HACCP werkkleding

Persoonlijk deskundig advies

Vrijblijvend en op maat voor jouw sector

Ben je al klant van CWS?
Verborgen velden

Ik ga akkoord met het gebruik van mijn gegevens om (telefonisch) contact op te nemen. CWS vindt jouw privacy belangrijk, bekijk onze privacy policy.

HACCP werkkleding - voor extra voedselveiligheid

Werkkleding voor hygiëne en voedselveiligheid 

HACCP werkkleding

Wat is HACCP?

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) is een voedselveiligheidssysteem. Alle bedrijven die met voeding werken voorkomen hiermee dat de veiligheid van de mensen niet in gevaar komt. Van elke fase in de productie moet het bedrijf in kaart brengen wat er precies fout kan gaan en hoe deze opgelost kan worden.  

HACCP werkkledij. Veilig en hygiënisch

In uw sector komt voedselveiligheid op de eerste plaats. Zelfs de geringste besmetting kan immers al de grootste gevolgen hebben voor de kwaliteit van uw product of - in het ergste geval - voor de continuïteit van uw bedrijf. 
Wilt u dat alle werkkleding van uw medewerkers, maar ook het onderhoud en de logistiek naadloos passen in uw hygiënesystemen om te voldoen aan door overheid en leveranciers gestelde hygiëne-eisen? Dan biedt het verhuurconcept van CWS u volop mogelijkheden. 

Verhuurconcept van CWS

Zekerheid, voordeel en gemak Met ons verhuurconcept nemen wij u alle zorgen uit handen: u kunt er op rekenen dat al uw medewerkers over voldoende schone kledingstukken beschikken. Dit volledig in lijn met de strenge richtlijnen van HACCP, Tesco, BRC en IFS. Moeten uw medewerkers vaak van kleding wisselen om kruisbesmetting tegen te gaan? Of heeft u opeens meer bedrijfskleding nodig door een piekmoment? CWS biedt meerdere servicedagen per week en een groter volume kledingstukken, zonder dat u er omkijken naar heeft. 

Professionele reiniging en logistiek

Wij reinigen de kleding met behulp van de modernste industriële wasprocessen. Ook de ergste verontreiniging krijgen we 100% hygiënisch schoon. 

Geen tijd? Wij regelen het voor jou! 

Dankzij onze webportal bent u altijd en overal van op de hoogte. U heeft inzicht in wat er met de kleding gebeurt en u kunt gemakkelijk medewerkers aan- of afmelden. Voor audits kunnen wij u belangrijke informatie leveren. Denk aan managementrapportages, technische specificaties en microbiologische (of bacteriologische) testresultaten. Dit bespaart u aanzienlijk tijd op deze vaak tijdrovende klus.

Services voor jouw bedrijf

Wil je meer weten over HACCP werkkleding, onze gecertificeerde wasprocessen of onze service?

FAQ

Antwoorden op veel gestelde vragen

Wil je meer weten over HACCP en kleding van CWS Workwear? We hebben alvast enkele vragen en antwoorden opgelijst.  Zit je vraag er niet bij? Geen probleem! Neem gewoon contact met ons op, wij adviseren en helpen je graag bij het vinden van de juiste HACCP-conforme werkkleding.

Wat betekent HACCP?

De afkorting HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points, wat een risico-inventarisatie is voor voedingsmiddelen.

Bedrijven die zich bezighouden met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en distributie van levensmiddelen dienen hierdoor alle aspecten van het voortbrengingsproces te identificeren en op gevaren te analyseren. Dit beheersproces, uitgaande van de Europese Unie, moet ervoor zorgen dat het productieproces van alle voedingsmiddelen gepaard gaat met zo weinig mogelijk risico op besmetting.

Wat zijn HACCP-standaarden?

Eenvoudig gezegd zijn HACCP-normen een hulpmiddel om consumenten en werknemers te beschermen tegen ziektekiemen en ziekteverwekkers die kunnen ontstaan bij de omgang met levensmiddelen. Alle bedrijven die voedsel produceren of verwerken moeten mogelijke risico’s beschrijven in een voedselveiligheidsplan.HACCP valt onder de Europese wetgeving. Naleving van de HACCP-normen garandeert een hygiënische voedselkwaliteit bij de productie en de behandeling van levensmiddelen.

In welke sectoren wordt HACCP toegepast?

