Privacy Policy

PRIVACY VERKLARING CWS

Laatste datum van herziening : 20 juli 2020

1             OP WIE IS DEZE PRIVACY VERKLARING VAN TOEPASSING?

1.1              Deze Privacy Verklaring is van toepassing op (hierna "CWS" genoemd):

               CWS International GmbH – Franz-Haniel-Platz 1b – D-47119 Duisburg - Germany

CWS maakt deel uit van de CWS Group, een dochteronderneming van Franz Haniel & Cie. GMBH. De CWS Group, actief in 16 landen, is de toonaangevende specialist in Europa voor oplossingen op het gebied van sanitaire hygiëne, schoonloopmatten, bedrijfskleding en cleanrooms.

CWS (“Wij”) verwerkt in het kader van haar activiteiten diverse persoonsgegevens. Afhankelijk van de verwerkingsactiviteit, kunnen wij worden beschouwd als een afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijke, dan wel als een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken met één of meerdere andere ondernemingen van de CWS Group

Wij stellen alles in het werk om de persoonsgegevens die ons worden toevertrouwd te beschermen en te verwerken op een correcte en transparante wijze, met name in overeenstemming met het toepasselijk recht en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (« AVG » of « GDPR »).   

Inhoudstafel

1.       Op wie is deze privacy verklaring van toepassing?

2.       Wat wordt gedekt door deze privacy verklaring?

3.       Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

4.       Op basis van welke rechtsgronden verwerken wij uw persoonsgegevens?

5.       Welke rechten heeft u?

6.       Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

7.       Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

8.       Aan wie kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven?

9.       Zijn uw persoonsgegevens beschermd?

10.   Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

11.   Worden uw persoonsgegevens gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming?

12.   Hoe contact met ons opnemen?

WAT WORDT GEDEKT DOOR DEZE PRIVACY VERKLARING?

Via deze Privacy Verklaring wensen wij u te informeren over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken als verwerkingsverantwoordelijke wanneer wij onze activiteiten uitvoeren of wanneer u gebruik gemaakt van onze Site en de daarop aangeboden toepassingen, aan wie wij deze informatie doorgeven, wat uw rechten zijn en wie u kan contacteren voor meer informatie. Deze Privacy Verklaring is eveneens van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het CWS klantenportaal      

Informatie over de door ons gebruikte cookies en soortgelijke technologieën vindt u terug in een afzonderlijke cookieverklaring: 

Wanneer wij verwijzen naar « de Site », bedoelen wij de webpagina’s op:

https://www.cws.com/nl-BE

               

De site kan links bevatten naar andere websites. Hoewel wij trachten enkel links te voorzien naar websites die onze hoge standaarden inzake gegevensbescherming delen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud en het beleid inzake gegevensbescherming van deze websites. Deze Privacy Verklaring heeft enkel betrekking op door ons verzamelde gegevens.  

Wanneer u links op de Sites aanklikt, raden wij u sterk aan eerst de Privacy Verklaringen op de betrokken websites te lezen alvorens persoonlijke gegevens vrij te geven.

Deze privacy verklaring dekt tevens online aanwezigheid op sociale media. Wij zijn aanwezig op sociale netwerken en platforms om te kunnen communiceren met klanten, gebruikers en andere geïnteresseerden en om hen te informeren over onze diensten. Wij verwerken gegevens van bezoekers van onze bezoekers op sociale media als deze met ons communiceren, bijvoorbeeld door te reageren op onze posts of ons rechtstreeks berichten te sturen.

Weet dat er, wanneer u onze pagina op Facebook en LinkedIn bezoekt, al dan niet via de snelkoppeling op onze website, cookies door Facebook en Instagram verwerkt worden. Op basis daarvan kunnen wij meer informatie bekomen - op een compleet geanonimiseerde wijze - over het publiek dat onze Facebook en LinkedIn pagina’s bezoekt.

