Ein Mann mit gelber Warnjacke steht vor einem Spind im Umkleideraum.

Kalkulator emisji CO2

CWS Workwear przedstawia "Kalkulator emisji CO2".

Za pomocą tego narzędzia pokazujemy korzyści dla środowiska wynikające z naszej usługi prania w obiegu zamkniętym w porównaniu ze zwykłym praniem domowym w ciągu roku.

Skorzystaj z "Kalkulatora emisji" już teraz i poznaj więcej faktów i liczb na temat zrównoważonego rozwoju.

Uzupełnienie prawne:

Wszystkie opublikowane dane oparte są na wartościach przybliżonych.

Usługa Healtcare nie jest świadczona przez CWS w Polsce.

Dowiedz się więcej o różnicy

Jaka jest różnica między profesjonalnymi procesami prania CWS Workwear i CWS Healthcare w porównaniu z praniem domowym?

Usługa prania oferowana przez CWS Workwear prowadzi do oszczędności w zakresie zużycia energii i wody, zmniejszenia zużycia detergentów oraz zmniejszenia emisji po zakończeniu użytkowania dla klientów; co w całości działalności powoduje, że ślad węglowy naszych procesów pralniczych jest zmniejszony.

Oto niektóre z wykorzystanych przez nas danych:

 

  • Średnia liczba sztuk odzieży roboczej na wsad prania w gospodarstwach domowych wynosi 4,5 sztuki*.
  • Średnia pojemność pralki domowej wynosi 6,5 kg*.
  • Średnie zużycie energii elektrycznej na jedno pranie w domu wynosi 6 kWh**.
  • Średnia ważona emisja/kWh energii elektrycznej z sieci dla krajów obsługiwanych przez CWS Workwear i wynosi 0,39 kg CO2e.
  • Średnie zużycie wody na cykl prania w pełni automatycznej pralki ładowanej od przodu wynosi 60 litrów***.
  • Średnia dawka detergentu na cykl prania dla w pełni automatycznej pralki ładowanej od przodu wynosi 90 g****
  • W przypadku prania domowego 51% osób wymienia odzież roboczą, gdy jest uszkodzona, zamiast je naprawiać*.
  • W przypadku usług CWS Workwear odpady tekstylne są poddawane recyklingowi termicznemu, a inna wyrzucana odzież jest poddawana recyklingowi/odsprzedawana.
  • W przypadku usług CWS Workwear, 100% wyrzuconej ochronnej odzieży roboczej i ochronnej jest poddawane recyklingowi.

Obliczenia rocznych oszczędności opierają się na danych operacyjnych CWS Workwear, publicznie dostępnych danych od firm konsumenckich, środowiskowych baz danych i organizacji rządowych.
Wszystkie opublikowane dane opierają się na wartościach przybliżonych.

* ETSA - Raport GfK 2012

** Zużycie energii elektrycznej na obciążenie

*** Zużycie wody na wsad

**** Dozowanie detergentu

 

Kategorie produktu

Protective Workwear | PPE - Odzież ochronna | PPE

Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) służą do ochrony ludzi przed ryzykiem obrażeń przy jednoczesnym minimalizowaniu narażenia na zagrożenia chemiczne, biologiczne i fizyczne. Obejmuje to odzież odblaskową, ochronę przed warunkami atmosferycznymi, spawanie itp.

Standard Workwear - Standardowa odzież robocza

Standardowa odzież robocza to odzież noszona w środowisku pracy, która nie musi spełniać norm i przepisów dotyczących ochronnej odzieży roboczej. Stosowana odzież chroni pracowników przed podstawowymi zagrożeniami, na które są narażeni podczas wykonywania swoich zadań zawodowych. Obszary zastosowań obejmują handel i przemysł (budowlany, motoryzacyjny, metalowy itp.).

HACCP Workwear - Odzież robocza HACCP

Odzież robocza HACCP to odzież dla pracowników, którzy wymagają odzieży higienicznej spełniającej standardy higieny w produkcji żywności. Koncepcja HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) to system kontroli higieny, który reguluje bezpieczne obchodzenie się z żywnością - od produkcji i przetwarzania po pakowanie, przechowywanie i sprzedaż. Obejmuje on wszystkie etapy produkcji i przetwarzania żywności.

 

Service, retail, chef Workwear - Odzież robocza dla branży gastronomicznej, spożywczej i hotelarskiej

Odzież robocza dla pracowników sektora restauracyjnego, hotelarskiego, cateringowego i spożywczego.

Flat linen - Płaska pościel

Płaska bielizna odnosi się do wszystkich elementów odzieży używanych w szpitalach i branży gastronomicznej, np. ręczników, prześcieradeł, zasłon.
Usługa Healtcare nie jest świadczona przez CWS w Polsce.

Healthcare Workwear - Odzież robocza dla sektora opieki zdrowotnej

Odzież robocza dla służby zdrowia odnosi się do odzieży dla personelu domów opieki, szpitali i innych placówek opieki zdrowotnej.
Usługa Healtcare nie jest świadczona przez CWS w Polsce.

Residential private laundry - Pralnia dla mieszkańców/pacjentów

Prywatna pralnia dla mieszkańców odnosi się do odzieży należącej do klienta, która jest prana i pielęgnowana w naszym modelu usług CWS Healthcare.
Usługa Healtcare nie jest świadczona przez CWS w Polsce.