Informacije o obradi podataka

Informacije o obradi podataka

O čemu se radi?

Radi se osobnim podacima koji se u okviru korištenja naše Web stranice obrađuju.

Podaci povezani sa osobom su sve informacije, koje se mogu odnositi na jednu identificiranu osobu ili fizičku osobu koju je moguće identificirati, dakle podaci koji se odnose osobno na Vas, kao npr. ime, adresa, E - mail adresa, postupak korištenja itd. Obrađivanje je svaki uz pomoć ili bez pomoći automatizirani izvedeni događaj ili svaki  slijed događaja povezan s osobnim podacima kao prikupljanje, obuhvaćanje, organizacija, uređenje, pohrana, prilagođavanje ili promjena, selekcija, upiti, primjena, otkrivanje kroz prosljeđivanje, obrada ili drugi oblik stavljanja u pripravnost, poravnanje, ograničenje, brisanje ili uništavanje.

U slijedećim poglavljima

 1. Ime i adresa odgovorne pravne  osobe
 2. Kontaktni podaci odgovornog službenika za zaštitu podataka
 3. Općenito o obradi podataka
 4. Stavljanje u pripravnost Web stranice i izrada Logfilesa
 5. Primjena „osobnih“ kolačića
 6. Tools za analizu Web stranica
 7. Newsletter
 8. Kontaktni obrazac i E - mail kontakt
 9. Portali
 10. Povezivanje YouTube - video
 11. Povezivanje  Google - Mapa
 12. Povezivanje Google Fonts
 13. Online prezentacije u socijalnim medijima
 14. Prava ispitanika

i  pripadajući odjeljci informiraju Vas pobliže o obradi osobnih podataka i o Vašim  pravima:

 1. Ime i adresa odgovorne pravne osobe
 1. Odgovoran u smislu zakonskih odredbi o zaštiti osobnih podataka (u nastavku  EU Opća Uredba o zaštiti  podataka - dalje u tekstu Uredba) i na osnovu drugih nacionalnih zakona o zaštiti podataka država članica kao i ostalih pravnih odredba zaštite podataka je

CWS International GmbH

Franz-Haniel-Platz 1b

D-47119 Duisburg

Njemačka

Telefonski broj: +49 6103 309-0

Email: info@cws.com

           Web stranica: https://www.cws.com

            Za Republiku Hrvatsku:

            CWS – boco d.o.o.  tekstilservis

            Kovinska 4a

            10000 Zagreb

            Telefon: + 385 1 2921 086

            Telefaks: + 385 1 2921 095

            e – mail : prodaja.hr@cws.com

           

 1. Kontakt podaci odgovornog službenika za zaštitu podataka

Odgovornog službenika  za zaštitu podataka možete kontaktirati na:

CWS International GmbH

Datenschutzbeauftragter

Franz-Haniel-Platz 1b

D-47119 Duisburg

Njemačka

Telefonski broj:+49 6103 309-0

Email: datenschutzbeauftragter@cws.com

           Za Republiku Hrvatsku:

            CWS – boco d.o.o.  tekstilservis

            Republike Austrije 1

            40000 Čakovec

            Telefon: + 385 40 630 345

            Telefaks: + 385 1 2921 095

             e – mail : zastita.gdpr@cws.com

           

 1. Općenito o obradi podataka
 1. Opseg obrade osobnih podataka

Općenito, obrađujemo osobne podatke naših korisnika - ispitanika ukoliko je potrebno radi pristupa našoj Web stranici, radi pregleda sadržaja i usluga. Prikupljanje i  obrada osobnih podataka je moguća samo uz privolu korisnika ispitanika. Iznimka postoje u  slučajevima, u kojima privola korisnika - ispitanika nije moguća a obrada podataka je na osnovu zakonskih propisa dozvoljena.

 1. Pravna osnova  za obradu osobnih podataka
 1. Ukoliko je potrebna privola za obradu osobnih podataka, u tome slučaju postupamo sukladno  članku  6.  stavak 1. Uredbe.
 1. Kod obrade podataka koji se odnose na ispitanika i koji su potrebni zbog izvršavanja nekog ugovora ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora,  postupamo sukladno članku 6. stavak 1b Uredbe. 
 1. Ukoliko je obrada podataka, koji se odnose na osobu, potrebna za ispunjenje  pravne obveze, postupamo sukladno članku 6. stavak 1c Uredbe.
 1. U slučaju da je obrada nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe postupamo sukladno članku 6. stavak 1d Uredbe
 1. Ako je obrada nužna za potrebe naših legitimnih interesa ili treće strane,  osima kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, postupamo sukladno 6. stavak 1f Uredbe.
 1. Brisanje podataka i trajanje pohrane

Podaci koji se odnose na ispitanika će biti izbrisani ili blokirani, ukoliko više ne postoji svrha pohrane, nisu nužni u odnosu na svrhe za koju su prikupljeni ili na dugi način obrađeni i ispitanik je povukao privolu a ne postoji druga pravna osnova za obradu.  Osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe voditelj obrade, sve sukladno članku 17. Uredbe.

 1. Stavljanje na raspolaganje Web stranice i izrada Logfilea
 1. Opis i opseg obrade podataka

Kod svakog pristupa na naše internetske stranice  sustav prikuplja automatski podatke i informacije sa računala kojim se pristupa.

Sljedeći podaci se prikupljaju:

 • Informacije o tipu preglednika i upotrijebljene verzije
 • Radni sustav korisnika
 • Internet-Servis-Provider korisnika
 • IP-adresa korisnika
 • Datum i vrijeme pristupa
 • Web stranice, s kojih sustav korisnika pristupa na naše internetske stranice
 • Web stranice, koje se od strane sustava korisnika preko naše Web stranice pozivaju

          Podaci će isto tako biti pohranjeni u Logfileu našega sustava. U ovom slučaju

     ne  dolazi  do pohrane ovih podataka zajedno sa drugim podacima

    osobe korisnika.

 1. Pravna osnova za obradu podataka

Pravna osnova za privremenu pohranu podataka  i Logfilea je članak  6. stavak 1f Uredbe.

 1. Svrha obrade podataka

Privremena pohrana IP-adrese preko sustava je nužna, kako bi se omogućila isporuka Web stranice na računalo korisnika, slijedom toga  IP-adresa korisnika za vrijeme trajanja pristupa se pohranjuje.

Pohrana u Logfileu slijedi, da bi se osigurala sposobnost funkcioniranja Web stranice. Zato nam služe podaci za optimiranje Web stranice i osiguranje sigurnosti naših informativno-tehničkih sustava. Procjena podataka u svrhe marketinga se ne provodi .