Voor meer informatie over waarom en hoe persoonsgegevens in dat kader verwerkt worden, verwijzen we naar het Privacybeleid en de Cookie Policy op de websites van Facebook en LinkedIn:

-       Cookie policy Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

-       Privacybeleid Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

-       Cookie policy LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy   

-       Privacy policy LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS? 

3.1          Ik ben een website bezoeker of bezoeker op sociale media       

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden. Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

-       de behandeling van vragen, verzoeken en klachten verzonden naar algemene contactadressen of via online formulieren;

-       het verzekeren van de functionaliteit van de website;

-       het aanbieden van onze (online) diensten en applicaties;

-       het verzekeren van de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen;

-       het verzamelen van statistieken over het gebruik van de sites;

-       het verbeteren van de prestaties en het uitzicht van de sites.

Ik sta op de contactlijst (voor nieuwsbrieven, aanbiedingen,…)

Wij houden een contactlijst bij. Wij gebruiken deze lijst om de best mogelijke producten en diensten aan te bieden, om u te informeren over nieuwe producten, productmogelijkheden, nieuwe ontwikkelingen en actuele thema's, speciale aanbiedingen en evenementen, om nieuwsbrieven  te versturen over eigen producten en diensten inclusief gerelateerde actuele thema's en om contact met u op te nemen voor enquêtes van de bedrijven van de CWS Group.  

Wij verwerken uw gegevens eveneens om vragen, verzoeken en klachten te behandelen over deze communicaties. Wij verwerken daarnaast louter technische statistische gegevens over onze nieuwsbrieven, die niet kunnen worden gekoppeld aan een ontvanger, om deze nieuwsbrieven beter aft e stemmen op de belangen van de ontvangers.

Ik ben EEN GEBRUIKER VAN HET CWS KLANTENPORTAAL

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden. Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

-       het beheer van uw account en inloggevens;

-       het verschaffen van toegang tot het klantenportaal;

-       beheer van contracten;

-       facturatie en boekhouding;

-       de goede organisatie van onze diensten;

-       verkoop en retourbeheer;

-       behandelen van vragen, verzoeken;

-       analyse van het gebruik van het portaal.

-       naleven van wettelijke verplichtingen.

Ik ben (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN KLANT, EEN LEVERANCIER OF EENDER WELKE ANDERE PERSOON WIENS PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT (BV. EEN BEZOEKER OF EEN ZAKELIJK CONTACT)

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden. Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

-       klanten- en leveranciersbeheer;

-       beheer van andere zakelijke contacten;

-       beheer van bestellingen en leveringen;

-       beheer van webinars, evenementen, promotie-acties en wedstrijden;

-       facturatie en boekhouding;

-       het verstrekken van informatie over onze onderneming, producten, diensten en speciale aanbiedingen;

-       de goede organisatie van onze diensten;

-       verkoop;

-       publicitaire doeleinden;

-       behandelen van vragen, verzoeken en klachten;

-       beheer van geschillen;

-       public relations;

-       statistieken en marktonderzoek (bv. tevredenheidsonderzoek);

-       veiligheid en welzijn;

-       toegangscontrole (incl. controle van chauffeurs);

-       naleven van wettelijke verplichtingen.

OP BASIS VAN WELKE RECHTSGRONDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER               of bezoeker op sociale media
 

Wanneer u ons contacteert, zullen uw persoonsgegevens in principe worden verwerkt voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (namelijk het belang om uw vragen, verzoeken en klachten op de best mogelijke wijze te behandelen).

Wij verwerken tevens gegevens in ons gerechtvaardigd belang om de functionaliteit van de website te verzekeren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te garanderen.

In dit verband zullen wij steeds geval per geval bepalen of onze belangen opwegen tegen uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden. Indien u hierover meer informatie wenst, kan u steeds met ons contact opnemen. 

Voor technisch niet noodzakelijke cookies en andere soortgelijke technologieën zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen (zie onze cookie verklaring).

Ik sta op de contactlijst (voor nieuwsbrieven, aanbiedingen,…)

Voor elektronische direct marketing zullen wij in principe steeds uw uitdrukkelijke toestemming vragen. Als u een bestaande klant bent en wij uw contactgegevens hebben verkregen in het kader van de verkoop van een product of dienst, kunnen wij u echter elektronische direct marketing sturen voor soortgelijke producten en diensten op basis van ons gerechtvaardigd belang als onderneming. Wij nemen dan aan dat u tevreden bent met deze dienstverlening om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten, tenzij u zich uitschrijft (wij zullen uw gegevens dan niet meer verwerken voor dergelijke doeleinden). Wij vragen evenmin toestemming voor commerciele communicaties aan onpersoonlijke e-mailadressen (zoals info@..., sales@...).

Onder direct marketing wordt verstaan: "Elke communicatie gericht op de promotie of verkoop van onze diensten, producten of merken die rechstreeks aan u is gericht in een privé- of professionele context en waarbij wij persoonsgegevens van u verwerken".

Voor andere berichten (bv. enquêtes) zullen wij steeds ons  beroepen op onze gerechtvaardigde belangen, tenzij deze niet opwegen tegen uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden. In dit laatste geval zullen wij alsnog uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

Ik ben EEN GEBRUIKER VAN HET CWS Klantenportaal

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming wordt verkregen in het kader van de registratieprocedure.

Ik ben (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN KLANT, EEN LEVERANCIER OF EENDER WELKE ANDERE PERSOON WIENS PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT (BV. EEN BEZOEKER OF EEN ZAKELIJK CONTACT)

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

-       met het oog op het sluiten en het uitvoeren van met u gesloten overeenkomsten, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) boekhouding, facturatie en leveringen;

-       om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bv. fiscale verplichtingen);

-       in het kader van het gerechtvaardigd belang van onze onderneming en/of een derde partij, zoals (maar niet beperkt tot) het goede verloop van onze zakelijke activiteiten, klanten- en leveranciersbeheer enz. en na het verrichten van een belangenafweging. Indien u hierover meer informatie wenst; kan u steeds met ons contact opnemen..

Indien wij ertoe verplicht zijn om uw vrij, geïnformeerde, specifieke en ondubbelzinnige toestemming te verkrijgen om uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden te verwerken, zullen wij uw gegevens enkel voor deze doeleinden verwerken wanneer wij een dergelijke toestemming van u hebben ontvangen.

Welke rechten heeft u ?

U beschikt over verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Met name heeft u het recht om :

o   inzage te verwerven in uw persoonsgegevens en er een kopie van te ontvangen ;

o   te vragen om uw persoonsgegevens te updaten of te verbeteren, indien u meent dat deze onjuist of onvolledig zijn ;

o   te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, of de wijze waarop wij deze gegevens gebruiken te beperken, indien u meent dat wij niet (meer) over een rechtmatige verwerkingsgrond beschikken ;

o   uw toestemming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (voor zover de verwerking gebaseerd is op uw toestemming) ;

o   uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en deze over te dragen aan een andere partij (voor zover de verwerking is gebaseerd op toestemming of de uitvoering van een overeenkomst met u) ;

o   bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens waarvoor wij gerechtvaardigde belangen als rechtsgrond gebruiken, waarop wij de verwerking zullen stopzetten tenzij wij prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking hebben. 

Met het oog op de uitoefening van de bovenstaande rechten kan u een e-mail te sturen naar dataprivacy.cwsbelux@cws.com  

U kan deze contactgegevens eveneens gebruiken indien u een klacht wenst te formuleren met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Indien u ontevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens behandelen, heeft u het recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft.

HOE VERKRIJGEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER OF BEZOEKER OP SOCIALE MEDIA

Wij kunnen persoonsgegevens over u verkrijgen wanneer u de site en de daarop aangeboden toepassingen gebruikt (bv. een contactformulier). Wij kunnen ook gegevens van u verkrijgen wanneer u ons contacteert via de contactgegevens vermeld op de site of wanneer u reageert op onze sociale media. Voor informatie over de wijze waarop wij gegevens verzamelen voor cookies en soortgelijke technologieën, gelieve onze cookieverklaring te raadplegen

6.2.       Ik sta op de contactlijst (voor nieuwsbrieven, aanbiedingen,…)

6.2.1.       Wij kunnen persoonsgegevens over u verkrijgen in het kader van de uitvoering van onze activiteiten (bijvoorbeeld als u een bestaande klant bent) of omdat u ze zelf aan ons opgeeft.

6.3.        IK BEN EEN GEBRUIKER VAN HET CWS Klantenportaal

6.3.1.       Wij verkrijgen persoonsgegevens doordat u ze zelf opgeeft wanneer u een account op ons online klantenportaal aanmaakt. Wij verkrijgen ook persoonsgegevens wanneer u gebruikt maakt van het portaal of ons contacteert met een verzoek, vraag of klacht. 

Voor de registratie in ons klantenportaal maken wij gebruik van een dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat wij na uw registratie een e-mail sturen naar het door u opgegeven e-mailadres, waarin wij u vragen uw registratie te bevestigen. Als u uw registratie niet binnen 48 uur bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en na een maand automatisch gewist.

6.3.2.       Voor meer informatie over de webanalysetool (etracker) op het klantenportaal, gelieve onze cookieverklaring te raadplegen

6.4.       Ik ben (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN KLANT, EEN LEVERANCIER OF EENDER       

      WELKE ANDERE PERSOON WIENS PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT (BV.      

          EEN BEZOEKER OF EEN ZAKELIJK CONTACT )

6.4.1.       Wij kunnen persoonsgegevens over u verkrijgen in het kader van de uitvoering van onze activiteiten.

6.4.2.       Wij kunnen dergelijke persoonsgegevens verkrijgen omdat u ze aan ons geeft (bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen enz.), omdat anderen ze aan ons geven (bijvoorbeeld derden dienstverleners), of omdat zij publiekelijk beschikbaar zijn.

Wij kunnen verder ook persoonsgegevens van u verkrijgen door de manier waarop u interageert met ons.         
 

7.             Welke persoonsgegevens verzamelen WIJ?

7.1         IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER OF BEZOEKER OP SOCIALE MEDIA

7.1.1.  Telkens onze website wordt opgeroepen, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en                                       informatie van het computersysteem van de oproepende computer.

De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

-          informatie over het gebruikte browsertype en de gebruikte versie

-          het besturingssysteem van de gebruiker

-          de internetprovider van de gebruiker

-          het IP-adres van de gebruiker

-          datum en tijdstip van de toegang

-          websites van waaruit het systeem van de gebruiker toegang krijgt tot onze website

-          webpagina's die door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgeroepen

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

7.1.2         Wij kunnen alle persoonsgegevens van u verzamelen die u zelf aan ons verstrekt wanneer u ons contacteert via het contactformulier of via de contactgegevens op onze website..

Via het contactformulier op onze site verzamelen wij de volgende gegevens:

-          E-mailadres (verplicht)

-          Achternaam (verplicht)

-          Voornaam (verplicht)

-          Firma (vrijwillig)

-          Straat (vrijwillig)

-          Postcode / Stad (verplicht)

-          Telefoon (verplicht)

-          Behoefte (vrijwillig)

Op het ogenblik dat het bericht wordt verzonden, worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

-          IP-adres van de oproepende computer

-          Datum en tijdstip van registratie

7.1.3         Wij kunnen tevens alle persoonsgegevens van u verzamelen die u zelf aan ons verstrekt wanneer u ons contacteert via onze sociale media, met inbegrip van uw accountnaam.

7.2          Ik sta op de contactlijst (voor nieuwsbrieven, aanbiedingen,…)

7.2.1         De persoonsgegevens die wij in onze data base verwerken kunnen het volgende bevatten:

-          E-mailadres

-          Voor-en achternaam

-          Firma;

-          Functie

7.2.2         Bij de online registratie op de nieuwsbrief verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

-          E-mailadres (verplicht)

-          Aanhef (vrijwillig)

-          Achternaam (vrijwillig)

-          Voornaam (vrijwillig)

Daarnaast worden de volgende andere persoonsgegevens tijdens de registratie verzameld:

-          IP-adres van de oproepende computer

-          Datum en tijdstip van registratie

-          Verzending van de eerste opt-in-mail

-          Opslag van de gebruikte teksten bij registratie en bevestiging (als inhoud van de toestemmingsverklaring)

7.3.        IK BEN EEN GEBRUIKER VAN HET CWS KLANTENPORTAAL

7.3.1         Op de startpagina van het portaal bieden wij u de mogelijkheid zich met vermelding van persoonlijke gegevens te registreren of in te loggen. De gegevens worden in een invoerscherm ingevoerd, aan ons doorgegeven en opgeslagen. De volgende gegevens worden tijdens het registratieproces verzameld:

-          Firma

-          Achternaam, voornaam

-          Adres

-          Klantennummer

-          E-mailadres

-          Telefoonnummer

Op het ogenblik van de registratie worden bovendien de volgende andere gegevens opgeslagen:

-          Datum en tijdstip van registratie

7.3.2         Verder kunnen wij ook volgende persoonsgegevens verzamelen:

-       gebruikersnaam en paswoord;

-       gegevens over hoe u met ons interageert (bv. vragen, verzoeken en klachten) en andere gelijkaardige informatie.

7.3.3         Voor meer informatie over de webanalysetool (etracker) op het klantenportaal, gelieve onze cookieverklaring te raadplegen: [link].

7.4     IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN KLANT, EEN LEVERANCIER OF EENDER WELKE ANDERE PERSOON WIENS PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT (BV. EEN BEZOEKER OF EEN ZAKELIJK CONTACT)

7.4.1         De persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen het volgende inhouden:

-       standaard identificatie- en contactgegevens (bv. naam, adres (privé / werk), telefoonnummer (privé/werk), e-mail adres (privé/werk);

-       persoonlijke eigenschappen (bv. leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, taal; ...);

-       financiële gegevens (bv. bankrekeningnummer, BTW-nummers van eenmanszaken ...);

-       tewerkstellinggegevens (bv. de organisatie waarvoor u werkt, uw functietitel ...);

-       de door u opgegeven informatie in formulieren en aan alle mogelijke diensten en communicatiekanalen die wij aanbieden;

-       gegevens over hoe u onze producten en diensten gebruikt;

-       camerabeelden;

-       informatie over geleverde producten en/of dienstenprestaties;

-       gegevens over hoe u met ons interageert (bv. vragen, verzoeken en klachten) en andere gelijkaardige informatie.                
 

8.       AAN WIE KUNNEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DOORGEVEN?

8.1   Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van de CWS Group (of derde partijen die redelijkerwijs de toegang tot deze gegevens nodig hebben met het oog op de verwezenlijking van één of meerdere van de hierboven vermelde doeleinden. Het kan onder meer gaan om de volgende derde partijen:  

-       externe dienstleveranciers waarop wij een beroep doen voor verschillende zakelijke diensten;

-       rechtshandhavings- en overheidsinstanties overeenkomstig de toepasselijke wetgeving;

-       externe professionele adviseurs (bv. advocaten of consultants van de Onderneming)

8.2         Specifiek voor nieuwsbrieven worden gegevens doorgegeven aan andere entiteiten van de           

      CWS Group. Wij maken tevens gebruik van een dienstverlener, nl. Salesforce Pardot    

      (salesforce.com, inc. The Landmark at One Market,  Suite 300, San Francisco, CA 94105,    

       USA).

