Polityka prywatności

Zbieranie informacji

Informacje o charakterze nieosobowym są zbierane automatycznie w celach administracyjnych. Na ich podstawie tworzone są statystyki zbiorcze dotyczące ruchu na witrynie, użytkowników i ich zachowań. Powyższe działania zmierzają przede wszystkim w celu uczynienia strony bardziej użyteczną i funkcjonalną.

Polityka prywatności

Polityka prywatności CWS-boco Polska Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych wszystkich użytkowników odwiedzających niniejszą stronę internetową.

Informacje osobowe, które zbieramy za pomocą niniejszej strony, w tym m.in. za pośrednictwem formularzy są wykorzystywane przede wszystkim do kontaktów z użytkownikami serwisu w celu skutecznego dostarczenia informacji związanych z tematem zapytania oraz usprawnienia usług świadczonych przez CWS-boco.

Pełna Polityka Prywatności znajduje się tutaj.

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), CWS – boco Polska Sp. z o.o. przekazuje informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych kontrahentów będących stronami zawieranych umów z CWS – boco Polska Sp. z o.o. (osoby fizyczne prowadzące tzw. jednoosobową działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące działalność w postaci spółek prawa cywilnego), osób reprezentujących kontrahentów instytucjonalnych, a także osób wskazanych przez kontrahentów do kontaktu oraz do realizacji przedmiotu umów zawartych z CWS – boco Polska Sp. z o.o.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Anita Skwirus
email: IOD@cws.com