Adatkezelési tájékoztató

Információk az adatfeldolgozásról

Miről van itt szó?

Itt az Ön személyes adatairól és arról van szó, hogy azokat mi a weboldalunk Ön által történő használata valamint különleges felhasználási módjainak igénybevétele keretein belül hogyan dolgozzuk fel.

Személyes adat minden olyan információ, amely valamely azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatos, tehát olyan adatok, amelyek személyesen Önre vonatkoznak, mint pl. név, cím, e-mail cím, felhasználói viselkedés, stb. A feldolgozás minden, a személyes adatokkal kapcsolatos és egy automatizált eljárás segítségével vagy segítsége nélkül végrehajtásra kerülő eljárás vagy eljárás-sorozat, mint a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rendszerezése, mentése, illesztése vagy megváltoztatása, az adatok kiolvasása, lekérdezése, alkalmazása, adatátvitel, terjesztés vagy más rendelkezésre bocsátási módszer útján történő közzététele, az adatok összehasonlítása, korlátozása, törlése vagy megsemmisítése.

Az ezt követő alábbi fejezetekben

 1. A Felelős neve és címe
 2. Az adatvédelmi megbízott kapcsolatfelvételi adatai
 3. Általános tudnivalók az adatfeldolgozásról
 4. A weboldal rendelkezésre bocsátása és naplófájlok létrehozása
 5. „Saját“ sütik alkalmazása
 6. Weboldal elemző eszközök
 7. Newsletter
 8. Kapcsolati adatlap és e-mail kapcsolati cím
 9. Portálok
 10. YouTube videók bevonása
 11. A Google Maps bevonása
 12. A Google Fonts bevonása
 13. Online jelenlét a szociális médiákban
 14. Az érintett személy jogai

és a hozzátartozó alpontokban közelebbi tájékoztatást nyújtunk Önnek a személyes adatai feldolgozásáról és arról, hogy érintett személyként milyen jogai vannak:

 1. A Felelős neve és címe

Az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (ezt követően „GDPR“) és a tagországok más nemzeti adatvédelmi törvényei, valamint egyéb adatvédelmi rendszabályok értelmében a Felelős a

CWS International GmbH

Franz-Haniel-Platz 1b

D-47119 Duisburg

Németország

Telefonszám: +49 6103 309-0

Email: info@cws.com

Weboldal: https://www.cws.com

 1. Az adatvédelmi megbízott kapcsolatfelvételi adatai

A Felelős adatvédelmi megbízottja a következő címen érhető el:

CWS International GmbH

Adatvédelmi megbízott

Franz-Haniel-Platz 1b

D-47119 Duisburg

Németország

Telefon:+49 6103 309-0

Email: datenschutzbeauftragter@cws.com

 1. Általános tudnivalók az adatfeldolgozásról
 1. A személyes adatok feldolgozásának terjedelme

Felhasználóink személyes adatait alapvetően csak annyiban dolgozzuk fel, amennyiben erre egy működőképes weboldal, tartalmaink és szolgáltatásaink rendelkezésre bocsátásához szükség van. Felhasználóink személyes adatainak feldolgozására mindig csak a felhasználó hozzájárulása után kerül sor. Ez alól egy esetben van kivétel, ha egy előzetes beleegyező nyilatkozat megszerzésére ténybeli okokból nincs lehetőség, és az adatok feldolgozását a törvényes előírások engedélyezik.

 1. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja
 1. Ha a személyes adatok feldolgozásához megszerezzük az érintett személy hozzájárulását, akkor az adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.
 1. Azon személyes adatok feldolgozásának jogalapját, amely egy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az egyik szerződő fél az érintett személy, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja képezi. Ez azokra az adatfeldolgozási eljárásokra is érvényes, amelyekre a szerződéskötés előtti intézkedések végrehajtásához van szükség.
 1. Amennyiben a személyes adatok kezelése a vállalatunkra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja szolgál jogalapként.
 1. Abban az esetben, ha az érintett személy vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekei megkívánják a személyes adatok kezelését, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének d) pontja szolgál jogalapként.
 1. Amennyiben a személyes adatok kezelése vállalatunk vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából szükséges, és az érintett személy érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget az előbb megnevezett fél érdekeivel szemben, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szolgál az adatkezelés jogalapjaként.
 1. Adatok törlése és tárolási időtartam

Az érintett személy személyes adatai törlésre vagy zárolásra kerülnek, mihelyt a tárolás célja megszűnik. Amennyiben a személyes adatok kezelésének eredeti célja megszűnik, abban az esetben kezelhetők az adatok a továbbiakban, ha azt az Európai Unió vagy valamely európai uniós tagállam jogszabálya előírja. Az adatok zárolására vagy törlésére akkor is sor kerül, ha egy az előbbiekben megadott szabványokban előírt adatmegőrzési határidő lejárt, kivéve, ha az adatkezelés szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges.

 1. A weboldal rendelkezésre bocsátása és naplófájlok létrehozása
 1. Az adatfeldolgozás leírása és terjedelme

Weboldalaink minden lehívásakor automatikusan adatok és információk kerülnek begyűjtésre a lehívó számítógép számítógépes rendszeréről.

Itt a következő adatok kerülnek gyűjtésre:

 • Információk a böngésző típusáról és a felhasznált verzióról
 • A felhasználó operációs rendszere
 • A felhasználó internetszolgáltatója
 • A felhasználó IP-címe
 • A hozzáférés dátuma és időpontja
 • Azon weboldalak, ahonnan kiindulva a felhasználó rendszere a weboldalunkra jutott
 • Azon weboldalak, amelyeket a felhasználó rendszere a weboldalunkon keresztül felhívott

Ezek az adatok a rendszerünk naplófájljaiban szintén tárolásra kerülnek. Ezeknek az adatoknak a tárolására a felhasználó egyéb személyes adatainak tárolásával együtt nem kerül sor.

 1. Az adatfeldolgozás jogalapja

Az adatok és a naplófájlok ideiglenes megőrzésének és tárolásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

 1. Az adatfeldolgozás célja

Az IP-címnek a rendszer által történő ideiglenes tárolására ahhoz van szükség, hogy lehetőség álljon fenn a weboldalnak a felhasználó számítógépére való kiszállítására. Ehhez a felhasználó IP-címe az ülés időtartamára tárolva marad.

A naplófájlok tárolására a weboldal működőképességének biztosítására van szükség. Ezenkívül az adatok segítenek bennünket a weboldal optimalizálásában, valamint információtechnológiai rendszereink biztonságának biztosításában. Az adatok marketing célokra való kiértékelésére ebben az összefüggésben nem kerül sor.

Ezt a célt szolgálja jogos adatkezelési érdekünk is a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján.

