Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności (w dalszej części również jako „Polityka”) dotyczy Twoich danych osobowych oraz sposobu, w jaki je przetwarzamy w kontekście wykorzystywania naszej strony internetowej i poszczególnych jej zastosowań.

Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; innymi słowy, dane dotyczące Ciebie osobiście, takie jak Twoje imię i nazwisko, adres, adres
e-mail, zachowania użytkownika itd.

Przetwarzanie – oznacza operację lub szereg operacji na danych osobowych, w tym wykonywanych za pomocą środków zautomatyzowanych, takich jak zbieranie, zapisywanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, odzyskiwanie, wgląd, wykorzystywanie, ujawnianie drogą transmisji, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, szeregowanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

W następujących punktach i podpunktach informujemy w bardziej szczegółowy sposób o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz prawach przysługujących Ci jako osobie, której dane dotyczą.

 1. Nazwa i adres Administratora Danych
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
 3. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych
 4. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika
 5. Korzystanie z „własnych” plików cookies
 6. Narzędzia do analityki strony internetowej
 7. Formularz kontaktowy i kontakt e-mail
 8. Portale
 9. Zamieszczenie filmów z YouTube
 10. Zamieszczanie Google Maps
 11. Obecność w mediach społecznościowych
 12. Prawa osób, których dane dotyczą
 1. NAZWA I ADRES ADMINISTRATORA DANYCH

Administrator Danych Osobowych – zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO Administratorem Danych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych jest CWS – boco International GmbH (w dalszej części dokumentu jako: „Spółka”).

CWS – boco International GmbH

Franz-Haniel-Platz 6-8

D-47119 Duisburg

Germany

https://cws-boco.com

 1. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych pod następującym adresem:

CWS – boco International GmbH

Franz-Haniel-Platz 6-8

D-47119 Duisburg

Germany

Telefon:+49 6103 309-0

e-mail: datenschutzbeauftragter@cws.com

 1. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
 1. Zakres przetwarzania danych osobowych:

Co do zasady, przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz dostarczania naszych treści i usług. Dane osobowe naszych użytkowników są przetwarzane regularnie wyłącznie za zgodą użytkownika. Wyjątkiem są sytuacje, w których uzyskanie uprzedniej zgody nie jest możliwe z przyczyn faktycznych i w których przepisy ustawowe zezwalają na przetwarzanie danych.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
 1. W zakresie, w jakim uzyskaliśmy zgodę osób, których dane dotyczą, na operacje przetwarzania danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO.
 2. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO.  Dotyczy to również operacji przetwarzania wymaganych do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
 3. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszej Spółce, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. (c) RODO.
 4. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. (d) RODO.
 5. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą Spółkę lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO.
 1. Usunięcie danych i okres przechowywania danych:

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel ich przechowywania przestaje istnieć. Dane osobowe mogą być przechowywane przez dłuższy okres, jeśli europejski lub krajowy ustawodawca wprowadził taki wymóg w rozporządzeniach unijnych, ustawach lub innych przepisach mających zastosowanie do administratora danych.  Dane są blokowane lub usuwane także wówczas, gdy upłynie okres przechowywania wymagany przez przywołane normy, chyba że zachodzi konieczność dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

 1. UDOSTĘPNIANIE STRONY INTERNETOWEJ I TWORZENIE PLIKÓW DZIENNIKA
 1. Opis i zakres przetwarzania danych:

Podczas każdego dostępu do naszej strony internetowej nasz system automatycznie zapisuje dane i informacje dotyczące systemu komputerowego, z którego uzyskiwany jest dostęp.  

W ramach tego procesu zbierane są następujące dane:

 • Informacje dotyczące rodzaju i wersji przeglądarki internetowej
 • System operacyjny użytkownika
 • Dostawca internetowy użytkownika
 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina dostępu
 • Strony internetowe, z których system użytkownika uzyskał dostęp do naszej strony
 • Strony internetowe, do których system użytkownika uzyskał dostęp z naszej strony

Dane są przechowywane także w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie są przechowywane wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych:

Podstawę prawną tymczasowego przechowywania plików dziennika stanowi art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO.

