Zásady ochrany osobných údajov a súkromia

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚKROMIA

 

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95 / 46 / ES („GDPR“).

 

V súlade s čl.13 GDPR Vás v tomto dokumente informujeme o tom:

 

 1. Kto Vaše osobné údaje spracováva 
 2. Kde nás môžete kontaktovať pre účely Vašich otázok alebo žiadostí ohľadom ochrany osobných údajov
 3. Akým spôsobom spracúvame osobné údaje, keď navštívite našu stránku:  https://www.cws.com/sk-SK ;
 4. Akým spôsobom používame vlastné súbory cookies 
 5. Akým spôsobom používame analytické nástroje na webstránke
 6. Akým spôsobom spracúvame osobné údaje, keď sa prihlásite na odber noviniek (Newsletter) a keď využívame direct marketing;
 7. Akým spôsobom spracúvame osobné údaje, keď s nami komunikujete (poštou, elektronicky, sms, MMS, e-mailom, telefonicky, prostredníctvom webového formulára);
 8. Akým spôsobom spracúvame osobné údaje, keď si na našej stránke zriadite zákaznícky účet (zaregistrujete sa na náš portál CWS);
 9. Akým spôsobom integrujeme na stránke videá YouTube, 
 10. Akým spôsobom integrujeme na stránke Google Maps 
 11. Akým spôsobom integrujeme na stránke Google Fonts
 12. Akým spôsobom spracovávame osobné údaje, keď navštívite naše fanúšikovské stránky na sociálnych médiách;
 13. Komu osobné údaje poskytujeme
 14. Aké sú Vaše práva.

 

Naša stránka alebo jej subdomény môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré po ich navštívení môžu zhromažďovať Vaše osobné údaje. Tieto webové stránky tretích strán majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a my nepreberáme žiadnu zodpovednosť za tieto ich pravidlá. Pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov na tieto webové stránky tretích strán sa dôkladne informujte o ich pravidlách a prípadne aj o vlastných nastaveniach na týchto stránkach.

 

 1. PREVÁDZKOVATEĽ 

 

Prevádzkovateľom je spoločnosť:

CWS Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, 841 07

pričom niektoré osobné údaje získané prostredníctvom webstránky sa prenášajú aj spoločnosti:

CWS International GmbH, Franz-Haniel-Platz 1b, D-47119 Duisburg, Nemecko

 

 1. KONTAKTNÉ ÚDAJE

 

Kontakt na osobu zodpovednú pre ochranu údajov:

CWS International GmbH, Datenschutzbeauftragter

Tel.: +49 6103 309-0

E-mail: datenschutzbeauftragter@cws.com

 

 

 

 

 1. NÁVŠTEVA WEBSTRÁNKY A VYTVÁRANIE LOGOVACÍCH SÚBOROV

 

3.1       Rozsah a účel spracovávaných údajov

 

O návštevníkoch našej stránky nespracovávame žiadne osobné údaje, na základe ktorých by sme mohli návštevníka stránky individuálne identifikovať; ak náš systém niektoré z nižšie uvedených údajov automaticky zaznamená, tieto sú využívané iba v rozsahu potrebnom na riadne fungovanie našej webstránky.

 

Pri prístupe na našu stránku a pri jej používaní náš systém automaticky zaznamenáva údaje, ktoré pristupujúci prehliadač/pristupujúce zariadenie automaticky prenáša na náš server. Tieto informácie sa dočasne ukladajú do tzv. logovacieho súboru :

 • informácie o type prehliadača a použitej verzii

 • operačný systém pristupujúceho počítača/zariadenia 

 • poskytovateľ internetových služieb používateľa

 • IP adresa počítača/zariadenia (dočasné uloženie IP adresy systémom je nevyhnutné na umožnenie doručenia webovej stránky do počítača užívateľa)

 • dátum a čas prístupu

 • webová stránka, z ktorej systém používateľa prichádza na našu webovú stránku

 • webové stránky, ktoré sú prístupné systémom užívateľa prostredníctvom našej webovej stránky. 

Tieto údaje sa neukladajú so žiadnymi ďalšími osobnými údajmi užívateľa.

 

Logovacie súbory sa ukladajú za účelom zabezpečenia funkčnosti webovej stránky, jej správneho, a optimálneho fungovania a zaistenie bezpečnosti našich systémov informačných technológií. 

V tejto súvislosti sa nevykonáva vyhodnocovanie údajov na marketingové účely.

 

3.2       Právny základ 

 

Právnym základom pre dočasné uloženie údajov a logovacích súborov je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – teda náš oprávnený záujem na prevádzkovaní našich webových stránok a na ich bezpečnom a optimálnom fungovaní. Poskytnutie týchto osobných údajov nie je zákonnou či výslovnou zmluvnou požiadavkou, avšak bez poskytnutia týchto údajov nie je technicky možné naše stránky navštíviť. 

 

Podľa čl. 21 GDPR máte možnosť podať námietku proti spracovávaniu osobných údajov na účely našich oprávnených záujmov z dôvodov, ktoré sa týkajú Vašej konkrétnej situácie, upozorňujeme Vás však, že osobné údaje môžeme aj naďalej spracovávať, ak preukážeme, že nami uvedené dôvody na spracovávanie prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami.

   

3.3       Doba uchovania údajov

 

Údaje sa vymažú, keď už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. V prípade zberu údajov pre poskytovanie webovej stránky ide o prípad, kedy príslušná relácia skončila (napr. IP adresa používateľa zostáva uložená po celú dobu relácie). Ak sú údaje uschované v logovacích súboroch, stane sa tak najneskôr po siedmich dňoch. Dlhšie je možné uchovať údaje iba v prípade, ak nám to prikazuje zákon alebo je to nevyhnutne potrebné na obranu našich práv a oprávnených záujmov.

