Informacije o obdelavi podatkov

Informacije o obdelavi podatkov

Za kaj gre?

Gre za vaše osebne podatke in kako le te v okviru uporabe naše spletne strani in koriščenja posebnih oblik uporabe, obdelujemo.

Osebni podatki so vse informacije, ki se nanašajo na določeno ali določljivo fizično osebo, torej podatki, ki se nanašajo na vas kot osebo, kot npr. ime, naslov, e-poštni naslov, vedenje uporabnika itn. Obdelava je vsak proces, ki je izveden s pomočjo avtomatiziranega postopka ali brez, oziroma vsak tovrsten niz procesov v zvezi z osebnimi podatki, kot so zbiranje, zajem, organizacija, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, izbor, poizvedovanje, uporaba, razkrivanje s posredovanjem, razširjanje ali katera koli druga oblika zagotavljanja, primerjave, omejitve, izbrisa ali uničenja.

V sledečih poglavjih

 1. Naziv in naslov upravljavca osebnih podatkov
 2. Kontaktni podatki pooblaščenca za varstvo podatkov
 3. Splošno o obdelavi podatkov
 4. Vzpostavitev spletne strani in ustvarjanje dnevniških datotek
 5. Uporaba „lastnih“ piškotkov
 6. Orodja za analizo spletne strani
 7. E-novice
 8. Kontaktni obrazec in e-poštni naslov
 9. Portali
 10. Integracija YouTube posnetkov
 11. Integracija Google Maps
 12. Integracija Google Fonts
 13. Spletna prisotnost v socialnih omrežjih
 14. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

in pripadajočih podpostavkah vas podrobneje seznanjamo o obdelavi vaših osebnih podatkov in vaših pravicah:

 1. Naziv in naslov upravljavca osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov (v nadaljevanju „SUVP“) in drugih nacionalnih zakonodaj o zaščiti podatkov držav članic, kakor tudi ostalih določb o varstvu podatkov je

CWS International GmbH

Franz-Haniel-Platz 1b

D-47119 Duisburg

Nemčija

Telefonska številka: +49 6103 309-0

Email: info@cws.com

Spletna stran: https://www.cws.com

 1. Kontaktni podatki pooblaščenca za varstvo podatkov

Pooblaščenec za varstvo podatkov je dosegljiv, kot sledi:

CWS International GmbH

Pooblaščenec za varstvo podatkov

Franz-Haniel-Platz 1b

D-47119 Duisburg

Nemčija

Telefonska številka:+49 6103 309-0

Email: datenschutzbeauftragter@cws.com

 1. Splošno o obdelavi podatkov
 1. Obseg obdelave osebnih podatkov

Osebne podatke naših uporabnikov obdelujemo le, v kolikor je to potrebno za zagotavljanje fukcionalnosti naše spletne strani, kakor tudi naših vsebin in storitev. Obdelava osebnih podatkov naših uporabnikov se izvaja redno le s privolitvijo uporabnika. Izjema velja v primerih, ko predhodnega soglasja ni mogoče pridobiti zaradi dejanskih razlogov in je obdelava z zakonskimi predpisi dovoljena.

 1. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov
 1. Kadar za postopke obdelave osebnih podatkov pridobimo privolitev zadevne osebe, služi kot pravna podlaga 1. a odstavek, 6 člena SUVP.
 1. Pri obdelavi osebnih podatkov, ki so potrebni za izpolnitev pogodbe, katere pogodbena stranka je zadevna oseba, služi kot pravna podlaga 1. b odstavek, 6. člena SUVP. To prav tako velja za postopke obdelave, ki so potrebni za izvedbo predpogodbenih ukrepov.
 1. V kolikor je potrebna obdelava osebnih podatkov za izvedbo pravne obveze, kateri je podvržena naša družba, služi kot pravna podlaga 1. c odstavek, 6. člena SUVP.
 1. V primeru, da je obdelava osebnih podatkov potrebna zaradi vitalnih interesov zadevne osebe ali drugih fizičnih oseb, služi kot pravna podlaga 1. d odstavek, 6. člena SUVP.
 1. V kolikor je obdelava potrebna za zaščito upravičenega interesa naše družbe ali tretje osebe in če interesi, temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne odtehtajo navedenega prvega interesa, služi kot pravna podlaga za obdelavo 1. f odstavek, 6. člena SUVP.
 1. Izbris podatkov in doba shranjevanja

Osebni podatko zadevne osebe bodo izbrisani brž, ko razlogi za shranjevanje odpadejo. Sharnjevanje se lahko nadaljuje, v kolikor je to predvideno s strani evropskih ali nacionalnih zakonodajalcev v pravnih uredbah unije, zakonih ali siceršnjih predpisih, katerim je odgovorna oseba podvržena. Izbris podatkov se izvede tudi kadar se izteče rok hrambe, ki je predpisan z omenjenimi predpisi, razen kadar obstaja potreba za nadaljnje shranjevanje podatkov zaradi namena sklenitve ali izpolnitve pogodbe.

 1. Vzpostavitev spletne strani in ustvarjanje dnevniških datotek
 1. Opis in obseg obdelave podatkov

Ob vsakem priklicu naše spletne strani naš sistem samodejno zajema podatke in informacije iz sistema klicočega računalnika.

Pri tem se zajemajo sledeči podatki:

 • Informacije o tipu brskalnika in uporabljeni različici
 • Operacijski sistem uporabnika
 • Uporabnikov ponudnik internetnih storitev
 • IP-naslov uporabnika
 • Datum in čas dostopa
 • Spletne strani iz katerih sistem uporabnika dostopa do naše spletne strani
 • Spletne strani, ki so s strani sistema uporabnika bile priklicane preko naše spletne strani

Podatki se prav tako shranjujejo v dnevniških datotekah našega sistema. Shranjevaje teh podatkov se ne izvaja skupaj z ostalimi osebnimi podatki uporabnika.

 1. Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Pravna podlaga za začasno shranjevanje podatkov in dnevniških datotek je 1. f odstavek, 6. člena SUVP.

 1. Namen obdelave podatkov

Začasno shranjevanje IP-naslova s strani sistema je potrebno za omogočanje posredovanja spletne strani uporabnikovemu računalniku. S tem namenom mora uporabnikov IP-naslov ostati shranjen za čas seje.