 1. Cel przetwarzania danych:

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne do umożliwienia dostarczenia strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany przez czas trwania sesji.

Przechowywanie danych w plikach dziennika ma na celu zapewnienie funkcjonalności strony internetowej. Ponadto, wykorzystujemy dane do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów IT. W tym kontekście dane nie podlegają ocenie w celach marketingowych.

Uwzględniając powyższe cele, mamy prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO.

 1. Okres przechowywania danych:

Dane są usuwane, gdy tylko przestaną być potrzebne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane. Jeżeli dane są zapisywane w celu udostępniania strony internetowej, zostają one usunięte z chwilą zakończenia indywidualnej sesji.

Jeżeli dane są przechowywane w plikach dziennika, zostają one usunięte po nie więcej niż siedmiu dniach. Możliwe jest przechowywanie danych przez dłuższy okres. W takim przypadku adresy IP użytkowników zostaną usunięte lub zamaskowane, tak aby uniemożliwić identyfikację klienta uzyskującego dostęp.

 1. Rezygnacja i opcja usunięcia danych:

Zapisywanie danych w celu udostępniania strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do funkcjonowania strony. W związku z tym użytkownik nie ma w tym przypadku możliwości rezygnacji.

 1. KORZYSTANIE Z „WŁASNYCH” PLIKÓW COOKIES
 1. Opis i zakres przetwarzania danych:

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies. Cookies to pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Kiedy użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej, plik cookie może zostać zapisany w systemie operacyjnym użytkownika. Taki plik cookie zawiera ciąg znaków, który umożliwia unikatową identyfikację przeglądarki podczas następnego dostępu do strony internetowej.

Korzystamy z następujących rodzajów plików cookies, których zakres i funkcję wyjaśniamy poniżej:

 • Pliki cookies, które są absolutnie niezbędne
 • Pliki cookies, które nie są absolutnie niezbędne (analityczne pliki cookies)
 1. Pliki cookies, które są absolutnie niezbędne

Korzystamy z tych plików cookies, aby nasza strona była bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony wymagają dostępu do przeglądarki internetowej za pomocą plików cookies.

Tego rodzaju pliki cookies przechowują i wysyłają następujące dane:

 • Wyświetlanie tekstu powiadomienia o wykorzystywaniu plików cookies (cookie_consent, cookie_notification _reload_count)
 • Wsparcie JavaScript (has_js)
 • Zapisywanie w pamięci podręcznej, np. zakładki produktów (Drupal.session_cache.sid)
 • Zapisane produkty w zakładce (Drupal.visitor.result, product_overview_href)
 1. Pliki cookies, które nie są absolutnie niezbędne (analityczne pliki cookies)

Na naszej stronie internetowej korzystamy także z plików cookies umożliwiających analizę przeglądania strony przez użytkowników.

Tego rodzaju pliki cookies mogą wysyłać następujące dane:

 • Wprowadzone terminy wyszukiwania
 • Częstotliwość przeglądania zakładek
 • Korzystanie z funkcji strony

Dane użytkownika zbierane w ten sposób są anonimizowane za pomocą środków technicznych. W rezultacie użytkownik uzyskujący dostęp nie może zostać zidentyfikowany na ich podstawie. Dane te nie są przechowywane wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika.

Podczas dostępu do naszej strony internetowej baner informuje użytkowników o wykorzystywaniu plików cookies w celach analitycznych i odsyła ich do niniejszej Polityki Prywatności. Użytkownik jest także informowany w tym kontekście, że pliki cookies mogą zostać dezaktywowane w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych:

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookies stanowi art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO.