   To je svrha i naš opravdani interes za obradu podataka sukladno članku 6. 

    stavku 1f  Uredbe

 1. Trajanje pohrane

Podaci će biti izbrisani, čim svrha njihovog skupljanja više ne bude potrebna. U slučaju  pristupa Web stranici, odmah po završetku sesije.

U slučaju pohrane podataka u Logfileu najkasnije nakon sedam dana. Jedna pohrana preko toga je moguća. U tome slučaju će IP-adresa korisnika biti izbrisana ili otuđena, tako da jedno uvrštavanja klijenta koji poziva više nije moguće.

 1. Mogućnost prigovora i odstranjivanja

Dohvat podataka za korištenje Web stranice i pohranjivanje podataka u Logfileu za rad internetske stranice je nužna. Prema tome, od strane korisnika ne postoji mogućnost prigovora.

 1. Uporaba „osobnih“ kolačića
 1. Opis i opseg obrade podataka

Naša Web stranica koristi kolačiće. Kod kolačića se radi o tekstualnim datotekama, koje će od strane internetskog preglednika biti pohranjeni na kompjuterskom sustavu korisnika. Kada neki korisnik pristupi na neku Web stranicu, jedan kolačić može biti pohranjen na radnom sustavu korisnika. Ovaj kolačić sadrži karakteristične nizove znakova, koji omogućavaju jasno identificiranje preglednika kod ponovnog poziva Web stranice.

Kod toga mi upotrebljavamo slijedeće vrste kolačića, čiji će opseg i funkcija biti objašnjeni u nastavku:

 • Tehnički potrebni kolačići
 • Tehnički nepotrebni kolačići (Analysecookies)
 1. Tehnički potrebni kolačići

Mi upotrebljavamo ove kolačiće, kako bi našu Web stranicu oblikovali za ugodnije korištenje za korisnike. Poneki elementi naše Web stranice zahtijevaju, da se pozvani preglednik i poslije jedne promjene stranice može identificirati.

U ovim kolačićima će biti slijedeći podaci, pohranjeni i dostavljeni:

 • Prikaz uputnog teksta kolačića (cookie_consent, cookie_notification_reload_count)
 • Podupiranje JavaScript (has_js)
 • Caching, npr. liste proizvoda s uputama (Drupal.session_cache.sid)
 • Pohranjeni proizvodi iz liste s uputama (Drupal.visitor.result, product_overview_href)
 1. Tehnički nepotrebni kolačići (Analysecookies)

Mi na našoj Web stranici osim toga koristimo kolačiće, koji omogućavaju jednu analizu Vašeg Surf-ponašanja.

Na ovaj način se mogu dostaviti slijedeći podatci:

 • Uneseni izrazi traženja
 • Učestalost pozivanja stranice
 • Korištenje funkcija Web stranica

Na ovaj način skupljeni podaci korisnika kroz tehničke pripreme biti će pseudonimizirani. Stoga uvrštenje podataka pozivačkom korisniku više nije moguće. Podaci neće biti pohranjeni zajedno s ostalim osobnim podacima  korisnika.

Kod pozivanja naše Web stranice korisnici će preko  informativnog stupca biti informirani o primjeni kolačića u svrhu analiza i upućeni na ove informacije o zaštiti podataka. S time u svezi slijedi i uputa na to, kako se pohrana kolačića u podešavanju preglednika može prekinuti.

 1. Pravna osnova za obradu podataka

Pravna osnova za obradu podataka u svezi s osobom uz primjenu kolačića je članak  6. stavak 1f  Uredbe.

 1. Svrha obrade podataka
 1. Za tehnički potrebne kolačiće

Svrha primjene tehnički potrebnih kolačića je, da se pojednostavi korištenje Web stranice za korisnike. Poneke funkcije naše internetske stranice se bez uporabe kolačića ne mogu ponuditi. Za ove je potrebno, da se preglednik i poslije jedne promjene stranice može ponovno prepoznati.

Za slijedeće primjene su potrebni ovi kolačići:

 • Preuzimanje namještanja jezika
 • Korpica za robu
 • Pamćenje izraza traženja
 • Ponovno prepoznavanje korisnika
 1. Za tehnički nepotrebne kolačiće

Primjena kolačića za analize  slijedi u svrhu poboljšanja kakvoće naše Web stranice i njenih sadržaja. Kroz kolačiće za analize saznajemo, kako se Web stranica koristi i tako možemo stalno optimizirati našu ponudu.

 • Google Analytics (_ga, _gid, _gat)

U ovoj svrsi je i naš opravdani interes kod obrade osobnih podataka po članku  6. stavku 1 f Uredbe.

 1. Trajanje pohrane, mogućnosti prigovora i odstranjivanja

Kolačići će na Vašem računalu biti pohranjeni i dostupni na našoj stranici. Tako Vi kao korisnik imate punu kontrolu nad primjenom kolačića. Ukoliko se kod uporabljenih kolačića radi o takozvanim  transiente kolačićima, oni će poslije napuštanja ili zatvaranja preglednika biti izbrisani. Stalni kolačići će na Vašem računalu biti automatski izbrisani nakon isteka zadanog trajanja, koji se zavisno o kolačiću mogu razlikovati. Promjenom podešavanja u Vašem internetskom pregledniku možete prijenos kolačića deaktivirati ili ograničiti. Već pohranjeni kolačići mogu uz to u svako vrijeme biti izbrisani. Brisanje može, kao što je opisano, uslijediti i automatski. Ako se kolačići za našu Web stranicu deaktiviraju, može biti moguće, da se više ne mogu u cijelom opsegu koristiti sve funkcije Web stranice.

 1. Alati za analizu Web stranice

Na našoj Web stranici se koriste slijedeći alati za analize:

 1. Google Analytics

Mi koristimo Google Analytics,  službu za analizu Weba - Google Inc. Europska centrala je Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. Uvjete korištenja možete naći na poveznici  https://www.google.de/analytics/terms/de.html, pregled u svezi zaštite podataka na poveznici https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=de  i Izjava o zaštiti na  poveznici  https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 1. Opis i opseg obrade podataka

Mi koristimo Google Analytics za analizu korištenja Web stranice. Google Analytics koristi k tome kolačiće, koji će biti pohranjeni na Vašem kompjuteru i omogućuju Vašu analizu korištenja Web stranice. Informacije, izrađene s kolačićem preko Vašeg korištenja Web stranice će biti po pravilu prenijete na jedan server od Google Inc. u SAD i tamo pohranjene.

