Privacy Policy

Privacy Statement

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Gegevensbescherming is een vanzelfsprekendheid voor CWS International GmbH (hierna ook wel genoemd: "wij" of "ons" of "ons bedrijf" of “CWS”). Wij informeren u daarom graag welke persoonsgegevens wij van u verzamelen wanneer u gebruikt maakt van onze diensten, in het kader van het gebruik en de toepassing van onze website en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante regelgeving zoals de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG), en dat deze op zorgvuldige wijze worden verwerkt.

In de volgende hoofdstukken vindt u een overzicht hoe wij met uw persoonsgegevens en rechten omgaan.

I Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

II. Contactgegevens van de gegevensbeschermingsfunctionaris

III. Algemene informatie over gegevensverwerking

IV. Terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logbestanden

V. Gebruik van "eigen" cookies

VI. Analyse-instrumenten voor de website

VII. Nieuwsbrief

VIII. Contactformulier en e-mailcontact

IX. Portalen

X. Integratie van YouTube-video's

XI. Integratie van Google Maps

XII. Integratie van Google Fonts

XIII. Online-aanwezigheid op social media

XIV. Rechten van de betrokken persoon

I. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

CWS International GmbH

Franz-Haniel-Platz 1b

D-47119 Duisburg

Germany

Telefoon: +49 6103 309-0

Website: www.cws.com

II. Contactgegevens van de gegevensbeschermingsfunctionaris

CWS International GmbH

Franz-Haniel-Platz 1b

D-47119 Duisburg

Germany

Telefoon: +49 6103 309-0

E-mail: datenschutzbeauftragter@cws.com

III. Algemene informatie over gegevensverwerking

In dit privacy statement kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij daarmee omgaan. Welke persoonsgegevens wij voor welke doeleinden verwerken, is afhankelijk van de diensten waarvan u gebruik maakt. Per verwerking is hieronder zo concreet mogelijk aangegeven wat het verwerkingsdoel en de juridische grondslag is, hoe lang we gegevens bewaren, of deze gegevens worden gedeeld met derden en op welke wijze u uw rechten, zoals het maken van bezwaar, kunt uitoefenen.

IV. Terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logbestanden

 1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Telkens als onze website wordt opgeroepen, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer.

De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

 • Informatie over het gebruikte browsertype en de gebruikte versie
 • Het besturingssysteem van de gebruiker
 • De internetprovider van de gebruiker
 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijdstip van de toegang
 • Websites van waaruit het systeem van de gebruiker toegang krijgt tot onze website
 • Webpagina's die door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgeroepen

De gegevens worden opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

 1. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is art. 6, lid 1, sub f AVG.

 1. Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om onze website op de computer van de gebruiker te kunnen weergeven. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven. Het opslaan in logbestanden is nodig om de functionaliteit van de website te verzekeren. Wij gebruiken de gegevens om onze website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te garanderen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

 1. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Bij de registratie van gegevens voor de weergave van de website is dit het geval zodra de sessie beëindigd is. Bij gegevensopslag in logbestanden is dit uiterlijk na zeven dagen. Als de gegevens toch worden bewaard, worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of vervreemd, zodat een identificatie van de oproepende persoon niet meer mogelijk is.

 1. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor de weergave van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Er is dus geen mogelijkheid tot bezwaar van de gebruiker.

V. Gebruik van "eigen" cookies

 1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website oproept, dan kan een cookie opgeslagen worden op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een bepaalde tekenreeks die het mogelijk maakt de browser precies te identificeren wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.

CWS gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de werking hieronder worden toegelicht:

 • Technisch noodzakelijke cookies
 • Technisch niet noodzakelijke cookies (analysecookies)

a) Technisch noodzakelijke cookies

Wij maken gebruik van deze cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook na een paginawissel kan worden geïdentificeerd.

In deze cookies worden daarbij de volgende gegevens opgeslagen en verzonden:

 • Weergave van de cookie-infotekst (cookie_consent, cookie_notification_reload_count)
 • JavaScript-ondersteuning (has_js)
 • Caching. Bijvoorbeeld van productlijsten (Drupal.session_cache.sid)
 • Opgeslagen producten in de watchlist (Drupal.visitor.result, product_overview_href)

b) Technisch niet noodzakelijke cookies (analysecookies)

Wij maken op onze website daarnaast gebruik van cookies, die een analyse van uw surfgedrag mogelijk maken.