 

 

 

 

 

 1. VLASTNÉ COOKIES 

 

 1. Popis a rozsah spracovania údajov

 

Naše webové stránky používajú cookies. Cookies sú textové súbory, ktoré sa uložia v internetovom prehliadači príp. internetovom prehliadači v počítačovom systéme používateľa. Ak používateľ vyvolá webovú stránku, môže sa súbor cookie uložiť v operačnom systéme používateľa. Tento súbor cookie obsahuje charakteristický reťazec znakov, ktorý umožňuje jasnú identifikáciu prehliadača pri opätovnom vyvolaní webovej stránky.

 

Používame nasledujúce typy cookies:

 • technicky nevyhnutné súbory cookie

 • analytické súbory cookie (cookies pre analýzu)

Informácie o všetkých typoch cookies, ktoré používame, nájdete na informačnej lište k súborom cookies.

 

Ak je k spracovaniu cookies nevyhnutný Váš súhlas, požiadame Vás o jeho udelenie na našej „cookie lište“.

 

Technicky nevyhnutné cookies

Tieto cookies používame, aby naše webové stránky boli užívateľsky prívetivejšie. Niektoré prvky našich webových stránok vyžadujú, aby sa vyvolávajúci prehliadač mohol identifikovať aj po zmene stránky. Do týchto cookies sa uložia a prenesú nasledujúce údaje:

 • zobrazenie informačných textov o cookies 

 • podpora JavaScriptu 

 • caching, napr. zoznamov sledovaných položiek 

 • produkty uložené v zozname sledovaných položiek 

 

Analytické cookies 

Na našich webových stránkach tiež používame cookies, ktoré umožňujú analýzu spôsobu prehliadania stránky. Týmto spôsobom možno prenášať nasledujúce údaje:

 • zadané hľadané výrazy

 • početnosť zobrazenia stránky

 • ktoré funkcie webových stránok sa využívajú

Týmto spôsobom zhromaždené užívateľské údaje sú pseudonymizované prostredníctvom technických opatrení. Preto už nie je možné priradiť údaje prístupovému užívateľovi. Údaje sa neuschovajú spoločne s ďalšími osobnými údajmi užívateľov.

 

V prípade vyvolania našich webových stránok informačný banner informuje užívateľa o typoch a použití cookies a umožní spravovať súhlas resp. nesúhlas užívateľa s uložením cookies.

 

 1. Právny základ spracovania údajov

 

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov za použitia nevyhnutných cookies je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – a to náš oprávnený záujem na existencii a čo najoptimálnejšom fungovaní našej webstránky. 

 

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov za použitia iných ako nevyhnutných cookies je súhlas užívateľa - čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. 

 

 

 

 1. Účel spracovania údajov

 

Technicky nevyhnutné súbory cookie

Účelom používania technicky nevyhnutných súborov cookie je zjednodušenie používania webových stránok pre používateľov. Niektoré funkcie našich webových stránok nemožno ponúkať bez použitia cookie. Za tým účelom je potrebné, aby bol prehliadač rozpoznaný aj po zmene stránky.

Tieto cookies sú vyžadované pre nasledujúce aplikácie:

 • prevzatie nastavenia jazyka

 • nákupný košík

 • zapamätanie hľadaných výrazov

 • opätovné rozpoznanie užívateľov

 

Iné ako technicky nevyhnutné cookies 

Analytické súbory cookie sa používajú na zlepšenie kvality našich webových stránok o ich obsahu. Prostredníctvom analýzy súborov cookie sa dozvieme, ako sa webová stránka používa a môžeme tak priebežne optimalizovať našu ponuku.

 • Google Analytics (_ga, _gid, _gat)

 

 1. Doba uschovania údajov, možnosť podania námietky resp. odvolania súhlasu

 

Súbory cookie sa uložia vo Vašom počítači a odtiaľ sú prenášané na našu webovú stránku. Preto ako užívateľ máte plnú kontrolu nad používaním súborov cookie. Ak ide o tzv. prechodné cookie, odstránia sa po odhlásení alebo zatvorení prehliadača. Trvalé súbory cookie sa automaticky odstránia
z Vášho počítača po uplynutí zadanej doby, ktorá sa môže líšiť v závislosti
od cookie. 

 

Zmenou nastavenia vo Vašom internetovom prehliadači môžete (i) deaktivovať alebo obmedziť prenos súborov cookie (ii) súbory cookie, ktoré už boli uschované, možno tiež kedykoľvek vymazať. Ak sa niektoré súbory cookie deaktivujú pre našu webovú stránku, potom nemusí byť možné v niektorých prípadoch plne využívať všetky funkcie webovej stránky.

 

 1. NÁSTROJE NA ANALÝZU WEBOVÝCH STRÁNOK

  1. Google Analytics

 

Na našich webových stránkach sú použité nasledujúce nástroje na analýzu:

 

 

Používame Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. Európske sídlo je Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland/Írsko. Podmienky použitia sú k dispozícii na adrese https://www.google.de/analytics/terms/de.html, prehľad o ochrane údajov je k dispozícii na adrese https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=de a Vyhlásenie o ochrane údajov je k dispozícii na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Popis a rozsah spracovania údajov

Používame Google Analytics pre analýzu používania našich webových stránok. Google Analytics používa k tomu súbory cookie, ktoré sa uložia vo Vašom počítači, a ktoré umožňujú analýzu Vášho používania webových stránok. Informácie generované súborom cookie o Vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenáša na server Google Inc. v USA a tam sa uschová.

