Mein CWS

Przejrzysty portal klienta CWS

Z naszym portalem klienta zrządzanie odzieżą roboczą, dostęp do faktur i dowodów dostaw jeszcze nigdy nie były prostsze.

Przejrzysty portal klienta CWS

Jako klient CWS masz możliwość wglądu do swojego konta, w ramach którego możesz korzystać z zarejestrowanych i widocznych za jego pośrednictwem usług. Portal zapewnia całodobowy dostęp do danych, ważnych funkcji oraz do łatwego zarządzania profilem on-line. 

Z naszym portalem klienta zrządzanie odzieżą roboczą, dostęp do faktur i dowodów dostaw jeszcze nigdy nie były prostsze.

Zaloguj się do portalu: 

 

 

Funkcje i usługi ogólne portalu klienta: 
 • Wgląd w umowy 
 • Korzystanie z doradztwa 
 • Wgląd w faktury i dowody dostaw 
 • Dostęp do sprawozdań / raportów 
 • Wywoływanie historii spraw klienta z ich szczegółową prezentacją
Funkcje i usługi związane z odzieżą roboczą: 
 • Przegląd wszystkich użytkowników wszystkich przyporządkowanych oddziałów klienta 
 • Dołączanie, usuwanie lub duplikowanie użytkowników  
 • Dołączanie, usuwanie lub wymiana części odzieży  
 • Dostęp do listy artykułów i listy części wszystkich użytkowników 
 • Zgłaszanie potrzeby napraw 
 • Zgłaszanie brakujących części odzieży 
 • Wyszukiwanie części odzieży 
 • Dokonywania zmian wymiarów w danych użytkowników