Op deze manier kunnen de volgende gegevens worden verzonden:

 • Ingevoerde zoektermen
 • Frequentie van paginaweergaves
 • Gebruik van websitefuncties

De op deze manier verzamelde gebruikersgegevens zijn d.m.v. technische inrichtingen gepseudonimiseerd. Daardoor is het niet meer mogelijk om de gegevens met de oproepende gebruiker in verbinding te brengen. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruikers opgeslagen.

Bij het oproepen van onze website worden de gebruikers door een infobanner geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en naar deze informatie over gegevensbescherming verwezen. In dit verband verschijnt ook informatie over hoe het opslaan van cookies in de browserinstellingen kan worden verhinderd.

 1. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens d.m.v. cookies is art. 6 lid1 sub a en f AVG.

 1. Doel van de gegevensverwerking

a) Voor technisch noodzakelijke cookies

Het doel van technisch noodzakelijke cookies is het gebruik van websites voor de gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawissel opnieuw wordt herkend.

Deze cookies zijn nodig voor de volgende toepassingen:

 • Opslaan van taalinstellingen
 • Winkelwagen
 • Onthouden van zoektermen
 • Herkenning van gebruikers

b) Voor technisch niet noodzakelijke cookies

De analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door middel van de analysecookies leren we hoe onze website wordt gebruikt en kunnen we ons aanbod dus voortdurend optimaliseren.

 • Google Analytics (_ga, _gid, _gat)
 1. Duur van de opslag, mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Cookies worden op uw computer opgeslagen en doorgestuurd naar onze site. Daarom heeft u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Als er zogenaamde tijdelijke cookies worden gebruikt, dan worden deze na het uitloggen of het sluiten van de browser gewist. Permanente cookies worden automatisch van uw computer verwijderd na afloop van een bepaalde periode, die echter kan variëren afhankelijk van de cookie. Door een wijziging van de instellingen in uw internetbrowser kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Het wissen kan, zoals hierboven beschreven, ook worden geautomatiseerd. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, kunnen alle functies van de website eventueel niet meer in hun volle omvang worden gebruikt.

VI. Analyse-instrumenten voor de website

Op onze website worden de volgende analyse-instrumenten gebruikt:

 1. Google Analytics

We maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Het Europese hoofdkantoor is Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, 4, Dublin Ireland. De gebruiksvoorwaarden vindt u op https://www.google.de/analytics/terms/de.html, het overzicht m.b.t. gegevensbescherming is te vinden op https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=de en de verklaring inzake gegevensbescherming is toegankelijk op https://policies.google.com/privacy?hl=de.

a) Beschrijving en omvang gegevensverwerking

We maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Google Analytics maakt hiervoor gebruik van cookies, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gecreëerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google Inc. in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Daarbij gaat het om de volgende informatie:

 • Herkomst (land en stad)
 • Taal
 • Besturingssysteem
 • Apparaat (PC, tablet of smartphone)
 • Browser en gebruikte add-ons
 • Klikzones (heatmap)
 • Sessieduur
 • Bounce rate

Indien op deze website echter de IP-anonimiteit geactiveerd is, wordt het IP-adres door Google Inc. binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die contractpartner zijn van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, eerst ingekort. Daarbij worden IP-adressen in verkorte vorm verder verwerkt, zodat een persoonlijke referentie kan worden uitgesloten. Als de over u verzamelde gegevens een persoonlijke referentie bevatten, wordt deze dus onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens daardoor onmiddellijk gewist.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gezonden en daar ingekort. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden gezonden, handelt Google in overeenstemming met de richtlijnen van het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 lid 1, sub f AVG.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om verdere diensten m.b.t. het gebruik van de website en het internet te verlenen aan de exploitant van de website.

Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google Inc. gecombineerd.

b) Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is art. 6 Lid 1 sub f AVG.

c) Doel van de gegevensverwerking

Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en permanent te kunnen verbeteren. Met behulp van de verkregen statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en interessanter maken voor u als gebruiker. Deze doelen vormen ook de reden voor ons legitiem belang bij de verwerking van de gegevens volgens art. 6 Lid 1 sub f AVG. Door het IP-adres te anonimiseren wordt voldoende rekening gehouden met het belang van de gebruikers bij de bescherming van hun persoonsgegevens.

d) Duur van de opslag

Bij Google opgeslagen gebruikers- en event-gegevens die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikers-ID's of reclame-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd of gewist. Details zijn hier te vinden: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de.

e) Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U kunt het opslaan van de cookies met behulp van een instelling in de browsersoftware verhinderen; wij wijzen er echter op dat in dit geval niet de volledige functionaliteit van onze website gebruikt kan worden. U kunt het zenden van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden geregistreerd door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie opgeslagen, dat de registratie van uw gegevens bij toekomstige bezoeken van deze website verhinderd: Google Analytics deactiveren. Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 1. Etracker (MijnCWS)

Wij maken gebruik van etracker, een webanalysedienst van etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Duitsland. De algemene voorwaarden vindt u onder https://www.etracker.com/agb, de overeenkomst over de verwerking van persoonsgegevens onder https://www.etracker.com/av-vertrag.

a) Beschrijving en omvang gegevensverwerking

We maken gebruik van etracker om het gebruik van het klantenportaal te analyseren. Etracker maakt hiervoor gebruik van cookies, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van het klantenportaal mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van het klantenportaal wordt in de regel naar een server van Etracker GmbH in Hamburg gezonden en daar opgeslagen.

Daarbij gaat het om de volgende informatie:

 • Herkomst (land)
 • Taal
 • Besturingssysteem
 • Apparaat (PC, tablet of smartphone)
 • Browser
 • Klikzones (heatmap)
 • Sessieduur

Meer informatie over de cookies van etracker vindt u op https://www.etracker.com/support/etracker-cookies-2/. Het klantenportaal maakt daarbij alleen gebruik van de volgende cookies: BT_ctst, BT_pdc, BT_sdc, _et_coid, noWS_mjV509.

Indien op deze website echter de IP-anonimiteit geactiveerd is, wordt uw IP-adres door etracker GmbH binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die contractpartner zijn van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, eerst ingekort. Daarbij worden IP-adressen in verkorte vorm verder verwerkt, zodat een persoonlijke referentie kan worden uitgesloten. Als de over u verzamelde gegevens een persoonlijke referentie bevatten, wordt deze dus onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens daardoor onmiddellijk gewist.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van etracker is art. 6 lid 1sub. f AVG.

In opdracht van de exploitant van het klantenportaal zal etracker GmbH deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om verdere diensten m.b.t. het gebruik van de website en het internet te verlenen aan de exploitant van de website.

Het door uw browser in het kader van etracker verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van etracker gecombineerd of doorgegeven aan derden.

b) Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is art. 6 Lid 1 1sub f AVG.

c) Doel van de gegevensverwerking

Wij maken gebruik van etracker Analytics om het gebruik van ons klantenportaal te analyseren en permanent te kunnen verbeteren. Met behulp van de verkregen statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en interessanter maken voor u als gebruiker.

d) Duur van de opslag

Voor zover de verzamelde gegevens persoonlijke referenties bevatten, worden deze in het kader van de anonimisering onmiddellijk gewist.

e) Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U kunt het opslaan van de cookies met behulp van een instelling in uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen er echter op dat u in dit geval niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken.

VII. Nieuwsbrief

 1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Wij verwerken de gegevens om u de best mogelijke producten en diensten voor uw bedrijf te kunnen aanbieden, om u te informeren over nieuwe producten, productmogelijkheden, nieuwe ontwikkelingen, gerelateerde actuele thema's, speciale aanbiedingen, evenementen en om contact met u op te nemen voor enquêtes van de bedrijven van de CWS Group.

Omdat we niet alle producten zelf kunnen aanbieden, maken wij ook gebruik van verbonden bedrijven als onderaannemer. Om ons in staat te stellen passende voorstellen te doen, geven wij uw gegevens binnen het kader van de wet op de gegevensbescherming ook door aan de verbonden bedrijven van de CWS-groep (zie lijst www.cws.com/Standorte). Uiteraard sluiten wij met deze verbonden bedrijven overeenkomsten over de verwerking van persoonsgegevens.