Kod toga se radi o slijedećim informacijama:

 • Podrijetlo  (zemlja i grad)
 • Jezik
 • Radni sustav
 • Aparat (PC, Tablet-PC ili Smartphone)
 • Preglednik i uporabljeni Add-ons
 • Područja klikanja(Heatmap)
 • Trajanje sesije
 • Učestalost odskakanja

U slučaju aktiviranja IP-anonimiziranja na ovoj će Web stranici Vaša IP-adresa od Google Inc. unutar država članica Europske Unije ili u drugim ugovornim državama Europskog godpodarskog prostora biti najprije skraćena. Kod toga će IP-adrese dalje raditi skraćeno, jedno povezivanje s osobom može time biti isključeno. Ukoliko do podataka, prikupljenih  preko Vas dođe do veze s jednom osobom, oni će odmah biti isključeni a podaci u svezi osobe će time smjesta biti izbrisani.

Samo u iznimnim slučajevima puna IP-adresa biti će prenesena na server od Google-a u SAD i tamo biti skraćena. Za iznimne slučajeve, u kojima podaci koji se odnose na osobe budu prenijeti u SAD, Google je usklađen sa EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Pravna osnova za korištenje Google Analyticsa je članak 6. stavak 1 f Uredbe.

Po nalogu vlasnika ove Web stranice Google će koristiti ove informacije, kako bi njihovo korištenje Web stranice iskorištavao, sastavljao reportaže o aktivnostima Web stranice i da bi pružao ostale s korištenjem Web stranice i  korištenjem interneta povezane službene usluge prema vlasnicima Web stranica.

Ova u okviru od Google Analytics s njihovog preglednika dostavljena IP-adresa neće biti povezana s drugim podacima  Google Inc.

 1. Pravna osnova za obradu podataka o osobi

Pravna osnova za obradu podataka o osobi je članak 6. stavak 1 f Uredbe.

 1. Svrha obrade podataka

Mi koristimo Google Analytics kako bi korištenje naše Web stranice mogli analizirati i redovito poboljšavati. Preko primljenih statistika možemo našu ponudu poboljšati i za Vas kao korisnika interesantnije oblikovati. U ovoj svrsi opstoji i naš opravdani interes u obradi podataka po članku 6. stavku 1f Uredbe. Kroz anonimiziranje IP-adrese će se i interes korisnika na njihovoj zaštiti podataka u svezi osobe u dovoljnoj mjeri uzeti u obzir.

 1. Trajanje pohrane

Kod Google pohranjeni podaci na nivou korisnika i rezultata, koji su spojeni sa kolačićima, prepoznavanjem korisnika (npr. User ID) ili propagandni ID (npr. DoubleClick-Cookies, Android-Werbe-ID), poslije 14 mjeseci kao anonimizirani biti će izbrisani. Detalj s time u svezi  ćete naći u linku: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

 1. Mogućnost prigovora i otklanjanja

Pohranu kolačića možete sa odgovarajućim namještanjima Vašeg preglednika spriječiti; upućujemo Vas ali na to, da u ovom slučaju po mogućnosti nećete moći koristiti sve funkcije ove Web stranice u punom opsegu. Osim toga možete dohvat kolačićima izrađene i na Vaše korištenje Web stranice odnosne podatke (uklj. Vaše IP-adrese) za Google kao i obradu podataka od strane Googlea spriječiti, tako što pod sljedećim linkom postojeći preglednik-Plug-in skinete i instalirate:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Dohvat Vaših podataka možete spriječiti kroz Google Analytics, tako što kliknete na slijedeći link. Postavlja se Opt-Out-kolačić, koji sprječava dohvat Vaših podataka kod budućih posjeta ove Web stranice: Google Analytics deaktivirati. Više informacija o ophođenju s podacima korisnika kod Google Analytics pronaći ćete u izjavi o zaštiti podataka od Google-a: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 1. Etracker (CWS portal mušterija)

Mi koristimo etracker, Web služba za analize etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Njemačka. Opće uvjete poslovanja možete naći na poveznici  https://www.etracker.com/agb i Ugovor o obradi osobnih podataka na poveznici  https://www.etracker.com/av-vertrag.

 1. Opis i opseg obrade podataka

Koristimo etracker za analizu korištenja portala mušterija. Etracker koristimo za  kolačiće, koji će biti pohranjeni na Vašem kompjuteru i koji omogućavaju  analizu korištenja portala od strane korisnika. Informacije, izrađene preko kolačića,  sa Vašim korištenjem portalau pravilu biti prenesene na jedan server od Etracker GmbH u Hamburgu i tamo pohranjene.

Kod toga se radi o slijedećim informacijama:

 • Podrijetlo  (zemlja)
 • Jezik
 • Radni sustav
 • Aparat (PC, Tablet-PC ili Smartphone)
 • Preglednik
 • Područja klikanja(Heatmap)
 • Trajanje sjednice

Pobliže informacije o kolačićima od etrackera dobiti ćete pod https://www.etracker.com/support/etracker-cookies-2/. Portal  kod toga koristi samo slijedeće kolačiće: BT_ctst, BT_pdc, BT_sdc, _et_coid, noWS_mjV509.

U slučaju aktiviranja IP-anonimiziranja na ovoj Web stranici, IP-adresa od etracker GmbH unutar država članica Europske Unije ili u drugim ugovornim državama Europskog gospodarskog  prostora biti će skraćena. Kod toga će IP-adrese skraćeno raditi i dalje, veza prema osobama kod toga može biti isključena. Ukoliko na Vaše skupljene podatke dođe do  veze s osobom, oni će odmah biti isključeni a podaci koji se odnose na osobe odmah izbrisani.

Pravna osnova za korištenje etrackera je članak 6. stavak 1 f Uredbe.

Po nalogu administratora portala, etracker GmbH ove će informacije koristiti za procjenu Vašeg korištenja Web stranice, za sastavljanje izvještaja o aktivnostima Web stranica i za donošenje  s korištenjem interneta povezane usluge prema adminstratoru Web stranica.

Ova u okviru etrackera s Vašeg Browsera dostavljena IP-adresa neće biti spojena s drugim podacima od etrackera ili predata trećima.

 1. Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Pravna osnova za obradu osobnih podataka  je članak 6. stavak1 f Uredbe.