 1. A tárolás időtartama

Az adatok törlésre kerülnek, mihelyt rájuk az adatgyűjtés céljainak eléréséhez már nincs szükség. Az adatoknak a weboldal rendelkezésre bocsátásához szükséges gyűjtése esetén ez akkor következik be, amikor a mindenkori ülés véget ér.

Az adatoknak a naplófájlokban való tárolása esetén ez legkésőbb hét nap múlva következik be. Ezen túlmenő tárolás is előfordulhat. Ebben az esetben a felhasználók IP-címei törlésre vagy anonimizálásra kerülnek, úgy hogy az adatokat ezután már nem lehet a hívó ügyfélhez hozzárendelni.

 1. Tiltakozási és megszüntetési lehetőség

Az adatok gyűjtésére a weboldal rendelkezésre bocsátásához és az adatoknak a naplófájlokban való tárolására a weboldal üzemelésének biztosításához okvetlenül szükség van. Így a felhasználónak nincs tiltakozási lehetősége.

 1. „Saját“ sütik alkalmazása
 1. Az adatfeldolgozás leírása és terjedelme

Weboldalunk sütiket használ. A sütik szövegfájlok, amelyek az internet böngészőben kerülnek tárolásra, illetve amelyeket az internet böngésző a felhasználó számítógépes rendszerén tárol. Ha egy felhasználó felhív egy weboldalat, akkor az lehet, hogy egy sütit tárol a felhasználó operációs rendszerén. Ez a süti egy jellemző jelsorozat, amely lehetővé teszi a böngésző egyértelmű azonosítását, ha arról ismét felhívják a weboldalat.

Mi a következő fajtájú sütiket használjuk, amelyeknek terjedelmét és funkcióit az alábbiakban megmagyarázzuk:

 • Technikai szempontból szükséges sütik
 • Technikai szempontból nem szükséges sütik (elemző sütik)
 1. Technikai szempontból szükséges sütik

Ezeket a sütiket ahhoz használjuk, hogy weboldalunkat felhasználóbarátabb módon alakítsuk ki. Weboldalunk egyes elemei szükségessé teszik, hogy a felhívó böngészőt egy oldalváltás után is azonosítani tudjuk.

Ezekben a sütikben a következő adatok kerülnek tárolásra és átvitelre:

 • A süti-magyarázó szöveg kijelzése (cookie_consent, cookie_notification_reload_count)
 • A Java-Script támogatása (has_js)
 • Cache-elés (pl. termék ellenőrző listák cache-elése) (Drupal.session_cache.sid)
 • Egy ellenőrző listán tárolt termékek (Drupal.visitor.result, product_overview_href)
 1. Technikai szempontból nem szükséges sütik (elemző sütik)

Ezen felül olyan sütiket is használunk, amelyek lehetővé teszik az ön böngészési viselkedésének az elemzését.

Ily módon a következő adatok kerülhetnek átvitelre:

 • A beadott keresési fogalmak
 • Az oldalmegjelenítések gyakorisága
 • A weboldal funkcióinak igénybevétele

A felhasználók ily módon gyűjtött adatai megfelelő technikai eljárásokkal pszeudonimizálásra kerülnek. Így ezeket az adatokat már nem lehet a felhívó felhasználóhoz hozzárendelni. Ezek az adatok nem kerülnek a felhasználó egyéb személyes adataival együtt tárolásra.

Weboldalunk felhívásakor a felhasználót egy információs banner tájékoztatja az elemzési célokra szolgáló sütik alkalmazásáról és utal ezen adatvédelmi információkra. Ebben az összefüggésben megjelenik az az információ is, hogy hogyan lehet a böngésző megfelelő beállításával letiltani a sütik tárolását.

 1. Az adatfeldolgozás jogalapja

A személyes adatok sütik alkalmazásával történő feldolgozásának jogi alapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

 1. Az adatfeldolgozás célja
 1. A technikai szempontból szükséges sütik esetén

A technikai szempontból szükséges sütik alkalmazásának az a célja, hogy a felhasználók számára megkönnyítse a weboldal használatát. Weboldalunk egyes funkciói sütik nélkül nem használhatók. Ezekhez arra van szükség, hogy a böngészőt egy oldalváltás után is azonosítani lehessen.

Ezekre a sütikre a következő alkalmazásokhoz van szükség:

 • A nyelv beállításainak átvétele
 • Árukosár
 • Keresési fogalmak megjegyzése
 • Falhasználók újrafelismerése
 1. Technikai szempontból nem szükséges sütik esetén

Az elemző sütik weboldalunk és annak tartalma minőségének javítására kerülnek alkalmazásra. Az elemző sütik alapján megtudjuk, hogyan használják a felhasználók weboldalunkat, és így a szolgáltatásainkat folyamatosan optimalizálhatjuk.

 • Google Analytics (_ga, _gid, _gat)

Ezt a célt szolgálja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján a személyes adatok feldolgozására vonatkozó jogos érdekünk is.

 1. A tárolás időtartama, tiltakozási és megszüntetési lehetőség

A sütik az Ön számítógépén kerülnek tárolásra és az átviszi azokat a mi weboldalunkra. Így a sütik alkalmazása a felhasználó teljes ellenőrzése alatt áll. Amennyiben az itt alkalmazott sütik esetén úgynevezett tranziens sütikről van szó, ezek a kijelentkezés vagy a böngésző bezárása után automatikusan törlésre kerülnek. A perzisztens sütik az Ön számítógépén egy megadott idő eltelte után automatikusan törlésre kerülnek, ez az időtartam azonban minden egyes süti esetén különböző lehet. Az internet böngészője megfelelő beállításával Ön bármikor deaktiválhatja vagy korlátozhatja a sütik átvitelét. A már tárolt sütiket Ön ezen felül bármikor kitörölheti. A törlésre, mint ahogyan már említettük automatikusan is sor kerülhet. Ha a weboldalunk sütijeit deaktiválja, előfordulhat, hogy weboldalunk egyes funkciói ezután nem állnak teljes mértékben az Ön rendelkezésére.

 1. Weboldal elemző eszközök

Weboldalunkon a következő elemző eszközöket használjuk:

 1. Google Analytics

Mi a Google Analyticset, a Google Inc. egy web elemző szolgáltatását használjuk. A cég Európai Központja a Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. A Használati feltételek a https://www.google.de/analytics/terms/de.html címen, az adatvédelmi áttekintés a https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=de címen és az adatvédelmi nyilatkozat a https://policies.google.com/privacy?hl=de címen hívható le.