Om u te abonneren op de gratis nieuwsbrief heeft u de volgende mogelijkheden:

a) Website:

Op onze website kunt u zich inschrijven op de gratis nieuwsbrief. Bij de inschrijving op onze nieuwsbrief maken wij gebruik van het zogenaamde double-opt-in-procedé. Dit betekent dat wij na uw inschrijving een e-mail sturen naar het door u opgegeven e-mailadres, waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u uw registratie niet binnen 24 uur bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en na een maand automatisch gewist.

b) E-Mail uitnodiging:

U kunt zich via een e-mail-uitnodiging inschrijven op onze gratis nieuwsbrief. Om in te schrijven op onze nieuwsbrief, bevestigt u de activeringslink in de mail die u hebt ontvangen. Daarna zenden wij een tweede e-mail, waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u uw registratie niet binnen 24 uur bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en na een maand automatisch gewist.

c) Schriftelijke toestemming:

Als u ons een schriftelijke toestemming stuurt, bewaren wij deze als scan of als originele versie voor documentatiedoeleinden. Bij de inschrijving op de nieuwsbrief worden de gegevens van het invoerscherm naar ons gezonden. Het gaat daarbij om de volgende persoonsgegevens:

 • E-mailadres (verplicht)
 • Aanhef (vrijwillig)
 • Achternaam (vrijwillig)
 • Voornaam (vrijwillig)
 • Geboortedatum (vrijwillig)

Daarnaast worden de volgende andere persoonsgegevens tijdens de registratie verzameld:

 • IP-adres van de oproepende computer
 • Datum en tijdstip van registratie en verzending van de eerste opt-in-mail
 • Opslag van de gebruikte teksten bij registratie en bevestiging (als inhoud van de toestemmingsverklaring)

Voor de verwerking van de gegevens wordt in het kader van de registratieprocedure uw toestemming verkregen en naar deze informatie over gegevensbescherming verwezen.

In het kader van de gegevensverwerking voor de verzending van nieuwsbrieven worden gegevens doorgegeven aan bedrijven van de CWS-groep (zie lijst www.cws.com/Standorte) en aan andere dienstverleners, indien dit noodzakelijk is voor de verzending van de nieuwsbrief.

De andere dienstverleners zijn momenteel:

 1. Salesforce Pardot

Voor het verzenden van nieuwsbrieven maken wij gebruik van de diensten van Pardot. De aanbieder is salesforce.com, inc. The Landmark at One Market,  Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA.

We maken gebruik van Salesforce Pardot om de verzending van nieuwsbrieven te organiseren en te analyseren. Als u gegevens invoert om u in te schrijven op de nieuwsbrief (bijv. e-mailadres), dan worden deze gegevens opgeslagen op de servers van Pardot in de VS. Als u een via Pardot verzonden e-mail opent, maakt een bestand in de e-mail (het zogenaamde web-beacon) een verbinding met de Pardot-servers in de VS. Op die manier kan vastgesteld worden of een nieuwsbriefbericht geopend werd en op welke links evt. werd geklikt. Daarnaast wordt technische informatie verzameld:

 • Tijdstip van ophaling
 • IP-adres
 • Browsertype
 • Besturingssysteem

Deze informatie kan niet in verbinding worden gebracht met de betreffende ontvanger van de nieuwsbrief. Deze dient uitsluitend voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de belangen van de ontvangers.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van Pardot Salesforce is art. 6 lid 1sub a en f AVG.

Als u geen analyse door Pardot wenst, moet u zich uitschrijven voor de nieuwsbrief. Hiervoor bevat elk nieuwsbriefbericht een overeenkomstige link.

De door u met het oog op de nieuwsbriefaanmelding verstrekte gegevens blijven bij ons opgeslagen tot u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief en worden na de uitschrijving zowel van onze servers als van de servers van Pardot gewist. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Pardot op: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/ Afsluiten van een Data-Processing-Agreement. Wij hebben met Pardot een zogenaamde "Data-Processing-Agreement" afgesloten, waarin wij Pardot verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden. Bovendien handelt Pardot in overeenstemming met de richtlijnen van het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 1. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor het verwerken van de gegevens na de aanmelding voor de nieuwsbrief door de gebruiker is bij gegeven gebruikerstoestemming art. 6 Lid 1 sub a AVG.