Pri tom sa jedná o tieto informácie:

 • pôvod (krajina a miesto)

 • jazyk

 • operačný systém

 • zariadenie (počítač, tablet PC alebo smartphone)

 • prehliadač a použité Add-ons

 • oblasti nakliknutia (Heatmap)

 • trvanie relácie

 • miera okamžitého opustenia

Ak sa na tejto webovej stránke aktivuje anonymizácia, tak spoločnosť Google Inc. v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore Vašu IP adresu predtým skráti. IP adresy sú ďalej spracovávané v skrátenej podobe, takže spojenie s určitou osobou možno tým vylúčiť. Pokiaľ dôjde k odkazu na určitú osobu v dôsledku Vašich zhromaždených údajov, sa tento odkaz okamžite vylúči a osobné údaje sa tiež okamžite vymažú.

Iba vo výnimočných prípadoch sa úplná IP adresa prenesie na server Google
v USA a tam sa skráti. Vo výnimočných prípadoch, v ktorých sa osobné údaje prenesú do USA, sa Google podrobil EÚ-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

 

V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije spoločnosť Google tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania webovej stránky, na zostavovanie správ o činnosti na webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s použitím a činnosťou na webovej stránke a používaním internetu prevádzkovateľa webovej stránky. IP adresa prenášaná z Vášho prehliadača pomocou Google Analytics sa nezlúči s ďalšími údajmi spoločnosti Google Inc.

 

Právny základ spracovania údajov

Právnym základom spracovania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR - súhlas.

 

Účel spracovania údajov

Používame Google Analytics, aby sme mohli analyzovať a pravidelne zlepšovať používanie našich webových stránok. Na základe získaných štatistík môžeme zlepšiť našu ponuku a urobiť ju zaujímavejšou pre Vás ako používateľa. Anonymizáciou IP adresy sú zohľadnené záujmy užívateľov na ochranu ich osobných údajov.

 

Doba uschovania údajov

Údaje, uložené u Google na úrovni užívateľov a udalostí, ktoré sú prepojené so súbormi cookie, rozpoznaním používateľa (napr. ID používateľa) alebo reklamnými ID (napr. DoubleClick cookies, Android reklamné ID), sa po 14 mesiacoch anonymizujú, resp. vymažú. Podrobnosti k tomu pozri na nasledujúcom odkaze: 

Uchovávanie údajov - Analytics Pomocník (google.com)

 

Možnosť odvolať súhlas a odstránenie údajov

Uschovaniu súborov cookie môžete zabrániť a svoj súhlas s ukladaním cookies odvolať na našej webstránke v sekcii Nastavenia súborov cookie. Môžete tak urobiť aj príslušným nastavením softvéru Vášho prehliadača. Navyše môžete tiež zabrániť spoločnosti Google v zbere údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s Vaším používaním webovej stránky (vr. Vašej IP adresy) spoločnosťou Google a zabrániť spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google prevzatím a inštaláciou pluginu prehliadača, ktorý je k dispozícii v nasledujúcom odkaze:

Google Analytics Opt-out Browser Add-on Download Page

Spoločnosti Google Analytics môžete zabrániť zberu údajov aj kliknutím na nasledujúci odkaz. Nastaví sa súbor cookie / Opt-Out-Cookie / pre odhlásenie, ktorý zabraňuje zhromažďovanie Vašich údajov pri budúcich návštevách tejto webovej stránky: Google Analytics deaktivovať. Ďalšie informácie o nakladaní s užívateľskými údajmi nájdete v Google Analytics vo vyhlásení spoločnosti Google o ochrane údajov:

Analytics Pomocník (google.com)

 

 

 1. Etracker (zákaznícky portál CWS)

 

Používame etracker, webové analytické služby poskytované spoločnosťou etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Deutschland/Nemecko. Všeobecné obchodné podmienky možno nájsť na adrese: https://www.etracker.com/agb, Dohodu o spracovaní osobných údajov na adrese: https://www.etracker.com/av-vertrag.

 

Popis a rozsah spracovania údajov

Používame etracker na analýzu využitia zákazníckeho portálu. Etracker k tomu účelu používa súbory cookie, ktoré sa uschovajú vo Vašom počítači, a ktoré umožňujú analýzu Vášho používania zákazníckeho portálu. Informácie generované súborom cookie o Vašom používaní zákazníckeho portálu sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti etracker GmbH v Hamburgu (Nemecko)
a tam sa uschovajú. Pri tom ide o nasledujúce informácie:

 • pôvod (krajina)

 • jazyk

 • operačný systém

 • zariadenie (počítač, tablet PC alebo smartphone)

 • prehliadač

 • oblasti nakliknutia (Heatmap)

 • trvanie relácie

Ďalšie informácie o súboroch cookie spoločnosti etracker nájdete na adrese: https://www.etracker.com/support/etracker-cookies-2/. Zákaznícky portál používa iba nasledujúce súbory cookie: BT_ctst, BT_pdc, BT_sdc, _et_coid, noWS_mjV509.

 

Ak sa na tejto webovej stránke aktivuje anonymizácia, spoločnosť etracker GmbH v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore Vašu IP adresu predtým skráti. IP adresy sú pritom ďalej spracovávané v skrátenej podobe, takže spojenie s určitou osobou možno tým vylúčiť. Pokiaľ dôjde k odkazu na určitú osobu v dôsledku Vašich zhromaždených údajov, sa tento odkaz okamžite vylúči a osobné údaje sa tiež okamžite vymažú.

 

V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije spoločnosť etracker GmbH tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania webovej stránky, na zostavovanie správ o činnosti na webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s použitím a činnosťou na webovej stránke a používaním internetu prevádzkovateľa webovej stránky. IP adresa prenášaná Vaším prehliadačom v rámci spoločnosti etracker sa nezlúči s inými údajmi spoločnosti etracker ani neodovzdá tretím stranám.