Shranjevanje dnevniških datotek se izvaja za zagotavljanje funkcionalnosti spletne strani. Ob tem nam podatki služijo za optimizacijo spletne strani in zagotovitev varnosti naših informacijsko tehničnih sistemov. Vrednotenje podatkov za marketnške namene se s tem v zvezi ne izvaja.

S tem namenom leži tudi naš upravičen interes po obdelavi podatkov v skladu s 1. f odstavkom, 6. člena SUVP.

 1. Doba shranjevanja

Podatki bodo izbrisani takoj, ko za doseganje namena za katerega so bili zbrani, ne bodo več potrebni. V primeru zajema podatkov za vzpostavitev spletne strani je to, kadar je seja zaključena.

V primeru shranjevanja podatkov v dnevniških datotekah, se to zgodi najkasneje po sedmih dneh. Nadaljnje shranjevanje je mogoče. V tem primeru se IP-naslovi uporabnikov izbrišejo ali odtujijo tako, da dodelitev klicočemu uporabniku ni več mogoča.

 1. Možnosti ugovora in odstranitve

Zajem podatkov za vzpostavljanje spletne strani in shranjevanje podatkov v dnevniških datotekah sta za delovanje strani nujno potrebna. Posledično s strani uporabnika ne obstaja nobena možnost ugovora.

 1. Uporaba „lastnih“ piškotkov
 1. Opis in obseg obdelave podatkov

Naša spletna stran uporablja piškotke. Pri piškotkih gre za besedilne datoteke, ki se shranjujejo v spletnem brskalniku oz. s strani spletnega brskalnika v računalniškem sistemu uporabnika. V kolikor uporabnik prikliče spletno stran, se piškotek lahko shrani v operacijskem sistemu uporabnika. Ta piškotek vsebuje karakterističen znakovni niz, ki omogoča nedvoumno identifikacijo brskalnika ob ponovnem priklicu spletne strani.

Pri tem so v uporabi naslednje vrste piškotkov, katerih obseg in funkcija sta pojasnjeni v nadaljevanju:

 • Tehnično potrebni piškotki
 • Piškotki, ki tehnično niso potrebni (analitični piškotki)
 1. Tehnično potrebni piškotki

Te piškotke uporabljamo za uporabniku prijaznejše oblikovanje spletne strani. Nekateri elementi naše spletne strani zahtevajo, da je klicoč brskalnik možno identificirati tudi po spremembi strani.

V teh priškotkih se pri tem shranjujejo in posredujejo naslednji podatki:

 • Prikaz besedila opomb piškotka (cookie_consent, cookie_notification_reload_count)
 • JavaScript podpora (has_js)
 • Caching, npr. seznam zaznamkov (Drupal.session_cache.sid)
 • Shranjeni izdelki v seznamu (Drupal.visitor.result, product_overview_href)
 1. Piškotki, ki tehnično niso potrebni (analitični piškotki)

Na svoji spletni strani nadalje uporabljamo piškotke, ki omogočajo analizo brskanja.

Na tak način se lahko prenašajo sledeči podatki:

 • Vnešeni iskalni pojmi
 • Pogostost prilica strani
 • Uporaba funkcij spletne strani

Uporabniški podatki, zbrani na ta način, se s tehničnimi ukrepi psevdonimizirajo. Vsled tega podatkov ni več mogoče dodeliti klicočemu uporabniku. Podatki se ne shranjujejo skupaj z drugimi osebnimi podatki uporabnikov.

Ob priklicu naše spletne strani se uporabnike preko informacijske pasice seznani glede uporabe piškotkov za analitične namene in napoti na te informacije glede varovanja podatkov. V tem kontekstu sledi tudi opozorilo na to, kako je shranjevanje piškotkov v nastavitvah brskalnika mogoče preprečiti.

 1. Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov ob uporabi piškotkov je 1. f odstavek, 6. člena SUVP.

 1. Namen obdelave podatkov
 1. Za tehnično potrebne piškotke

Namen uporabe tehnično potrebnih piškotkov je v poenostavitvi uporabe spletnih strani za uporabnika. Nekaterih funkcij naše spletne strani ni mogoče ponuditi brez uporabe piškotkov. Za te je potrebno, da se brskalnik prepozna tudi po spremebi strani.

Ti piškotki so potrebni za naslednje aplikacije:

 • Prevzem jezikovnih nastavitev
 • Nakupovalna košarica
 • Pomnjenje iskalnih pojmov
 • Ponovno prepoznavanje uporabnikov
 1. Za piškotke, ki tehnično niso potrebni

Analitični piškotki se uporabljajo za izboljšanje kakovosti naše spletne strani in njene vsebine. S pomočjo analitičnih piškotkov izvemo, kako se spletna stran uporablja in tako lahko našo ponudbo stalno optimiziramo.

 • Google Analytics (_ga, _gid, _gat)

S tem namenom leži tudi naš upravičen interes po obdelavi osebnih podatkov v skladu s 1. f odstavkom, 6 člena SUVP.

 1. Doba shranjevanja, možnost ugovora in odstranitve

Piškotki so shranjeni v vašem računalniku in od tam posredovani na našo spletno stran. Kot uporabnik imate torej popoln nadzor nad uporabo piškotkov. Če so uporabljeni piškotki tako imenovani prehodni piškotki, se po odjavi ali zapiranju brskalnika izbrišejo. Obstojni piškotki se v določenem času samodejno izbrišejo iz vašega računalnika, doba pa se lahko razlikujejo glede na vrsto piškotka. S spreminjanjem nastavitev v vašem spletnem brskalniku lahko deaktivirate ali omejite prenos piškotkov. Piškotke, ki so že shranjeni, lahko kadar koli izbrišete. Izbris se lahko, kot je opisano, izvede tudi avtomatizirano. V kolikor so piškotki za našo spletno stran izključeni, morda ne bo mogoče v celoti uporabljati vseh funkcij spletne strani v polnem obsegu.