 1. Cel przetwarzania danych:
 1. Pliki cookies, które są absolutnie niezbędne

Celem wykorzystywania plików cookies, które są absolutnie niezbędne, jest ułatwienie użytkownikom korzystania ze strony internetowej. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogłyby być dostępne bez wykorzystania plików cookies, ponieważ rozpoznawanie przeglądarki internetowej jest niezbędne nawet po opuszczeniu zakładki przez użytkownika.

Tego rodzaju pliki cookies są niezbędne do następujących zastosowań:

 • Stosowanie ustawień języka
 • Koszyk
 1. Pliki cookies, które nie są absolutnie niezbędne

Analityczne pliki cookies są wykorzystywane do podnoszenia jakości naszej strony internetowej i zamieszczanych na niej treści. Analityczne pliki cookies dostarczają nam informacji na temat sposobu korzystania ze strony, dzięki czemu możemy nieustannie doskonalić naszą ofertę.

Google Analytics (_ga, _gid, _gat).

Uwzględniając powyższy cel, mamy prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO.

 1. Okres przechowywania danych, rezygnacja i opcja usunięcia danych:

Pliki cookies są przechowywane na Twoim komputerze i wysyłane z niego do naszej zakładki. W związku z tym jako użytkownik masz pełną kontrolę nad wykorzystywaniem plików cookies. Jeśli wykorzystywane pliki cookies to cookies sesyjne, są one usuwane, gdy użytkownik się wyloguje lub zamknie przeglądarkę. Trwałe pliki cookies są automatycznie usuwane z Twojego komputera po upływie pewnego okresu, który może różnić się w zależności od wykorzystywanych plików cookies. Zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej, możesz dezaktywować lub ograniczyć zapisywanie plików cookies. Ponadto, przechowywane pliki cookies mogą zostać usunięte w dowolnym momencie. Usunięcie plików cookies może także nastąpić automatycznie, jak wskazano powyżej. Jeśli pliki cookies zostaną dezaktywowane dla naszej strony internetowej, niektóre części naszej strony mogą nie funkcjonować w pełnym zakresie.

 1. NARZĘDZIA DO ANALITYKI STRINY INTERNETOWEJ

Na naszej stronie wykorzystywane są następujące narzędzia analityczne:

 1. Google Analytics (strona internetowa CWS – boco):

Korzystamy z Google Analytics, internetowej usługi analitycznej świadczonej przez Google Inc. Europejska siedzibą spółki: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.
Z warunkami świadczenia usługi można zapoznać się pod następującym adresem:

https://www.google.de/analytics/terms/de.html

Podsumowanie zasad bezpieczeństwa i prywatności Google Analytics jest dostępne pod następującym adresem:

https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=de  

Polityka prywatności można zapoznać się pod następującym adresem:

https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 1. Opis i zakres przetwarzania danych:

Korzystamy z Google Analytics do analizy sposobu korzystania z naszej strony internetowej. W tym celu Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę sposobu, w jaki korzystasz ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie w odniesieniu do sposobu, w jaki korzystasz z niniejszej strony internetowej, zasadniczo są wysyłane na serwer w USA i przechowywane tam.

Dotyczy to następujących informacji:

 • pochodzenie (kraj i miejscowość)
 • język
 • system operacyjny
 • urządzenie (komputer PC, tablet-PC czy smartfon)
 • przeglądarka internetowa i używane dodatki
 • obszary kliknięć (heatmap)
 • czas trwania sesji
 • współczynnik odrzuceń

Jeżeli na niniejszej stronie internetowej jest aktywowana anonimizacja IP, Twój adres IP zostanie skrócony przez Google Inc. zanim zostanie zachowany, jednak dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Adresy IP są przetwarzane w formie skróconej, co pozwala na wykluczenie możliwości osobistej identyfikacji.  Jeżeli dane, które zostały zebrane na Twój temat, pozwalają na identyfikację osoby fizycznej, możliwość identyfikacji zostanie natychmiast wykluczona, a dane osobowe niezwłocznie usunięte.

W wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany na serwer Google w USA i skracany tam.
W wyjątkowych przypadkach wysyłania danych osobowych do USA, Google podlega warunkom programu Privacy Shield UE-USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę prawną korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO.

