O osobních ochranných pracovních prostředcích (zkráceně OOPP) hovoříme tehdy, když jsou pro práci, která je potenciálně nebezpečná pro zdraví, zákonem vyžadovány speciální osobní prostředky. Toto vybavení zahrnuje například ochranný pracovní oděv, pracovní nástroje nebo speciální pracovní předměty.

Co jsou to "osobní" ochranné pracovní prostředky?

Osobními ochrannými prostředky se rozumí veškeré vybavení, které slouží k zajištění bezpečnosti a zdraví zaměstnanců. Patří sem například ochranné přilby, ochranné brýle, ochrana sluchu, respirátory, bezpečnostní obuv, ochranné rukavice, ochranné oděvy, záchranné vesty nebo oděvy na ochranu proti pořezání.

Doplněk "osobní" znamená, že každý zaměstnanec musí mít k dispozici vlastní ochranné pomůcky. Ti, kteří se domnívají, že má tento požadavek hygienické důvody, mají pravdu. Pokud by se masky nebo ochrana sluchu používaly společně, znamenalo by to nežádoucí zdravotní rizika. Při vybavování pracovníků "osobními" ochrannými prostředky však nehrají roli pouze hygienická hlediska. Ochranný oděv musí také správně sedět - a to je možné pouze individuálně, tj. "osobně". Rukávy a nohavice kalhot nesmí být příliš dlouhé ani příliš krátké, bundy musí být možné zcela dopnout a oděv nesmí mít poškozená místa, která by zhoršovala jeho ochranné vlastnosti. Při každém pracovním úkolu musí být zaručena funkčnost a bezvadný hygienický stav osobních ochranných pracovních prostředků. 

Jaké existují ochranné pracovní prostředky?

Ochranné pracovní prostředky zahrnují všechny oděvy a předměty, které slouží k ochraně bezpečnosti a zdraví pracovníků. To může zahrnovat respirátory, které chrání před škodlivinami v ovzduší. Oči lze chránit před mechanickými, optickými, chemickými nebo tepelnými vlivy vhodnou ochranou očí. Helmy, protinárazové čepice, ochranné kukly a ochranné sítě na vlasy chrání hlavu před zraněním při práci. Chodidla a nohy jsou chráněny pracovní a bezpečnostní obuví nebo chrániči kolen. A speciální ochranný pracovní oděv chrání trup, paže, nohy a ruce zaměstnance před pracovními úrazy a riziky.

Kdo musí platit náklady na osobní ochranné prostředky?

Osobní ochranné pracovní prostředky přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce.

Dle vyhodnocení rizik by měl mít zaměstnavatel vypracovaný seznam poskytovaných OOPP. Tento seznam mimo jiné předkládá také kontrolním orgánům.

Co nejsou osobních ochranné pracovní prostředky?

Jde o běžné pracovní oděvy a obuv, které nejsou určeny k ochraně zdraví zaměstnanců před riziky a které nepodléhají při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění. Dále výstroj a vybavení záchranných sborů a služeb vykonávajících činnost podle zvláštních právních předpisů, speciální ochranné prostředky používané v armádě nebo pořádkových a bezpečnostních silách, výstroj a vybavení používané při provozu na pozemních komunikacích, sportovní výstroj a vybavení, ochranné prostředky určené pro sebeobranu a prostředky pro zjišťování a signalizování rizik a škodlivin na pracovišti.

Jaké ochranné pracovní oděvy jsou k dispozici?

Existuje celá řada pracovišť, kde je nutné nosit ochranný pracovní oděv. V souladu s tím existuje mnoho typů ochranných oděvů: jako například ochranný pracovní oděv ke strojům, který chrání před zachycením pohybujícími se částmi. Ochranné pracovní oděvy proti kontaktu s plameny nebo tepelným zářením (sálavým teplem). Pro pracoviště, kde se svařuje, jsou určeny ochranné oděvy, které chrání před stříkajícím kovem a UV zářením. K dispozici je ochranný oděv proti chemikáliím a pro aplikaci pesticidů.

Existují také speciální ochranné oděvy, který chrání před elektrickým obloukem při práci na zařízeních pod napětím. K dispozici je antistatický ochranný oděv (zabraňuje vybití statické elektřiny jiskřením, které by mohlo způsobit požár nebo výbuch) a mnoho dalších.

Jaké jsou různé typy osobních ochranných prostředků?

Osobní ochranné pracovní prostředky se dělí na tyto typy: ochrana dýchacích cest, ochrana očí a obličeje, ochrana nohou a kolen, ochrana sluchu, ochrana rukou, ochrana kůže, ochrana hlavy a osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky. Viz také otázky "Co jsou to ochranné pracovní prostředky?" a "Co jsou to osobní ochranné pracovní prostředky?".

Jak mi může společnost CWS pomoci v oblasti osobních ochranných prostředků?

Pokud jde o používání osobních ochranných pracovních prostředků, existuje nespočet předpisů a norem a zákonů. Tpo vše je potřeba brát v potaz při výběru vhodného pracovního oblečení pro zaměstnance. Bez profesionální podpory je velmi složité dodržet všechny specifikace. Nejjednodušší a nejbezpečnější je proto spolupracovat s profesionály jako je společnost CWS. jako Váš partner přebereme právní odpovědnost a zajistíme, aby ochranné oděvy byly profesionálně vyprány a udržovány vyškoleným personálem.