 1. Svrha obrade podataka

Koristimo etracker Analytics kako bi korištenje našeg portala analizirali i redovito mogli poboljšati. Dobivenim statistikama možemo našu ponudu poboljšati i za Vas kao korisnika interesantnije oblikovati.

 1. Trajanje pohrane

Ukoliko na skupljene podatke dođe do povezivanja na osobe u okviru anonimiziranja biti odmah izbrisane.

 1. Mogućnosti prigovora i otklanjanja

Pohranu kolačića možete jednim odgovarajućim namještanjem Vašeg  preglednika-Software spriječiti; upućujemo na to, da u tome slučaju eventualno nećete moći u punom opsegu koristiti sve funkcije ove Web stranice.

 1. Newsletter
 1. Opis i opseg obrade podataka

Obradu podataka želimo koristiti za to, da bi za Vaš posao mogli predložiti naše najbolje moguće proizvode i usluge i za kontaktiranje o novostima proizvoda, mogućnostima proizvoda, novim razvojima, s time povezanim aktualnim temama, specijalne ponude, Newsletter o osobnim proizvodima i uslugama sa svim povezanim aktualnim temama, priredbama i da bi Vas u svrhu intervjua od poduzeća CWS-grupe kontaktirali.

Kako mi u Njemačkoj osobno ne možemo ponuditi sve proizvode, mi koristimo i povezana poduzeća kao subpoduzetnike. Da bi mogli podastrijeti odgovarajuće prijedloge, mi naše podatke predajemo povezanim poduzećima grupe CWS (spisak vidi www.cws.com/Standorte), u okviru dozvoljenog sukladno propisima o zaštiti podataka. Sa povezanom poduzećima sklapamo ugovore o obradi osobnih podataka sukladno zakonskim propisima.

Za prijavu na besplatni Newsletter postoje slijedeće mogućnosti:

  1. Internetska stranica:

Na našoj internetskoj stranici postoji mogućnost besplatne pretplate na Newsletter. Za prijavu na naš Newsletter  koristimo tzv. Double-opt-in-postupak. To znači, da nakon Vaše prijave šaljemo jedan Email na navedenu Email-adresu u kojoj Vas molimo potvrdu, da želite slanje Newsletter-a. Ako Vašu prijavu ne potvrdite u roku od 24 sata, mi ćemo Vaše informacije blokirati i poslije mjesec dana automatski izbrisati.

  1. E - Mail poziv:

Postoji mogućnost prijaviti se preko jednog E-Mail poziva na naš besplatni Newsletter. Za prijavu na naš Newsletter potvrdite link aktiviranja u primljenom Mailu. Zatim Vam šaljemo drugi Email, u kome Vas molimo za potvrdu da želite slanje Newslettera. Ako Vašu Prijavu ne potvrdite u roku od 24 sata, Vaše informacije će biti blokirane i nakon mjesec dana automatski izbrisane.

  1. Pismeni pristanak:

Pismeni pristanak: Ako nam pošaljete  pismeni pristanak, pohranimo ga kao Scan ili kao original, isto tako u svrhu dokumentacije. Kod prijave na Newsletter podaci  će biti proslijeđeni nama. Kod toga se radi o slijedećim podacima koji se odnose na osobu:

 • Email-Adresa (obvezno)
 • Oslovljavanje (dobrovoljno)
 • Prezime (dobrovoljno)
 • Ime (dobrovoljno)
 • Datum rođenja (dobrovoljno)

Uz to se kod prijave podižu slijedeći ostali podaci koji se odnose na osobu:

 • IP-Adresa pozivajućeg računala
 • Datum i vrijeme  prijave/slanja prvog Opt-in-Emaila
 • Pohrana upotrijebljenih tekstova kod prijave kao i potvrda (kao sadržaj izjave o pristanku)

Za obradu podataka u okviru postupka davanje privole, traži se Vaša privola i upućuje se na informacije o zaštiti podataka.

Zatim slijedi u sklopu s obradom podataka za slanje Newslettera daljnja predaja poduzećima grupe CWS-a (spisak vidi pod www.cws.com/Standorte) i drugim uslužnicima, ukoliko je to potrebno za izvršenje slanja Newslettera.

Kod ostalih uslužnika se momentalno radi o:

   1. Salesforce Pardot

Za slanje Newslettera mi koristimo usluge  Pardot Salesforce.com, inc. The Landmark at One Market,  Suite 300, San Francisco, CA 94105, SAD.

Mi koristimo Salesforce Pardot za organizaciju i analiziranje Newslettera. Ako Vi u svrhu primanja Newslettera unosite podatke (npr. E-Mail-adresu), oni će biti pohranjeni na serverima  Pardota u SAD-u. Ako Pardotom poslane  E-Maile poruke otvorite u E-Mailu, sadržana datoteka (tzv. web-beacon) se poveže sa serverima Pardota u SAD-u. Tako se može utvrditi, da li je Newsletter-vijest bila otvorena i koji  linkovi su eventualno bili kliknuti. Osim toga će biti obuhvaćene slijedeće informacije:

 • Trenutak poziva
 • IP-Adresa
 • Tip preglednika
 • Radni sustav

Ove informacije se ne mogu uvrstiti Newsletter-primatelju. One služe isključivo statističkim analizama kampanja Newslettera. Rezultati ovih analiza se mogu koristiti, kako bi se buduće Newsletter mogli bolje uskladiti na interese primatelja.

Pravna osnova za korištenje Pardot Salesforce je članak 6 stavak 1 a i f Uredbe.

Ako ne želite analizu Pardota, morate odjaviti Newsletter. S time u svezi mi stavljamo u svakoj obavijesti Newslettera odgovarajući Link na raspolaganje.

        U svrhu primanja Newslettera vaši  podaci će biti pohranjeni sve do Vašeg  istupanja  i povlačenja privole za primanje Newslettera. Nakon povlačenja privole i time odjava Newslettera vaši podaci će biti izbrisani kako s naših servera tako i sa servera Pardot. Detalje možete vidjeti u odredbama zaštite podataka na poveznici https://www.salesforce.com/de/company/privacy/ Data-Processing-Agreements. Sa Pardotom smo zaključili „Data-Processing-Agreement“ u kome smo Pardot obvezali na zaštitu podataka naših korisnika i zabranili prosljeđivanje trećima. Osim toga je Pardot u obvezi poštivati EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 1. Pravna osnova za obradu podataka

Pravna osnova za obradu podataka nakon prijave na Newsletter od strane korisnika i davanja privole je  članak  6. stavak 1 a Uredbe.