 

Právny základ a účel spracovania údajov

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Používame etracker Analytics, aby sme mohli analyzovať a pravidelne zlepšovať používanie našich webových stránok. Na základe získaných štatistík môžeme zlepšiť našu ponuku a urobiť ju zaujímavejšou pre Vás ako používateľa.

 

Doba uschovania údajov

Pokiaľ dôjde k odkazu na určitú osobu v dôsledku Vašich zhromaždených údajov, sa tieto údaje okamžite odstránia v rámci anonymizácie.

 

Možnosť podania námietky a odstránenie údajov

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru Vášho prehliadača; upozorňujeme však na to, že v takom prípade nebudete môcť plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

 

 1. NEWSLETTER A DIRECT MARKETING

 

Prostredníctvom e-mailových „noviniek“ (ďalej aj len „Newsletter“) príležitostne informujeme o našich novinkách, produktoch a službách, novom vývoji, súvisiacich aktuálnych témach a špeciálnych ponukách. Novinky sú zasielané e-mailom a zdarma. 

 

Na odber Newslettera sa môžete prihlásiť na našej internetovej stránke. Na prihlásenie sa k odberu používame tzv. postup dvojitého prihlásenia (double-opt-in) - to znamená, že po Vašom prihlásení Vám pošleme e-mail na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali, a požiadame Vás o potvrdenie, že si skutočne prajete dostávať Newsletter. Ak svoje prihlásenie nepotvrdíte v priebehu 24 hodín, tak sa Vaše informácie zablokujú a do jedného mesiaca automaticky vymažú.

 

6.1       Rozsah a účel spracovávaných údajov

 

Na účely zasielania Newslettera spracovávame Vašu e-mailovú adresu. Ostatné osobné údaje nie sú pre zaregistrovanie sa do odberu Newslettera povinné. Okrem toho sa pri prihlásení zhromažďujú ďalšie osobné údaje: IP adresa vyvolávajúceho počítača, dátum a čas prihlásenia/odoslania prvého e-mailu opt-in a uloženie textov použitých pri prihlásení a potvrdení (ako obsah vyhlásenia
o súhlase). 

 

Pri otvorení Newslettera sa tiež zaznamenajú technické informácie, ktoré sa použijú iba pre štatistickú analýzu kampaní Newslettera. Výsledky týchto analýz možno použiť za účelom lepšieho prispôsobenia budúcich Newsletterov záujmom príjemcov.

 

6.2       Právny základ 

 

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je Váš súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR), ktorý potvrdíte zakliknutím políčka pri prihlásení sa na odber Newslettera. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať na našich kontaktných adresách uvedených vyššie bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovávania pred odvolaním súhlasu.

 

Ak ste u nás už nakupovali alebo ste našim zákazníkom, predpokladáme, že naše produkty a služby Vás zaujali a radi by ste počuli o tom, čo nové pre Vás pripravujme, alebo dostali obsah podobný tomu, o ktorý ste sa zaujímali. Vo sfére B2B je realizácia takéhoto priameho marketingu v tomto prípade našim oprávneným záujmom (právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Ak však pri nákupe odmietnete použitie Vašich kontaktných údajov pre účely direct marketingu, nebudeme Vám novinky posielať. Osobitne Vás upozorňujeme, že podľa čl. 21 GDPR máte ako dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

 

Popri tom, zrušenie odberu noviniek Vám bude dostupné v každom prijatom direct marketingovom e-maile. 

 

6.3       Doba uchovania údajov

 

Vaše osobné údaje spracovávame iba po dobu trvania účelu spracúvania, najdlhšie po dobu piatich rokov.

 

Zrušenie odberu Newslettera Vám bude dostupné v každom prijatom direct marketingovom e-maile. 

 

 

 

6.4       Poskytovateľ služieb zasielania Newslettera

 

Na odosielanie a analýzu Newsletterov využívame ako subdodávateľa službu Pardot. Poskytovateľom tejto služby je spoločnosť Salesforce.com, inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, San Francisco, CA 94105, USA.

 

Údaje potrebné za účelom zasielania Newslettera (napr. e-mailová adresa) sa uložia na serveroch služieb Pardot v USA. Ak otvoríte e-mail zaslaný službou Pardot, súbor obsiahnutý v e-maile (tzv. Web beacon) nadviaže spojenie so servermi Pardot v USA. Týmto spôsobom možno určiť, či bola otvorená správa obsahujúca Newsletter, a ktoré odkazy bolo kliknuté. Okrem toho sa zaznamenajú technické informácie: doba vyvolania, IP adresa, typ prehliadača, operačný systém. Tieto informácie nemožno priradiť príslušnému príjemcovi Newslettera. Používajú sa výhradne pre štatistickú analýzu spravodajských kampaní. Výsledky týchto analýz možno použiť na lepšie prispôsobenie budúcich Newsletterov.

 

Ďalšie informácie nájdete v ustanoveniach o ochrane osobných údajov služieb Pardot na adrese: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/. Pre poskytovanie služby Pardot sme uzavreli tzv. „Data-Processing-Agreement“ ,v ktorej spoločnosti Salesforce ukladáme za povinnosť chrániť údaje našich zákazníkov a neposkytovať ich tretím stranám. Okrem toho sa Pardot podriadila pravidlám EU-US Data Privacy Framework: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

 1. KOMUNIKÁCIA (POŠTOU, ELEKTRONICKY, SMS, MMS, TELEFONICKY, VYUŽIJÚC FORMULÁR)

 

7.1       Rozsah a účel spracovávaných údajov

 

Ak s nami prostredníctvom našej webstránky komunikujete (napr. využitím kontaktného formuláru, zaslaním e-mailu, telefonicky), dostávame Vaše osobné údaje, ktoré v takejto komunikácii uvediete (najmä e-mail, meno, priezvisko, príslušnosť k spoločnosti, obsah správy, telefónne číslo a pod.). V čase odoslania kontaktného formulára sa uložia aj údaje o IP adrese vyvolávajúceho počítača a dátum a čas prihlásenia (osobné údaje spracovávané počas procesu odosielania slúžia
na zabránenie zneužitia kontaktného formulára a zaistenie bezpečnosti našich systémov informačných technológií).