Které zákony je třeba vzít v úvahu?

Jde především o zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Při hodnocení rizik pro výběr a použití ochranných prostředků se postupuje zejména podle přílohy č. 1 k NV. č. 495/2001Sb., úz. Nařízení vlády ve své příloze vyžaduje, aby zaměstnavatel zvážil 21 typů rizikových faktorů a to vůči jednotlivým částem těla zaměstnance.

Jako pomoc při poskytování OOPP může také posloužit příloha č. 3, k NV. č. 495/2001 Sb., úz, která uvádí práce a činnosti, které vyžadují poskytování ochranných prostředků a konkrétní OOPP k těmto činnostem.

 

Co je to prohlášení o shodě a kde tyto dokumenty najdu?

Od doby, kdy vstoupilo v platnost nařízení EU o osobních ochranných prostředcích 2016/425, budou společnosti povinny předkládat při kontrolách dva dokumenty: prohlášení o shodě a informace o výrobci. Oba dokumenty musí poskytnout výrobci osobních ochranných prostředků.

Prohlášením o shodě výrobce potvrzuje, že jeho výrobky splňují platné právní předpisy EU. Kromě názvu a úplné adresy výrobce obsahují informace o výrobci všechny nezbytné informace o používání, skladování, čištění, údržbě, servisu a dezinfekci osobních ochranných prostředků (OOPP). 

Při nákupu osobních ochranných prostředků se ujistěte, že Vám výrobce předal potřebnou dokumentaci. Ve společnosti CWS Vám oba dokumenty poskytneme při podpisu smlouvy.

Jak dlouho vydrží ochranný pracovní oděv?

Společnost CWS vyrábí vysoce kvalitní ochranné oděvy, které dlouho vydrží. Kromě toho se o oděvy pravidelně odborně staráme a udržujeme je, a proto mají delší cyklus používání než běžně prodávané osobní ochranné prostředky.

Jsou ochranné pracovní prostředky "univerzální"?

Doporučujeme používat správný ochranný oděv pro každou oblast použití. Existují také tzv. multifunkční ochranné oděvy, které chrání před několika nebezpečími současně. Společnost CWS nabízí osobní ochranné prostředky s ochranou proti svařování, žáru a plameni, chemickou ochranou a ochranou proti elektrickému oblouku a také s elektrostatickými vlastnostmi.  

Pro náročné svářečské práce je třeba nosit ochranný svářečský oděv, který musí splňovat zvláštní požadavky. Materiál musí mít nehořlavé vlastnosti, které zabraňují dodatečnému hoření nebo tavení na oděvu.  

Někdy však potřebují zvláštní ochranu nejen zaměstnanci, ale také výrobky. Například zaměstnanci ve výrobě součástek potřebují antistatický ochranný oděv, tj. ESD oděv, který chrání citlivé součástky ve výrobě před elektrostatickým výbojem.

Lze poškozený ochranný oděv opravit, nebo se musí vyměnit?

Ano, poškozené osobní ochranné prostředky lze opravit. To však vyžaduje odborné znalosti, aby nedošlo k narušení ochranných funkcí. Jakákoli úprava oděvu podléhá přísným specifikacím. Například při opravě tepelně ochranných oděvů lze použít pouze specifické nehořlavé příze.  

Společnost CWS se specializuje na opravy osobních ochranných prostředků. Vyškolený personál pracuje podle certifikovaných postupů a opravuje osobní ochranné prostředky v souladu s právními požadavky.  

Pokud jsou osobní ochranné prostředky opotřebované a nelze je již opravit, vyměníme je.

Zůstává ochranná funkce zachována i po umytí?

Účinnost ochranných funkcí zaručují pouze profesionální postupy praní, při nichž jsou teplota vody a prací prostředek přizpůsobeny materiálům osobních ochranných prostředků. Proto by se osobní ochranné prostředky nikdy neměly prát v běžné pračce. To může být nebezpečné. Pokud je například oděv chránící před teplem a plamenem vyperete s aviváží, ztratí svoji účinnost a může se pak snadno vznítit. Pokud jsou teplota vody a sušení příliš vysoké, může dojít ke zničení reflexních prvků.  

Některé oděvy, které mají chránit před deštěm nebo chemikáliemi, potřebují po vyprání dodatečnou tzv. hydrofobizaci, tedy impregnaci. To mohou provádět pouze certifikované prádelny.

Může být ochranný oděv opatřen naším logem?

Certifikované osobní ochranné prostředky se v zásadě nesmí měnit, pokud by to mohlo ohrozit bezpečnost. Proto je třeba při našívání značky nebo loga dodržovat přísná pravidla. Nášivky musí být vyrobeny z vhodných nehořlavých materiálů a je třeba zohlednit jejich přesné umístění.

Proto se doporučuje, aby aplikaci nášivek a potisků vždy prováděl odborník s odpovídajícími zkušenostmi. Společnost CWS nabízí tuto službu svým zákazníkům a zajišťuje, aby ochranné oděvy vždy splňovaly předepsané normy.

Naše služby

práčka

Praní a péče o pracovní oděvy

Ochrana životního prostředí je pro nás důležitá. Proto se zaměřujeme na ekologicky šetrné a úsporné ošetření našich produktů..

CWS Workwear

Výběr pracovního oblečení

Společnost CWS nabízí širokou škálu pracovních oděvů pro téměř všechna odvětví a činnosti.