 1. Svrha obrade podataka

Skupljanje Email-adrese korisnika služi za dostavljanje Newslettera. Ako ste dobrovoljno naveli i oslovljavanje, prezime, ime i datum rođenja u okviru prijave, ovi podaci služe isključivo za personaliziranje Newselttera.

Skupljanje ostalih podataka koji se odnose na osobu u okviru postupka prijave služi za to, da bi se spriječila zlouporaba usluga ili primijenjenih Email-adresa.

Osim toga će kod otvaranja Newslettera biti obuhvaćene tehničke informacije. One služe isključivo za statističke analize kampanja Newslettera. Rezultati ovih analiza se mogu koristiti za to, da bi  budući Newsletteri bolje uskladili interese primatelja.

 1. Trajanje pohrane

Podaci će biti izbrisani, nakon što se postigne svrhe njihova skupljanja i  više nisu potrebni. Vaša Email-Adresa će biti toliko dugo pohranjena, koliko je pretplata na Newsletter aktivna.

Ostali u okviru postupka prijave prikupljeni podaci za osobe sukladno pravilu biti će izbrisani u  roku od 7 dana.

 1. Mogućnosti prigovora i otklanjanja

Vašu privolu za primanje Newslettera možete u svako vrijeme opozvati i Newsletter otkazati. Opoziv možete izjaviti klikom na jedan Link koji stoji na raspolaganju u svakom Emailu Newslettera, E-Mailom na specijalno za to navedenu Newsletter-Email adresu ili preko obavijesti u impresumu na navedene kontaktne podatke.

Time će isto tako biti omogućen opoziv privole za pohranu za vrijeme postupka prijave skupljenih podataka koji se odnose na osobu.

 1. Kontaktni obrazac i Email-Kontakt
 1. Opis i opseg obrade podataka

Obrada Vašeg imena i kontaktnih informacija radi se u svrhu vaše registracije, svrhu slanja informacija u vezi naših proizvoda, za prijavu i sudjelovanja na našim prezentacijama, Webinaru, za prijavu na nagradnim igrama ili promidžbenim akcijama, za servis podrške ili ako želimo s Vama na drugi način komunicirati.

Na našoj internetskoj stranici se nalazi kontaktni obrazac koji se može koristiti za elektronsko stupanje u kontakt preko kojeg možete stupiti sa nama u kontakt i vaši podaci će biti pohranjeni.

Radi se o slijedećim podacima:

 • Email-adresa (obvezni podatak)
 • Prezime (obvezni podatak)
 • Ime (obvezni podatak)
 • Tvrtka (dobrovoljno)
 • Ulica (dobrovoljno)
 • Poštanski br. / Mjesto (obvezni podatak)
 • Telefon (obvezatni podatak)
 • Potreba (dobrovoljno)

U trenutku slanja obavijesti se u svezi time pohranjuju slijedeći podaci:

 1. IP-adresa pozivajućeg računala
 2. Datum i vrijeme prijave

Za obradu podataka će u okviru postupka slanja biti zatražena Vaš privola i biti će upućeni na informacije o zaštiti podataka.

Alternativno je moguće i stupanje u kontakt preko uređene E-Mail adrese. U tome slučaju će osobni podaci korisnika navedeni u E-Mailu biti pohranjeni.

Povezano s time ne slijedi prosljeđivanje podataka trećima. Podaci će se koristiti isključivo za obradu komunikacije.

 1. Pravna osnova obrade

Pravna osnova za obradu podataka je kod postojeće privole korisnika članak 6. stavak 1 a Uredbe.

Pravna osnova za obradu podataka, koji će biti proslijeđeni prilikom slanja  E-Maila, je članak 6. stavak 1 f Uredbe.

Ako je E-Mail kontakt usmjeren na sklapanje ugovora, tada je dodatna pravna osnova za obradu članak 6. stavak 1 b Uredbe.

 1. Svrha obrade podataka

Obrada podataka koji se odnose na osobu iz maske za unos podataka, služi nam samo za obradu stupanja u kontakt. U slučaju kontakta E-Mailom, postoji još   potreban opravdani interes za obradu podataka.

Ostali za vrijeme postupka slanja obrađeni podaci koji se odnose na osobu služe za svrhu, da se zlouporaba kontaktnog obrasca spriječi i osigura sigurnost  informativno-tehničkih sustava.

 1. Trajanje pohrane

Podaci će biti izbrisani, nakon što se postigne svrhe njihova skupljanja i  više nisu potrebni. Za podatke koji se odnose na osobu iz maske za unos podataka kontaktnog obrasca i one, koji su poslati Emailom, kada je konverzacija s korisnikom završena. Konverzacija je završena onda, kada se iz okolnosti može vidjeti, da je  stvarno stanje zaključno razjašnjeno.

Ostali osobni podaci  će najkasnije u roku od 7 dana biti izbrisani.

 1. Mogućnosti prigovora i otklanjanja

Korisnik ima u svako vrijeme mogućnost, svoju privolu za obradu osobnih  podataka opozvati. Kada korisnik preko E-maila stupi sa nama u kontakt, može u svako vrijeme prigovoriti pohrani osobnih podataka. U tom slučaju se komunikacija ne može nastaviti. Za opoziv privole i za prigovor protiv pohrane možete koristiti Email adresu za kontakt ili primijeniti Email adresu navedenu u impresumu.

Svi osobni podaci koji su bili pohranjeni u ovom slučaju će biti izbrisani.

IX. Portali

CWS portal klijenti

 1. Opis i opseg obrade podataka

Na raspolaganju je portal klijenata CWS-a, gdje možete izvršiti uvid u račune i dostavnice.

Na početnoj stranici portala nudimo mogućnost registracije, uz davanje osobnih podataka. Podaci će biti uneseni u masku za unos podataka, proslijeđeni nama i kod nas pohranjeni. Podaci se neće prosljeđivati trećima.

Za prijavu na naš portal klijenata  koristimo tzv. Double-opt-in-postupak. To znači, da mi Vama poslije prijave šaljemo E-mail na navedenu E-mail adresu, u kojoj Vas molimo za potvrdu, da želite prijavu na portal klijenata. Ako Vašu prijavu ne potvrdite u roku od 48 sati, Vaše informacije će biti blokirane i nakon mjeseca dana automatski izbrisane.