 1. Az adatfeldolgozás leírása és terjedelme

Weboldalunk elemzésére mi a Google Analytics-et használjuk. Google Analytics ehhez sütiket használ, amelyek az Ön számítógépén kerülnek mentésre, és amelyek lehetővé teszik a weboldal Ön által történő használatának a kielemzését. A süti által a weboldalunk Ön által történő használatáról létrehozott információkat rendszerint a Google egyik szerverére visszük át és ott tároljuk. Ez a szerver rendszerint az Egyesült Államokban található.

Itt a következő információkról van szó:

 • Származás (ország és város)
 • Nyelv
 • operációs rendszernél
 • Berendezés (számítógép, tablet-PC vagy okostelefon)
 • Böngésző és felhasznált segédprogramok
 • Kattintási területek (Heatmap)
 • Az ülés időtartama
 • Kilépési gyakoriság

Ha ezen a weboldalon az IP-cím anonimizálása bekapcsolásra került, akkor az Ön IP-címét az etracker Kft az Európai Unió tagországaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részt vevő egyéb államokban előzőleg lerövidíti. Ekkor az IP-címek lerövidített alakban kerülnek további feldolgozásra és azokat már nem lehet egy személyre visszavezetni. Tehát ha az Önnel kapcsolatban felvett adatok egy részéből vissza lehetne következtetni az Ön személyére, akkor ez a rész azonnal kizárásra kerül és a személyes adatok azonnal törlésre kerülnek.

Csak kivételes esetekben fordulhat elő, hogy a teljes IP-cím a Google egy az Egyesült Államokban felállított szerverére kerüljön átvitelre és csak ott kerüljön lerövidítésre. Azon kivételes esetekre vonatkozóan, amelyekben személyes adatok kerülnek átvitelre az Egyesült Államokba, Google kötelezte magát az EU-US Privacy Shield előírásainak betartására, lásd https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. A Google Analytics használatának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

Ezen weboldal üzemeltetőjének megbízásából Google ezeket az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használta Ön ezt a  weboldalat, hogy jelentéseket készítsen a weboldallal kapcsolatos tevékenységekről és hogy a weboldal használatával és az internet használatával kapcsolatos további szolgáltatásokat nyújtson.

A Google Analytics keretein belül az Ön böngészője által átvitt IP-cím a Google Inc. egyéb adataival nem kerül sem egyesítésre, sem összehasonlításra.

 1. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

 1. Az adatfeldolgozás célja

Mi a Google Analytics szolgáltatásait a weboldalunk használatának elemzésére és a rendszer javítására használjuk. Az így nyert statisztikák alapján ajánlatunkat rendszeresen javíthatjuk és az Ön, mint felhasználó számára érdekesebben tudjuk kialakítani. Ezt a célt szolgálja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján a személyes adatok feldolgozására vonatkozó jogos érdekünk is Az IP-cím anonimizálása révén a felhasználónak a személyes adatai védelmével kapcsolatos érdekei kielégítő mértékben figyelembevételre kerülnek.

 1. A tárolás időtartama

A Google cégnél azok a felhasználói szinten és eseményszinten tárolt adatok, amelyek sütikkel, személyes azonosítókkal (például felhasználói ID) vagy hirdetési ID-kkel (például DoubleClick-sütik, Android-hirdetési-ID) vannak összekötve, 14 hónap elteltével anonimizálásra, illetve törlésre kerülnek. Ezzel kapcsolatban részletes információk az alábbi linken találhatók: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

 1. Tiltakozási és megszüntetési lehetőség

Ön a sütik mentését a böngésző-szoftver megfelelő beállításával megakadályozhatja; azonban felhívjuk a figyelmét, hogy ebben az esetben bizonyos körülmények között Ön nem fogja ennek a weboldalnak az összes funkcióját teljes terjedelmében használni tudni. Ezen kívül Ön azt is megakadályozhatja, hogy a sütik alkalmazásával létrehozott és a weboldal Ön általi használatára vonatkozó adatok (beleértve az Ön IP-címét is) a Google-nak átadásra, majd a Google által feldolgozásra kerüljenek, ehhez az alábbi linken rendelkezésre álló böngésző-plugint kell letöltenie és a számítógépére telepítenie:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ön megakadályozhatja, hogy a Google Analytics felvegye az Ön adatait, ehhez kattintson a következő linkre: Ekkor egy Opt-Out-süti kibocsátásra, amely a weboldal jövőbeli meglátogatásai során meggátolja az Ön adatainak felvételét: Google Analytics deaktiválása. A felhasználói adatoknak a Google Analytics által történő feldolgozásával kapcsolatos további információk a Google Adatvédelmi Nyilatkozatában találhatók: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 1. Etracker (CWS ügyfélportál)

Mi etracker-t, az etracker Kft, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Németország, web elemző szolgáltatását használjuk. Az általános üzleti feltételek a https://www.etracker.com/agb címen, a személyes adatok feldolgozására vonatkozó megbízás feltételei a https://www.etracker.com/av-vertrag címen hívhatók le.

 1. Az adatfeldolgozás leírása és terjedelme

Az ügyfélportál használatának elemzéséhez mi az etracker-t használjuk. Etracker ehhez sütiket használ, amelyek az Ön számítógépén kerülnek mentésre, és amelyek lehetővé teszik az ügyfélportál Ön által történő használatának a kielemzését. A süti által az ügyfélportál Ön által történő használatáról létrehozott információkat rendszerint az Etracker GmbH egy Hamburgban felállított szerverére visszük át és ott tároljuk.

Itt a következő információkról van szó:

 • Származás (ország)
 • Nyelv
 • operációs rendszernél
 • Berendezés (számítógép, tablet-PC vagy okostelefon)
 • Böngészõ
 • Kattintási területek (Heatmap)
 • Az ülés időtartama

Az etracker sütijeiről részletesebb információk a https://www.etracker.com/support/etracker-cookies-2/ címen találhatók. A ügyfélportál ehhez csak a következő sütiket használja: BT_ctst, BT_pdc, BT_sdc, _et_coid, noWS_mjV509.

Ha ezen a weboldalon az IP-cím anonimizálása bekapcsolásra került, akkor az Ön IP-címét az etracker Kft az Európai Unió tagországaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részt vevő egyéb államokban előzőleg lerövidíti. Ekkor az IP-címek lerövidített alakban kerülnek további feldolgozásra és azokat már nem lehet egy személyre visszavezetni. Tehát ha az Önnel kapcsolatban felvett adatok egy részéből vissza lehetne következtetni az Ön személyére, akkor ez a rész azonnal kizárásra kerül és a személyes adatok azonnal törlésre kerülnek.

Az etracker használatának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

Ezen ügyfélportál üzemeltetőjének megbízásából az etracker GmbH ezeket az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használta Ön ezt a  weboldalat, hogy jelentéseket készítsen a weboldallal kapcsolatos tevékenységekről és hogy a weboldal használatával és az internet használatával kapcsolatos további szolgáltatásokat nyújtson.