 

Máme za to, že Vami zadané údaje sú správne a aktuálne a že nám ich poskytujete dobrovoľne. 

 

Osobné údaje spracúvame za účelom, aby sme odpovedali na Vašu žiadosť, otázku či dopyt a v prípade potreby na zaslanie vami požadovaného informačného materiálu, dokumentu alebo poskytnutie požadovanej informácie. 

 

7.2       Právny základ 

 

Vybavenie Vašej korešpondencie je našim oprávneným záujmom (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). 

Máme tiež za to, že odoslaním takejto korešpondencie zároveň očakávate a súhlasíte, že Vás môžeme následne kontaktovať e-mailom, telefonicky alebo elektronickou správou s cieľom vybaviť Vašu korešpondenciu alebo žiadosť. 

 

7.3       Doba uchovania údajov

 

Vaše osobné údaje takto získané spracovávame iba po dobu, po ktorú trvá účel ich spracovávania, maximálne však 6 mesiacov od ukončenia poslednej komunikácie resp. vyriešenia Vašej požiadavky. 

 

Podľa čl. 21 GDPR máte možnosť podať námietku proti spracovávaniu osobných údajov na účely našich oprávnených záujmov z dôvodov, ktoré sa týkajú Vašej konkrétnej situácie; upozorňujeme Vás však, že bez spracovávania osobných údajov nebude možné Vašu korešpondenciu/žiadosť vybaviť. 

 

 1. ZÁKAZNÍCKY PORTÁL CWS

 

Spoločnosť CWS poskytuje svojim zákazníkom prístup na zákaznícky portál CWS, pomocou ktorého môžu zákazníci spravovať svoje zmluvy uzavreté s CWS, ako aj prehliadať vystavené faktúry a dodacie listy. Za účelom vytvorenia zákazníckeho účtu na portáli bude nevyhnutné spracovávať osobné údaje osoby, ktorá bude v mene zákazníka k portálu pristupovať. 

 

8.1       Rozsah a účel spracovávaných údajov

 

Na prihlásenie sa na náš zákaznícky portál používame tzv. postup dvojitého prihlásenia (Double-opt-in). To znamená, že po prihlásení pošleme e-mail na e-mailovú adresu, ktorú osoba zriaďujúca účet na portáli zadala, a požiadame o potvrdenie, že sa daná osoba chce prihlásiť na zákazníckom portáli. Ak osoba svoje prihlásenie nepotvrdí do 48 hodín, tak sa zadané informácie zablokujú a po jednom mesiaci sa automaticky vymažú.

 

V rámci procesu prihlásenia sa zhromaždia nasledujúce údaje: (i) obchodné meno a číslo zákazníka, (ii) adresa, (iii) priezvisko, meno, (iv) e-mailová adresa, (v) telefónne číslo. 

V čase prihlásenia sa navyše uložia iného nasledujúce údaje: dátum a čas prihlásenia, a uložia sa texty použité pri prihlásení a potvrdení (ako obsah vyhlásenia o súhlase). 

 

Za účelom prístupu do zákazníckeho portálu budú osobe zakladajúcej účet poskytnuté prihlasovacie údaje a údaje o hesle, ktoré by mala používať osoba/osoby, ktoré budú oprávnené požadovať/pristupovať k našim službám v mene klienta.

 

Spracovávanie osobných údajov sa vykonáva za účelom vytvorenia konkrétneho zákazníckeho účtu, a za účelom priradenia správnych zmlúv k zákazníkovi, aby oprávnená osoba mohla spravovať skutočne iba zmluvy daného zákazníka a prezerať súvisiace faktúry a dodacie listy. Zhromažďovanie ďalších (najmä technických) údajov v rámci registrácie slúži na zabránenie zneužitia použitých služieb alebo e-mailovej adresy.

 

8.2       Právny základ 

 

Právnym základom na spracovanie údajov je súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. 

 

8.3       Doba uchovania údajov

 

Osobné údaje sa spracúvajú iba po dobu účelu ich spracúvania, teda po dobu, po ktorú bude mať zákazník aktívny zákaznícky účet na portáli CWS. Samozrejme, dotknutá osoba môže svoj prístup na zákaznícky portál kedykoľvek zrušiť (vymazať) podľa pokynov uvedených na zákazníckom portáli.  

 

Ďalšie osobné údaje zhromaždené počas procesu odoslania, sa vymažú najneskôr do 7 dní.

 

Dodávame, že zrušením/vymazaním prístupu do zákazníckeho portálu nie je nijako dotknutá obchodná zmluva so zákazníkom.

 

 

 

 

 1. PREZENCIA ONLINE V SOCIÁLNYCH MÉDIÁCH

 

Naša spoločnosť využíva fanúšikovské stránky na Facebooku, Instagrame, TikToku a LinkedIn (ďalej len „sociálne siete“). Tieto stránky používame na zvýšenie povedomia o značke CWS, na predstavenie služieb, produktov, našich vízií, úspešných príbehov a noviniek. 

 

Je naším oprávneným záujmom prevádzkovať stránky sociálnych sietí, nakoľko komunikáciu so zákazníkmi a verejnosťou na sociálnych sieťach považujeme za kľúčovú pre naše podnikanie. 

 

Ak navštívite naše stránky na sociálnych sieťach, môžeme získať štatistické údaje a prehľady o návštevách na našej stránke prostredníctvom súborov cookie umiestnených treťou stranou (prevádzkovateľom sociálnej siete). Osobné údaje môžeme tiež dostávať v závislosti od nastavenia  profilu návštevníka a nastavenia ochrany jeho súkromia na sociálnej sieti, keď s nami návštevníci komunikujú na našich fanúšikovských stránkach, „lajkujú“ nás, dávajú komentáre, zdieľajú alebo inak reagujú na naše aktivity alebo príspevky. V takomto prípade predpokladáme, že návštevníci nám poskytli tieto osobné údaje dobrovoľne. Osobné údaje budeme spracúvať na účely prezentácie našej spoločnosti, značky CWS, noviniek, produktov a služieb verejnosti, čo považujeme za náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Osobné údaje sa budú spracúvať desať rokov.

 

Pri vyvolaní príslušných sietí a platforiem platia obchodné podmienky a smernice na spracovanie údajov ich príslušných prevádzkovateľov.

 

Tlačidlá sociálnych sietí

 

Upozorňujeme, že ak kliknete na tlačidlo sociálnej siete umiestnené na našej webovej stránke (LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok), budete presmerovaní na webovú stránku, ktorú prevádzkuje tretia strana (napr. Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok) a ktorá má vlastnú politiku ochrany osobných údajov, za ktorú nepreberáme zodpovednosť. Prevádzkovatelia sociálnych sietí môžu ukladať cookies do počítača alebo iného zariadenia osoby, ktorá navštívila našu fanúšikovskú stránku; niektoré sociálne siete tak robia bez ohľadu na to, či má daná osoba účet na tejto sociálnej sieti alebo nie. Naša spoločnosť a sociálna sieť sme spoločne zodpovední za spracovanie osobných údajov používateľov našej fanúšikovskej stránky. V našom prípade však súbory cookie sociálnych sietí používajú a spravujú výlučne prevádzkovatelia sociálnych sietí. Inými slovami, sociálne siete spracúvajú osobné údaje na svoje vlastné účely a môžu dokonca prenášať údaje do krajín, ktoré neposkytujú dostatočnú úroveň ochrany osobných údajov (napr. USA). Viac informácií o pravidlách používania cookies a politike ochrany osobných údajov nájdete tu:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://help.instagram.com/519522125107875

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Zásady ochrany osobních údajů | TikTok 

 

 1. INTEGROVANÉ NÁSTROJE – VIDEÁ YOUTUBE

 

10.1     Popis a rozsah spracovania údajov

 

Do našej online ponuky sme integrovali videá YouTube, ktoré sú uložené na internetovej stránke: https://www.youtube.coma ktoré možno prehrávať priamo z našich webových stránok. Všetky sú integrované prostredníctvom adresy URL: https://www.youtube-nocookie.com, to znamená, že na YouTube sa neprenesú žiadne údaje o Vás ako o používateľovi, dokiaľ videa neprehráte. Vaše údaje sa prenesú až pri prehrávaní videa. Na tento prenos údajov nemáme žiadny vplyv.

 

YouTube je ponuka Google Inc.

Prostredníctvom návštevy webovej stránky YouTube dostane informáciu, že ste vyvolali príslušnú podstránku našej webovej stránky. Okrem toho sa prenesú údaje, uvedené v cifre II.1. tohto vyhlásenia. Toto sa vykoná bez ohľadu na to, či YouTube poskytuje užívateľský účet, ku ktorému ste prihlásení, alebo neexistuje žiadny užívateľský účet. Ak ste prihlásení na účte Google, Vaše údaje sa priradia priamo k Vášmu účtu. Ak si neželáte, aby bol Váš profil priradený k YouTube, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. YouTube uloží Vaše údaje ako užívateľské profily a podľa svojich potrieb ich používa na účely reklamy, prieskumu trhu alebo úpravu svojich webových stránok. Toto hodnotenie vykonáva (aj pre užívateľov, ktorí nie sú prihlásení) najmä na poskytovanie reklamy, orientovanej na dopyt a pre informovanie ostatných užívateľov sociálnej siete o Vašich aktivitách na našich webových stránkach.

Google spracovává Vaše osobné údaje tiež v USA a podriadil sa EU-US-Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

 

10.2     Právny základ a účel spracovania údajov

 

Právnym základom pre integráciu YouTube je čl. 6 ods.1 písm. f) GDPR, pričom účelom integrácie je ponúknuť Vám možnosť komunikovať s YouTube a ďalšími používateľmi, aby sme mohli vylepšiť našu ponuku a urobiť ju zaujímavejšou pre Vás ako používateľa. Za týmto účelom je našim legitímnym záujmom integrácia YouTube. Toto vyhodnotenie vykonáva (aj pre užívateľov, ktorí nie sú prihlásení) najmä na poskytovanie reklamy, založenej na potrebách a pre informáciu ostatných užívateľov sociálnej siete o Vašich aktivitách na našich webových stránkach.

Máme za to, že na základe tejto informácie spúšťate videá a teda pristupujete k platforme YouTube po prečítaní tejto informácie, a to dobrovoľne, s Vašim súhlasom. Nie je Vašou zákonnou ani zmluvnou povinnosťou vyvolať video YouTube a pristúpiť tak k platforme YouTube.

 

10.3     Doba uschovania údajov

 

Nemáme žiadne informácie o dobách uchovávania a vymazania údajov zhromaždených na YouTube.