Skupljati će se slijedeći podaci u okviru procesa prijave:

 • Tvrtka
 • Prezime, ime
 • Adresa
 • Broj klijenta
 • Email-adresa
 • Telefonski broj

U trenutku prijave će k tome biti pohranjeni slijedeći podaci:

 • Datum i vrijeme prijave

Za obradu podataka u okviru postupka prijave biti će zatražen Vaša privola i biti će upućeni na  informacije o zaštiti podataka.

 1. Pravna osnova za obradu podataka

Pravna osnova za obradu podataka poslije Vaše prijave na portal klijenata je postojanje Vašeg pristanka po članku 6. stavak 1 a Uredbe.

 1. Svrha obrade podataka

Vaša registracija je potrebna za pripravnost određenih sadržaja i usluga na našoj Web stranici.

Skupljanje podataka u procesu prijavljivanja služi za to, da se prijavljivaču uvrste točni ugovori, tako da on stvarno upravlja samo svojim ugovorima i da može pogledati pripadajuće račune kao i dostavnice.

Skupljanje ostalih podataka u okviru postupka prijave služi za to, da bi se spriječila zlouporaba usluga ili upotrebljenih E-mail adresa.

 1. Trajanje pohrane

           Podaci će biti izbrisani, nakon što se postigne svrhe njihova skupljanja i  više

           nisu potrebni.Nadalje mi pohranjujemo vaše dobrovoljno navedene podatke za

           razdoblje  Vašeg korištenja, ukoliko iste prije toga niste izbrisali.

Ostali u okviru postupka prijave skupljeni osobni podaci biti će izbrisani u  roku od 7 dana.

 1. Mogućnosti prigovora i otklanjanja

Vaš pristup na portal klijenata možete u svako vrijeme opozvati, sukladno ranije objašnjenim koracima. Međutim to ne utječe na vaš postojeći ugovor; ugovor se time ne opoziva.

X. Povezivanje YouTube-Video

 1. Opis i opseg obrade podataka

YouTube-Video povezali smo u našu Online ponudu, poveznica na https://www.youtube.com i koji se može reproducirati s naše Web stranice direktno.  Povezani su preko URL https://www.youtube-nocookie.com, to znači, da vaši osobni podaci neće biti prenešeni na YouTube, ako Video ne reproducirate. Tek kada reproducirate video, Vaši osobni podaci će biti preneseni. Na ovaj način  prenošenja osobnih podataka mi nemamo nikakvog utjecaja.

YouTube je Google Inc.

Kroz posjetu na Web stranici, YouTube prima informaciju, da ste pozvali odgovarajuću podstranicu naše Web stranice. Uz to će pod brojkom IV.1. ove izjave navedeni podaci biti proslijeđeni. To slijedi nezavisno od toga, da li je YouTube stavio u pripravnost jedan račun korisnika, preko koga ste pristupili, ili ako ne postoji nikakav račun korisnika. Ako se pristupili kod Google-a, Vaši će podaci biti direktno uvršteni Vašem računu. Ako uvrštavanje s Vašim profilom više ne želite, morate se prije aktiviranje gumba odjaviti. YouTube pohranjuje Vaše podatke i koristi ih u svrhu promidžbe, istraživanja tržišta i/ili po potrebi oblikovanja njegove Web stranice. Jedna takva procjena posebno je (čak i za neprijavljene korisnike) za prikazivanje opravdane promidžbe i da bi se drugi korisnici socijalnih mreža informirali o Vašim aktivnostima na našoj Web stranici.

 1. Pravna osnova obrade podataka

Pravna osnova za povezivanje YouTube-a je članak  6. stavak 1 f Uredbe.

 1. Svrha obrade podataka

Preko povezivanja nudimo mogućnost da sa YouTubeom i drugim korisnicima interagirate, tako da možemo našu ponudu poboljšati i za Vas kao korisnika interesantnije oblikovati. U ovoj svrsi je naš opravdani interes na povezivanju You Tube-a.

Od strane YouTube-a slijedi takva procjena (čak i za neprijavljene korisnike) za donošenje prema potrebi promidžbe i kako bi druge korisnike socijalnih mreža informirali o Vašim aktivnostima na našoj Web stranici.

 1. Trajanje pohrane

O rokovima pohrane i brisanja skupljenih podataka od strane YouTube-a, ne raspolažemo informacijama.

 1. Mogućnosti prigovora i otklanjanja

Imate pravo prigovora protiv izrade profila korisnika, kod čega se kod njihovog izvršenja morate usmjeravati na Google.

XI. Povezivanje Google-Maps

 1. Opis i opseg obrade podataka

Na ovoj Web stranici mi koristimo  Google Maps.

Google Maps je Google Inc. Pripadajuću izjavu o zaštiti podataka kao i informacije u svezi Vaših prava i mogućnostima podešavanja zbog zaštite Vaše privatne sfere  naći ćete pod https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google obrađuje Vaše podatke o osobi i u SAD-u i podliježe EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Posjetom na Web stranici Google prima informaciju, da ste pozvali odgovarajuću podstranicu naše Web stranice. Uz to će biti proslijeđeni podaci, navedeni pod brojkom IV.1. ove izjave. To slijedi nezavisno o tome, da li Google stavlja jedan račun korisnika na raspolaganje, preko kojeg ste pristupili, ili ako ne postoji račun  korisnika. Ako ste pristupili kod Google-a, Vaši će podaci biti direktno uvršteni Vašem računu. Ako uvrštavanje s Vašim profilom kod Google-a ne želite, morate se prije aktiviranja gumba odjaviti. Google pohranjuje Vaše podatke kao profile korištenja i ove koristi u svrhu promidžbe, istraživanja tržišta i/ili za potrebno oblikovanje svoje Web stranice. Ovakva procjena slijedi (čak i za neprijavljene korisnike) za prikazivanje opravdane promidžbe  i da bi se drugi korisnici socijalnih mreža informirali o Vašim aktivnostima na našoj Web stranici.

 1. Pravna osnova obrade podataka

Pravna osnova za povezivanje YouTube-a je članak  6. stavak 1 f Uredbe.

 1. Svrha obrade podataka

Korištenjem Google Maps imate jednostavan pristup na interaktivnu kartu, koja će biti prikazana direktno na Web stranici i koje će Vam omogućiti ugodno korištenje funkcije karte. Ovo je svrha i naš opravdani interes na povezivanju Google Maps-a.

 1. Trajanje pohrane

O rokovima pohrane i brisanja skupljenih podataka od strane Google Maps ne raspolažemo  informacijama.