Az etracker keretein belül az Ön böngészője által átvitt anonimizált IP-cím az etracker egyéb adataival nem kerül összevetésre és harmadik félnek sem kerül átadásra.

 1. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

 1. Az adatfeldolgozás célja

Mi az etracker Analytics szolgáltatásait az ügyfélportál használatának elemzésére és rendszeres javítására használjuk. Az így nyert statisztikák alapján ajánlatunkat rendszeresen javíthatjuk és az Ön, mint felhasználó számára érdekesebben tudjuk kialakítani.

 1. A tárolás időtartama

Ha a felvett adatok egy részéből vissza lehetne következtetni az Ön személyére, akkor ez a rész az anonimizálás során azonnal törlésre kerül.

 1. Tiltakozási és megszüntetési lehetőség

Ön a sütik mentését a Browser-szoftver megfelelő beállításával megakadályozhatja; azonban felhívjuk a figyelmét, hogy ebben az esetben bizonyos körülmények között Ön nem fogja ennek a weboldalnak az összes funkcióját teljes terjedelmében használni tudni.

 1. Newsletter
 1. Az adatfeldolgozás leírása és terjedelme

Az adatok feldolgozását arra szeretnénk használni, hogy Önnek az üzleti ügyeihez a lehető legjobb termékeket és szolgáltatásokat tudjuk ajánlani, hogy Önt a termékújdonságokról, terméklehetőségekről, új fejlesztésekről és az ezekkel kapcsolatos aktuális témákról, akciós ajánlatokról tudjuk tájékoztatni, hogy Önnek fel tudjuk ajánlani a Newsletterünket, amelyben ismertetjük a saját termékeinket és szolgáltatásainkat és az ezekkel kapcsolatos aktuális témákat és rendezvényeket, és hogy Önnel közvéleménykutatási célokból a CWS-csoport vállalatai nevében kapcsolatba lépjünk.

Mivel Németországban nem tudunk minden terméket saját magunk előállítani, egyes, velünk kapcsolatban álló vállalatokat alvállalkozóként is igénybe veszünk. Ahhoz, hogy megfelelő ajánlatokat tudjunk tenni Önnek, az Ön adatait a CWS-csoport velünk kapcsolatban álló vállalataihoz (ezek listáját lásd www.cws.com/Standorte), amennyiben az adatvédelmi törvény ezt lehetővé teszi. Ezekkel a velünk kapcsolatban álló vállalatokkal magától értetődően a személyes adatok feldolgozására vonatkozó megfelelő szerződéseket kötünk.

Az ingyenes Newsletter előjegyzésére a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

  1. Weboldal:

Weboldalunk ingyenesen elő lehet jegyezni a Newslettert. A Newsletterünk előjegyzéséhez kérjük használja az úgy nevezett double-opt-in eljárást. Ez azt jelenti, hogy mi az Ön bejelentkezése után elküldünk egy e-mailt a megadott e-mail címre, amelyben arra kérjük Önt, hogy igazolja, hogy szeretné, ha rendszeresen megküldenénk Önnek a Newslettereket. Ha 24 órán belül nem igazolja vissza a bejelentkezését, akkor az Ön információit zároljuk és egy hónap elteltével automatikusan töröljük.

  1. E-mail meghívás:

Az ingyenes Newsletterünket egy e-mail meghívás segítségével is megrendelheti. A Newsletterünkhöz való bejelentkezéshez kérjük kattintson az aktiválási linkre. Ezután küldünk Önnek egy második e-mailt, amelyben arra kérjük Önt, hogy igazolja, hogy szeretné, ha rendszeresen megküldenénk Önnek a Newslettereket. Ha 24 órán belül nem igazolja vissza a bejelentkezését, akkor az Ön információit zároljuk és egy hónap elteltével automatikusan töröljük.

  1. Írásos hozzájárulás:

Írásos hozzájárulás: Ha Ön egy írásos hozzájárulást küld nekünk, akkor azt beszkenneljük vagy az eredeti dokumentumot dokumentációs célokra tároljuk. Amikor bejelentkezik a Newsletterünkhez, az adatok a beviteli maszkból kerülnek hozzánk átvitelre. Itt a következő személyes adatokról van szó:

 • E-mail cím (kötelező)
 • Megszólítás (önkéntes)
 • Családnév (önkéntes)
 • Utónév (önkéntes)
 • Születési dátum (önkéntes)

A bejelentés időpontjában ezen kívül a következő egyéb személyes adatok kerülnek tárolásra:

 • A felhívó számítógép IP-címe
 • A bejelentkezés dátuma és időpontja / Az első opt-in-email elküldése
 • A felhasznált szövegek mentése a bejelentkezés valamint a nyugtázás során (a hozzájárulási nyilatkozat tartalmaként)

A bejelentkezési folyamat keretein belül megszerezzük Öntől a hozzájárulását és felhívjuk a figyelmét az adatvédelmi információkra.

A Newsletter megküldéséhez szükséges adatfeldolgozással kapcsolatban az adatokat a CWS csoport vállalatainak (ezek listáját lásd www.cws.com/Standorte) és egyéb szolgáltatóknak továbbadjuk, amennyiben erre a Newsletter szétküldéséhez erre szükség van.

Az egyéb szolgáltató pillanatnyilag a következő:

   1. Salesforce Pardot

A Newsletter terjesztéséhez a Pardot szolgáltatásait vesszük igénybe. A szolgáltató a Salesforce.com, The Landmark at One Market,? Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA.

Mi a Salesforce Pardot szolgáltatásait a Newsletter szétküldésének megszervezéséhez és elemzéséhez vesszük igénybe. Ha Ön a Newsletter előjegyzéséhez szükséges adatokat (például email-cím) ad meg, ezek a Pardot szerverén, az Egyesült Államokban kerülnek tárolásra. Ha Ön kinyit egy a Pardot által elküldött e-mailt, egy az e-mailban található fájl  (egy úgynevezett web-beacon) összeköti Önt a Pardotnak az Egyesült Államokban található szerverével. Így meg lehet állapítani, hogy egy Newsletter-üzenetet megnyitottak és esetleg azt is, hogy abban milyen linkekre kattintottak. Ezen kívül műszaki jellegű információk kerülnek felvételre:

 • A lehívás mindenkori időpontja
 • IP-cím
 • A böngésző típusa
 • operációs rendszernél

Ezeket az információkat nem lehet a mindenkori Newsletter-címzettel összekötni. Ezek az információk kizárólag a Newsletter kampányok statisztikai elemzésére szolgálnak. Ennek az elemzésnek az eredményeit arra lehet használni, hogy a jövőbeli Newsletterek tartalmát jobban hozzáillesszük a címzettek érdekeihez.