W imieniu operatora niniejszej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje do oceny Twojego sposobu korzystania ze strony, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz do świadczenia na rzecz dostawcy strony internetowej innych usług związanych z korzystaniem ze strony i z Internetu.

Adres IP wysyłany przez Twoją przeglądarkę internetową dla celów Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google Inc.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO.

 1. Cel przetwarzania danych:

Korzystamy z Google Analytics do analizy i regularnego doskonalenia sposobu korzystania z naszej strony internetowej. Dzięki uzyskanym statystykom możemy doskonalić naszą ofertę i czynić ją bardziej interesującą dla użytkownika. Uwzględniając powyższe cele, mamy prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO. Interes użytkowników dotyczący ochrony ich danych osobowych jest odpowiednio uwzględniany poprzez anonimizację adresu IP.

 1. Okres przechowywania danych:

Jeżeli zebrane dane umożliwiają identyfikację osób, zostaną one niezwłocznie usunięte w kontekście anonimizacji.

 1. Rezygnacja i opcja usunięcia danych:

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookies, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej; jednakże, zwracamy uwagę, że jeśli to zrobisz, niektóre części strony internetowej mogą nie funkcjonować w pełnym zakresie.  Możesz także zrezygnować z przechowywania danych dotyczących Twojej aktywności na stronie za pomocą pliku cookie (w tym Twojego adresu IP) oraz z przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki za pomocą następującego linku:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 1. Etracker (portal klienta CWS – boco):

Korzystamy z etracker, internetowej usługi analitycznej świadczonej przez etracker GmbH, ErsteBrunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Germany. Warunki są dostępne pod następującym adresem: https://www.etracker.com/agb, a umowa przetwarzania danych osobowych pod następującym adresem: https://www.etracker.com/av-vertrag.

 1. Opis i zakres przetwarzania danych:

Wykorzystujemy etracker do analizy sposobu korzystania z Portalu Klienta. Etracker wykorzystuje pliki cookies, które są przechowywane na Twoim komputerze i które umożliwiają analizę sposobu, w jaki korzystasz z Portalu Klienta. Informacje generowane przez plik cookies dotyczące sposobu, w jaki korzystasz z Portalu Klienta, są zazwyczaj przesyłane na serwer Etracker GmbH w Hamburgu i przechowywane tam.

Są to następujące informacje:

 • Pochodzenie (kraj)
 • Język
 • System operacyjny
 • Urządzenie (komputer PC, tablet czy smartfon)
 • Przeglądarka
 • Obszary kliknięć (heatmap)
 • Czas trwania sesji

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies wykorzystywanych przez etracker, odwiedź następującą stronę: https://www.etracker.com/support/etracker-cookies-2/. Portal Klienta wykorzystuje wyłącznie następujące pliki cookies: BT_ctst, BT_pdc, BT_sdc, _et_coid, noWS_mjV509.

Jeżeli na niniejszej stronie internetowej jest aktywowana anonimizacja IP, Twój adres IP zostanie najpierw skrócony przez etracker GmbH w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W takim przypadku adresy IP są skracane przed dalszym przetwarzaniem, co pozwala na wykluczenie możliwości identyfikacji osoby. W zakresie, w jakim danym zebranym na Twój temat przypisano odnośnik osobowy, zostaną one natychmiast wykluczone, a dane osobowe zostaną natychmiast usunięte.

Podstawę prawną wykorzystywania etracker stanowi art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO.

W imieniu operatora Portalu Klienta etracker GmbH wykorzystuje te informacje do oceny Twojego sposobu korzystania ze strony, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz do świadczenia na rzecz operatora strony internetowej innych usług związanych z korzystaniem ze strony i z Internetu.

Adres IP przesyłany przez Twoją przeglądarkę internetową w ramach etracker nie jest łączony z innymi danymi etracker ani przekazywany osobom trzecim.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO.