 1. Doel van de gegevensverwerking

Het registreren van het e-mailadres van de gebruiker dient om de nieuwsbrief af te leveren. Als u bij het registratieproces vrijwillig ook uw achternaam, voornaam en geboortedatum opgeeft, worden deze uitsluitend gebruikt om de nieuwsbrief te personaliseren.

Het verzamelen van andere persoonsgegevens in het kader van het registratieproces dient om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

Bovendien wordt bij het openen van de nieuwsbrief technische informatie geregistreerd. Deze dient uitsluitend voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de belangen van de ontvangers.

 1. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Uw e-mailadres wordt dus opgeslagen zolang uw abonnement op de nieuwsbrief actief is.

De andere persoonsgegevens die tijdens het registratieproces worden verzameld, worden meestal na een periode van 7 dagen gewist.

 1. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U kunt uw toestemming voor de verzending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken en zich uitschrijven voor de nieuwsbrief. Dit kan door te klikken op de in elke nieuwsbrief ter beschikking gestelde link of door een e-mail te sturen naar het specifieke e-mailadres in de nieuwsbrief. .

Hierdoor is ook het intrekken van de toestemming voor het opslaan van de tijdens het inschrijvingsproces verzamelde persoonsgegevens mogelijk.

VIII. Contactformulier en e-mailcontact

 1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Het verwerken van uw naam en contactgegevens om u te voorzien van informatie over onze producten, voor het beheer van uw registratie, voor de inschrijving en deelname aan onze evenementen, webinars, voor het beheer van uw aanmelding voor wedstrijden of promotie-acties, om klanten-support te bieden of indien we op een andere manier met u communiceren.

Op onze website staat een contactformulier dat gebruikt kan worden voor de elektronische contactopname. Als een gebruiker van deze optie gebruik maakt, worden de ingevoerde gegevens naar ons verzonden en opgeslagen. Dit zijn:

 • E-mailadres (verplicht)
 • Achternaam (verplicht)
 • Voornaam (verplicht)
 • Bedrijfsnaam (vrijwillig)
 • Straat (vrijwillig)
 • Postcode / Stad (verplicht)
 • Telefoon (verplicht)
 • Behoefte (vrijwillig)

Op het ogenblik dat het bericht wordt verzonden, worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

1. IP-adres van de oproepende computer

2. Datum en tijdstip van registratie

Voor de verwerking van de gegevens wordt in het kader van de zendprocedure uw toestemming verkregen en naar deze informatie over gegevensbescherming verwezen.

Het is ook mogelijk om contact op te nemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de in de e-mail gezonden persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

In dit verband worden de gegevens niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de conversatie.

 1. Rechtsgrondslag voor de verwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is bij gegeven gebruikerstoestemming art. 6 lid 1 sub a AVG. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die in het kader van de verzending van een e-mail worden doorgegeven is art. 6 Lid 1 sub f AVG. Indien het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, dan is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 sub b AVG.

 1. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoerscherm dient uitsluitend voor de verwerking van de contactopname. Bij een contactopname via e-mail bestaat ook het noodzakelijke legitieme belang bij de verwerking van de gegevens.

De overige tijdens het verzendingsproces verwerkte persoonsgegevens dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te verzekeren.

 1. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en voor de via e-mail verzonden persoonsgegevens is dit het geval zodra de desbetreffende conversatie met de klant beëindigd is. De conversatie is beëindigd als uit de omstandigheden blijkt dat het desbetreffende thema volledig besproken is.

De tijdens het verzendingsproces extra geregistreerde persoonsgegevens worden uiterlijk na een periode van 7 dagen gewist.

 1. Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker via e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen het opslaan van zijn persoonsgegevens. In dat geval kan de conversatie niet voortgezet worden. Om uw toestemming te herroepen en bezwaar te maken tegen de opslag kunt u het voor de contactopname gebruikte e-mailadres of het op onze website vermelde e-mailadres gebruiken.

Alle persoonsgegevens die in de loop van het contactopname zijn opgeslagen, worden in dit geval gewist.