 1. Mogućnost prigovora i otklanjanja

Imate pravo prigovora protiv izrade profila korisnika, kod čega se kod njihovog izvršenja morate usmjeravati na Google

XII. Povezivanje Google Fonts

 1. Opis i opseg obrade podataka

Povezujemo vrste pisama („Google Fonts“) ponuđača Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Prema podacima od Google-a podaci korisnika primijeniti će se samo u svrhu prikaza vrste pisama u pregledniku korisnika. Povezivanje slijedi na osnovu naših opravdanih interesa za tehnički sigurno, bez održavanja i efektivno korištenje vrsta pisama, njihov jedinstveni prikaz kao i uzimanja u obzir mogućih licencno pravnih restrikcija za njihovo povezivanje. Izjava o zaštiti podataka: https//www.google.com/policies/privacy/.

 1. Pravna osnova obrade podataka

Pravna osnova za povezivanje YouTube-a je članak 6. stavak 1 f Uredbe.

 1. Svrha obrade podataka

Povezivanje slijedi na osnovu naših opravdanih interesa za tehnički sigurno, bez održavanja i efektivno korištenje vrsta pisama, njihov jedinstveni prikaz kao i uzimanja u obzir mogućih licencno pravnih restrikcija za njihovo povezivanje.

 1. Trajanje pohrane

O rokovima pohrane i brisanja skupljenih podataka strane Google-a ne raspolažemo informacijama.

 1. Mogućnosti prigovora i otklanjanja

Imate pravo prigovora protiv izrade profila korisnika, kod čega se kod njihovog izvršenja morate usmjeravati na Google.

XIII. Online prisutnost u socijalnim medijima

Održavamo Online prisutnost unutar socijalnih mreža i platforma, kako bi  komunicirali s aktivnim klijentima i korisnicima da bi ih mogli informirati o našim uslugama. Kod poziva socijalnih mreža i platforma vrijede uvjeti poslovanja i smjernica obrade podataka njihovog svakog pojedinačnog poduzetnika.

Ako u okviru naših informacija o zaštiti podataka nije drugačije navedeno, mi obrađujemo podatke korisnika, ukoliko oni unutar socijalnih mreža i platforma s nama komuniciraju, npr. sastavljaju priloge o našoj Online prisutnosti ili nam šalju vijesti.

XIV. Prava ispitanika

Ako se obrađuju Vaši osobni podaci, onda ste  ispitanik smislu Uredbe i  pripadaju Vam slijedeća prava  (vidi brojku I. ove izjave):

Pravo izvještavanja

Vi možete od odgovorne osobe zahtijevati  potvrdu o tome, da li se vaši osobni podaci  obrađuju.

Ako postoji  obrada, možete od odgovorne osobe zahtijevati izvještaj o slijedećim informacijama:

a) svrha, za koju će se obrađivati osobni podaci ;
b) kategorije podataka  za osobu, koje će se obrađivati;
c) Primatelji odnosno kategorije primatelja, prema kojima su otkriveni Vaši osobni podaci ili koji će biti otkriveni;
d) planirano trajanje pohrane vaših osobnih podataka  ili, ako za to konkretni podaci nisu mogući, kriteriji za utvrđivanje trajanja pohrane;
e) Postojanja prava na ispravak ili brisanje osobnih podataka,  prava na ograničenje obrade ili prava prigovora protiv ove obrade;
f) postojanje prava žalbe kod  nadzornih vlasti;
g) sve raspoložive informacije o podrijetlu podataka, ako osobni podaci osobe nisu prikupljeni  od ispitanika ;
h) postojanje automatiziranog odlučivanja uključujući Profiling po članku  22. stavku 1 i 4 Uredbe i – barem u ovim slučajevima – značajne informacije o involviranoj logici kao i doseg i težina djelovanja ovakve jedne obrade za pogođenu osobu.

Imate pravo zahtijevati izvještaj o tome, da li će Vaši osobni podaci  biti proslijeđeni u  treće zemlje ili nekoj međunarodnoj organizaciji. U sklopu toga možete zahtijevati o garancijama po članku 46. Uredbe i  u svezi prosljeđivanja biti obaviješteni.

Pravo ispravka

Imate pravo na ispravak i/ili upotpunjavanja prema odgovornoj osobi, ukoliko su osobni podaci, koji se odnose na Vas, netočni ili nepotpuni. Odgovorna osoba mora smjesta poduzeti ispravak.

Pravo na ograničenje obrade

a) kada točnost osobnih  podataka osporavate, odgovorna osoba je dužna provjeriti točnost osobnih podataka

b) da je obrada nepravilna i Vi odbijate brisanje osobnih podataka  i umjesto toga zahtijevate ograničenje korištenja osobnih podataka ;

c) odgovornoj osobi osobni  podaci  u svrhu obrade više nisu potrebni, ali  su potrebni Vama za dokazivanje svojih prava, ili za obranu od postavljenih zahtjeva,

d) ako ste uložili prigovor protiv obrade podataka po čl. 21 stav 1 Uredbe i kada još nije utvrđeno, da li prevladavaju opravdani razlozi odgovorne osobe nasuprot Vašim razlozima.

Ako je obrada Vaših osobnih podataka ograničena, ovi se podaci – bez obzira na njihovu pohranu – smiju obrađivati samo uz Vaš pristanak ili za dokazivanja prava, za obranu od postavljenih zahtjeva  ili iz razloga nekog važnog javnog interesa Unije ili jedne države članice.

Ako je ograničenje obrade pod gore navedenim uvjetima ograničeno, biti ćete od strane odgovorne osobe obaviješteni, prije nego se ograničenje ukine.

Pravo na brisanje

a) Obveza brisanja

Vi od odgovorne osobe možete zahtijevati, da se podaci o Vašoj osobi odmah izbrišu a odgovorna osoba je obvezna, ove podatke smjesta izbrisati, ukoliko postoji jedan od ovih razloga:

 • Vaši osobni podaci za svrhe, za koje su skupljeni ili na drugi način obrađeni, više nisu potrebni.
 • Vi ste opozvali Vašu privolu, na kojoj se obrada temeljila po članku 6. stavak 1 a ili članku 9. stav 2 a Uredbe ali nedostaje druga pravna osnova za obradu.
 • Vi ste uložili po članku 21. stavak 1 Uredbe prigovor protiv obrade i ne postoje nikakvi opravdani razlozi za obradu, ili vi ulažete po članku 21. stavak 2 Uredbe prigovor protiv obrade.
 • Vaši osobni podaci bili su nepravilno obrađivani.

Brisanje Vaših osobnih podataka je zakonska obveza odgovorne osobe.