 1. Orodja za analizo spletne strani

Na naši spletni strani so v uporabi naslednja orodja za analizo:

 1. Google Analytics

Uporabljamo Google Analytics, storitev spletne analitike, katere ponudnik je Google Inc. Sedež za Evropo je Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. Pogoji uporabe so na voljo nahttps://www.google.de/analytics/terms/de.html, pregled glede varstva podakov je na voljo pod https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=de in izjava o varstvu podatkov je na voljo na https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 1. Opis in obseg obdelave podatkov

Google Analytics uporabljamo za analizo uporabe naše spletne strani. Google Analytics s tem namenom uporablja piškotke, ki so shranjeni v vašem računalniku in omogočajo analizo vaše uporabe spletne strani. Informacije, ki jih ustvari piškotek o vaši uporabi te spletne strani, se praviloma posredujejo strežniku Google Inc. v ZDA in se tam tudi shranijo.

Pri tem gre za naslednje informacije:

 • poreklo (država in mesto)
 • jezik
 • Operacijski sistem
 • Naprava (računalnik, tablični računalnik ali pametni telefon)
 • Brskalnik in uporabljeni dodatki
 • Območja klikov (Heatmap)
 • Trajanje seje
 • Stopnja obiskanosti

V kolikor je na tej spletni strani aktivirana anonimizacija IP, bo Google Inc. predhodno vaš IP naslov v državah članicah Evropske unije ali v drugih državah pogodbenicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, skrajšal. Pri tem so IP naslovi nadalje obdelani v skrajšani obliki, tako da jih ni mogoče povezati z osebo. V kolikor se med zbranimi podatki pojavi osebna povezava, se le ta takoj izključi in osebni podatki se nemudoma izbrišejo.

Zgolj v izjemnih primerih se bo celoten IP-naslov prenesel na Googlov strežnik v ZDA in se tam skrajšal. Za izjemne primere, ko se osebni podatki prenašajo v ZDA, se je Google podredil EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Pravna podlaga za uporabo storitve Google Analytics je  1. f odstavek, 6. člena SUVP.

Po nalogu operaterja spletne strani bo Google te informacije uporabljal za vrednotenje uporabe spletne strani, za sestavljanje poročil o aktivnosti spletne strani in za izvajanje nadaljnje uporabe spletne strani in s spletno uporabo povezanih storitev nasproti operaterju spletne strani.

IP-naslov, ki ga pošlje vaš brskalnik kot del storitve Google Analytics, ne bo združen z drugimi podatki družbe Google Inc.

 1. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je 1. f odstavek, 6. člena SUVP.

 1. Namen obdelave podatkov

Google Analytics uporabljamo za analizo in redno izboljševanje uporabe naše spletne strani. S pridobljenimi statističnimi podatki lahko našo ponudbo izboljšamo in jo za vas kot uporabnika naredimo bolj zanimivo. S tem namenom leži tudi naš upravičen interes po obdelavi osebnih podatkov v skladu s 1. f odstavkom, 6. člena SUVP. Z anonimizacijo naslova IP se v zadostni meri upoštevajo interesi uporabnikov pri zaščiti njihovih osebnih podatkov.

 1. Doba shranjevanja

Podatki, shranjeni v Googlu na ravni uporabnikov in dogodkov, ki so povezani s piškotki, prepoznavanjem uporabnika (npr. User ID) ali ID oglaševalca (npr. DoubleClick-Cookies, Android-Werbe-ID), se po 14 mesecih anonimizirajo oz. izbrišejo. Za podrobnosti glejte naslednjo povezavo: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

 1. Možnosti ugovora in odstranitve

Shranjevanje piškotkov lahko preprečite tako, da ustrezno nastavite programsko opremo brskalnika; vendar želimo opozoriti, da v tem primeru morda ne boste mogli v celoti uporabljati vseh funkcij tega spletne strani. Nadalje lahko Googlu preprečite zbiranje in obdelavo podatkov, ki jih ustvari piškotek in se nanašajo na vašo uporabo spletne strani (vključno z vašim naslovom IP) tako, da si pod naslednjo povezavo prenesete in namestite  vtičnik za brskalnik:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Zbiranje vaših podatkov s strani Google Analytics lahko preprečite tako, da kliknete na sledečo povezavo. Nastavil se bo piškotek za izključitev Opt-Out-Cookie, ki onemogoča zbiranje vaših podatkov ob prihodnjih obiskih te spletne strani: Deaktiviranje Google Analytics. Več informacij o ravnanju z uporabniškimi podatki v storitvi Google Analytics najdete v Googlovi izjavi o varstvu podatkov: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 1. Etracker (CWS portal za stranke)

Uporabljamo etracker, storitev spletne analize podjetja etracker GmbH, Erste Brunnenstrasse 1, 20459 Hamburg, Nemčija. Splošni pogoji so na voljo na https://www.etracker.com/agb, sporazum za pogodbeno obdelavo osebnih podatkov najdete na https://www.etracker.com/av-vertrag.

 1. Opis in obseg obdelave podatkov

Za analizo uporabe portala za stranke uporabljamo etracker. S tem namenom Etracker uporablja piškotke, ki so shranjeni na vašem računalniku in omogočajo analizo vaše uporabe portala za stranke. Informacije, ki jih ustvari piškotek o vaši uporabi portala za stranke, se praviloma posredujejo strežniku podjetja Etracker GmbH v Hamburgu in tam shranijo.

Pri tem gre za naslednje informacije:

 • poreklo (država)
 • jezik
 • Operacijski sistem
 • Naprava (računalnik, tablični računalnik ali pametni telefon)
 • brskalnik
 • Območja klikov (Heatmap)
 • Trajanje seje

Za več informacij o etrackerjevih piškotkih pojdite na https://www.etracker.com/support/etracker-cookies-2/. Pri tem uporablja portal za stranke zgolj sledeče piškotke: BT_ctst, BT_pdc, BT_sdc, _et_coid, noWS_mjV509.

Če je na tej spletni strani aktivirana anonimnost IP-ja, bo etracker GmbH predhodno skrajšal vaš IP naslov v državah članicah Evropske unije ali v drugih državah pogodbenicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru. IP naslovi so nadalje obdelani v skrajšani obliki, tako da jih ni mogoče povezati z osebo. V kolikor se med zbranimi podatki pojavi osebna povezava, se le ta takoj izključi in osebni podatki se nemudoma izbrišejo.

Pravna podlaga za uporabo etrackerja je 1. f odstavek 6. člena SUVP.

V imenu upravljavca portala za stranke bo etracker GmbH te podatke uporabil za vrednotenje vaše uporabe spletne strani, za sestavljanje poročil o aktivnosti spletne strani in za izvajanje nadaljnje uporabe spletne strani in s spletno uporabo povezanih storitev nasproti operaterju spletne strani.