IX. Portalen

CWS-Klantenportaal

 1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Wij stellen het CWS-klantenportaal ter beschikking, waarin u uw contracten met CWS kunt beheren, facturen en leveringsbonnen kunt inzien.

Op de startpagina bieden wij u de mogelijkheid om met vermelding van persoonlijke gegevens te registreren of in te loggen. De gegevens worden in een invoerscherm ingevoerd, aan ons doorgegeven en opgeslagen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Voor de registratie in ons klantenportaal maken wij gebruik van het zogenaamde double-opt-in-procedé. Dit betekent dat wij na registratie een e-mail sturen naar het door u opgegeven e-mailadres, waarin we vragen uw registratie in het klantenportaal te bevestigen. Als u uw registratie niet binnen 48 uur bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en na een maand automatisch gewist.

De volgende gegevens worden tijdens het registratieproces verzameld:

 • Firma
 • Achternaam, voornaam
 • Adres
 • Klantnummer
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Op het ogenblik van de registratie worden bovendien de volgende andere gegevens opgeslagen:

 • Datum en tijdstip van registratie

Voor de verwerking van de gegevens wordt in het kader van de registratieprocedure uw toestemming verkregen en naar deze informatie over gegevensbescherming verwezen.

 1. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens na uw registratie in het klantenportaal is bij gegeven toestemming art. 6 Lid 1 sub a AVG.

 1. Doel van de gegevensverwerking

Uw registratie dient niet voor het sluiten van een contract: uw registratie is nodig voor het ter beschikking stellen van bepaalde inhoud en diensten op onze website.

Het verzamelen van gegevens tijdens het registratieproces dient om de juiste contracten toe te wijzen aan de aangemelde persoon, zodat hij alleen de eigen contracten kan beheren en de bijbehorende facturen en leveringsbonnen kan inkijken.

Het verzamelen van andere gegevens in het kader van het registratieproces dient om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

 1. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra u uw toegang definitief verwijdert en uw gegevens niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Bovendien bewaren wij de door u vrijwillig verstrekte gegevens voor de duur van uw gebruik, tenzij u deze vroeger verwijdert.

De andere persoonsgegevens die tijdens het registratieproces worden verzameld, worden meestal na een periode van 7 dagen gewist.

 1. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U kunt uw toegang tot het klantenportaal te allen tijde permanent verwijderen door de in het klantenportaal beschreven stappen te volgen. Uw bestaande contract wordt daardoor echter niet verwijderd; dit blijft onaangetast.
 

X. Integratie van YouTube-video's

 1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

We hebben YouTube-video's geïntegreerd in ons online-aanbod, die onder https://www.youtube.com zijn opgeslagen en direct kunnen worden afgespeeld vanaf onze website. De video's zijn allemaal geïntegreerd via de URL https://www.youtube-nocookie.com, d.w.z. dat er geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube worden gezonden als u de video's niet afspeelt. Pas wanneer u de video's afspeelt, worden uw gegevens gezonden. Op deze gegevensoverdracht hebben wij geen invloed.

YouTube is een aanbod van Google Inc.

Door het bezoeken van de website ontvangt YouTube de informatie dat u de desbetreffende subpagina van onze website heeft opgeroepen. Bovendien worden de in paragraaf IV.1. van deze verklaring vermelde gegevens verzonden. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bent ingelogd op Google, worden uw gegevens direct gekoppeld aan uw account. Als u de koppeling met uw profiel bij YouTube niet wenst, dan moet u voor het activeren van de knop uitloggen. YouTube slaat uw gegevens op in de vorm van gebruikersprofielen en gebruikt deze voor de reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om reclame op maat te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website.

 1. Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor het integreren van YouTube is art. 6 lid 1sub f AVG.

 1. Doel van de gegevensverwerking

Via de integratie bieden wij u de mogelijkheid met YouTube en andere gebruikers te interageren, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en voor u als gebruiker interessanter kunnen maken. Met het oog op dit doel hebben we ook een legitiem belang bij de integratie van YouTube.

Door YouTube wordt een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om reclame op maat te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website.

 1. Duur van de opslag

Wij hebben geen informatie over de opslagtermijnen en het wissen van de verzamelde gegevens door YouTube.