Het HACCP-controlesysteem is verplicht voor alle voedselproducenten en bedrijven die levensmiddelen verwerken - ongeacht de omvang van het bedrijf. De HACCP-normen moeten worden toegepast in kleine, middelgrote bedrijven en in grote bedrijven in de handel, industrie en gastronomie.

Naleving van de HACCP-normen zorgt ervoor dat consumenten en werknemers worden beschermd tegen ziektekiemen en ziekteverwekkers die kunnen ontstaan bij de verwerking van levensmiddelen.

Hoe wordt HACCP toegepast?

Hoe HACCP wordt toegepast, is bij wet geregeld: bedrijven moeten een kwaliteitssysteem aantonen volgens de beginselen van de HACCP-normen. Dit betekent de installatie van een zelfcontrolesysteem dat de voedselveiligheid garandeert en dient om gezondheidsrisico's te voorkomen. In de praktijk omvat de uitvoering van het HACCP-systeem een reeks taken, waarvoor vaak kennis op verschillende gebieden nodig is, zoals voedselmicrobiologie en -chemie, kwaliteitsbeheer of toxicologie. Daarom kan het zinvol zijn expertise in te roepen in de vorm van externe specialisten of gekwalificeerde derden.

Is HACCP verplicht?

Ja. Volgens de EU-verordening (EG) nr. 852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne, die op 1 januari 2006 in werking is getreden, zijn alle bedrijven en ondernemingen die levensmiddelen produceren, bereiden, verwerken, opslaan, verpakken, vervoeren, distribueren of verkopen, verplicht een HACCP-concept op te zetten.

De bovengenoemde EU-verordening geldt voor iedereen die levensmiddelen behandelt of in de handel brengt; zij is gericht op bedrijven in de levensmiddelenindustrie, opslag- en expeditiebedrijven, groothandel en detailhandel, ambulante handel, gastronomie en bedrijven voor gemeenschappelijke catering. De verordening is dus ook van toepassing op bijvoorbeeld cafés, restaurants, ijssalons, versbalies in supermarkten, kantines of de verpakkingsindustrie.

Wat betekent HACCP-hygiene?

HACCP en hygiëne zijn bijna onafscheidelijk. HACCP is een norm voor een goede hygiëne. Het HACCP- systeem vindt haar oorsprong in de ruimtevaart. .

Toen de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA astronautenvoedsel nodig had dat geschikt was voor de ruimte, wilde zij er koste wat kost voor zorgen dat dit voedsel van onberispelijke hygiënische kwaliteit was om mogelijke gevaren voor haar astronauten af te wenden. In geen geval mag het voedsel besmet zijn of ziekteverwekkers bevatten. Dit was het begin van "HACCP", een kwaliteitsinstrument dat ook nu nog de naleving van bepaalde hygiënenormen garandeert.

Naleving van de HACCP regels en de HACCP-hygiëne garandeert dat consumenten en werknemers worden beschermd tegen ziektekiemen en ziekteverwekkers die kunnen ontstaan bij het hanteren van levensmiddelen.

Wat moet een HACCP-concept bevatten?

HACCP en hygiëne zijn bijna onafscheidelijk. HACCP is een norm voor een goede hygiëne. Het HACCP- systeem vindt haar oorsprong in de ruimtevaart.

Toen de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA astronautenvoedsel nodig had dat geschikt was voor de ruimte, wilde zij er koste wat kost voor zorgen dat dit voedsel van onberispelijke hygiënische kwaliteit was om mogelijke gevaren voor haar astronauten af te wenden. In geen geval mag het voedsel besmet zijn of ziekteverwekkers bevatten. Dit was het begin van "HACCP", een kwaliteitsinstrument dat ook nu nog de naleving van bepaalde hygiënenormen garandeert.

Naleving van de HACCP regels en de HACCP-hygiëne garandeert dat consumenten en werknemers worden beschermd tegen ziektekiemen en ziekteverwekkers die kunnen ontstaan bij het hanteren van levensmiddelen.

Hoe beantwoordt de service van CWS aan deze richtlijn?

Met onze uitgebreide service- en dienstverlening nemen wij alle zorgen uit handen: je kan erop rekenen dat al je medewerkers over voldoende schone kledingstukken beschikken. Ons serviceconcept is volledig in lijn met de strenge richtlijnen van HACCP, Tesco, BRC en IFS. Moeten jouw medewerkers vaak van kleding wisselen om kruisbesmetting tegen te gaan? Of heb je opeens meer kleding nodig door een piekmoment? CWS biedt meerdere servicedagen per week aan met een groot volume aan kledingstukken, zonder dat je er naar hoeft om te kijken.