IP naslov, ki ga pošlje vaš brskalnik kot del etrackerja, ne bo združen z drugimi podatki etrackerja in se ne bo posredoval tretjim osebam.

 1. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je 1. f odstavek, 6. člena SUVP.

 1. Namen obdelave podatkov

Etracker Analytics uporabljamo za analizo uporabe portala za stranke in njegovo redno izboljševanje. S pridobljenimi statističnimi podatki lahko našo ponudbo izboljšamo in jo za vas kot uporabnika naredimo bolj zanimivo.

 1. Doba shranjevanja

V kolikor so zbrani podatki osebne narave bodo v okviru anonimizacije nemudoma izbrisani.

 1. Možnost ugovora in odstranitve

hranjevanje piškotkov lahko preprečite tako, da ustrezno nastavite programsko opremo brskalnika; vendar želimo opozoriti, da v tem primeru morda ne boste mogli v celoti uporabljati vseh funkcij te spletne strani.

 1. E-novice
 1. Opis in obseg obdelave podatkov

Obdelavo podatkov želimo uporabiti zato, da vam za vaš posel lahko predlagamo najboljše možne proizvode in storitve, vas obveščamo o novostih proizvodov, proizvodnih možnostih, novostih v razvoju, s tem povezanimi aktualnimi temami, posebnimi ponudbami, E-novicami o lastnih proizvodih in storitvah vključno s povezanimi aktualnimi temami, prireditvami in da z namenom anketiranja s strani družb skupine CWS stopimo z vami v stik.

Ker sami v Sloveniji ne moremo ponuditi vseh izdelkov, uporabljamo tudi povezana podjetja kot podizvajalce. Da lahko dajemo ustrezne predloge, vaše podatke posredujemo tudi povezanim družbam skupine CWS (glej seznam www.cws.com/Standorte), v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S temi povezanimi podjetji sklepamo seveda sporazume o pogodbeni obdelavi osebnih podatkov.

Za prijavo na brezplačne E-novice so na voljo sledeče možnosti:

  1. Spletna stran:

Na brezplačne E-novice se lahko naročite na naši spletni strani. Za prijavo na naše novice uporabljamo tako imenovani Double-opt-in postopek. To pomeni, da vam bomo po registraciji poslali e-poštno sporočilo na e-poštni naslov, ki ste ga navedli, in vas prosili, da potrdite, da želite prejemati E-novice. Če v 24 urah ne potrdite svoje registracije, bodo podatki blokirani in samodejno izbrisani po enem mesecu.

  1. E-mail povabilo:

Na naše brezplačno glasilo se je mogoče prijaviti po e-poštnem povabilu. Če se želite prijaviti za naše glasilo, potrdite povezavo za aktiviranje v e-poštnem sporočilu, ki ste ga prejeli. Nato vam bomo poslali drugo e-poštno sporočilo s prošnjo, da potrdite, da želite prejemati E-novice. Če v 24 urah ne potrdite svoje registracije, bodo podatki blokirani in samodejno izbrisani po enem mesecu.

  1. Pisna privolitev:

Pisna privolitev: če nam pošljete pisno privolitev, jo prav tako za namene dokumentiranja shranimo v skenirani obliki ali v izvirniku. Ko se registrirate za E-novice, nam bodo posredovani podatki iz vhodne maske. Pri tem gre za naslednje osebne podatke:

 •  E-poštni naslov (obvezen)
 •  Naziv (prostovoljno)
 •  Priimek (prostovoljno)
 •  Ime (neobvezno)
 •  Datum rojstva (prostovoljno)

Poleg tega se ob registraciji zbirajo naslednji drugi osebni podatki:

 • IP-naslov klicočega računalnika
 • Datum in čas registracije. Odpošiljanje prvega Opt-in-Email
 • Shranjevanje besedil, uporabljenih pri registraciji in potrditvi (kot vsebina izjave o soglasju)

Za obdelavo podatkov se v okviru postopka prijave pridobiva vaše soglasje in sklicuje na podatke o varstvu podatkov.

V povezavi z obdelavo podatkov za pošiljanje E-novic sledi posredovanje družbam skupine CWS (glej seznam www.cws.com/Standorte) in siceršnjim ponudnikom storitev, v kolikor je to potrebno za izvedbo pošiljanja E-novic.

Pri siceršnjih ponudnikih storitev gre trenutno za:

   1. Salesforce Pardot

Za pošiljanje E-novic uporabljamo usluge Pardot. Ponudnik je Salesforce.com, inc. The Landmark at One Market,  Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA.

Za organizacijo in analizo pošiljanja novic uporabljamo Salesforce Pardot. Če vnesete podatke za prejemanje novic (npr. E-poštni naslov), bodo shranjeni na Pardotovih strežnikih v ZDA. Ko odprete e-poštno sporočilo, poslano s Pardot, se datoteka, ki je v e-poštnem sporočilu (t.i. web-beacon) poveže s strežniki Pardot v ZDA. Na ta način je mogoče ugotoviti, ali se je odprlo sporočilo z E-novicami in na katere povezave se je kliknilo. Zabeleženi so tudi tehnični podatki:

 • Čas dostopa
 • IP-naslov
 • Vrsta brskalnika
 • Operacijski sistem

Teh informacij ni mogoče dodeliti ustreznemu prejemniku novic. Uporabljajo se samo za statistično analizo oglaševalskih kampanj. Rezultate teh analiz lahko uporabimo za boljše prilagajanje prihodnjih E-novic interesom prejemnikov.

Pravna podlaga za uporabo Pardot Salesforce sta 1. a in 1. f odstavek 6. člena SUVP.

V kolikor ne želite analiziranja s strani Pardot, se morate odjaviti iz E-novic. S tem namenom v vsakem sporočilu za E-novice zagotavljamo ustrezno povezavo.

Za namen naročanja na E-novice pridobljeni podatki bodo iz naše strani do vaše odjave shranjeni in po odjavi E-novic izbrisani tako iz naših, kakor tudi Pardotovih serverjev. Več povzamite iz Pardotove politike zasebnosti na: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/ Zaključek Data-Processing-Agreement. Z pardot smo sklenili t.i. „Data-Processing-Agreement“, ki Pardot zavezuje, da ščiti podatke naših strank in jih ne posreduje tretjim osebam. Razen tega se je Pardot podvrgel EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 1. Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Pravna podlaga za obdelavo podatkov po registraciji na E-novice s strani uporabnika je ob predložitvi soglasja uporabnika 1. a odstavek, 6. člena SUVP.