Wij maken gebruik van Salesforce Pardot om de verzending van nieuwsbrieven te organiseren en te analyseren. Als u gegevens invoert om u in te schrijven op de nieuwsbrief (bijv. e-mailadres), dan worden deze gegevens opgeslagen op de servers van Pardot in de Verenigde STaten. Als u een via Pardot verzonden e-mail opent, maakt een bestand in de e-mail (het zogenaamde web-beacon) een verbinding met de Pardot-servers in de VS. Op die manier kan vastgesteld worden of een nieuwsbriefbericht geopend werd en op welke links evt. werd geklikt. Daarnaast wordt technische informatie verzameld:

·Tijdstip van ophaling

·IP-adres

·Browsertype

·Besturingssysteem

Deze informatie kan niet in verbinding worden gebracht met de betreffende ontvanger van de nieuwsbrief, maar dient uitsluitend voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de belangen van de ontvangers.

Wij hebben met Salesforce Pardot een verwerkersovereenkomst ("Data-Processing-Agreement") afgesloten, waarin wij Salesforce Pardot verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden. Bovendien handelt Pardot in overeenstemming met de richtlijnen van het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Wij baseren ons op dit EU-US Privacy Shield voor de doorgifte van gegevens naar Salesforce Pardot in de verenigde Staten.

Gegevens uit online contactformulieren of van het online klantenportaal geven wij niet door aan derden. 

8.3   In het kader van onze (internationale) activiteiten kan het noodzakelijk zijn dat een derde die gevestigd is in een derde land buiten de EER toegang nodig heeft tot uw persoonsgegevens om deze te verwerken en/of te bewaren. Opdat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de beginselen inzake gegevensbescherming worden verwerkt, zullen wij hiervoor steeds  - voor zover vereist * passende waarborgen aangenomen in lijn met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Indien u hierover meer informatie wenst, kunt u steeds een e-mail sturen naar dataprivacy.cwsbelux@cws.com. 

9.       ZIJN UW PERSOONSGEGEVENS BESCHERMD?

9.1   Wij treffen strikte technische en organisatorische (veiligheids-) maatregelen om uw persoonsgegevens zowel online als offline te beschermen van toegang door onbevoegde personen, onrechtmatige verwerking, misbruik, beschadiging, verlies en vernietiging.

9.2   Deze maatregelen omvatten onder meer:

-       trainingen aan betrokken personeelsleden om er voor te zorgen dat zij op de hoogte zijn van onze verplichtingen inzake gegevensbescherming wanneer zij persoonsgegevens behandelen;

-       administratieve en technische controles om de toegang tot persoonsgegevens te beperken tot wat noodzakelijk is;

-       technische veiligheidsmaatregelen, met inbegrip van paswoorden, fire walls, anti virus software en versleuteling;

-       fysieke veiligheidsmaatregelen, zoals veiligheidsbadges om toegang te verweren tot onze bedrijfsruimten.

Wij beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot personen die deze informatie redelijkerwijs nodig hebben om hun taken uit te voeren.

10.   HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

10.1           IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER OF BEZOEKER OP SOCIALE MEDIA

10.1.1 Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doeleinden.

10.1.1      Bij de verwerking van gegevens met het oog op de weergave van de website worden uw gegevens onmiddellijk gewist van zodra de sessie beëindigd is. Bij gegevensopslag in logbestanden is dit het geval uiterlijk na 7 dagen. Een verdere bewaring zal enkel geschieden na wissing of vervreemding van het IP-adres, zodat het niet meer mogelijk is om u te identificeren.

10.1.2      Als u ons rechtstreeks contacteert via de website of via sociale media, dan bewaren wij uw gegevens in beginsel voor een periode van 7 dagen.

Afhankelijk van de specifieke situatie kunnen wij uw persoonsgegevens echter voor langere periodes bewaren. Dit zal in het bijzonder het geval zijn indien één van de volgende periodes langer is: (i) zo lang als noodzakelijk voor de betrokken activiteit of dienst; (ii) de wettelijk vereiste bewaarperiode; of (iii) de verjaringstermijn waarbinnen gerechtelijke procedures kunnen worden opgestart. 

Voor meer informatie over de vervaltermijnen van de op onze website gebruikte cookies, gelieve onze cookieverklaring te raadplegen

10.2     Ik sta op de contactlijst (voor nieuwsbrieven, aanbiedingen,…)

10.2.1      Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doeleinden.

10.2.2      Als uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing berichten, zullen wij uw gegevens niet langer gebruiken van zodra u uw toestemming heeft ingetrokken of bezwaar heeft geuit tegen dergelijke berichten (voor bestaande klanten). Voor nieuwsbrieven bijvoorbeeld zullen uw gegevens aldus worden opgeslagen zolang uw abonnement op de nieuwsbrief actief is.  U kunt zich uitschrijven door op de in elk bericht opgenomen opt-out link te klikken

10.3     IK BEN EEN GEBRUIKER VAN HET CWS KLANTENPORTAAL

10.3.1      Als algemene regel worden gegevens in het kader van het klantenportaal (zoals uw profielgegevens) gewist van zodra u uw toegang definitief verwijdert, tenzij u bepaalde gegevens zelf eerder verwijdert.

10.3.2      Afhankelijk van de specifieke situatie kunnen wij uw persoonsgegevens steeds voor langere periodes bewaren. Dit zal in het bijzonder het geval zijn indien één van de volgende periodes langer is: (i) zo lang als noodzakelijk voor de betrokken activiteit of dienst; (ii) de wettelijk vereiste bewaarperiode; of (iii) de verjaringstermijn waarbinnen gerechtelijke procedures kunnen worden opgestart.

10.4     Ik ben (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN KLANT, EEN LEVERANCIER OF EENDER WELKE ANDERE PERSOON WIENS PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT (BV. EEN BEZOEKER OF EEN ZAKELIJK CONTACT )

10.4.1.    Als algemene regel worden de persoonsgegevens verwerkt in het kader van het gebruik van onze diensten bewaard gedurende een periode van 10 jaar vanaf het einde van de contractuele relatie (met inbegrip van garantieperiodes en diensten na verkoop).

10.4.2      Beelden gemaakt door camera's op onze bedrijfsterreinen worden 30 dagen bewaard tenzij er een inbreuk op vast te stellen is. Wij houden de beelden dan bij zolang als nodig in het kader van een mogelijke claim of procedure.

10.4.3      Afhankelijk van de specifieke situatie kunnen wij uw persoonsgegevens steeds voor langere periodes bewaren. Dit zal in het bijzonder het geval zijn indien één van de volgende periodes langer is: (i) zo lang als noodzakelijk voor de betrokken activiteit of dienst; (ii) de wettelijk vereiste bewaarperiode; of (iii) de verjaringstermijn waarbinnen gerechtelijke procedures kunnen worden opgestart.

11.           Worden UW persoonsgegevens gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming?

11.1      Automatische besluiten zijn besluiten over personen die louter gebaseerd zijn op de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en die rechtsgevolgen teweeg brengen die de betrokken personen aanzienlijk treffen.

In de regel gebruiken wij geen persoonsgegevens voor geautomatiseerde besluitvormingen. Wij nemen dus geen beslissingen over u die enkel gebaseerd zijn op de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

12.           Hoe contact met ons opnemen ?

12.1           Indien u vragen heeft over deze Privacy Verklaring en de Sites in het algemeen, kan u een e-mail sturen naar dataprivacy.cwsbelux@cws.com. 

13.   Wijzigingen aan deze Privacy Verklaring

13.1           Wij kunnen deze Privacy Verklaring van tijd tot tijd aanpassen. Om u te informeren wanneer wij de Privacy Verklaring het laatst hebben aangepast, zullen wij bij iedere wijziging de datum van herziening bovenaan deze pagina aanpassen. De aangepaste Privacy Verklaring zal dan gelden vanaf deze datum.

Gelieve deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen en toevoegingen.