Ein Mann mit gelber Warnjacke steht vor einem Spind im Umkleideraum.

Kalkulačka emisí

 

Spočítejte si úspory emisí při využití služeb CWS v porovnání s praním pracovních oděvů doma.

 

Společnost CWS Workwear představuje "Kalkulátor emisí".

Pomocí tohoto nástroje Vám ukážeme ekologické přínosy našich služeb ve srovnání s běžným praním prádla v domácnosti za jeden rok.

Použijte nyní "Kalkulátor emisí" a získejte další fakta a čísla o udržitelnosti našich služeb.

Právní dodatek:

Všechny zveřejněné údaje vycházejí z přibližných hodnot.

Služba Healtcare nie je poskytovaná CWS v Českej republike a na Slovensku.

Nejčastější otázky

Jaký je rozdíl mezi profesionálními pracími procesy CWS Workwear ve srovnání s praním doma??

Služba pronájmu a praní pracovních oděvů nabízená společností CWS Workwear vede k úsporám v oblasti spotřeby energie, vody a pracích prostředků na jeden vypraný kus oděvu a snížení emisí na konci životnosti pracovního oblečení. Celková uhlíková stopa našich procesů je výrazně nižší než při praní doma.

Pro výpočty byly použity následující hodnoty:

 • Průměrné množství pracovních oděvů na jednu prací dávku v domácnostech je 4,5 kusů*.
 • Průměrná kapacita pračky v domácnosti je 6,5 kg*.
 • Průměrná spotřeba elektrické energie na praní v domácnosti na jednu prací dávku je 6 kWh**.
 • Vážený průměr emisí/kWh elektřiny ze sítě pro země se zastoupením CWS Workwear je 0,39 kg CO2e.
 • Průměrná spotřeba vody na jeden prací cyklus plně automatické pračky s předním plněním je 60 litrů***.
 • Průměrná dávka pracího prostředku na jeden prací cyklus plně automatické pračky s předním plněním je 90 g****.
 • V případě domácího praní 51 % lidí vymění svůj pracovní oděv, když je poškozený, místo aby ho opravili*.
 • V případě služeb CWS Workwear je textilní odpad tepelně recyklován, ostatní vyřazené oděvy jsou recyklovány/prodávány dále.
 • V případě služeb CWS Workwear je recyklováno 100 % vyřazených ochranných pracovních oděvů/PPE.

  Výpočty ročních úspor vycházejí z provozních údajů společností CWS Workwear, veřejně dostupných údajů spotřebitelských společností, environmentálních databází a vládních organizací.

 • Všechny zveřejněné údaje vycházejí z přibližných hodnot.

  * ETSA - Zpráva GfK 2012

  ** Spotřeba elektrické energie na jedno zatížení

  *** Spotřeba vody na jedno zatížení

  **** Dávkování pracího prostředku

Kategorie produktů

Ochranné oděvy | OOPP

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) se používají k ochraně osob před rizikem zranění a k minimalizaci expozice chemickým, biologickým a fyzikálním rizikům. Mezi tyto OOPP patří reflexní oděvy, oděvy s ochranou proti povětrnostním vlivům, ochranou při svařování atd.

Standardní pracovní oděvy

Standardní pracovní oděv je oděv, který se nosí v pracovním prostředí a nemusí splňovat normy a předpisy pro ochranné pracovní oděvy. Používané oděvy chrání zaměstnance před základními riziky, kterým jsou vystaveni při plnění svých pracovních úkolů. Oblasti použití zahrnují obchod a průmysl (stavebnictví, automobilový průmysl, kovovýroba atd.).

Pracovní oděvy HACCP

Pracovní oděvy HACCP jsou oděvy pro zaměstnance, kteří potřebují hygienické oděvy pro splnění hygienických norem v potravinářské výrobě. Koncept HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) je systém hygienické kontroly, který upravuje bezpečné zacházení s potravinami - od výroby a zpracování až po balení, skladování a prodej. Zahrnuje všechny fáze výroby a zpracování potravin.

 

Pracovní oděvy pro gastronomii, maloobchod a hotelnictví (HoReCa)

Pracovní oděvy pro zaměstnance v restauracích, hotelích, cateringu a maloobchodě s potravinami.

Ploché prádlo

Plochým prádlem se rozumí veškeré např. ručníky, prostěradla, záclony používané v nemocnicích, ve stravovacích zařízeních a hotelech. Tuto službu CWS v České republice a na Slovensku neposkytuje.

Pracovní oděvy pro zdravotnictví

Zdravotnické pracovní oděvy se týkají oděvů pro personál v pečovatelských domech, nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních.

Prádelna pro rezidenty/pacienty

Soukromá prádelna pro rezidenty se vztahuje na oděvy ve vlastnictví zákazníků, které jsou prány a ošetřovány v rámci našeho modelu služeb CWS Healthcare.Tuto službu CWS v České republice a na Slovensku neposkytuje.