 1. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich tot Google dient te richten om dit recht uit te oefenen.
 

XI. Integratie van Google Maps

 1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op deze website maken we gebruik van het aanbod van Google Maps.

Google Maps is een service van Google Inc. Het bijbehorende privacybeleid en de informatie over uw rechten en de instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en handelt in overeenstemming met de richtlijnen van het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Door het bezoeken van de website ontvangt Google de informatie dat u de desbetreffende subpagina van onze website heeft opgeroepen. Bovendien worden de in paragraaf IV.1. van deze verklaring vermelde gegevens verzonden. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bent ingelogd op Google, worden uw gegevens direct gekoppeld aan uw account. Als u de koppeling met uw profiel bij Google niet wenst, dan moet u voor het activeren van de knop uitloggen. Google slaat uw gegevens op in de vorm van gebruikersprofielen en gebruikt deze voor de reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om reclame op maat te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website.

 1. Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor het integreren van Google Maps is art. 6  lid 1 sub f AVG.

 1. Doel van de gegevensverwerking

Door gebruik te maken van Google Maps heeft u eenvoudig toegang tot de direct op de website weergegeven interactieve kaart en kunt u de kaartfunctie op een comfortabele manier gebruiken. Met het oog op dit doel hebben we ook een legitiem belang bij de integratie van Google Maps

 1. Duur van de opslag

Wij hebben geen informatie over de opslagtermijnen en het wissen van de verzamelde gegevens door Google Maps.

 1. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich tot Google dient te richten om dit recht uit te oefenen.
 

XII. Integratie van Google Fonts

 1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

We integreren de lettertypes ("Google Fonts") van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Volgens Google worden de gegevens van de gebruikers alleen gebruikt om de lettertypes weer te geven in de browser van de gebruikers. De integratie gebeurt op basis van ons legitieme belang bij een technisch veilig, onderhoudsvrij en efficiënt gebruik van lettertypes, de uniforme presentatie ervan en het in acht nemen van mogelijk licentiebeperkingen voor de integratie ervan. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/.

 1. Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor het integreren van Google Fonts is Art. 6.1 sub f AVG.

 1. Doel van de gegevensverwerking

De integratie gebeurt op basis van ons legitieme belang bij een technisch veilig, onderhoudsvrij en efficiënt gebruik van lettertypes, de uniforme presentatie ervan en het in acht nemen van mogelijk licentiebeperkingen voor de integratie ervan.

 1. Duur van de opslag

Wij hebben geen informatie over de opslagtermijnen en het wissen van de verzamelde gegevens door Google.

 1. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich tot Google dient te richten om dit recht uit te oefenen.

XIII. Online-aanwezigheid van sociale media

Wij hebben online aanwezigheden binnen LinkedIn, Facebook, Instagram en platforms om te kunnen communiceren met de daar actieve klanten, geïnteresseerden en gebruikers en om hen te informeren over onze diensten. Bij het oproepen van de respectievelijke netwerken en platforms gelden de voorwaarden en richtlijnen inzake gegevensverwerking van de respectievelijke exploitant.

Tenzij anders vermeld in onze informatie inzake gegevensbescherming, verwerken wij de gegevens van gebruikers als deze met ons communiceren binnen de sociale netwerken en platforms, bijvoorbeeld door reacties te geven op onze online posts of ons berichten te sturen.
 

XIV. Rechten van de betrokken persoon

U heeft het recht een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling of afscherming van uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons om verwijdering van uw persoonsgegevens verzoeken, bijvoorbeeld als wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van toestemming en u uw toestemming heeft ingetrokken. U kunt zich hiervoor richten tot de gegevensbeschermingsfunctionaris van CWS zoals aangegeven in hoofdstuk II. CWS zal binnen 4 weken reageren op een verzoek van een betrokkene. Uw rechten zijn echter niet absoluut; zij zijn niet onder alle omstandigheden van toepassing. De toepasselijke regelgeving voorziet in de nodige uitzonderingen. Als wij niet aan uw verzoek tegemoetkomen, dan zullen we uitleggen waarom.

Wij streven ernaar eventuele klachten zoveel mogelijk zelf op te lossen. Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens in strijd is met de AVG, of indien uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost.