Informaţii privind prelucrarea datelor

Informaţii privind prelucrarea datelor

Despre ce este vorba?

Este vorba despre datele dvs. cu caracter personal şi despre modul în care le prelucrăm la utilizarea paginii noastre de internet şi în cazul în care vă decideţi pentru anumite forme de utilizare.

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, deci date cu ajutorul cărora puteţi fi identificat/identificată direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, adresa, adresa de e-mail, comportamentul de utilizare. Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

În următoarele capitole

 1. Numele şi adresa responsabilului cu protecția datelor
 2. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor
 3. Generalităţi privind prelucrarea datelor
 4. Punerea la dispoziție a paginii web și crearea de fișiere de jurnal
 5. Utilizarea de cookie-uri „proprii”
 6. Unelte de analiză a paginilor web
 7. Buletin informativ
 8. Formularul de contact și contactul prin e-mail
 9. Portaluri
 10. Integrarea de filme video de pe YouTube
 11. Integrarea Google Maps
 12. Integrarea Google Fonts
 13. Prezențele online în mediile sociale
 14. Drepturile persoanei vizate

în subpunctele aferente vă informăm în detaliu referitor la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal şi a drepturilor dvs. în calitate de persoană vizată:

 1. Numele şi adresa responsabilului cu protecția datelor

Operator, în sensul Regulamentului general privind protecția datelor (numit în continuare RGPD) şi al altor legi privind protecția datelor din statele membre ale Uniunii Europene și al altor dispoziții de protecție a datelor, este:

CWS International GmbH

Franz-Haniel-Platz 6-8

D-47119 Duisburg

Germania

Număr de telefon: +49 6103 309-0

E-mail: info@cws.com

Web: https://www.cws.com

 1. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

Responsabilul cu protecția datelor al operatorului  poate fi contactat după cum urmează:

CWS International GmbH

Responsabilul cu protecția datelor

Franz-Haniel-Platz 6-8

D-47119 Duisburg

Germania

Număr de telefon:+49 6103 309-0

E-mail: datenschutzbeauftragter@cws.com

 1. Generalităţi privind prelucrarea datelor
 1. Cuprinsul prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele cu caracter personal ale utilizatorilor noştri întotdeauna doar în măsura în care acest lucru este necesar pentru punerea la dispoziţie a unei pagini web funcţionale şi în măsura în care acest lucru se impune pentru conţinuturile şi prestaţiile noastre. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor noştri are loc în mod regulat numai după ce utilizatorul vizat şi-a dat consimțământul.  O excepție este valabilă în cazurile în care acordul nu este posibil din motive justificate și prelucrarea datelor este permisă de către prevederile legale.

 1. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 1. În măsura în care obţinem consimțământul prealabil al persoanei vizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, temeiul juridic este art. 6 alin. 1 lit. a RGPD.
 1. La prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru desfășurarea unui contract a cărui parte contractuală este persoana vizată, temeiul juridic este art. 6 alin. 1 lit. b RGPD. Acest lucru este valabil și pentru procedurile de prelucrare necesare pentru desfășurarea măsurilor precontractuale.
 1. În măsura în care este necesară o prelucrare a datelor cu caracter personal pentru îndeplinirea unei obligații legale căreia i se supune întreprinderea noastră, temeiul juridic este art. 6 alin. 1 lit. c RGPD.
 1. Pentru cazul în care interese vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice fac necesară o prelucrare a datelor cu caracter personal, temeiul juridic este art. 6 alin. 1 lit. d RGPD.
 1. Dacă este necesară prelucrarea pentru protejarea unui interes legitim al întreprinderii noastre sau al unui terț și dacă interesele nu depășesc drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, temeiul juridic pentru prelucrare este art. 6 alin. 1 lit. f RGPD.
 1. Ştergerea datelor şi durata stocării datelor

Datele cu caracter personal ale persoanei vizate vor fi şterse sau blocate de îndată ce scopul stocării dispare. Suplimentar, stocarea poate avea loc dacă aceasta a fost prevăzută de către legiuitorul european sau național în regulamente ale Uniunii, legi sau alte norme cărora li se supune operatorul. Blocarea sau ștergerea datelor are loc și când expiră un termen de stocare prevăzut de către normele menționate, cu excepția cazului în care există o necesitate de stocare în continuare a datelor pentru încheierea sau desfășurarea unui contract.

 1. Punerea la dispoziție a paginii web și crearea de fișiere de jurnal
 1. Descrierea şi domeniul de aplicare al prelucrării datelor

La fiecare accesare a paginii noastre web, sistemul nostru înregistrează automat date și informații de la sistemul computerului care o accesează.

În acest context sunt colectate următoarele date:

 • Informații despre tipurile de browser și versiunea folosită
 • Sistemul de operare al utilizatorului
 • Operatorul de servicii de internet al utilizatorului
 • Adresa IP a utilizatorului
 • Data şi ora apelării
 • Paginile web de pe care sistemul utilizatorului ajunge pe pagina noastră de internet
 • Paginile web accesate de către sistemul utilizatorului prin intermediul paginii noastre web

Datele sunt stocate, de asemenea, în fișiere de jurnal ale sistemului nostru. Nu are loc stocarea acestor date împreună cu alte date cu caracter personal ale utilizatorului.

 1. Temeiul juridic al prelucrării datelor

Temeiul juridic pentru stocarea provizorie a datelor şi a fișierelor de jurnal este art. 6 alin. 1 lit. f RGPD

 1. Scopul prelucrării datelor

Stocarea provizorie a adresei IP de către sistem este necesară pentru a permite furnizarea paginii web pe calculatorul utilizatorului. Pentru aceasta trebuie să rămână stocată adresa IP a utilizatorului pe durata ședinței.

Stocarea în fișiere de jurnal are loc pentru a asigura funcţionalitatea paginii web. În plus, datele ne servesc la optimizarea paginii web și la asigurarea securității sistemelor noastre tehnice de informații. În acest context nu are loc nicio evaluare a datelor în scopuri de marketing.

Acesta este și scopul interesului nostru justificat pentru prelucrarea datelor dvs. conform art. 6 alin. 1 lit. f. RGPD.

 1. Durata stocării datelor

Datele sunt şterse de îndată ce nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate. În cazul înregistrării de date pentru punerea la dispoziţie a paginii web, datele sunt şterse la sfârşitul şedinţei respective.

În cazul stocării datelor în fișiere de jurnal, acest lucru se întâmplă după cel mult șapte zile. Este posibilă o stocare care depășește acest termen. În acest caz sunt șterse sau anonimizate adresele IP ale utilizatorului, astfel încât să nu mai fie posibilă o alocare a acestora clientului care accesează pagina.

 1. Dreptul la opoziţie şi opțiuni de ștergere a datelor

Înregistrarea de date pentru punerea la dispoziţie a paginii web și stocarea datelor în fișiere de jurnal este obligatorie pentru operarea paginii web. Prin urmare, utilizatorul nu are nicio posibilitate de a se opune.

 1. Utilizarea de cookie-uri „proprii”
 1. Descrierea şi domeniul de aplicare al prelucrării datelor

Pagina noastră web utilizează cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text memorate în browserul de internet sau de către browserul de internet pe sistemul computerului utilizatorului. Când un utilizator accesează o pagină web, un cookie poate fi stocat pe sistemul de operare al utilizatorului. Acest cookie conține o serie de simboluri caracteristice, care permite o identificare clară a browserului la noua accesare a paginii web.

Utilizăm următoarele tipuri de cookie-uri, al căror cuprins și a căror funcție sunt descrise după cum urmează:

 • Cookie-uri necesare din punct de vedere tehnic
 • Cookie-uri care nu sunt necesare din punct de vedere tehnic (cookie-uri de analiză)
 1. Cookie-uri necesare din punct de vedere tehnic

Utilizăm aceste cookie-uri pentru a organiza pagina noastră web în chip mai prietenos pentru utilizatori. Unele elemente ale paginii noastre web necesită ca browserul care le accesează să poată fi identificat și după schimbarea paginii.

În aceste cookie-uri sunt memorate și transmise astfel următoarele date:

 • Afișarea textului cu informații despre cookie (cookie_consent, cookie_notification_reload_count)
 • Asistență JavaScript (has_js)
 • Stocarea‐caching, de ex. a listelor de produse favorite (Drupal.session_cache.sid)
 • Produse stocate în lista de produse favorite (Drupal.visitor.result, product_overview_href)
 1. Cookie-uri care nu sunt necesare din punct de vedere tehnic (cookie-uri de analiză)

În plus, pe pagina noastră web utilizăm cookie-uri care permit analiza comportamentului dvs. de navigare.

Astfel pot fi transmise următoarele date:

 • Termeni de căutare utilizați
 • Frecvența vizualizării paginii web
 • Utilizarea funcţiilor paginii web

Datele utilizatorului colectate în acest fel sunt anonimizate prin măsuri tehnice. Astfel nu mai este posibilă atribuirea datelor utilizatorului care a accesat pagina. Datele nu sunt stocate împreună cu celelalte date personale ale utilizatorului.

La accesarea paginii noastre web, utilizatorii sunt informați printr-o casetă de informații cu privire la utilizarea de cookie-uri în scopuri de analiză și se face referire la aceste informații privind protecția datelor. În acest context are loc și informarea despre modul în care poate fi anulată stocarea cookie-urilor din setarea browserului.

 1. Temeiul juridic al prelucrării datelor

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea de cookie-uri este art. 6 alin. 1 lit. f RGPD

 1. Scopul prelucrării datelor
 1. Pentru cookie-uri necesare din punct de vedere tehnic

Scopul utilizării cookie-urilor necesare din punct de vedere tehnic este simplificarea folosirii paginilor web pentru utilizatori. Anumite funcții ale paginii noastre de internet nu pot fi asigurate fără utilizarea de cookie-uri. Pentru acestea este nevoie ca browserul să fie recunoscut și după o schimbare a paginii.

Aceste cookie-uri sunt necesare pentru următoarele aplicații:

 • Preluarea setărilor vocale
 • Coșul de cumpărături
 • Memorarea termenilor de căutare
 • Recunoașterea utilizatorilor
 1. Pentru cookie-uri care nu sunt necesare din punct de vedere tehnic

Utilizarea cookie-urilor de analiză se face în scopul îmbunătățirii calității paginii noastre web și a conținuturilor acesteia. Prin cookie-urile de analiză aflăm modul în care este utilizată pagina web, astfel încât să ne putem optimiza în permanență oferta.

 • Google Analytics (_ga, _gid, _gat)

Acesta este și scopul interesului nostru justificat pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal conform art. 6 alin. 1 lit. f. RGPD.

 1. Durata stocării datelor, opțiuni de revocare a acordului și de ștergere a datelor

Cookie-urile sunt stocate pe computerul dvs. și sunt transmise de pe acesta pe pagina noastră. De aceea, ca utilizator, aveți controlul complet asupra utilizării cookie-urilor. În măsura în care cookie-urile utilizate sunt cookie-uri tranzitorii, acestea vor fi șterse după deconectare sau după închiderea browserului. Cookie-urile persistente sunt șterse de pe computerul dvs. automat, după expirarea unui interval de timp prestabilit, care poate diferi însă în funcție de cookie. Însă, printr-o modificare a setărilor din browserul dvs. de internet, puteți dezactiva sau limita transmiterea de cookie-uri. Cookie-urile deja stocate pot fi și șterse oricând. Ștergerea poate avea loc și automat, după cum s-a arătat deja. În cazul dezactivării cookie-urilor pentru pagina noastră web, este posibil să nu mai poată fi utilizate în întregime toate funcțiile paginii web.

 1. Unelte de analiză a paginilor web

Pe pagina noastră web sunt utilizate următoarele unelte de analiză:

 1. Google Analytics

Utilizăm Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Inc. Cartierul general pentru operațiunile derulate în Europa este Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda. Condițiile de utilizare pot fi accesate la https://www.google.de/analytics/terms/de.html, prezentarea protecției datelor poate fi accesată la https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=de și declarația de protecție a datelor poate fi accesată la https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 1. Descrierea şi domeniul de aplicare al prelucrării datelor

Utilizăm Google Analytics pentru analiza utilizării paginii noastre web. Google Analytics utilizează în acest scop aşa-numitele "cookies” care sunt salvate în calculatorul dumneavoastră şi care permit analiza utilizării sitului de către dumneavoastră. Informaţiile, produse prin acest cookie, referitoare la utilizarea de către dvs. a acestei pagini de internet, sunt transmise şi salvate pe un server al societăţii Google Inc. din SUA.

În acest context este vorba despre următoarele informaţii:

 • origine (ţara şi oraşul)
 • limbă
 • sistem de operare
 • aparat (PC, tabletă sau smartphone)
 • browser și programe de completare utilizate
 • zonele de clic (heatmap)
 • durata şedinţei
 • rata de respingere

În cazul activării anonimizării IP pe această pagină web, adresa dvs. IP va fi prescurtată în prealabil de către Google Inc. în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state membre ale tratatului cu privire la Spațiul Economic European. Adresele IP vor fi prelucrate în continuare în formă prescurtată, iar referințele personale pot fi astfel excluse. În măsura în care apare o referință personală din datele colectate despre dvs., aceasta va fi exclusă imediat și datele cu caracter personal vor fi șterse imediat.

Doar în cazuri excepționale este transmisă adresa IP completă către un server Google din SUA și prescurtată acolo. Pentru cazurile excepționale în care sunt transmise datele personale în SUA, Google se supune Scutului de Confidențialitate UE-SUA (Privacy Shield EU-US), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Temeiul juridic pentru colaborarea cu Google Analytics este art. 6 alin. 1 lit. f RGPD.

Din însărcinarea operatorului acestei pagini web, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea paginii web de către dvs., pentru a întocmi rapoarte despre activitățile de pe pagina web și pentru a presta operatorului paginii web alte servicii legate de utilizarea paginii web și de utilizarea internetului.

Adresa IP transmisă în cadrul Google Analytics de către browserul dvs. nu va fi combinată cu alte date ale Google Inc.

 1. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Temeiul juridic pentru stocarea provizorie a datelor şi a fișierelor de jurnal este art. 6 alin. 1 lit. f RGPD.

 1. Scopul prelucrării datelor

Utilizăm Google Analytics pentru a analiza utilizarea paginii noastre web și pentru a o putea îmbunătăți constant. Prin statisticile obținute ne putem îmbunătăți oferta și o putem face mai interesantă pentru dvs., ca utilizator. Acesta este și scopul interesului nostru justificat pentru prelucrarea datelor dvs. conform art. 6 alin. 1 lit. f. RGPD. Prin anonimizarea adresei IP se servește interesul utilizatorului privind protecția datelor cu caracter personal.

 1. Durata stocării datelor

Datele stocate la Google despre utilizatori și evenimente, care sunt legate prin cookie-uri, recunoașteri ale utilizatorilor (de ex. User ID) sau identificatori publicitari (de ex. cookie-uri DoubleClick, identificatori publicitari Android), se anonimizează, respectiv se șterg după 14 luni. Pentru mai multe detalii consultaţi următorul link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

 1. Dreptul la opoziţie şi opțiuni de ștergere a datelor

Puteţi evita stocarea cookie-urilor printr-o setare corespunzătoare a softului browserului dumneavoastră de internet; totuşi, vă atragem atenţia că în acest caz este posibil să nu puteţi utiliza în întregime toate funcţiile acestui site. În plus, puteţi evita înregistrarea datelor produse de către cookie şi referitoare la utilizarea site-ului de către dumneavoastră (incl. a adresei dumneavoastră de IP) la Google, precum şi prelucrarea acestora de către Google, prin descărcarea şi instalarea plugin-ului pentru browser disponibil la următoarea adresă:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Puteţi evita înregistrarea datelor dvs. de către Google Analytics printr-un clic pe următorul link: Se setează un cookie opt-out, care previne colectarea datelor dvs. la vizitele viitoare pe această pagină web: dezactivare Google Analytics. Mai multe informaţii privind tratarea datelor utilizatorilor la Google Analytics sunt disponibile în Declaraţia de protecţie a datelor a firmei Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 1. Etracker (Portalul CWS pentru clienţi)

Utilizăm etracker, un serviciu de analiză web al firmei etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Germania. Condiţiile generale de afaceri pot fi consultate la pagina https://www.etracker.com/agb, iar Acordul referitor la comanda de prelucrare a datelor cu caracter personal la https://www.etracker.com/av-vertrag.

 1. Descrierea şi domeniul de aplicare al prelucrării datelor

Utilizăm etracker pentru analiza utilizării portalului pentru clienţi. Etracker utilizează în acest scop aşa-numitele "cookies", fişiere text, care sunt salvate în calculatorul dumneavoastră şi care permit analiza utilizării de către dumneavoastră a portalului pentru clienţi. Informaţiile produse prin acest cookie, referitoare la utilizarea de către dvs. a acestei pagini de internet (inclusiv, adresa dvs. IP), sunt transmise şi salvate pe un server al societăţii Etracker GmbH din Hamburg.

În acest context este vorba despre următoarele informaţii:

 • origine (ţara)
 • limbă
 • sistem de operare
 • aparat (PC, tabletă sau smartphone)
 • browser
 • zonele de clic (heatmap)
 • durata şedinţei

Informații suplimentare despre cookie-urile etracker găsiți la https://www.etracker.com/support/etracker-cookies-2/. Portalul pentru clienţi utilizează în acest sens următoarele cookie-uri: BT_ctst, BT_pdc, BT_sdc, _et_coid, noWS_mjV509.

În cazul activării anonimizării IP pe această pagină web, adresa dvs. IP va fi prescurtată în prealabil de către etracker GmbH în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state membre ale tratatului cu privire la Spațiul Economic European. Adresele IP vor fi prelucrate în continuare în formă prescurtată, iar referințele personale pot fi astfel excluse. În măsura în care apare o referință personală din datele colectate despre dvs., aceasta va fi exclusă imediat și datele cu caracter personal vor fi șterse imediat.

Temeiul juridic pentru colaborarea cu etracker este art. 6 alin. 1 lit. f RGPD.

Din însărcinarea operatorului acestui portal pentru clienți, etracker GmbH va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea paginii web de către dvs., pentru a întocmi rapoarte despre activitățile de pe pagina web și pentru a presta operatorului paginii web alte servicii legate de utilizarea paginii web și de utilizarea internetului.

Adresa IP transmisă în cadrul etracker GmbH de către browserul dvs. nu va fi combinată cu alte date ale etracker GmbH și nu va fi transmisă terților.

 1. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Temeiul juridic pentru stocarea provizorie a datelor şi a fișierelor de jurnal este art. 6 alin. 1 lit. f RGPD.

 1. Scopul prelucrării datelor

Utilizăm etracker Analytics pentru a analiza utilizarea portalului nostru pentru clienți și pentru a o putea îmbunătăți constant. Prin statisticile obținute ne putem îmbunătăți oferta și o putem face mai interesantă pentru dvs., ca utilizator.

 1. Durata stocării datelor

În măsura în care apare o referință personală din datele colectate despre dvs., acestea vor fi șterse imediat în cadrul anonimizării.

 1. Dreptul la opoziţie şi opțiuni de ștergere a datelor

Puteţi evita stocarea cookie-urilor printr-o setare corespunzătoare a softului browserului dumneavoastră de internet; totuşi, vă atragem atenţia că în acest caz este posibil să nu puteţi utiliza în întregime toate funcţiile acestui site.

 1. Buletin informativ
 1. Descrierea şi domeniul de aplicare al prelucrării datelor

Dorim să utilizăm prelucrarea datelor dvs. pentru a vă putea propune cele mai bune produse și servicii ale noastre pentru afacerea dvs., pentru a vă contacta cu privire la produsele noi, posibilitățile de producție, noile evoluții, subiectele actuale înrudite, ofertele speciale, buletinele informative despre produsele și serviciile proprii, inclusiv subiectele actuale înrudite, evenimentele și în scopuri de sondaje de către firmele grupului CWS.

Deoarece nu putem oferi noi înșine toate produsele în Germania, folosim și întreprinderi afiliate ca subantreprenori. Pentru a putea transmite propuneri adecvate, oferim datele dvs. și întreprinderilor afiliate grupului CWS (pentru enumerare vezi www.cws.com/Standorte), în conformitate cu legea de protecție a datelor. Evident că încheiem acorduri cu aceste întreprinderi afiliate cu privire la comanda de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Există următoarele posibilități de a vă înregistra la buletinul informativ gratuit:

  1. Adresa web:

Pe pagina noastră web există posibilitatea de a vă abona la buletinul informativ gratuit. Pentru înregistrarea la buletinul nostru informativ utilizăm așa-numitul procedeu double-opt-in. Acest lucru înseamnă că după înregistrarea dvs. vă trimitem un e-mail la adresa indicată, în care vă rugăm să ne confirmați că doriți să vă trimitem buletinul informativ. Dacă nu vă confirmați înregistrarea în termen de 24 de ore, informațiile dvs. vor fi blocate și șterse automat după o lună.

  1. Invitaţie prin e-mail:

Există posibilitatea de a vă înregistra printr-o invitaţie prin e-mail la buletinul nostru informativ gratuit. Pentru înregistrarea la buletinul nostru informativ, confirmați linkul de activare din e-mailul primit. Apoi vă vom trimite un al doilea e-mail, în care vă rugăm să ne confirmați că doriți să vă trimitem buletinul informativ. Dacă nu vă confirmați înregistrarea în termen de 24 de ore, informațiile dvs. vor fi blocate și șterse automat după o lună.

  1. Acordul scris:

Acordul scris: Dacă ne trimiteți un acord scris, îl vom stoca scanat sau în original, tot în scopuri de documentare. La înregistrarea la buletinul informativ ne sunt transmise datele din interfața de introducere a datelor. În acest context este vorba despre următoarele date cu caracter personal:

 • adresa de e-mail (obligatorie)
 • formula de adresare (opțional)
 • numele de familie (opțional)
 • prenumele (opțional)
 • data nașterii (opțional)

În plus, se colectează următoarele date cu caracter personal la înregistrare:

 • Adresa IP a computerului de acces
 • Data și ora înregistrării Expedierea primului e-mail opt-in
 • Memorarea textelor utilizate la înregistrare și confirmare (drept cuprins al declarației de acord)

Pentru prelucrarea datelor vi se solicită acordul în cadrul procesului de înregistrare și se face trimitere la aceste informații de protecție a datelor.

În contextul prelucrării datelor pentru expedierea buletinelor informative, are loc un transfer către firmele din grupul CWS (pentru enumerare vezi www.cws.com/Standorte) și către alți furnizori de servicii, în cazul în care acest lucru este necesar pentru efectuarea expedierii buletinului informativ.

În cazul celorlalţi furnizori de servicii externe este vorba momentan de:

   1. Salesforce Pardot

Pentru expedierea buletinelor informative utilizăm serviciile Pardot. Furnizorul este Salesforce.com, inc. The Landmark at One Market,  Suite 300, San Francisco, CA 94105, SUA.

Utilizăm Salesforce Pardot pentru organizarea și analizarea expedierii buletinelor informative. Când introduceți date în scopul primirii buletinului informativ (de ex. adresa de e-mail), acestea se stochează pe serverele Pardot din SUA. Când deschideți un e-mail expediat cu Pardot, un fișier cuprins în e-mail (numit web-beacon) se conectează cu serverele Pardot din SUA. Astfel se poate stabili dacă un mesaj dintr-un buletin informativ este deschis și care linkuri au fost selectate, dacă este cazul. Suplimentar sunt colectate informaţii tehnice:

 • data şi ora apelării
 • adresa IP
 • tipul browserului
 • sistem de operare

Aceste informații nu pot fi atribuite destinatarului respectiv al buletinului informativ. Ele servesc exclusiv analizei statistice a campaniilor buletinelor informative. Rezultatele acestor analize pot fi utilizate pentru mai buna adaptare a buletinelor informative viitoare la interesele destinatarilor.

Temeiul juridic pentru colaborarea cu furnizorul Pardot Salesforce este art. 6 alin. 1 lit. a RGPD.

Dacă nu doriți analiza din partea furnizorului Pardot, trebuie să vă dezabonați de la buletinul informativ. Pentru aceasta vă punem la dispoziție un link corespunzător în fiecare mesaj al buletinului informativ.

Datele depuse la noi de către dvs. în scopul primirii buletinului informativ sunt stocate de către noi până la renunțarea dvs. la buletinul informativ, iar după dezabonarea de la buletinul informativ vor fi șterse atât de pe serverele noastre, cât și de pe serverele Pardot. Detalii suplimentare găsiți în politicile de confidențialitate ale Pardot de la: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/ finalizarea unui acord de procesare a datelor. Am încheiat un așa-numit „Data-Processing-Agreement“ (acord de protecție a datelor) cu Pardot, în care obligăm furnizorul Pardot să protejeze datele clienților noștri și să nu le transmită terților. În plus, Pardot se supune Scutului de Confidențialitate UE-SUA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 1. Temeiul juridic al prelucrării datelor

Baza legală a prelucrărilor datelor după abonarea de către utilizator la buletinele informative este, în cazul existenței unui acord din partea utilizatorului, art. 6 alin. 1 lit. a RGPD.

 1. Scopul prelucrării datelor

Colectarea adresei de e-mail a utilizatorului servește la expedierea buletinului informativ. În măsura în care oferiți informații opționale referitoare la forma de adresare, nume, prenume și data nașterii în cadrul înregistrării, acestea servesc exclusiv la personalizarea buletinului informativ.

Colectarea altor date cu caracter personal în cadrul procesului de înregistrare servește la prevenirea unui abuz al serviciilor sau al adresei de e-mail utilizate.

În plus, sunt înregistrate informații tehnice la deschiderea buletinului informativ. Ele servesc exclusiv analizei statistice a campaniilor buletinelor informative. Rezultatele acestor analize pot fi utilizate pentru mai buna adaptare a buletinelor informative viitoare la interesele destinatarilor.

 1. Durata stocării datelor

Datele sunt şterse de îndată ce nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate. Adresa dvs. de e-mail va fi stocată apoi cât timp este activ abonamentul dvs. la buletinul informativ.

Restul datelor cu caracter personal colectate în cadrul procesului de înregistrare sunt șterse, de regulă, într-un termen de 7 zile.

 1. Dreptul la opoziţie şi opțiuni de ștergere a datelor

Puteți revoca oricând acordul dvs. pentru expedierea buletinului informativ și renunța la buletinul informativ. Puteți declara revocarea printr-un clic pe linkul din oricare e-mail cu buletinul informativ, prin e-mail la adresa de e-mail indicată special în e-mailul cu buletinul informativ sau printr-un mesaj către datele de contact indicate în caseta redacției.

Astfel se realizează și revocarea acordului de stocare a datelor cu caracter personal colectate în timpul procesului de înregistrare.

 1. Formularul de contact și contactul prin e-mail
 1. Descrierea şi domeniul de aplicare al prelucrării datelor

Prelucrarea numelui și informațiilor dvs. de contact, pentru a vă trimite informații despre produsele noastre, pentru administrarea înregistrării dvs., pentru înregistrarea și participarea la evenimentele sau webinarele noastre, pentru administrarea înregistrării dvs. pentru licitațiile sau acțiunile publicitare, pentru punerea la dispoziție a asistenței pentru clienți sau în cazul în care comunicăm în alt mod cu dvs.

Pe pagina noastră web există un formular de contact, care poate fi utilizat pentru contactarea electronică. Când un utilizator folosește această posibilitate, ne sunt transmise datele introduse în interfața de introducere a datelor. Aceste date sunt:

 • adresa de e-mail (informație obligatorie)
 • numele de familie (informație obligatorie)
 • prenumele (informație obligatorie)
 • firma (opțional)
 • strada (opțional)
 • cod poștal/localitate (informație obligatorie)
 • telefon (informație obligatorie)
 • necesar (opțional)

La momentul expedierii mesajului sunt stocate, în plus, următoarele date:

 1. Adresa IP a computerului de acces
 2. Data şi ora înregistrării

Pentru prelucrarea datelor vi se solicită acordul în cadrul procesului de înregistrare și se face trimitere la aceste informații de protecție a datelor.

Ca alternativă, este posibilă contactarea prin adresa de e-mail pusă la dispoziție. În acest caz sunt stocate datele cu caracter personal ale utilizatorului transmise prin e-mail.

În acest context nu sunt transmise date către terți. Datele sunt utilizate exclusiv pentru prelucrarea conversației.

 1. Principii legale pentru prelucrare

Baza legală a prelucrării datelor este, în cazul existenței unui acord din partea utilizatorului, art. 6 alin. 1 lit. a RGPD.

Baza legală a prelucrărilor datelor transmise în cadrul expedierii unui e-mail este art. 6 alin. 1 lit. f RGPD.

În cazul în care contactul din e-mail dorește încheierea unui contract, baza legală suplimentară pentru prelucrare este art. 6 alin. 1 lit. b RGPD.

 1. Scopul prelucrării datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal din interfața de introducere a datelor ne servește doar pentru prelucrarea contactării. În cazul unei contactări prin e-mail, există aici și interesul necesar îndreptățit pentru prelucrarea datelor.

Celelalte date cu caracter personal prelucrate în timpul procesului de expediere servesc la prevenirea abuzului prin intermediul formularului de contact și asigurarea siguranței sistemelor noastre tehnice de informații.

 1. Durata stocării datelor

Datele sunt şterse de îndată ce nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate. Pentru datele cu caracter personal din interfața de introducere a datelor a formularului de contact și cele trimise prin e-mail, acest lucru se întâmplă când este încheiată conversația cu utilizatorul. Conversația este încheiată când din context se poate deduce că problematica respectivă este definitiv clarificată.

Datele cu caracter personal colectate suplimentar în timpul procesului de expediere sunt șterse cel târziu în termen de 7zile.

 1. Dreptul la opoziție şi opţiuni de ștergere a datelor

Utilizatorul are oricând posibilitatea de a-și revoca acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacă utilizatorul ia contact cu noi prin e-mail, poate revoca oricând stocarea datelor sale cu caracter personal. Într-un asemenea caz, conversația nu poate fi purtată mai departe. Pentru revocarea acordului și pentru exprimarea opoziției față de stocare, puteți utiliza adresa de e-mail utilizată pentru contactare sau adresa de e-mail indicată în caseta redacției.

Toate datele cu caracter personal memorate în cadrul contactării vor fi șterse în acest caz.

IX. Portaluri

Portalul pentru clienți CWS

 1. Descrierea şi domeniul de aplicare al prelucrării datelor

Prin portalul pentru clienți CWS vă punem la dispoziție o posibilitate de a vă putea administra contractele încheiate cu CWS, precum și de a vă putea vizualiza facturile și avizele de livrare.

Pe pagina de pornire a portalului vă oferim posibilitatea de a vă înregistra sau autentifica prin indicarea datelor cu caracter personal. Datele sunt introduse astfel într-o interfață de introducere a datelor, transmise către noi și stocate. În acest context nu are loc un transfer către terți.

Pentru înregistrarea în portalul nostru pentru clienți utilizăm așa-numitul procedeu double-opt-in. Acest lucru înseamnă că după înregistrarea dvs. vă trimitem un e-mail la adresa indicată, în care vă rugăm să ne confirmați că doriți să vă înregistrați în portalul pentru clienți. Dacă nu vă confirmați înregistrarea în termen de 48 de ore, informațiile dvs. vor fi blocate și șterse automat după o lună.

Următoarele date sunt colectate în cadrul procesului de înregistrare:

 • Firma
 • Numele și prenumele
 • Adresa
 • Număr client
 • Adresa de e-mail
 • Număr de telefon

La momentul înregistrării se stochează și următoarele date suplimentare:

 • Data şi ora înregistrării

Pentru prelucrarea datelor vi se solicită acordul în cadrul procesului de înregistrare și se face trimitere la aceste informații de protecție a datelor.

 1. Temeiul juridic al prelucrării datelor

Baza legală a prelucrărilor datelor după înregistrarea de către utilizator la portalul pentru clienţi este, în cazul existenței unui acord din partea utilizatorului, art. 6 alin. 1 lit. a RGPD.

 1. Scopul prelucrării datelor

Înregistrarea dvs. nu se face la încheierea unui contract: Înregistrarea dvs. este necesară pentru punerea la dispoziție a anumitor conținuturi și servicii de pe pagina noastră web.

Colectarea datelor în cadrul procesului de înregistrare servește la alocarea contractelor corecte ale persoanei înregistrate, astfel încât să își administreze realmente doar contractele sale proprii și să își vizualizeze facturile și avizele de livrare corespunzătoare.

Colectarea altor date în cadrul procesului de înregistrare servește la prevenirea unui abuz al serviciilor sau al adresei de e-mail utilizate.

 1. Durata stocării datelor

Datele sunt șterse imediat atunci când vă ștergeți definitiv accesul și datele dvs. nu mai sunt necesare în cadrul desfășurării contractului. În continuare stocăm datele opționale indicate de către dvs. pe durata utilizării acestora, în măsura în care nu le ștergeți dvs. în prealabil.

Restul datelor cu caracter personal colectate în cadrul procesului de înregistrare sunt șterse, de regulă, într-un termen de 7 zile.

 1. Dreptul la opoziţie şi opțiuni de ștergere a datelor

Puteți șterge definitiv accesul dvs. la portalul pentru clienți, executând pașii explicați în portalul pentru clienți. Această operațiune nu va îndepărta însă contractul dvs. existent; acesta rămâne neatins.

X. Integrarea de filme video de pe YouTube

 1. Descrierea şi domeniul de aplicare al prelucrării datelor

Am integrat filme video de pe YouTube în oferta noastră online, filme salvate la pagina web https://www.youtube.com care pot fi pornite direct de pe pagina noastră web. Toate acestea sunt integrate prin URL https://www.youtube-nocookie.com, ceea ce înseamnă că nu vor fi transmise date despre dvs., ca utilizator, către YouTube, dacă nu rulați filmele video. Doar când rulați filmele video vi se transmit datele. Nu avem posibilitatea să influenţăm transmiterea acestor date.

YouTube este o ofertă a societăţii Google Inc.

Prin vizita pe pagina web, YouTube primește informația că ați accesat sub-pagina respectivă a paginii noastre web. În plus, se transmit datele menționate la punctul IV.1 al prezentei declarații. Acest lucru se face indiferent dacă YouTube are la dispoziție un cont de utilizator prin care sunteți conectat sau dacă nu există niciun cont de utilizator. Dacă sunteți conectat la Google, vi se corelează datele direct cu contul dvs. Dacă nu doriți corelarea cu profilul dvs. YouTube, trebuie să vă deconectați înaintea activării butonului. YouTube vă stochează datele ca profiluri de utilizatori și le folosește în scopuri de publicitate, cercetare a pieței și/sau amenajarea conform nevoilor proprii a paginii sale web. O asemenea evaluare are loc îndeosebi (chiar și pentru utilizatorii neautentificați) pentru furnizarea de publicitate personalizată și pentru a informa alți utilizatori ai rețelei sociale despre activitățile dvs. pe pagina noastră web.

 1. Temeiul juridic al prelucrării datelor

Temeiul juridic pentru integrarea YouTube este art. 6 alin. 1 lit. f RGPD.

 1. Scopul prelucrării datelor

Prin intermediul integrării vă oferim posibilitatea de a interacționa cu YouTube și cu alți utilizatori, astfel încât să ne îmbunătățim oferta și să o putem face mai interesantă pentru dvs., ca utilizator. În acest scop se găsește și interesul nostru justificat pentru integrarea YouTube.

YouTube face o asemenea evaluare îndeosebi (chiar și pentru utilizatorii neautentificați) pentru furnizarea de publicitate personalizată și pentru a informa alți utilizatori ai rețelei sociale despre activitățile dvs. pe pagina noastră web.

 1. Durata stocării datelor

Nu deținem informații despre termenele de stocare și ștergerea datelor colectate de YouTube.

 1. Dreptul la opoziţie şi opțiuni de ștergere a datelor

Aveți dreptul de a vă opune față de crearea acestor profiluri de utilizator, iar pentru exercitarea acestui drept trebuie să vă adresați firmei Google.
 

XI. Integrarea Google Maps

 1. Descrierea şi domeniul de aplicare al prelucrării datelor

Pe această pagină web utilizăm oferta Google Maps.

Google Maps este o ofertă a societăţii Google Inc. Declarația de protecție a datelor corespunzătoare, precum și informații privind drepturile și posibilitățile dvs. de setare pentru protecția sferei dvs. private găsiți la https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google vă prelucrează datele cu caracter personal și în SUA și se supune Scutului de Confidențialitate UE-SUA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Prin vizita pe pagina web, Google primește informația că ați accesat sub-pagina respectivă a paginii noastre web. În plus, se transmit datele menționate la punctul IV.1 al prezentei declarații. Acest lucru se face indiferent dacă Google are la dispoziție un cont de utilizator prin care sunteți conectat sau dacă nu există niciun cont de utilizator. Dacă sunteți conectat la Google, vi se corelează datele direct cu contul dvs. Dacă nu doriți corelarea cu profilul dvs. Google, trebuie să vă deconectați înaintea activării butonului. Google vă stochează datele ca profiluri de utilizatori și le folosește în scopuri de publicitate, cercetare a pieței și/sau amenajarea conform nevoilor proprii a paginii sale web. O asemenea evaluare are loc îndeosebi (chiar și pentru utilizatorii neautentificați) pentru furnizarea de publicitate personalizată și pentru a informa alți utilizatori ai rețelei sociale despre activitățile dvs. pe pagina noastră web.

 1. Temeiul juridic al prelucrării datelor

Temeiul juridic pentru integrarea Google Maps este art. 6 alin. 1 lit. f RGPD.

 1. Scopul prelucrării datelor

Prin utilizarea Google Maps aveți acces ușor la harta interactivă care este afișată direct pe pagina web și care vă permite o utilizare confortabilă a funcției hărții. În acest scop se găsește și interesul nostru justificat pentru integrarea Google Maps.

 1. Durata stocării datelor

Nu deținem informații despre termenele de stocare și ștergerea datelor colectate de Google Maps.

 1. Dreptul la opoziţie şi opțiuni de ștergere a datelor

Aveți dreptul de a vă opune față de crearea acestor profiluri de utilizator, iar pentru exercitarea acestui drept trebuie să vă adresați firmei Google.
 

XII. Integrarea Google Fonts

 1. Descrierea şi domeniul de aplicare al prelucrării datelor

Integrăm caracterele tipografice („Google Fonts“) ale furnizorului Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Conform declarațiilor Google, datele utilizatorilor sunt utilizate exclusiv pentru reprezentarea fonturilor pe browserul utilizatorului. Integrarea se face pe baza interesului nostru justificat pentru o utilizare a fonturilor sigură din punct de vedere tehnic, eficientă și fără nevoie de întreținere, pentru reprezentarea lor unitară și luarea în considerare a posibilelor restricții de licență pentru încorporarea lor. Declarația de protecție a datelor: https://www.google.com/policies/privacy/.

 1. Temeiul juridic al prelucrării datelor

Temeiul juridic pentru integrarea Google Fonts este art. 6 alin. 1 lit. f RGPD.

 1. Scopul prelucrării datelor

Integrarea se face pe baza interesului nostru justificat pentru o utilizare a fonturilor sigură din punct de vedere tehnic, eficientă și fără nevoie de întreținere, pentru reprezentarea lor unitară și luarea în considerare a posibilelor restricții de licență pentru încorporarea lor.

 1. Durata stocării datelor

Nu deținem informații despre termenele de stocare și ștergerea datelor colectate de Google.

 1. Dreptul la opoziţie şi opțiuni de ștergere a datelor

Aveți dreptul de a vă opune față de crearea acestor profiluri de utilizator, iar pentru exercitarea acestui drept trebuie să vă adresați firmei Google.

XIII. Prezențele online în mediile sociale

Ne întreținem prezențele online în cadrul rețelelor și platformelor sociale pentru a putea comunica cu clienții, persoanele interesate și utilizatorii activi acolo și pentru a-i putea informa despre serviciile noastre. La accesarea rețelelor și platformelor respective se aplică condițiile comerciale și directivele privind prelucrarea datelor ale operatorului respectiv.

În măsura în care în informațiile noastre privind protecția datelor nu este indicat altceva, prelucrăm datele utilizatorilor în măsura în care aceștia comunică cu noi în cadrul rețelelor și platformelor sociale, de ex. scriu articole la prezențele noastre online sau ne trimit mesaje.

XIV. Drepturile persoanei vizate

În cazul în care se prelucrează date cu caracter personal ale dvs., sunteți persoană vizată în sensul RGPD și aveți următoarele drepturi față de operator (vezi punctul I. al prezentei declarații):

Dreptul de a obține informații

Puteți solicita o confirmare din partea operatorului, dacă datele cu caracter personal care vă vizează sunt prelucrate de către noi.

În cazul în care există o asemenea prelucrare, puteți solicita operatorului informații despre următoarele:

a) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal;
b) categoriile datelor cu caracter personal care sunt prelucrate;
c) destinatarii, respectiv categoriile de destinatari cărora le-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la dvs. sau cărora le vor fi dezvăluite;
d) durata planificată a stocării datelor cu caracter personal referitoare la dvs. sau, dacă nu pot fi oferite date concrete în acest sens, criteriile de stabilire a duratei de stocare;
e) existența unui drept de corectare sau ștergere a datelor cu caracter personal referitoare la dvs., a unui drept de limitare a prelucrării de către operator sau a unui drept de contestare a acestei prelucrări;
f) existența unui drept de reclamație la o autoritate de supraveghere;
g) toate informațiile disponibile referitoare la proveniența datelor, dacă datele cu caracter personal nu au fost colectate de la persoana vizată;
h) existența unei luări de decizie automatizate, inclusiv stabilirea de profiluri conform art. 22 alin. 1 și 4 RGPD și eventual - cel puțin în aceste cazuri - solicitarea de informații clare despre logica acestora, precum și despre consecința acestora și efectele intenționate ale unei asemenea prelucrări pentru persoana vizată.

Aveți dreptul de a solicita informații despre transmiterea datelor cu caracter personal referitoare la dvs. către o țară terță sau o organizație internațională. În acest context puteți solicita să fiți informați despre garanțiile adecvate conform art. 46 RGPD în legătură cu transmiterea.

Dreptul la rectificare

Aveți dreptul la rectificare și/sau completare față de operator, în măsura în care datele cu caracter personal prelucrate, referitoare la dvs., sunt incorecte sau incomplete. Operatorul are obligația de a efectua imediat corectarea.

Dreptul la restricționarea prelucrării

a) în cazul în care contestați corectitudinea datelor cu caracter personal referitoare la dvs. pe o perioadă care permite operatorului să verifice corectitudinea datelor cu caracter personal;

(b) prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneţi ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării datelor cu caracter personal;

(c) persoana responsabilă nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, însă dvs. i le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

(d) dacă v-aţi opus prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. 1 RGPD, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

În cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal a fost restricționată, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

În cazul în care restricționarea prelucrării este limitată conform condițiilor de mai sus, veți fi informat de către operator înaintea anulării restricționării.

Dreptul la ştergere

a) Obligația de ștergere

Aveţi dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 • datele cu caracter personal care vă privesc nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • V-aţi retras consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a sau cu art. 9 alin. 2 lit. a RGPD, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea datelor.
 • Vă opuneţi prelucrării în temeiul art. 21 alin. 1 RGPD și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau vă opuneţi prelucrării în temeiul art. 21 alin. 2 RGPD.
 • Datele cu caracter personal care vă privesc au fost prelucrate ilegal.

Datele cu caracter personal care vă privesc trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern al statelor membre, sub incidența căruia se află operatorul.

Datele cu caracter personal care vă privesc au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale menționate la art. 8 alin. 1 RGPD.

b) Informații către terți

În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal care vă privesc și este obligat, în temeiul art. 17 alin. 1 RGPD, să le șteargă, operatorul, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că dvs. ca persoană vizată aţi solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

 1. Excepţii

Dreptul la ştergere nu există în măsura în care prelucrarea este necesară

 • pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
 • pentru îndeplinirea unei obligații legale care necesită prelucrarea conform dreptului Uniunii sau al Statelor Membre, căruia i se supune operatorul,
 • sau pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;
 • din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în conformitate cu art. 9 alin. 2 literele h și i și cu art. 9 alin. 3 RGPD;
 • în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu art. 89 alin. 1 RGPD, în măsura în care dreptul menționat la alineatul a) este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 •  

Dreptul la informare

În cazul în care v-ați solicitat dreptul la rectificare, ștergere sau limitare a prelucrării față de operator, acesta este obligat să transmită această cerere de rectificare sau ștergere a datelor sau limitare a prelucrării către toți destinatarii cărora le-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la dvs., cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește a fi imposibil sau implică un efort disproporționat.

Aveți dreptul față de operator de a fi informat despre acești destinatari.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a obține datele cu caracter personal referitoare la dvs., pe care le-ați pus la dispoziția operatorului, într-un format structurat, uzual și care poate fi citit de calculator. În plus, aveți dreptul de a transmite aceste date unui alt operator fără a fi împiedicat de către operatorul căruia i-au fost puse la dispoziție datele cu caracter personal, în măsura în care

  1. prelucrarea se bazează pe un acord conform art. 6 alin. 1 lit. a RGPD sau art. 9 alin. 2 lit. a RGPD sau pe un contract conform  art. 6 alin. 1 lit. b RGPD și
  1. prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În continuare, la exercitarea acestui drept aveți dreptul ca datele cu caracter personal referitoare la dvs. să fie transmise direct de la un operator la altul, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Este interzisă afectarea drepturilor și libertăților altor persoane de către aceasta.

Dreptul la portabilitatea datelor nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul.

Dreptul la opoziție

În orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în temeiul art. 6 alin. 1, lit. e sau f RGPD, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal care vă privesc, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

În contextul utilizării serviciilor societății informaționale și în pofida Directivei 2002/58/CE, vă puteți exercita dreptul de a vă opune prin mijloace automate care utilizează specificații tehnice.

Dreptul de revocare a consimțământului privind protecția datelor

Aveți dreptul de a revoca oricând consimțământul dvs. privind protecția datelor. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Procesul decizional individual automatizat în cazul concret, inclusiv crearea de profiluri

Aveţi dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Acest lucru nu se aplică în cazul în care decizia:

  1. este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și operatorul de date;
  2. este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale dvs.; sau
  3. are loc cu acordul dvs. explicit.

Totuși, aceste decizii nu au la bază categoriile speciale de date cu caracter personal menționate la art. 9 alin. 1 RGPD, cu excepția cazului în care se aplică art. 9 alin. 2, lit. a sau g RGPD și în care au fost instituite măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale dvs.

În cazurile menționate la lit. a) și c), operatorul de date pune în aplicare măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale dvs., cel puțin dreptul de a obține intervenție personală din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

Fără a aduce atingere oricăror altor căi de atac administrative sau judiciare, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care vă aveți reședința obișnuită, în care se află locul dvs. de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal care vă vizează încalcă RGPD.

Autoritatea de supraveghere la care s-a depus plângerea informează reclamantul cu privire la evoluția și rezultatul plângerii, inclusiv posibilitatea de a exercita o cale de atac judiciară în temeiul art. 78 RGPD.