A Pardot Salesforce szolgáltatásai használatának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja.

Ha Ön nem akarja, hogy a Pardot elemezze a használatot, akkor le kell mondania a Newslettert. Ehhez minden egye Newsletter-üzenethez rendelkezésre bocsátunk egy megfelelő linket.

Az Ön által a Newsletterünk előjegyzéséhez számunkra megadott adatokat addig tároljuk, amíg Ön továbbra is megkapja tőlünk a Newslettereket. Mihelyt Ön lemondja az előjegyzést, mind a saját szerverünkről, mind a Pardot szerveréről töröljük ezeket az adatokat. Részletesebb információk a Pardot adatvédelmi

szabályaiban az alábbi címen találhatók:

https://www.salesforce.com/de/company/privacy/ Egy Data-Processing-Agreement megkötése. Mi egy úgynevezett „Data-Processing-Agreement“-et (Adatfeldolgozási Megállapodás) kötöttünk a Pardot céggel, amelyben a Pardot céget kötelezzük arra, hogy az ügyfeleink adatait megóvja és ne adja át harmadik félnek. Ezen kívül Pardot kötelezte magát az EU-US Privacy Shield előírásainak betartására, lásd https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 1. Az adatfeldolgozás jogalapja

A felhasználó által a Newsletterhez való bejelentkezés után az adatok felhasználásának jogalapja, ha rendelkezésre áll a felhasználó hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

 1. Az adatfeldolgozás célja

A felhasználó E-mail címének felvétele a Newsletter kikézbesítésére szolgál. Amennyiben Ön a bejelentés során önkéntesen megadta a megszólítást a család- és utónevét és a születési dátumát, ez kizárólag a Newsletter  a keretein belül a bejelentés megadás, szolgálnak ez a kizárólag a Newsletter ára szolgál.

A bejelentkezés során az egyéb személyes adatok felvétele a szolgáltatásokkal vagy a felhasznált e-mail címmel való visszaélések megakadályozására szolgál.

Ezen kívül Newsletter megnyitásakor műszaki jellegű információk kerülnek felvételre. Ezek az információk kizárólag a Newsletter kampányok statisztikai elemzésére szolgálnak. Ennek az elemzésnek az eredményeit arra lehet használni, hogy a jövőbeli Newsletterek tartalmát jobban hozzáillesszük a címzettek érdekeihez.

 1. A tárolás időtartama

Az adatok törlésre kerülnek, mihelyt rájuk az adatgyűjtés céljainak eléréséhez már nincs szükség. Ezután az Ön E-mail címe addig marad tárolva, amíg az Ön Newsletter-előjegyzése aktív marad.

A bejelentkezési folyamat során felvett egyéb személyes adatok rendszerint 7 nap elteltével törlésre kerülnek.

 1. Tiltakozási és megszüntetési lehetőség

A Newsletter kikézbesítéséhez adott hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja és a Newslettert lemondhatja. A visszavonást a minden egyes Newsletter-e-mailben erre a célra rendelkezésre bocsátott linkre való kattintással, egy lemondó e-mailnek a Newsletter-e-mailben speciálisan erre a célra megadott e-mail címre való elküldésével vagy az impresszum megadott kapcsolatfelvételi címre küldött üzenettel lehet végrehajtani.

Ennek következtében lehetővé válik a bejelentkezési folyamat során felvett személyes adatok tárolásához való hozzájárulás visszavonása is.

 1. Kapcsolati adatlap és e-mail kapcsolati cím
 1. Az adatfeldolgozás leírása és terjedelme

Az Ön neve és az Ön kapcsolatfelvételi információja a következő célokra kerül felhasználásra: a termékeinkkel kapcsolatos információk küldése, az Ön regisztrációjának adminisztrálása, Önnek a rendezvényeinkre és webinárjainkra való jelentkezése és az azokon való részvétele, az Ön reklámakciókra vagy pályázati hirdetményekre való jelentkezésének adminisztrálása, az ügyfélszolgáltatásunknak az Ön rendelkezésére bocsátása, valamint egyéb utak, amelyeken át Önnel kapcsolatba lépünk.

Weboldalunk tartalmaz egy kapcsolatfelvételi adatlapot, amelyet az elektronikus kapcsolatfelvételhez lehet használni. Ha egy felhasználó él ezzel a lehetőséggel, akkor a beviteli maszkba bevitt adatok hozzánk átvitelre kerülnek, majd ezeket az adatokat a rendszerünkön tároljuk. Ezek a következő adatok:

 • E-mail cím (kötelező)
 • Családnév (kötelező)
 • Utónév (kötelező)
 • Cég (önkéntes)
 • Utca (önkéntes)
 • Postai irányítószám / helység (kötelező)
 • Telefon (kötelező)
 • Igény (önkéntes)

Az üzenet elküldésének időpontjában ezen kívül a következő adatok is tárolásra kerülnek:

 1. A felhívó számítógép IP-címe
 2. A bejelentkezés dátuma és időpontja

Az elküldési folyamat keretein belül megszerezzük Öntől a hozzájárulását és felhívjuk a figyelmét az adatvédelmi információkra.

A kapcsolatfelvételre alternatív megoldásként a rendelkezésre bocsátott E-mail címen keresztül is van lehetőség. Ebben a felhasználónak az e-mailben átvitt személyes adatai tárolásra kerülnek.

Ebben az összefüggésben az adatoknak egy harmadik fél számára történő átadására nem kerül sor. Az adatok kizárólag a beszélgetés feldolgozására kerülnek alkalmazásra.

 1. Az adatfeldolgozás jogalapja

Ha a személyes adatok feldolgozásához rendelkezésre áll az érintett személy hozzájárulása, akkor az adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

Azon adatok feldolgozásának jogalapja, amelyek egy e-mail elküldése során kerülnek átvitelre, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

Amennyiben az e-mail-kapcsolat egy szerződés megkötésére irányul, a feldolgozás egy további jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

 1. Az adatfeldolgozás célja

A beviteli maszkba bevitt személyes adatok feldolgozása kizárólag a kapcsolatfelvétel kezelésére szolgál. Egy e-mail útján történő kapcsolatfelvétel esetén ebben van a szükséges jogos érdekünk az adatok feldolgozására.

Az elküldési folyamat során feldolgozásra kerülő egyéb személyes adatok a kapcsolatfelvételi adatlappal való visszaélések megakadályozására és információtechnológiai rendszereink biztonságának biztosítására szolgálnak.

 1. A tárolás időtartama

Az adatok törlésre kerülnek, mihelyt rájuk az adatgyűjtés céljainak eléréséhez már nincs szükség. Für a személyes adatok ki a beviteli maszk A kapcsolatfelvételi adatlap beviteli maszkjából származó személyes adatok és az emailen átküldött személyes adatok esetén ez akkor következik be, amikor a mindenkori beszélgetés a felhasználóval befejezésre kerül. A beszélgetés akkor van befejezve, ha a körülményekből le lehet vonni azt a következtetést, hogy a tényállás véglegesen tisztázásra került.

Az elküldési folyamat során kiegészítésképpen felvett személyes adatok legkésőbb 7 nap elteltével törlésre kerülnek.

 1. Tiltakozási és megszüntetési lehetőségek

A felhasználónak mindig megvan a lehetősége, hogy visszavonja a személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását. Ha a felhasználó emailen lép velünk kapcsolatba, úgy bármikor tiltakozhat a személyes adatai felvétele és tárolása ellen. Ilyen esetekben a beszélgetést nem lehet folytatni. A hozzájárulás visszavonására és a tárolás elleni tiltakozásra a kapcsolatfelvétel során használt E-mail címet vagy az impresszumban megadott E-mail címet használhatja.

Ebben az esetben valamennyi személyes adatát töröljük, amelyet a kapcsolatfelvétel során tároltunk.

IX. Portálok

CWS ügyfélportál

 1. Az adatfeldolgozás leírása és terjedelme

Mi a CWS ügyfélportállal egy olyan eszközt bocsátunk az Ön rendelkezésére, amelynek segítségével Ön adminisztrálhatja a CWS-sel kötött szerződéseit és megtekintheti a számláit és szállítóleveleit.

A portál startoldalán Önnek lehetősége van arra, hogy saját magát a személyes adatai megadásával regisztrálja, illetve bejelentkezzen. Más harmadik feleknek ekkor az adatokat nem adjuk át.

A Newsletterünk előjegyzéséhez az úgy nevezett double-opt-in eljárást használjuk. Ez azt jelenti, hogy mi az Ön bejelentkezése után elküldünk egy e-mailt a megadott e-mail címre elküldés, amelyben arra kérjük Önt, hogy igazolja, hogy szeretne bejelentkezni az ügyfélportálhoz. Ha 48 órán belül nem igazolja vissza a bejelentkezését, akkor az Ön információit zároljuk és egy hónap elteltével automatikusan töröljük.

A bejelentkezési eljárás során a következő adatokat gyűjtjük be:

 • Vállalat
 • Családnév, utónév
 • Cím
 • Ügyfélszám
 • E-mail cím
 • Telefonszám

A bejelentés időpontjában ezen kívül a következő egyéb adatok kerülnek tárolásra:

 • A bejelentkezés dátuma és időpontja

A bejelentkezési folyamat keretein belül megszerezzük Öntől a hozzájárulását és felhívjuk a figyelmét az adatvédelmi információkra.

 1. Az adatfeldolgozás jogalapja

Az ügyfélportálhoz való bejelentkezése után az adatok feldolgozásának jogalapja, ha rendelkezésre áll az Ön hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

 1. Az adatfeldolgozás célja

Az Ön regisztrálására nem egy szerződéskötés céljából van szükség: Az Ön regisztrálására ahhoz van szükség, hogy weboldalunkon meghatározott tartalmakat és szolgáltatásokat bocsássunk az Ön rendelkezésére.

Az adatoknak a bejelentkezési folyamat során történő felvétele arra szolgál, hogy a bejelentkezőhöz a helyes szerződéseket rendeljük hozzá, hogy a bejelentkezőnek valóban csak a saját szerződéseit kelljen adminisztrálnia és valóban csak a saját számláit és szállítóleveleit tudja megtekinteni.

A bejelentkezés során az egyéb adatok felvétele a szolgáltatásokkal vagy a felhasznált e-mail címmel való visszaélések megakadályozására szolgál.

 1. A tárolás időtartama

Az adatok törlésre kerülnek, mihelyt Ön véglegesen törli a hozzáférési lehetőségét és az Ön adataira a szerződés teljesítésének keretei között már nincs szükség. Az Ön által önkéntesen megadott adatokat addig továbbra is tároljuk, amíg Ön használja szolgáltatásainkat, hacsak Ön azokat közben nem törli ki.

A bejelentkezési folyamat során felvett egyéb személyes adatok rendszerint 7 nap elteltével törlésre kerülnek.

 1. Tiltakozási és megszüntetési lehetőség

Az ügyfélportálhoz való hozzáférési lehetőségét Ön bármikor véglegesen törölheti, ehhez végre kell hajtania az ügyfélportálon megadott lépéseket. Ez az Ön fennálló szerződését nem szünteti meg; ezt a szerződést ez a lépés nem érinti. 
 

X. YouTube videók bevonása

 1. Az adatfeldolgozás leírása és terjedelme

Mi az on-line-ajánlatunkba bevontunk egyes YouTube videókat, amelyek a https://www.youtube.com címen találhatók és weboldalunkból kiindulva közvetlenül lejátszhatók. Az összes ilyen videó a https://www.youtube-nocookie.com URL-hez van kötve, vagyis az Ön felhasználói adatai nem kerülnek a YouTube-hoz átvitelre, ha Ön nem játssza le a videókat. Az Ön adatai csak akkor kerülnek átvitelre, ha lejátssza a videót. Erre az adatátvitelre nekünk nincs befolyásunk.

YouTube a Google Inc. egy szolgáltatása.

A weboldal meglátogatásának eredményeként YouTube megkapja azt az információt, hogy Ön felhívta weboldalunk megfelelő aloldalát. Ezen felül az ezen nyilatkozat IV.1. pontjában megadott adatok kerülnek átvitelre. Ez függetlenül attól végrehajtásra kerül, hogy YouTube az Ön rendelkezésére bocsát-e egy ügyfélszámlát vagy nem, amelyen keresztül Ön bejelentkezik. Ha Ön be van jelentkezve a Google rendszerébe, akkor a rendszer az Ön adatait közvetlenül hozzárendeli az Ön ügyfélszámlájához. Ha nem akarja, hogy YouTube felvegye az Ön profilját, akkor az adott gomb aktiválása előtt ki kell jelentkeznie. YouTube az Ön adatait felhasználói profilok alakjában tárolja és reklámokhoz, üzletkutatáshoz és/vagy a weboldalának az igényeknek megfelelő kialakításához használja. Egy ilyen kiértékelésnek mindenek előtt az a célja (még a nem bejelentkezett felhasználók esetében is), hogy YouTube az igényeknek megfelelő reklámokat küldjön a felhasználónak hogy tájékoztassa a szociális hálózat többi felhasználóját az Ön által a weboldalunkon kifejtett tevékenységéről.

 1. Az adatfeldolgozás jogalapja

A YouTube bevonásának a jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

 1. Az adatfeldolgozás célja

A YouTube bevonásával lehetőséget kínálunk Önnek a YouTube-bal és más felhasználókkal közös tevékenységeket végrehajtani, úgy hogy mi az ajánlatainkat tovább javíthassuk és az Ön, mint felhasználó számára érdekesebben kialakíthassuk. Ezt a célt szolgálja a YouTube bevonására vonatkozó jogos érdekünk is.

YouTube részéről egy ilyen kiértékelésnek mindenek előtt az a célja (még a nem bejelentkezett felhasználók esetében is), hogy az igényeknek megfelelő reklámokat küldhessen a felhasználónak hogy tájékoztassa a szociális hálózat többi felhasználóját az Ön által a weboldalunkon kifejtett tevékenységéről.

 1. A tárolás időtartama

Az adatmegőrzési időszakokról és a felvett adatoknak a YouTube által való törlésekről nincsenek információink.

 1. Tiltakozási és megszüntetési lehetőség

Önnek az ilyen felhasználói profilok összeállításával szemben megvan a tiltakozáshoz való joga, a tiltakozását a Google céghez kell küldenie.
 

XI. A Google Maps bevonása

 1. Az adatfeldolgozás leírása és terjedelme

Weboldalunkon mi a Google Maps szolgáltatásait használjuk.

Google Maps a Google Inc. egy szolgáltatása. A hozzátartozó adatvédelmi nyilatkozat valamint az Ön a magánéletének védelmével kapcsolatos jogai és beállítási lehetőségei a https://www.google.de/intl/de/policies/privacy címen találhatók. Google az Ön személyes adatait az Egyesült Államokban dolgozza fel és kötelezte magát az EU-US-Privacy-Shield előírásainak betartására, lásd https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

A weboldal meglátogatásának eredményeként Google megkapja azt az információt, hogy Ön felhívta weboldalunk megfelelő aloldalát. Ezen felül az ezen nyilatkozat IV.1. pontjában megadott adatok kerülnek átvitelre. Ez függetlenül attól végrehajtásra kerül, hogy Google az Ön rendelkezésére bocsát-e egy ügyfélszámlát vagy nem, amelyen keresztül Ön bejelentkezik. Ha Ön be van jelentkezve a Google rendszerébe, akkor a rendszer az Ön adatait közvetlenül hozzárendeli az Ön ügyfélszámlájához. Ha nem akarja, hogy Google felvegye az Ön profilját, akkor az adott gomb aktiválása előtt ki kell jelentkeznie. Google az Ön adatait felhasználói profilok alakjában tárolja és reklámokhoz, üzletkutatáshoz és/vagy a weboldalának az igényeknek megfelelő kialakításához használja. Egy ilyen kiértékelésnek mindenek előtt az a célja (még a nem bejelentkezett felhasználók esetében is), hogy YouTube az igényeknek megfelelő reklámokat küldjön a felhasználónak hogy tájékoztassa a szociális hálózat többi felhasználóját az Ön által a weboldalunkon kifejtett tevékenységéről.

 1. Az adatfeldolgozás jogalapja

A Google Maps bevonásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

 1. Az adatfeldolgozás célja

A Google Maps segítségével Ön egyszerűen hozzáférhet az interaktív térképhez, amely a weboldalon közvetlenül megjelenítésre kerül és lehetőséget nyújt Önnek a térkép funkcióinak komfortos használatára. Ezt a célt szolgálja a Google Maps bevonására vonatkozó jogos érdekünk is.

 1. A tárolás időtartama

Az adatmegőrzési időszakokról és a felvett adatoknak a Google Maps által való törlésekről nincsenek információink.

 1. Tiltakozási és megszüntetési lehetőség

Önnek az ilyen felhasználói profilok összeállításával szemben megvan a tiltakozáshoz való joga, a tiltakozását a Google céghez kell küldenie.
 

XII. A Google Fonts bevonása

 1. Az adatfeldolgozás leírása és terjedelme

Mi a Google Ireland Limited szolgáltató, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, betűtípusait („Google Fonts”) ágyazzuk be a szövegeinkbe.

A Google tájékoztatása szerint a felhasználók adatai kizárólag a betűtípusoknak a felhasználó böngészőjében való megjelenítéséhez kerülnek alkalmazásra. A Google Fonts bevonása a betűtípusok műszaki szempontból biztonságos , karbantartást nem igénylő és hatásos használatával azok egységes megjelenítésével és a lehetséges licenciajogi korlátozásokkal kapcsolatos jogos érdekeinken alapul. Adatvédelmi nyilatkozat: https://www.google.com/policies/privacy/.

 1. Az adatfeldolgozás jogalapja

A Google Fonts. bevonásának a jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

 1. Az adatfeldolgozás célja

A Google Fonts bevonása a betűtípusok műszaki szempontból biztonságos , karbantartást nem igénylő és hatásos használatával azok egységes megjelenítésével és a lehetséges licenciajogi korlátozásokkal kapcsolatos jogos érdekeinken alapul.

 1. A tárolás időtartama

Az adatmegőrzési időszakokról és a felvett adatoknak a Google által való törlésekről nincsenek információink.

 1. Tiltakozási és megszüntetési lehetőség

Önnek az ilyen felhasználói profilok összeállításával szemben megvan a tiltakozáshoz való joga, a tiltakozását a Google céghez kell küldenie.

XIII. Online jelenlét a szociális médiákban

Mi egyes szociális hálózatokban és platformon on-line is jelen vagyunk, hogy az ott aktív ügyfelekkel, érdeklődőkkel és felhasználókkal kommunikálhassunk és őket a szolgáltatásainkról tájékoztassuk. A mindenkori hálózat és platform felhívásakor az adott hálózat és platform mindenkori üzemeltetőjének adatfeldolgozási irányelvei vannak érvényben.

Amennyiben adatvédelmi információinkban nincs másképpen megadva, a felhasználók adatait feldolgozzuk, ha ezek velünk a szociális hálózatokon és platformokon belül kommunikálnak, például szövegeket küldenek az on-line jelenlétünkhöz vagy üzeneteket küldenek nekünk.

XIV. Az érintett személy jogai

Amennyiben az Ön személyes adatai feldolgozásra kerülnek, Ön a GDPR értelmében érintettnek minősül, és a felelős adatkezelővel szemben a következő jogokkal bír (lásd ezen Nyilatkozat I. pontját):

Tájékoztatáshoz való jog

A felelőstől egy igazolást kérhet, hogy az Önt érintő személyes adatok általunk feldolgozásra kerültek-e.

Amennyiben ilyen adatfeldolgozásra sor került, a felelőstől a következő információkról kérhet tájékoztatást:

a) A személyes adatok feldolgozásának célja;
b) A feldolgozásra kerülő személyes adatok kategóriái;
c) A címzettek, ill. a címzettek kategóriái, akikkel az Önt érintő személyes adatokat megosztották vagy még meg fogják osztani;
d) Az Önt érintő személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy, amennyiben erre vonatkozóan konkrét adatok nem érhetők el, ezen időtartam meghatározásának kritériumai;
e) Az érintett azon joga, hogy kérelmezheti a felelőstől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen;
f) A valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) Az összes elérhető információ a személyes adatok forrásáról, amennyiben a személyes adatokat nem az érintett személytől gyűjtötték be;
h) A GDPR 22. cikke (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, és –  legalábbis ezekben az esetekben –  az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Önnek joga van arról is felvilágosítást kérni, hogy a személyes adatai valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére is továbbításra kerül-e. Ebben az összefüggésben Ön megkövetelheti a GDPR 46. cikkében említett megfelelő és alkalmas garanciákról való tájékoztatást.

A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Felelős helyesbítse és/vagy kiegészítse az Önre vonatkozó pontatlan vagy nem teljes személyes adatokat. A Felelős köteles a helyesbítéseket azonnal végrehajtani.

Az adatfeldolgozás korlátozásához való jog

a) Ha Ön az Önt érintő személyes adatok pontosságát olyan időtartamra vitatja, amely lehetővé teszi, hogy a Felelős ellenőrizze a személyes adatok helyes voltát;

b) Ha az adatfeldolgozás jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) Ha a felelősnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatfeldolgozás céljából, azonban Önnek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szüksége van rájuk, vagy

d) Ha Ön a GDPR 21. cikke (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, és még nem került megállapításra, hogy a Felelős jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Ha az Önt érintő személyes adatok feldolgozása korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az Ön hozzájárulásával, vagy egy másik természetes vagy jogi személy jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet feldolgozni.

Amennyiben a fent felsorolt feltételek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Felelős előzetesen tájékoztatja Önt.

A törléshez való jog

a) Törlési kötelezettség

Ön megkövetelheti a felelőstől, hogy kérésére a Felelős azonnal törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, és a Felelős köteles ezen adatok azonnali törlésére, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • Az Önt érintő személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon feldolgozták.
 • Ön visszavonja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatfeldolgozás alapját képező hozzájárulását, és az adatfeldolgozásnak nincs más jogalapja.
 • A GDPR 21. cikke (1) bekezdése alapján Ön tiltakozik az adatai feldolgozása ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatfeldolgozásra, vagy Ön a GDPR 21. cikke (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatfeldolgozás ellen.
 • Az Önt érintő személyes adatokat jogellenesen dolgozták fel.

Az Önt érintő személyes adatokat az adatfeldolgozásra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az Önt érintő személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikke (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

b) Harmadik feleknek átadott információ

Ha a Felelős az Önt érintő személyes adatokat nyilvánosságra hozta és azokat a GDPR 17. cikk (1) bekezdése értelmében ki kell törölnie, akkor a Felelős a rendelkezésre álló technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével méltányos intézkedéseket tesz, – műszaki jellegű intézkedéseket is, – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat feldolgozó adatfeldolgozókat, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató valamennyi link, az ezzel kapcsolatos valamennyi másolat és replikáció törlését.

 1. Kivételek

A törléshez való jog nem áll fenn, amennyiben az adatfeldolgozásra

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából van szükség;
 • egy az adatfeldolgozásra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből van szükség
 • vagy az adatfeldolgozóra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából van szükség;
 • a GDPR 9. cikke (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikke (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján van szükség;
 • a GDPR 89. cikke (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból van szükség, amennyiben az a) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést,
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez van szükség.

Az értesítéshez való jog

Amennyiben Ön a felelőssel szemben érvényesítette helyesbítéshez, törléshez vagy az adatfeldolgozás korlátozására vonatkozó jogát, a Felelős köteles az összes címzettet értesíteni erről a helyesbítésről, törlésről vagy az adatfeldolgozás korlátozásáról, akikkel az Önt érintő személyes adatokat megosztotta, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy ha aránytalanul nagy erőfeszítést tesz szükségessé.

Önnek joga van arra, hogy a Felelős kérésére tájékoztassa Önt ezekről a címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Ön által a Felelős rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja Ezen kívül Ön jogosult arra, hogy Ön ezeket az adatokat egy másik Felelősnek továbbítsa, anélkül, hogy Önt ebben az a Felelős hátráltassa, akinek a számára ezek az adatok eredetileg átadásra kerültek, amennyiben az adatok feldolgozása a

  1. a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson vagy egy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapuló szerződésen alapul és
  1. az adatfeldolgozás automatizált módon történik.

Ezen jogának gyakorlása közben ezen felül Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – a felelőstől kérje a személyes adatainak az adatfeldolgozók közötti közvetlen továbbítását. Ez a jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érvényes abban az esetben, ha az adatfeldolgozás közérdekű vagy az adatfeldolgozóra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló feldolgozása ellen; ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ebben az esetben a Felelős személyes adatokat nem dolgozhatja fel tovább, kivéve, ha bizonyítani tudja, hogy az adatfeldolgozást olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha az Ön személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Önnek lehetősége van arra, hogy a tiltakozási jogát az információs társadalom szolgáltatásainak használatával kapcsolatban –  tekintet nélkül a 2002/58/EK irányelvre – automatizált eljárások keretében gyakorolja, amelyeknél műszaki specifikációk kerülnek alkalmazásra.

Jog az adatvédelmi jogi hozzájárulási nyilatkozat visszavonásához

Ön jogosult arra, hogy adatvédelmi jogi hozzájárulási nyilatkozatát bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatfeldolgozáson – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené Ez nem érvényes, ha a döntés

  1. Ön és a Felelős közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,
  2. meghozatalát az adatfeldolgozóra alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy
  3. az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Ezek a döntések azonban nem alapulhatnak a személyes adatoknak a GDPR 9. cikke (1) bekezdésének megfelelő különleges kategóriáin, amennyiben a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) vagy g) pontja nem vonatkozik rájuk és nem kerültek meghozatalra méltányos intézkedések az Ön jogainak, szabadságának és jogos érdekeinek védelmére.

Az a) és c) pontban említett esetekben a Felelős köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Ön jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatfeldolgozó részéről emberi beavatkozást kérjen, hogy kifejtse a saját álláspontját, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

Egy felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál - különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban -, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, tájékoztatja a panaszost a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a GDPR 78. cikke alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.