 1. Namen obdelave podatkov

Pridobljen Email-naslov uporabnika služi dostavi E-novic. V kolikor ob prijavi prostovoljno navedete svoj naziv, priimek, ime in datum rojstva, bodo ti podatki služili zgolj za personalizacijo E-novic.

Zbiranje siceršnjih osebnih podatkov v okviru postopka prijave služi preprečitvi zlorabe uslug ali uporabljenega Email naslova.

Razen tega se ob odpiranju E-novic bležijo tudi tehnične informacije. Služijo izključno statistični analizi oglaševalskih kampanj. Rezultate teh analiz lahko uporabimo za boljše prilagajanje prihodnjih E-novic interesom prejemnikov.

 1. Doba shranjevanja

Podatki bodo izbrisani takoj, ko ne bo več potrebno dosegati namena, za katerega so bili zbrani. Vaš e-poštni naslov bo torej shranjen, dokler je naročnina na e-novice aktivna.

Ostali osebni podatki, pridobljeni v okviru postopka registracije, se praviloma izbrišejo v roku 7 dni.

 1. Možnost ugovora in odstranitve

Privolitev k pošiljanju E-novic lahko kadar koli prekličete in od njih odjavite. Svoj preklic lahko izvedete s klikom na povezavo, ki je navedena v vsakem e-poštnem sporočilu, po e-pošti na e-poštni naslov, ki je naveden v e-poštnem sporočilu vsakih E-novic, ali tako, da pošljete sporočilo na navedene kontaktne podatke v pravnem obvestilu.

S tem je prav tako omogočen preklic privolitve hrambe osebnih podatkov, zvranih med postopkom registracije.

 1. Kontaktni obrazec in E-poštni naslov
 1. Opis in obseg obdelave podatkov

Obdelava vašega imena in kontaktnih podatkov se izvaja, da vam lahko posredujemo podatke o naših izdelkih, za upravljanje vaše registracije, za prijavo in sodelovanje na naših prireditvah, webinarjih, upravljanje svoje registracije za nagradnih  razpisih ali promocijah, zagotavljanje podpore strankam oz. če z vami komuniciramo na kakšen drug način.

Na naši spletni strani je kontaktni obrazec, s katerim nas lahko kontaktirate v elektronski obliki. Če uporabnik izkoristi to možnost, nam bodo podatki, vnešeni v vhodno masko, posredovani in shranjeni. Ti podatki so:

 •  E-poštni naslov (obvezen)
 •  Priimek (obvezno)
 •  Ime (obvezno)
 •  Podjetje (prostovoljno)
 •  Ulica (neobvezno)
 •  Poštna številka / mesto (obvezno)
 •  Telefon (obvezno)
 •  Potreba (prostovoljno)

Ko je sporočilo poslano, se shranijo tudi naslednji podatki:

1. IP naslov klicočega računalnika

2. Datum in čas registracije

Za obdelavo podatkov se v okviru postopka pošiljanja pridobiva vaše soglasje in sklicuje na podatke o varstvu podatkov.

Lahko pa nas kontaktirate tudi preko navedenega E-poštnega naslova. V tem primeru se shranijo osebni podatki uporabnika, poslani z E-pošto.

V tem okviru se podatki ne posredujejo tretjim osebam. Podatki bodo uporabljeni le za obdelavo pogovora.

 1. Pravna podlaga in obdelava

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je ob predložitvi soglasja uporabnika 1. a odstavek, 6. člena SUVP.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov, ki so posredovani s poslanim E-poštnim naslovom je 1. f odstavek, 6. člena SUVP.

V kolikor je E-mail stik namenjen sklednitvi pogodbe, je dodatna pravna podlaga za obdelavo 1. b odstavek, 6. člena SUVP.

 1. Namen obdelave podatkov

Obdelava osebnih podatkov iz vhodne maske nam služi le za obdelavo stika. Če nas kontaktirate po e-pošti izhaja iz tega tudi upravičen interes za obdelavo podatkov.

Drugi osebni podatki, obdelani med postopkom pošiljanja, služijo preprečitvi zlorabe kontaktnega obrazca in zagotovitvi varnosti naših informacijskih sistemov.

 1. Doba shranjevanja

Podatki bodo izbrisani takoj, ko za doseganje namena za katerega so bili zbrani, ne bodo več potrebni. Za osebne podatke iz vhodne maske kontaktnega obrazca in tiste, ki so bili poslani po e-pošti, je to tedaj, ko se pogovor z uporabnikom zaključi. Pogovor je zaključen tedaj, ko je iz okoliščin moč sklepati, da je zadevno stanje dokončno razjanjeno.

Med postopkom pošiljanja dodatno pridobljeni osebni podatki bodo najkasneje v roku 7 dni izbrisani.

 1. Možnosti ugovora in odstranitve

Uporabnik ima možnost kadar koli preklicati soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Če se uporabnik obrne na nas po e-pošti, lahko kadarkoli ugovarja hrambi svojih osebnih podatkov. V tem primeru pogovora ni mogoče nadaljevati. Če želite umakniti soglasje in ugovarjati shranjevanju, lahko uporabite e-poštni naslov, s katerim ste nas kontaktirali, ali e-poštni naslov, naveden v pravnem obvestilu.

Vsi osebni podatki, shranjeni med stikom z nami, bodo v tem primeru izbrisani.

IX. Portali

CWS Portal za stranke

 1. Opis in obseg obdelave podatkov

Na voljo vam dajemo CWS portal za stranke, s katerim lahko svoje pri CWS sklenjene pogodbe upravljate in vršite vpoglede v račune in dobavnice.

Na začeni strani portala vam omogočamo registracijo ali prijavo s pomočjo navedbe osebnih podatkov. Podatki se pri tem vnesejo v vhodno masko in posredujejo do nas ter shranijo. Posredovanje tretjim osebam se ob tem ne izvaja.

Za prijavo v naš portal za stranke uporabljamo t.i. Double-opt-in postopek. To pomeni, da vam bomo po prijavi poslali e-poštno sporočilo na e-poštni naslov, ki ste nam ga posredovali in vas prosili, da potrdite, da se želite registrirati za portal za stranke. V kolikor registracije ne potrdite v roku 48 ur, bodo vaši podatki blokirani in samodejno izbrisani po enem mesecu.

V okviru postopka prijave se pridobijo sledeči podatki:

 •  Podjetje
 •  Priimek Ime
 •  Naslov
 •  Številka kupca
 •  Email naslov
 •  Telefonska številka

Ob prijavi se shranjujejo tudi naslednji podatki:

 • Datum in čas prijave

Za obdelavo podatkov se v okviru postopka prijave pridobiva vaše soglasje in sklicuje na podatke o varstvu podatkov.

 1. Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Pravna podlaga za obdelavo podatkov po tem, ko ste se registrirali za portal za stranke, je 1. a odstavek, 6. člena SUVP.

 1. Namen obdelave podatkov

Vaša registracija se ne vrši z namenom sklenitve pogodbe: vaša registracija je potrebna za zagotavljanje določenih vsebin in storitev na naši spletni strani.

Zbiranje podatkov v postopku registracije prosilcu dodeli pravilne pogodbe, tako da lahko dejansko upravlja le s svojimi pogodbami in si ogleduje pripadajoče račune in dobavnice.

Zbiranje ostalih podatkov v okviru postopka registracije preprečuje zlorabo storitev ali e-poštnega naslova.

 1. Doba shranjevanja

Podatki bodo izbrisani takoj, ko trajno izbrišete svoj dostop in vaši podatki ne bodo več potrebni za izpolnitev pogodbe. Poleg tega hranimo prostovoljne podatke, ki ste jih posredovali za obdobje vaše uporabe, razen če jih predhodno izbrišete.

Drugi osebni podatki, zbrani v okviru postopka registracije, se praviloma izbrišejo po preteku 7 dni.

 1. Možnost ugovora in odstranitve

Dostop do portala za stranke lahko kadar koli trajno izbrišete tako, da sledite korakom, ki so pojasnjeni na spletnem portalu za stranke. Vendar to ne odstrani vaše obstoječe pogodbe; ta ostane nespremenjeno. 

X. Integracija YouTube posnetkov

 1. Opis in obseg obdelave podatkov

V našo spletno ponudbo smo vključili YouTube videoposnetke, ki so shranjeni na https://www.youtube.com in jih je mogoče predvajati neposredno z našega spletnega mesta. Vsi so integrirani prek URL-ja https://www.youtube-nocookie.com, tj. da nobeni podatki o vas kot uporabniku ne bodo poslani na YouTube, če videoposnetkov ne predvajate. Vaši podatki bodo preneseni šele, ko predvajate videoposnetke. Na ta prenos podatkov nimamo vpliva.

YouTube je ponudba podjetja Google Inc.

Ko obiščete spletno stran, YouTube prejme informacije, da ste dostopili do ustrezne podstrani naše spletne strani. Ob tem se pod točko IV.1. te izjave navedeni podatki posredujejo. To se izvede ne glede na to, ali YouTube ponuja uporabniški račun, v katerega ste prijavljeni, ali uporabniški račun ne obstaja. Če ste prijavljeni v Google, bodo vaši podatki dodeljeni neposredno vašemu računu. Če ne želite, da se vaš YouTube profil dodeli, se morate pred aktiviranjem gumba odjaviti. YouTube shranjuje vaše podatke kot uporabniške profile in jih uporablja za oglaševanje, tržne raziskave in/ali po potrebi za oblikovanje svoje spletne strani. Takšno vrednotenje se vrši zlasti (celo za nelogirane uporabnike) za izvedbo oglaševanja in informiranja ostalih uporabnikov socialnega omrežja glede vaših aktivnosti na naši spletni strani.

 1. Pravna podlaga obdelave podatkov

Pravna podlaga za YouTube integracijo je 1. f odstavek, 6. člena SUVP.

 1. Namen obdelave podatkov

Z integracijo vam ponujamo priložnost za interakcijo z YouTubom in ostalimi uporabniki, z namenom da izboljšamo našo ponudbo in jo naredimo bolj zanimivo za vas kot uporabnika. S tem namenom je YouTube integracija  naš upravičen interes.

S strani YouTube se izvaja tovrstno vrednostenje zlasti (tudi za uporabnike, ki niso prijavljeni) z namenom, da bi zagotovili oglaševanje na podlagi potreb in druge uporabnike družbenega omrežja obveščali o vaših dejavnostih na naši spletni strani.

 1. Doba shranjevanja

O rokih shranjevanja in izbrisu pridobljenih podatkov s strani YouTube nimamo nobenih informacij.

 1. Možnost ugovora in odstranitve

Imate pravico do ugovora pri ustvarjanju teh uporabniških profilov, pri čemer se morate za uveljavljanje le te obrniti na Google.

XI. Integracija Google Maps

 1. Opis in obsega obdelave podatkov

Na tej spletni strani uporabljamo ponudbo Google Zemljevidov.

Google Maps je ponudba podjetja Google Inc. Pripadajoče izjave o varstvu podatkov ter informacije o vaših pravicah in možnostih nastavitve za zaščito vaše zasebnosti najdete na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google obdeluje vaše osebne podatke tudi v ZDA in se je podvrgel EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Ko obiščete spletno stran, Google prejme informacije, da ste dostopali do ustrezne podstrani naše spletne strani. Ob tem se posredujejo podatki navedeni pod točko IV.1. te izjave. To se izvede ne glede na to, ali Google zagotavlja uporabniški račun, preko katerega ste logirani ali uporabniškega računa ni. Če ste prijavljeni v Google, bodo vaši podatki dodeljeni neposredno vašemu računu. Če ne želite, da se vaš profil dodeli Googlu, se morate pred aktiviranjem gumba odjaviti. Google s oglaševalske namene, tržne raziskave in/ali za oblikovanje svoje spletne strani. Tovrstno vrednostenje se vrši zlasti (celo za nelogirane uporabnike) za izvedbo oglaševanja in informiranja ostalih uporabnikov socialnega omrežja o vaših aktivnostih na naši spletni strani.

 1. Pravna podlaga obdelave podatkov

Pravna podlaga za Google Maps integracijo je 1. f odstavek,6. člena SUVP.

