Zrównoważony rozwój jako model biznesowy

Reduce, Reuse, Recycle - trzy małe słowa a tak wiele znaczą. Przeczytaj więcej w Raporcie CWS na temat Zrównoważonego Rozwoju

Visual CR Report 2021

Indywidualne porady ekspertów

Niezobowiązujące i kompetentne dla Twojej branży

Jesteś już klientem CWS?
Hidden Fields

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźćtutaj

30 czerwiec 2021
Nasza firma chce odnosić sukcesy w sposób zrównoważony, sam sukces czy też wyłącznie zrównoważony rozwój to za mało.

Jako usługodawca, Grupa CWS jest aktywną częścią gospodarki cyrkularnej i może podejmować decyzje dla zdrowszej i lepszej przyszłości w całym łańcuchu wartości.

Koncentrujemy się na prostej triadzie wokół myśli przewodniej "Think Circular": Reduce, Reuse, Recycle.

Mówi o tym Jürgen Höfling, prezes zarządu grupy CWS: "W CWS wszystko obraca się wokół holistycznej odpowiedzialności firmy i ochrony zasobów. Dzięki konsekwentnemu myśleniu cyrkularnemu, już dziś przyczyniamy się do zdrowszego i bezpieczniejszego jutra.

Podejście to podsumowujemy naszą myślą przewodnią "Think Circular". Jest to wyraźne zobowiązanie do naszej odpowiedzialności korporacyjnej."

Redukuj

CWS koncentruje się na ochronie zasobów we wszystkich swoich działaniach i procesach, aktywnie oszczędzając wodę, energię i materiały. Wykorzystywane w naszych pralniach mechanizmy pozwalają na odzyskiwanie energii a procesy prania są zoptymalizowane w taki sposób, że woda jest odzyskiwana i wielokrotnie wykorzystywana - przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów jakości

Wykorzystuj ponownie

Każdego dnia przeprowadzamy do 7.000 kontroli jakości wydawanej odzieży roboczej. Proces ten umożliwia wczesne naprawy odzieży a tym samym wydłużenie jej cyklu życia przy zachowaniu wysokich standardów jakości.

Recykling

Kiedy kończy się cykl życia produktu pojawiają się nowe możliwości jego wykorzystania.

Na przykład zużyte rolki ręczników można wykorzystać jako przybory do sprzątania, a zużyta odzież robocza jest ponownie przetwarzana na włókna a następnie wykorzystywana do produkcji nowych wyrobów.

https://www.youtube.com/watch?v=Ctp-RI5olv8

Myśl cyrkularnie

Mówimy o produkcie, że jest maksymalnie zrównoważony, jeśli jest użytkowany wielokrotnie, ma długi cykl życia, a dzięki temu nie muszą być kupowane i produkowane nowe wyroby.

Produkty i projekty, które są zgodne z zasadą cyrkularności, będą w przyszłości oznaczane ikoną "Think Circular". "W ten sposób budujemy świadomość produktów i usług wyprodukowanych w sposób zrównoważony.

Będziemy to komunikować zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne, w zapadający w pamięć i rozpoznawalny sposób" - mówi dr Maren Otte, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej i odpowiedzialności w CWS.

"Dzięki podejściu cyrkulacyjnemu, CWS nie tylko zmniejsza ślad węglowy w całym cyklu życia produktu, ale także pomaga klientom w efektywnym oszczędzaniu zasobów. Najbardziej zrównoważony produkt to ten, który nie musi być produkowany."

Myśl cyrkularnie w wizualny sposób

Aktualny Raport Zrównoważonego Rozwoju stanowi przegląd naszych bieżących projektów. Znajdziecie tu informacje na temat trwałości i jakości odzieży roboczej, o zaletach naszego modelu usługowego w tym sektorze oraz o możliwościach ograniczenia emisji CO2, jak również o nowych, przyjaznych dla środowiska matach.

 

https://www.cws.com/pl-PL/uber-uns/rozwoj-zrownowazony

 

 

 

Visual CR Report 2021