Vaši osobni podaci su prikupljeni u vezi sa ponuđenim uslugama informativnog društva po članku 8. stavak 1 Uredbe.

b) Informacija trećima

Ako je odgovorna osoba Vaše osobne podatke učinila javnim  po članku 17. stavak 1 Uredbe, odgovorna  je i za njihovo brisanje.  Odgovorna osoba mora uzeti u obzir raspoložive tehnologije i troškove implementacije i donositi primjerene tehničke mjere te mora biti upoznata i sukladno svim poduzetim mjerama omogućiti da  se  ispitaniku brišu osobni podaci sa svih linkova  ili kopija ili replikacija.

 1. Iznimke

Pravo brisanja ne postoji, ako je obrada potrebna

 • za izvršavanje prava slobode izražavanja mišljenja i informacije;
 • za ispunjavanje neke pravne obveze, koja zahtijeva obradu po pravu Unije ili država članica
 • ili zbog provedbe zadatka koji je u  javnom interesu  o čemu je obaviještena odgovorna osoba;
 • iz razloga javnog interesa na području javnog zdravlja po članku 9. stavak 2 h kao i članak 9. stavak 3 Uredbe;
 • u arhivske svrhe, znanstvene ili povijesne i istraživačke svrhe ili za statističke svrhe po članku 89. stavak 1 Uredbe, ukoliko pod odsječkom a) navedeno pravo predvidivo onemogućuje ostvarenje ciljeva ove obrade ili tome ozbiljno škodi, ili
 • za ostvarenje, izvršenje ili obranu pravnih zahtjeva.

Pravo na izvještavanje

Ukoliko ste odgovornoj osobi postavili zahtjev na ispravak, brisanje ili ograničenje obrade, odgovorna osoba je obavezna, svim primateljima, kojima su bili objavljeni vaši osobni podaci, ovaj zahtjev za ispravku ili brisanje podataka ili ograničenje obrade javiti, osim ako se to pokaže nemoguće ili je povezano s nekim nesrazmjernim troškovima.

              Imate pravo biti obaviješteni o  primateljima vaših osobnih podataka.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo na primanje podataka koji se odnose na Vas, koje ste odgovornoj osobi  stavili na raspolaganje, u jednom strukturiranom, uobičajenom strojno čitkom formatu. Osim toga imate pravo, ove podatke proslijediti nekom drugom bez ometanja od strane odgovorne osobe, kome su osobni podaci stavljeni na raspolaganje, ako

  1. se obrada temelji na privoli po članku 6. stavak 1 a Uredbe ili članak 9. stavak 2 a Uredbe ili na ugovoru po članku  stavak 1 b Uredbe i
  1. obrada se provodi uz pomoć automatiziranih postupaka.

Kod ostvarenja ovog prava imate nadalje pravo ishoditi, da se vaši osobni podaci  direktno proslijede od jedne odgovorne osobe  drugoj odgovornoj osobi, ukoliko je to tehnički moguće. Slobode i prava drugih osoba time se ne smiju oštetiti.

Pravo na prenosivost podataka ne vrijedi  za obradu osobnih podataka, ukoliko se radi o obradi  u javnom interesu.

Pravo prigovora

Vi imate pravo, iz razloga koji proizlaze iz Vaše posebne situacije, u svako vrijeme protiv obrade Vaših osobnih podataka,  na temelju članka 6 stavak 1 e ili f Uredbe, uložiti prigovor; to vrijedi  i za  profiling.

Odgovorne osobe  ne obrađuje Vaše podatke, osim ako mogu dokazati  potrebne razloge za obradu, koji Vaše interese, prava i slobode prevladavaju, ili obrada služi za dokazivanje prava, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Kada se obrađuju Vaši osobni podaci za vršenje direktne promidžbe, Vi imate pravo u svako vrijeme ovakve promidžbe uložiti prigovor; to vrijedi i za profiling, ukoliko je u vezi s direktnom promidžbom.

Vi imate mogućnosti, u sklopu korištenja usluga informativnog društva – bez obzira na smjernicu 2002/58/EG – vršiti Vaše pravo prigovora uz pomoć automatiziranog postupka, u kome će biti primijenjene tehničke specifikacije.

Pravo opoziva privole za pravno zaštićene podatke

Imate pravo, Vašu privolu za pravno zaštićene podatke u svako vrijeme opozvati. Opozivom privole ne utječete na  zakonitost  obrade do trenutka opoziva .

Automatizirana odluka u pojedinačnom slučaju uključujući  Profiling

Imate obvezu prihvatiti ne isključivo baziranu automatiziranu obradu – uključujući Profiling . To se ne primjenjuje , kada je odluka

  1. za sklapanje ili ispunjenje nekog ugovora između Vas i odgovorne osobe potrebna,
  2. na temelju pravnih propisa Unije ili država članica, kojima odgovorne osobe podliježu i kada pravni propisi sadrže primjerene mjere za očuvanje Vaših prava i sloboda kao i Vaših opravdanih interesa ili
  3. sa Vašim izričitim pristankom.

Ove odluke se ne smiju temeljiti na posebnim kategorijama podataka koji se odnose na osobe po članku 9. stavak 1 uredbe, ukoliko se ne primjenjuje članak 9. stavak 2. 2 a ili g Uredbe i kada su bile donijete primjerene mjere za zaštitu prava i sloboda kao i Vaših opravdanih interesa.

U pogledu u a) i c) navedenih slučajeva odgovorne osobe donose primjerene mjere, kako bi se očuvala prava i slobode kao i Vaši opravdani interesi, u što spadaju najmanje pravo na ishođenje intervencije jedne osobe, na tumačenje osobnog stanovišta i na osporavanje odluke.

Pravo na žalbu kod nadzornih vlasti

Uprkos jednoj drugoj upravno pravnoj ili sudskoj pravnoj naredbi imate pravo na žalbu kod nadzornih vlasti, posebno u državi članici Vašeg boravka, Vašeg radnog mjesta ili mjesta vjerojatnog prekršaja, ako ste mišljenja, da je obrada Vaših osobnih podataka krši pravila Uredbe.

Za Republiku Hrvatsku :

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Selska cesta 136

10000 Zagreb

Tel.00385(0)14609-000
Fax.00385(0)14609-099
E-mail:
azop@azop.hr
Web:www.azop.hr

Nadzorne vlasti, kod kojih je uložena žalba, obavještavaju podnositelja žalbe o stanju i rezultatima žalbe uključujući  mogućnosti sudske pravne pomoći po čanku  78. Uredbe.