 1. Namen obdelave podatkov

Z uporabo Google Zemljevidov imate enostaven dostop do interaktivnega zemljevida, ki je prikazan neposredno na spletni strani in vam omogoča udobno uporabo funkcije zemljevida. S tem namenom je integracija Google Maps naš upravičen interes.

 1. Doba shranjevanja

O rokih shranjevanja in izbrisu pridobljenih podatkov s strani Google Maps nimamo nobenih informacij.

 1. Možnost ugovora in odstranitve

Imate pravico do ugovora pri ustvarjanju teh uporabniških profilov, pri čemer se morate za uveljavljanje le te obrniti na Google.

XII. Integracija Google Fonts

 1. Opis in obseg obdelave podatkov

Vključujemo pisave („Google Fonts“) ponudnika Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Po navedbah Google se podatki uporabnikov uprabljajo zgolj za namene predstavitve pisav v brskalniku uporabnikov. Integracija se vrši na osnovi naših upravičenih interesov glede tehnično varne, vzdrževanja proste in učinkovite uporabe pisav, njih enoten prikaz kakor tudi upoštevanje možnosti pravno licenčnih omejitev za integracijo. Izjava o varstvu podatkov: https://www.google.com/policies/privacy/.

 1. Pravna podlaga obdelave podatkov

Pravna podlaga za Google Fonts integracijo je 1. f odstavek, 6. člena SUVP.

 1. Namen obdelave podatkov

Integracija poteka na podlagi naših upravičenih interesov za tehnično varno, vzdrževanja prosto in učinkovito uporabo pisav, njih enoten prikaz in upoštevanje možnih pravno licenčnih omejitev za integracijo.

 1. Doba shranjevanja

O rokih shranjevanja in izbrisu pridobljenih podatkov s strani Google nimamo nobenih informacij.

 1. Možnost ugovora in odstranitve

Imate pravico do ugovora pri ustvarjanju teh uporabniških profilov, pri čemer se morate za uveljavljanje le te obrniti na Google.

XIII. Spletna prisotnost v socialnih omrežjih

V socialnih omrežjih in na platformah vzdržujemo spletno prisotnost z namenom komunikacije z aktivnimi strankami, zainteresiranimi in uporabniki ter da jih tam obveščamo o naših storitvah. Pri priklicu posameznih omrežij in platform se uporabljajo pogoji in smernice za obdelavo podatkov njihovih operaterjev.

V kolikor ni drugače navedeno v naših informacijah o varstvu podatkov, obdelujemo podatke uporabnikov pod pogojem, da komunicirajo z nami znotraj družbenih omrežij in platform, npr. pišite članke o naši spletni prisotnosti ali nam pošljite sporočila. 

XIV. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

V kolikor se obdelujejo vaši osebni podatki, ste posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki v smislu SUVP in vam nasproti upravljavcu (glej točka  I. te izjave) pripadajo naslednje pravice:

Pravica do obveščenosti

Od upravljavca lahko zahtevate potrditev o tem, ali se osebni podatki, ki vas zadevajo, iz naše strani obdelujejo.

V kolikor gre za tovrstno obdelavo, lahko od upravljavca zahtevate sledeče informacije:

a) nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo;
b) kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo;
c) prejemniki oz. kategorije prejemnikov, nasproti katerim so se zadevni osebni podatki razkrivali ali se še razkriti;
d) načrtovana doba hranjenja vas zadevajočih osebnih podatkov ali, v kolikor konkretne navedbe glede tega niso mogoče, kriteriji za določitev dobe hranjenja;
e) obstoj pravice na popravo ali izbris vas zadevajočih osebnih podatkov, pravice do omejitve obdelave s strani upravljavca ali pravice do ugovora zoper to obdelavo;
f) obstoj pravice do pritožbe pri nadzornem organu;
g) vse razpoložljive informacije o izvoru podatkov, v kolikor osebni podatki niso bili pridobljeni pri zadevni osebi;
h) obstoj avtomatiziranega odločanja vključno s profiliranjem, v skladu s 1. in 4. odstavkom, 22. člena SUPV in – vsaj v teh primerih – smiselne informacije o vključeni logiki kakor tudi dometu in predvidenih učinkih tovrstne obdelave za zadevno osebo.

Imate pravico zahtevati informacije o tem, ali se osebni podatki, ki se nanašajo na vas, prenašajo v tretjo državo ali v mednarodno organizacijo. V tem okviru lahko zahtevate informacije o ustreznih zaščitnih ukrepih v skladu s 46 členom SUVP ter biti seznanjeni v zvezi s posredovanjem.

Pravica do popravka

Imate pravico do popravka in / ali dopolnitve s strani upravljavca, v kolikor so obdelani osebni podatki, ki zadevajo vas, napačni ali nepopolni. Upravljavec mora popravek opraviti takoj.

Pravica do omejitve obdelave

a) če oporekate točnosti svojih osebnih podatkov za obdobje, ki omogoča upravljavcu, da preveri točnost osebnih podatkov;

b) če je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov in namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;

c) če upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, ampak jih potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali

 1. če ste ugovarjali obdelavi v skladu s prvim odstavkom 21. člena SUVP dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi

Če je obdelava vaših osebnih podatkov omejena, se lahko ti podatki - razen za namene shranjevanja – obdelujejo zgolj z vašim soglasjem ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali zaradi pomembnega javnega interesa Unije ali države članice.

V kolikor je bila omejitev obdelave po zgoraj navedenih pogojih omejena, boste s strani upravljavca obveščeni preden bo omejitev preklicana.

Pravica do izbrisa

a) Obveznost izbrisa

Od upravljavca lahko zahtevate, da naj bodo vas zadevajoči osebni podatki nemudoma izbrisani in upravljavec je zavezan te podatke nemudoma izbrisati, v kolikor nastopi eden izmed naslednjih razlogov:

 • Osebni podatki, ki vas zadevajo, niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani.
 • Preklicujete vašo privolitev, na katero se opira obdelava v skladu s 1. a odstavkom, 6. člena SUVP in ni druge pravne podlage za obdelavo.
 • Ustrezno 1. odstavku, 21 člena SUVP vlagate ugovor zoper obdelavo in ni nobenega prevladujočega zakonitega razloga za obdelavo, ali vlagate ugovor proti obdelavi skladno z 2. odstavkom, 21 člena SUVPP.
 • Vas zadevajoči osebni podatki so bili obdelani nezakonito.
 • Izbris vaših osebnih podatkov je potreben za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali zakonodajo držav članic, ki velja za upravljavca.
 • Osebni podatki so bili zbrani v zvezi s storitvami informacijske družbeiz 1 odstavka 8. člena SUVP.
 1. Informacije tretjim osebam

Če je upravljavec vaše osebne podatke objavil in je v skladu s 1. odstavkom, 17 člena SUVP zavezan k izbrisu le teh, sprejme upoštevajoč razpoložljivo tehnologijo in stroške implementacije ustrezne okrepe, tudi tehnične, da upravljavce, ki obdelujejo osebne podatke, obvesti o tem, da ste kot zadevna oseba od njih zahtevali izbris vseh povezav do teh osebnih podatkov ali kopij ali replikacij teh osebnih podatkov.

