Bezpieczeństwo czy wydajność – wyniki międzynarodowego badania CWS

Firma CWS przeprowadziła międzynarodowe badanie na temat bezpieczeństwa pracy w zakładach. Pracownicy są zazwyczaj pozostawieni sami sobie, jeśli chodzi o pranie i konserwację odzieży ochronnej.

Workwear

Indywidualne porady ekspertów

Niezobowiązujące i kompetentne dla Twojej branży

Jesteś już klientem CWS?
Hidden Fields

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźćtutaj

16 luty 2021 Odzież robocza

Międzynarodowe badanie zlecone przez CWS na temat bezpieczeństwa pracy, ujawniło w tym zakresie poważne braki. Pracownicy są zazwyczaj pozostawieni sami sobie, jeśli chodzi o pranie i konserwację odzieży ochronnej.

Ze względu na wygodę, wielu pracowników idzie na kompromis w kwestii bezpieczeństwa, z kolei pracodawcy przedkładają wydajność ponad bezpieczeństwo. Szczególnie niepokojące jest to, że w badaniu wzięli udział wyłącznie pracownicy wykonujący zawody, w których bezpieczeństwo pracy jest bardzo ważne.

Kluczowe wnioski z badania w Niemczech:

  • 63 % pracowników musi samodzielnie prać swoją odzież roboczą, co stwarza potencjalne zagrożenie.
  • 68 % respondentów nie dba o swoje bezpieczeństwo w pracy.
  • 44% pracowników czasami pomija niezbędne części wyposażenia ochronnego.
  • Starsi pracownicy traktują zdrowie i bezpieczeństwo poważniej niż młodsi.
  • 52% uważa, że wydajność jest ważniejsza niż bezpieczeństwo w ich firmie.
  • Jedynie 53% twierdzi, że przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w ich miejscu pracy jest regularnie monitorowane.

Brak mechanizmów kontrolnych

Pierwsze braki ujawniają się już w regularnym monitorowaniu przepisów. Tylko 57% respondentów sprawdza przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa co najmniej raz na dwa miesiące. W porównaniu z innymi krajami, Niemcy wypadają najgorzej z wynikiem zaledwie 53%. 45% pracowników twierdzi również, że ich przełożony wydał im polecenia dotyczące czynności, które nie są bezpieczne.

Komfort przed bezpieczeństwem

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa wydaje się być niewygodne dla niektórych pracowników. Prawie dwie trzecie twierdzi, że idzie na kompromis w kwestii bezpieczeństwa, tak aby ułatwić sobie codzienną pracę. 44% pracowników pomija czasami niezbędne elementy wyposażenia ochronnego, takie jak gogle, rękawice czy kaski. Dzięki temu praca jest wygodniejsza, ale również bardziej niebezpieczna. W Polsce odsetek ten wynosi zaledwie 28%.

Porównując wiek badanych, można wywnioskować, że im młodsi respondenci, tym częściej używają środków ochrony indywidualnej. Jednocześnie większe jest prawdopodobieństwo, że częściej pomijają elementy wyposażenia ochronnego. Dotyczy to połowy respondentów w wieku od 20 do 29 lat. Natomiast wśród osób od 50 do 60 lat, odsetek ten wynosi tylko 31%.

Samodzielnie prana odzież ochronna może zagrażać bezpieczeństwu 

Profesjonalna odzież ochronna obowiązuje w wielu zawodach, takich jak spawacze, elektrycy, pracownicy budowlani, a nawet magazynierzy. Jednak aż 57% respondentów, a w Niemczech aż 63%, pierze samodzielnie swoją odzież ochronną. Pracownicy są więc pozostawieni sami sobie, jeśli chodzi o pranie odzieży i jej  konserwację.

W przypadku odzieży ochronnej może stanowić to nawet zagrożenie dla bezpieczeństwa. Na przykład, odzież chroniąca przed wysoką temperaturą i płomieniami, może stać się łatwopalna po wypraniu jej w płynie do płukania tkanin.

Widzialność odzieży traci się szybciej, jeśli pasy odblaskowe nie są prane i właściwie konserwowane jak rownież, nie są odpowiednio sprawdzane. Według badania, 24% pracowników nie przegląda regularnie swojej odzieży.

Przedsiębiorstwa muszą zapewnić taką odzież ochronną, która spełnia aktualne wymagania. Funkcje ochronne odzieży powinny być regularnie sprawdzane, a jej maksymalny cykl życia powinien być monitorowany i przestrzegany. "Jeśli 63% pracowników, jest odpowiedzialna za samodzielne pranie odzieży to zakładam, że w większości, odzież ochronna nie jest odpowiednio sprawdzana i konserwowana" - mówi Münnich.

Bezpieczeństwo jako czynnik kosztowy

Na pytanie, dlaczego odzież nie jest regularnie serwisowana i przeglądana, 53% respondentów odpowiedziało, że ich zdaniem czynnikiem decydującym o braku profesjonalnej dbałości o odzież roboczą są koszty. 52% niemieckich pracowników uważa również, że wydajność jest ważniejsza niż bezpieczeństwo w ich firmie.

O badaniu

W lipcu 2017r na zlecenie CWS, firma Net-request przeprowadziła międzynarodowe badanie bezpieczeństwa pracy. W badaniu online wzięło udział 1.000 pracowników w wieku od 20 do 60 lat z Niemiec, Polski, Szwajcarii i Belgii. Respondenci pracują w takich sektorach gospodarki, w których bezpieczeństwo i higiena pracy odgrywają ważną rolę.