 

10.4     Možnosť namietať a odstránenie údajov

 

Máte právo vzniesť proti vytvoreniu týchto užívateľských profilov námietky, avšak k ich uplatneniu musíte kontaktovať Google.

 

 1. INTEGRÁCIA GOOGLE-MAPS

 

11.1     Popis a rozsah spracovania údajov

 

Na týchto webových stránkach používame ponuku Google Maps. Google Maps je ponuka Google Inc. 

Príslušné vyhlásenie o ochrane údajov a informácie o Vašich právach a možnostiach nastavenia ochrany Vášho súkromia nájdete na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google spracovává Vaše osobné údaje tiež v USA a podriadil sa EU-US-Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

Prostredníctvom návštevy webovej stránky Google dostane informácie, že ste navštívili zodpovedajúcu podstránku našej webovej stránky. Okrem toho sa prenesú údaje, uvedené v cifre II.1. tohto vyhlásenia. Toto sa vykoná bez ohľadu na to, či Google poskytuje užívateľský účet, na ktorom ste prihlásení, alebo neexistuje žiadny užívateľský účet. Ak ste prihlásení na účte Google, Vaše údaje sa priradia priamo k Vášmu účtu. Ak si neželáte, aby bol Váš profil priradený ku Google, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. Google uloží Vaše údaje ako užívateľské profily a podľa svojich potrieb ich používa na účely reklamy, prieskumu trhu alebo úpravu svojich webových stránok. Toto hodnotenie vykonáva (aj pre užívateľov, ktorí nie sú prihlásení) najmä pre poskytovanie reklamy orientovanej na dopyt a pre informovanie ostatných užívateľov sociálnej siete o Vašich aktivitách na našich webových stránkach.

 

11.2     Právny základ a účel spracovania údajov

 

Právnym základom pre integráciu Google Maps je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Použitím Google Maps máte jednoduchý prístup na interaktívnu mapu, ktorá sa zobrazí priamo na webových stránkach a umožňuje pohodlne používať funkciu mapy; zlepšenie použitia našej stránky je náš oprávnený záujem, o ktorý opierame integráciu Google Maps.

 

11.3     Doba uschovania údajov

 

Nemáme žiadne informácie o dobách uchovávania a vymazanie údajov zhromaždených Google Maps.

 

11.4     Možnosť namietať a odstránenie údajov

 

Máte právo vzniesť proti vytvoreniu týchto užívateľských profilov námietky, avšak k ich uplatneniu musíte kontaktovať Google.

 

 1.  INTEGRÁCIA GOOGLE FONTS

 

12.1     Popis a rozsah spracovania údajov

 

Integrujeme písma ("Google Fonts") poskytovateľa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Podľa informácií od Google sú užívateľské údaje používané výhradne za účelom zobrazenia písiem v prehliadači používateľa. Integrácia prebieha na základe našich oprávnených záujmov o technicky bezpečné, bezúdržbové a efektívne používanie písiem, ich jednotné znázornenie a zváženie možných licenčných obmedzení pre ich integráciu. Vyhlásenie o ochrane údajov: https://www.google.com/policies/privacy/.

 

12.2     Právny základ a účel spracovania údajov

 

Právnym základom pre integráciu písiem Google Fonts je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Integrácia prebieha na základe našich oprávnených záujmov o technicky bezpečné, bezúdržbové a efektívne používanie písiem, ich jednotné znázornenie a zváženie možných licenčných obmedzení pre ich integráciu.

 

12.3     Doba uschovania údajov

 

Nemáme žiadne informácie o dobách uchovávania a vymazanie údajov nazhromaždených spoločností Google.

 

12.4     Možnosť namietať a odstránenie údajov

 

Máte právo vzniesť proti vytvoreniu týchto užívateľských profilov námietky, avšak k ich uplatneniu musíte kontaktovať Google.

 

 

 

 1. KOMU SA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTUJÚ

 

Všeobecne, okrem informácií uvedených vyššie, Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím osobám, pokiaľ to nie je výslovne nevyhnutné pre poskytnutie našich služieb alebo splnenie našich povinností vyplývajúcich zo zmlúv či z právnych predpisov (napr. poskytnutie orgánom verejnej moci v prípade kontroly a pod.). Nevykonávame však prenos osobných údajov do tretích krajín bez primeraných záruk, ani osobné údaje nezverejňujeme.

 

Ďalej, pri poskytovaní našich služieb môžeme využívať tzv. sprostredkovateľov, ktorí spracovávanie údajov vykonávajú v našom mene; k takýmto sprostredkovateľom patrí napr. administrátor webovej stránky, poskytovateľ webového priestoru, osoby zabezpečujúce účtovníctvo, IT infraštruktúru, zasielateľské služby, fakturačné webové nástroje a pod. Výber našich partnerov realizujeme okrem iného aj s ohľadom na záruky ich spoľahlivosti a odbornej starostlivosti pri spracúvaní osobných údajov, pričom tieto subjekty sú nami zaviazané mlčanlivosťou a povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

 

Osobné údaje môžeme v rámci skupiny CWS zdieľať s inými spoločnosťami skupiny CWS, najmä s CWS International GmbH, Franz-Haniel-Platz 1b, D-47119 Duisburg, Nemecko, a to za účelom reportingu, či plnenia administratívnych úloh a povinností, či zabezpečenia iných činností z titulu existencie našej skupiny podnikov.