 1. Cel przetwarzania danych:

Wykorzystujemy etracker Analytics do analizy i regularnego doskonalenia sposobu korzystania z naszego portalu klienta. Dzięki statystykom możemy doskonalić naszą ofertę i czynić ją bardziej atrakcyjną dla użytkownika.

 1. Okres przechowywania danych:

W zakresie, w jakim zbierane dane są danymi osobowymi, są one natychmiast usuwane w ramach anonimizacji.

 1. Sprzeciw i możliwość usunięcia:

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki internetowej; jednakże, zwracamy uwagę, że może to uniemożliwić Ci korzystanie ze wszystkich funkcji niniejszej strony w najpełniejszym możliwym zakresie.

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY I KONTAKT E-MAILOWY
 1. Opis i zakres przetwarzania danych:

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, który można wykorzystać do nawiązania kontaktu drogą elektroniczną. Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z formularza, dane wprowadzone na ekranie zostaną do nas wysłane i będą przechowywane. Są to następujące dane:

 • adres e-mail (obowiązkowo)
 • nazwisko (obowiązkowo)
 • imię (obowiązkowo)
 • spółka (opcjonalnie)
 • ulica (opcjonalnie)
 • kod pocztowy / miejscowość (obowiązkowo)
 • telefon (opcjonalnie) / faks (opcjonalnie)
 • wymóg (opcjonalnie)
 • data i godzina wysyłki (w chwili wysyłki wiadomości)

Proces wysyłki obejmuje uzyskanie Twojej zgody na przetwarzanie danych oraz odniesienie do niniejszej polityki prywatności.

Alternatywnie, możesz skontaktować się z nami pod wskazanym adresem e-mail. W takim przypadku przechowywane są dane osobowe użytkownika przesłane w wiadomości e-mail.

W tym kontekście Twoje dane zostaną przekazane organizacji powiązanej z CWS-boco International GmbH. Dane są wykorzystywane wyłącznie do przetworzenia zapytania.

 1. Podstawa prawna przetwarzania:

Biorąc pod uwagę zgodę użytkownika, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO.

Podstawę prawną przetwarzania przesyłanych w przypadku wysyłki wiadomości e-mail stanowi art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO.

Jeżeli celem kontaktu e-mailowego jest zawarcie umowy, dodatkową podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO.

 1. Cel przetwarzania danych:

Przetwarzamy dane osobowe wprowadzone na ekranie wyłącznie w celu obsługi wniosku o kontakt. W przypadku kontaktu e-mailowego istnieje również wymagany prawnie uzasadniony interes związany z przetwarzaniem danych.

Celem przetwarzania innych danych osobowych podczas procesu wysyłki jest zapobieganie niewłaściwemu wykorzystywaniu formularza kontaktowego i zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów IT.

 1. Okres przechowywania danych:

Dane są usuwane, gdy tylko przestaną być potrzebne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane. W przypadku danych osobowych wprowadzonych na ekranie w formularzu kontaktu i przesyłanych w wiadomości e-mail konwersacja z użytkownikiem dobiega końca. Konwersacja dobiega końca, gdy z okoliczności wynika, że dane zapytanie zostało zamknięte.

Dane osobowe dodatkowo zbierane podczas procesu wysyłki są usuwane po upływie nie więcej niż 3 lat.

 1. Rezygnacja i opcje usunięcia danych:

Użytkownik ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jeżeli użytkownik skontaktuje się z nami pocztą elektroniczną, może zrezygnować z przechowywania jego danych osobowych w dowolnym momencie. Aby cofnąć zgodę i zrezygnować z przechowywania danych, możesz skorzystać z adresu e-mail, za pomocą którego nawiązałeś kontakt, lub z adresu e-mail wskazanego w sekcji Szczegóły publikacji.

W takim przypadku wszystkie dane osobowe przechowywane podczas procesu nawiązywania kontaktu zostaną usunięte.