 1. Izjeme

Pravica do izbrisa ne obstaja, če je obdelava potrebna

 • Za izvajanje pravice do svobode izražanja in obveščanja;
 • Za izpolnitev pravne obveze obdelave na podlagi prava Unije ali države članice, ki velja za upravljavca,
 • Za naloge, ki so v javnem interesu ali pri izvajanju uradnih pooblastil, ki so bila dodeljena upravljavcu;
 • Iz razlogov javnega interesa na področju javnega zdravstva ustrezno 2. h in i odstavku, 9. člena kakor tudi 3. odstavka 9. člena SUVP;
 • za namene arhiviranja v javnem interesu, znanstvene ali zgodovinsko raziskovalne namene ali statistične namene, ustrezno 1. odstavku 89. člena SUVP, v kolikor bi pod točko a) navedena pravica lahko onemogočila ali resno ovirala uresničevanje namenov te obdelave;
 • za uveljavitev, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Pravica do obveščenosti

Če ste uveljavljali pravico do popravka, izbrisa ali omejitve obdelave nasproti upravljavcu, je dolžan vse prejemnike, katerim so bili razkriti osebni podatki ki se nanašajo na vas, obvestiti o tem popravku ali izbrisu podatkov ali omejitvi obdelave, razen če to se izkaže za nemogoče ali vključuje nesorazmerne napore.

Nasproti upravljavcu vam pripada pravica biti o teh prejemnikih obveščen.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Imate pravico do prejema osebnih podatkov v zvezi z vami, ki ste jih posredovali upravljavcu, v strukturirani, običajni in strojno berljivi obliki. Poleg tega imate pravico, da te podatke brez ovire prenesete na drugega upravljavca od upravljavca, ki so mu bili posredovani osebni podatki, pod pogojem, da

  1. obdelava temelji na privolitvi v skladu s 1. a odstavkom 6. člena SUVP ali 2. a odstavkom 9. člena SUVP ali pogodbo ustrezno odstavku 1 b 6. člena SUVP in
  1. se obdelava izvede s pomočjo avtomatiziranega postopka.

Pri uveljavljanju te pravice imate tudi pravico, da se vaši osebni podatki posredujejo neposredno od enega k drugemu upravljavcu, v kolikor je to tehnično izvedljivo. To ne sme vplivati na svoboščine in pravice drugih ljudi.

Pravica do prenosljivosti podatkov ne velja za obdelavo osebnih podatkov, ki je potrebna za izvajanje naloge, ki je v javnem interesu, ali za izvajanje uradnih pooblastil, ki so bile prenesene na upravljavca.

Pravica do ugovora

Iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem imate pravico kadar koli vložiti ugovor proti obdelavi vaših osebnih podatkov, ki se vrši na osnovi 1. e ali 1.f odstavka 6. člena SUPV, to velja tudi za na te določbe oprto profiliranje.

Upravljavec preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami ali če obdelava služi uveljavljanje, izvajanju ali obrambi pravnih zahtevkov.

Če se osebni podatki, ki se nanašajo na vas, obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico kadar koli nasprotovati obdelavi vaših osebnih podatkov za namene takega trženja; to velja tudi za profiliranje, če je povezano s tako neposrednim oglaševanjem.

Ne glede na Direktivo 2002/58 / ES imate možnost uveljavljanja pravice do ugovora v zvezi z uporabo storitev informacijske družbe z uporabo avtomatiziranih postopkov, ki uporabljajo tehnične specifikacije.

Pravica do preklica izjave o privolitvi po zakonu o varstvu podatkov

V skladu z zakonodajo o varstvu podatkov imate pravico kadar koli preklicati izjavo o privolitvi. Preklic ne vpliva na zakonitost zaradi privolitve do preklica opravljene obdelave.

Samodejna odločitev v posameznih primerih, vključno s profiliranjem

Imate pravico, da za vas ne velja odločitev, ki temelji samo na avtomatizirani obdelavi - vključno s profiliranjem - , ki ima v zvezi z vami pravni učinek ali na vas znatno vpliva na podoben na način. To ne velja kadar je odločitev

  1. potrebna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med vami in upravljavcem,
  2. na osnovi pravnih predpisov Unije ali držav članic, katerim je upravljavec podvržen dopustna in ti predpisi vsebujejo ustrezne ukrepe za zagotovitev vaših pravic, svoboščin in zakonitih interesov, ali
  3. se izvede z vašo izrecno privolitvijo.

Vendar te odločitve ne smejo temeljiti na posebnih kategorijah osebnih podatkov v skladu s 1. odstavkom 9. člena SUVP, razen če se uporablja 2. a ali g odstavek, 9. člena SUVP in se izvajajo ustrezni ukrepi za zaščito pravic in svoboščin kot tudi zakonitih interesov.

Z ozirom na v a) in c) omenjenih primerih sprejme odgovorna oseba ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter vaših zakonitih interesov, k čemer sodi vsaj pravica do osebnega posredovanja  upravljavca, do izražanja lastnega stališča in izpodbijanja odločitve.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Brez poseganja v kako drugo upravnopravno ali sodno sredstvo imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici vašega stalnega prebivališča, delovnem kraju ali kraju domnevne kršitve, če menite, da je obdelava vaših osebnih podatkov v nasprotju z SUVP.

.

Nadzorni organ, ki mu je bila vložena pritožba, bo pritožnika obvestil o statusu in rezultatih pritožbe, vključno z možnostjo pravnega sredstva v skladu z 78. členom SUPV.