 

 1. VAŠE PRÁVA 

 

Naša spoločnosť nevyužíva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

 

Ako dotknutá osoba podľa GDPR máte právo:

 1. na základe písomnej (vrátane elektronickej) žiadosti na prístup k svojim osobným údajom (najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú údaje spracúvané, kategórie spracúvaných údajov, účel spracúvania, zdroj ich získania, dobu ich uchovávania, informácie o prenose údajov, existencii automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania a pod., máte právo požiadať o informácie o tom, či sa Vaše osobné údaje poskytujú subjektu v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii. V tejto súvislosti môžete požiadať informácie o vhodných zárukách v súlade s čl. 46 GDPR, v spojení s postúpením údajov;

 2. na opravu nesprávnych, resp. doplnenie neúplných údajov; 

 3. obmedzenie spracúvania údajov podľa čl. 18 GDPR:

 • ak spochybňujete presnosť Vašich osobných údajov po dobu, ktorá nám umožní skontrolovať presnosť osobných údajov

 • spracovanie je nezákonné ak Vy však odmietate vymazanie osobných údajov
  a namiesto toho požadujete, aby bolo používanie osobných údajov obmedzené

 • už viac nepotrebujeme osobné údaje pre účely spracovania, ale Vy ich potrebujete na uplatňovanie, vykonávanie alebo hájenie právnych nárokov, alebo

 • ak ste napadli spracovanie v súlade s čl. 21 ods. 1 GDPR a doteraz nie je isté,
  či naše legitímne dôvody prevažujú nad Vašimi dôvodmi.

Ak bolo spracovanie Vašich osobných údajov obmedzené, možno tieto údaje - okrem ich uloženia - spracovávať len s Vašim súhlasom alebo za účelom uplatňovania, vykonávania alebo hájenia právnych nárokov alebo za účelom ochrany práva inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

 1. získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi podľa podmienok uvedených v čl. 20 GDPR (ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy); 

 2. namietať proti direct marketingu ako aj namietať proti spracovávaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie v prípadoch, keď sa Vaše osobné údaje spracovávajú na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), a to za podmienok uvedených v čl. 21 GDPR; Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

 1. na vymazanie údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo v prípadoch stanovených v čl. 17 GDPR. 

Môžete požadovať okamžité vymazanie Vašich osobných údajov a my sme povinní tieto údaje okamžite vymazať, ak nastane jeden z nasledujúcich dôvodov:

 • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované.

 • odvoláte svoj súhlas, na ktorom bolo spracovanie založené v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR a neexistuje žiadny iný právny základ spracovania údajov.

 • podľa čl. 21 ods. 1 GDPR podáte námietku proti spracovaniu údajov a neexistuje žiadny závažný legitímny dôvod na spracovanie, alebo ak podáte námietku podľa čl. 21 ods. 2 GDPR proti spracovaniu údajov.

 • Vaše osobné údaje boli spracované nelegálne.

 • vymazanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Európskej únie alebo práva členských štátov, ktorým naša spoločnosť podlieha.

 • vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti so službami informačnej spoločnosti ponúkanými v súlade s čl. 8 ods. 1 GDPR

Právo na vymazanie neexistuje, pokiaľ je spracovanie nevyhnutné

 • na výkon práva na slobodné vyjadrenie názoru a informácie;

 • na plnenie zákonnej povinnosti, ktorá vyžaduje spracovanie údajov
  v súlade s právom Európskej únie alebo členských štátov, ktorým podliehame,

 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo vykonávaná verejnou mocou, ktorá bola prenesená na našu spoločnosť;

 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. h) a i) a čl. 9 ods. 3 GDPR;

 • na účely archivácie, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely podľa čl. 89 ods. 1 GDPR, ak právo na výmaz pravdepodobne znemožní dosiahnutie cieľov tohto spracovania údajov alebo ho vážne ohrozí,

 • na uplatňovanie, vykonávanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 1. Ak ste uplatnili právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovanie, je naša spoločnosť povinná informovať všetkých príjemcov, ktorým sa Vaše osobné údaje, odovzdajú, o tejto oprave alebo vymazanie údajov alebo obmedzenia spracovania, ibaže sa toto ukáže ako nemožné alebo ak to vyžaduje neprimerané úsilie. Máte právo na poskytnutie informácií o týchto príjemcoch.

 2. na prenosnosť údajov; máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b), a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Máte právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné; tým však nesmie byť obmedzené sloboda a práva iných osôb. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

 3. na odvolanie súhlasu so spracovávaním osobných údajov, ktorý ste udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

 4. na to, aby sa na dotknutú osobu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. To neplatí, ak je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, alebo 
  povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo založené na výslovnom súhlase.

Tieto rozhodnutia sa však nemôžu zakladať na osobitných kategóriách osobných údajov, pokiaľ sa neuplatňuje článok 9 ods. 2 písm. a) alebo g) a nie sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby.

 

Uplatniť svoje práva môžete na kontaktoch uvedených v úvode tohto dokumentu. Informácie o opatreniach, ktoré sme prijali na základe Vašej žiadosti o uplatnenia práv, Vám poskytneme bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti (uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace (o každom takomto predĺžení lehoty Vás budeme bezodkladne informovať spolu s dôvodmi zmeškania lehoty). Ak podáte žiadosť elektronicky, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob

 

Ak sa domnievate, že dochádza k porušovaniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov či GDPR, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika; www.dataprotection.gov.sk, tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa riadia legislatívou platnou v Slovenskej republike.

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke.

 

 ***

 

Táto POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV sa riadi slovenským právom (bez ohľadu na kolízne normy). Túto POLITIKU OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV môžeme kedykoľvek zmeniť alebo upraviť, a to najmä s ohľadom na legislatívne zmeny na úseku ochrany osobných údajov, ktoré môžu byť budúcnosti prijaté. Ak tak urobíme, budeme Vás vhodným spôsobom informovať.

 

 

Dátum: .............................