 1. PORTALE
 1. Portal Klienta CWS – boco:
 1. Opis i zakres przetwarzania danych:

Portal Klienta CWS – boco umożliwia zarządzanie kontaktami z CWS – boco oraz wyświetlanie faktur i potwierdzeń dostawy. Warunki korzystania z portalu są dostępne na stronie internetowej portalu.

Nasza strona internetowa zawiera opcję rejestracji poprzez podanie danych osobowych. Dane są wprowadzane na ekranie, wysyłane do nas i przechowywane. Dane rejestracyjne są wprowadzane na ekranie, wysyłane do nas i przechowywane. Dane nie są przekazywane osobom trzecim.

Do rejestracji na naszym portalu klienta stosujemy proces podwójnego potwierdzenia. Oznacza to, że po dokonaniu rejestracji wysyłamy wiadomość e-mail na podany przez Ciebie adres, prosząc o potwierdzenie zamiaru rejestracji w portalu klienta. Jeśli nie potwierdzisz rejestracji w ciągu 48 godzin, Twoje informacje zostaną zablokowane i po upływie miesiąca automatycznie usunięte. W ramach procesu rejestracji zbierane są następujące dane:

 • spółka
 • nazwisko, imię
 • adres
 • numer klienta
 • adres e-mail
 • numer telefonu

Ponadto, w chwili rejestracji przechowywane są następujące dane: data i godzina rejestracji.

Proces rejestracji obejmuje uzyskanie Twojej zgody na przetwarzanie danych oraz odniesienie do niniejszej polityki prywatności.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych:

Biorąc pod uwagę zgodę użytkownika, podstawę prawną przetwarzania danych po rejestracji użytkownika w Portalu Klienta stanowi art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO.

 1. Cel przetwarzania danych:

Celem zbierania danych podczas procesu rejestracji jest skierowanie rejestrującej się osoby do właściwych umów, tak aby użytkownik mógł tylko zarządzać swoimi umowami oraz wyświetlać faktury i potwierdzenia dostawy dotyczące takich umów.

Celem zbierania innych danych w ramach procesu rejestracji jest zapobieganie niewłaściwemu wykorzystywaniu usług lub wykorzystanego adresu e-mail.

 1. Okres przechowywania danych:

Dane są usuwane, gdy tylko anulujesz swój dostęp w sposób trwały, a Twoje dane nie są już niezbędne do wykonania umowy. Ponadto, przechowujemy dobrowolnie wprowadzone przez Ciebie dane przez okres ich wykorzystywania, chyba że sam usuniesz je wcześniej.

Pozostałe dane osobowe zebrane w ramach procesu rejestracji są zasadniczo usuwane po upływie 7 dni.

 1. Rezygnacja i opcja usunięcia danych:

Możesz anulować swój dostęp do portalu klienta w sposób trwały w dowolnym momencie, podejmując kroki podane na portalu klienta.  Jednakże, nie usuwa to istniejących umów; nie wywiera to na nie wpływu.

 1. ZAMIESZCZENIE FILMÓW Z YouTube
 1. Opis i zakres przetwarzania danych:

W naszej ofercie online zamieściliśmy filmy z YouTube, które są przechowywane na stronie: https://www.youtube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio na naszej stronie. Wszystkie te filmy są zamieszczone za pomocą adresu URL https://www.youtube-nocookie.com, co oznacza, że żadne dane dotyczące użytkownika nie są wysyłane do YouTube, chyba że odtworzysz pliki wideo. Dane są wysyłane dopiero po odtworzeniu filmu. Nie mamy kontroli nad taką transmisją danych.