Om kiemvorming en besmetting op het eindproduct te minimaliseren, wassen wij de bedrijfskleding volgens de RABC-certificering. Dit houdt in dat we alle processtappen in de wasserij analyseren, eventuele risico’s van contaminatie in kaart brengen en beheersmaatregelen nemen. Zo sluit CWS aan op jouw eigen systematiek.

Jaarlijks vindt bij CWS een audit plaats. Elke maand nemen we zelf ca. 200 bacteriologische monsters af van werkoppervlakken, handen van medewerkers, hulpstoffen en eindproducten op o.a. Staphylococcus en Salmonella bacterie. De norm die we onszelf opleggen overtreft de standaard in de markt. De eigen norm ligt op 48 kiemvormende eenheden per 1 dm2 en we worden ge-audit op 50 door het Duitse cleaning technologie instituut. Kleding wordt bij jouw bedrijf afgeleverd op maximaal norm 50, in plaats van de vaak gehanteerde norm 200.

Wie controleert de handhaving van de HACCP-normen?

In België* ligt de verantwoordelijkheid voor de officiële levensmiddelencontrole bij de het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen)*. Het toezicht wordt uitgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving. Bedrijven die werken met bederfelijke levensmiddelen worden doorgaans vaker gecontroleerd dan andere.

Tijdens een HACCP-audit worden de eigen controles van het bedrijf, die volgens de beginselen van de HACCP-procedure moeten zijn opgezet, onder de loep genomen. Zijn de operationele maatregelen geanalyseerd volgens de beginselen van de op HACCP gebaseerde procedures en wordt dit in de praktijk gevolgd? Als er een volledig HACCP-plan is, zal de toezichthoudende autoriteit zich concentreren op de correcte vaststelling van CCP's, d.w.z. "kritische controlepunten" om mogelijke gevaren voor de gezondheid te beheersen. Zijn er in het verleden onregelmatigheden en afwijkingen van het HACCP-plan geweest en welke corrigerende maatregelen zijn naar aanleiding daarvan genomen?

* De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWAin Nederland

Wat is een HACCP-certificaat?

Met een HACCP certificaat maak je aantoonbaar dat je aan de wettelijke eisen voor voedselveiligheid voldoet en je betrouwbaarheid ook zichtbaar maakt naar je afnemers. Een HACCP certificering is internationaal erkend, waardoor het ook niet onderdoet voor certificering van andere voedselveiligheidsschema’s.  

Het HACCP hygiënecode certificaat is geldig voor onbepaalde tijd. Maar het is echter wel aangewezen om het certificaat iedere 3 jaar te vernieuwen vanwege nieuwe wetgeving of wijzigingen vanuit de Europese Unie.

Mag ik werkkleding bestemd voor de voedingsindustrie thuis wassen?

Kleding voor de voedingsmiddelenindustrie moet optisch, klinisch en microbiologisch schoon zijn. Het is van groot belang dat de bedrijfskleding met bijbehorend wasproces bijdraagt aan het voorkomen van contaminatie.  

Kleding die thuis gewassen worden kan de hygiëne, de gezondheid en de veiligheid van de werkplek in gevaar brengen. Bij thuis wassen bestaat er besmettingsgevaar. Vooral in de catering- of levensmiddelenindustrie zijn er speciale hygiëne-eisen waaraan niet kan worden voldaan door zelf je kleding te onderhouden.

Werkgevers die blind vertrouwen op de wasgewoonten van werknemers nemen een groot risico.

Thuis wassen van deze kleding is niet aangewezen. Het inhuren van een textielserviceprovider is niet alleen praktisch, maar ook veiliger.
Werner Münnich

Verdere oplossingen voor jouw bedrijf

CWS Workwear

Werkkleding selecteren

We rusten ook graag jouw medewerkers uit die rechtstreeks klantcontact hebben. Maak kennis met onze collecties.

CWS Solution Workwear Wash Care

Serviceconcept

Gecertificeerde wasprocessen voorkomen microbiologische besmetting van het wasgoed

Neem contact met ons op

Om je (aan)vraag zo goed mogelijk te kunnen verwerken, vragen wij je het formulier zo volledig mogelijk in te vullen.

Left
Right
Verborgen velden

Verdere informatie omtrent gegevensbescherming vind je hier: Link