Operatorem YouTube jest Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Odnośną politykę prywatności oraz informacje na temat Twoich praw i opcji ustawień chroniących Twoją prywatność możesz znaleźć pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza Twoje dane osobowe w USA i podlega warunkom programu Privacy Shield UE-USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, informacje o dostępie do zakładki na stronie są wysyłane do YouTube. Ponadto, wysyłane są dane wymienione w pkt. IV.1 niniejszej polityki. Dane są wysyłane niezależnie od tego, czy posiadasz konto na YouTube lub czy jesteś zalogowany. Jeśli jesteś zalogowany na Google, Twoje dane zostaną bezpośrednio powiązane z Twoim kontem. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane zostały powiązane z Twoim profilem na YouTube, musisz się wylogować zanim klikniesz przycisk. YouTube przechowuje Twoje dane w postaci profili użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamy, badań rynkowych lub dostosowania swojej strony internetowej do Twoich potrzeb. Taka ocena jest dokonywana w szczególności (nawet w odniesieniu do użytkowników, którzy nie są zalogowani) w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam i informowania innych użytkowników w sieci społecznościowej o Twojej aktywności na naszej stronie internetowej.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych:

Podstawę prawną zamieszczania filmów z YouTube stanowi art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO.

 1. Cel przetwarzania danych:

Zamieszczając pliki wideo, umożliwiamy Ci interakcję z YouTube i innymi użytkownikami, doskonaląc w ten sposób naszą ofertę i czyniąc ją bardziej interesującą dla użytkownika. Biorąc pod uwagę powyższy cel, mamy prawnie uzasadniony interes w zamieszczaniu filmów z YouTube.

Taka ocena jest dokonywana przez YouTube w szczególności (nawet w odniesieniu do użytkowników, którzy nie są zalogowani) w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam i informowania innych użytkowników w sieci społecznościowej o Twojej aktywności na naszej stronie internetowej.

 1. Okres przechowywania danych:

Nie posiadamy informacji na temat okresów przechowywania danych i usuwania danych zbieranych przez YouTube.

 1. Rezygnacja i opcja usunięcia danych:

Masz prawo zrezygnować z tworzenia profilu użytkownika. Jednakże, aby skorzystać z tego prawa, musisz skontaktować się bezpośrednio z Google.

 1. ZAMIESZCZANIE GOOGLE MAPS
 1. Opis i zakres przetwarzania danych:

Na niniejszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia Google Maps.

Operatorem Google Maps jest Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Odnośną politykę prywatności oraz informacje na temat Twoich praw i opcji ustawień chroniących Twoją prywatność możesz znaleźć pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.  Google przetwarza Twoje dane osobowe w USA i podlega warunkom programu Privacy Shield UE-USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Kiedy odwiedzasz stronę internetową, informacje o dostępie do zakładki na stronie są wysyłane do Google. Ponadto, wysyłane są dane wymienione w pkt. IV.1 niniejszej polityki. Dane są wysyłane niezależnie od tego, czy posiadasz konto Google lub czy jesteś zalogowany. Jeśli jesteś zalogowany na Google, Twoje dane zostaną bezpośrednio powiązane z Twoim kontem. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane zostały powiązane z Twoim profilem Google, musisz się wylogować zanim klikniesz przycisk. Google przechowuje Twoje dane w postaci profili użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamy, badań rynkowych lub dostosowania swojej strony internetowej do Twoich potrzeb. Taka ocena jest dokonywana w szczególności (nawet w odniesieniu do użytkowników, którzy nie są zalogowani) w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam i informowania innych użytkowników w sieci społecznościowej o Twojej aktywności na naszej stronie internetowej.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych:

Podstawę prawną zamieszczania Google Maps stanowi art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO.

 1. Cel przetwarzania danych:

Wykorzystywanie Google Maps zapewnia Ci łatwy dostęp do interaktywnej mapy wyświetlanej na naszej stronie internetowej i umożliwia wygodne korzystanie z funkcji mapy.  Biorąc pod uwagę powyższy cel, mamy prawnie uzasadniony interes w zamieszczaniu Google Maps.

 1. Okres przechowywania danych:

Nie posiadamy informacji na temat okresów przechowywania danych i usuwania danych zbieranych przez Google Maps.

 1. Rezygnacja i opcja usunięcia danych:

Masz prawo zrezygnować z tworzenia profilu użytkownika. Jednakże, aby skorzystać z tego prawa, musisz skontaktować się bezpośrednio z Google.

 1. OBECNOŚĆ W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Prowadzimy strony/konta firmowe w kilku sieciach i na kilku platformach społecznościowych („media społecznościowe”), aby komunikować się z naszymi klientami, potencjalnymi klientami i innymi użytkownikami i aby informować ich o naszych usługach. Obowiązują warunki oraz polityki prywatności takich sieci i platform.

O ile niniejsza polityka prywatności nie stanowi inaczej, przetwarzamy dane użytkowników takich sieci i platform, jeśli komunikują się z nami za pośrednictwem takich sieci i platform, np. komentują nasze posty lub wysyłają nam wiadomości.

 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane, jesteś osobą, której dane dotyczą, w rozumieniu RODO i masz następujące prawa w stosunku do administratora danych (patrz pkt. I niniejszej polityki):

 1. Prawo dostępu:

Masz prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia tego, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Jeśli tak, masz prawo do uzyskania od administratora dostępu do następujących informacji:

 1. cele, w jakich dane osobowe są przetwarzanie;
 2. kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 3. odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym Twoje dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
 4. przewidywany okres przechowywania Twoich danych osobowych lub, jeśli nie można wskazać konkretnego okresu, kryteria stosowane do określenia okresu przechowywania;
 5. istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia Twoich danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania danych przez administratora lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 6. istnienie prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego;
 7. jeśli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje na temat ich źródła;
 8. istnienie zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 11 ust. 1 i art. 11 ust. 4 RODO oraz – przynajmniej w takich przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Masz prawo do dostępu do informacji na temat tego, czy Twoje dane osobowe są przesyłane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeśli tak, masz prawo do otrzymania informacji na temat odpowiednich zabezpieczeń dotyczących przekazania danych zgodnie z art. 46 RODO.

 1. Prawo do sprostowania:

Masz prawo do uzyskania od administratora sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych przetwarzanych przez administratora.  Administrator niezwłocznie dokona sprostowania.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania:
 1. jeśli kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. wniosłeś sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec Twoich podstaw sprzeciwu.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Jeśli uzyskałeś ograniczenie przetwarzania na podstawie powyższych kryteriów, przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje Cię o tym.

 1. Prawo do usunięcia danych:
 1. Obowiązek usunięcia danych:
 • Masz prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zwłoki usunąć takie dane, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
 • Cofnąłeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. (a) lub art. 9 ust. 2 lit. (a) RODO, i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.
 • Wnosisz sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosisz sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania.
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
 • Twoje dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
 1. Powiadomienie osób trzecich:

Jeżeli administrator upublicznił Twoje dane osobowe, a na mocy art. 17 ust. 1 RODO ma obowiązek usunąć te dane, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że Ty jako osoba, której dane dotyczą, żądasz, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

 1. Wyjątki:

Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 • lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. (h) oraz (i) i art. 9 ust. 3 RODO;
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w pkt. a), uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Prawo do powiadomienia:

Jeśli skorzystałeś z prawa do uzyskania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, administrator ma obowiązek powiadomić o takim sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania danych każdego odbiorcę, któremu Twoje dane osobowe zostały ujawnione, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

Masz prawo do otrzymania od administratora informacji o tych odbiorcach.

 1. Prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczyłeś administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. (a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO; oraz
 2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Korzystając z tego prawa, masz prawo, aby Twoje dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 1. Prawo do sprzeciwu:

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. (e) lub (f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE możesz wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 1. Prawo do cofnięcia zgody na politykę prywatności:

Masz prawo do cofnięcia zgody na politykę prywatności w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:

Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:

 1. jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą a administratorem;
 2. jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony Twoich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów; lub
 3. opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie.

Jednakże, takie decyzje nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. (a) lub (g) RODO i istnieją właściwe środki ochrony Twoich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów.

W przypadkach, o których mowa w pkt. a) i c) administrator wdraża właściwe środki ochrony Twoich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO):

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.