Environmentálna značka EÚ – ľahko pochopiteľné značky

Dobré pre životné prostredie a spotrebiteľov – tu si prečítajte o environmentálnej značke EÚ a o tom, čo certifikuje.

eu_ecolabel_logo.svg_.png

Nezáväzné individuálne poradenstvo

Odborné znalosti vášho odvetvia

Ste už zákazníkom CWS?
Hidden Fields

Informácie o spracovaní vašich osobných údajov nájdete tu

Think Circular – prístup k udržateľnosti CWS
CWS sa považuje za aktívnu súčasť obehového hospodárstva a myslí dôsledne v cykloch. Think Circular je základným princípom. Ide predovšetkým o logické tri kroky Reduce, Reuse a Recycle. Kruhovým obchodným modelom spoločnosť prispieva k zdravším a bezpečnejším zajtrajškom. Okrem neustálej úlohy zlepšovania faktorov udržateľnosti používa CWS aj niekoľko označení udržateľnosti na identifikáciu svojich produktov a služieb. „Rozhodujeme sa špecificky a v súvislosti s produktom, či určitá značka trvalej udržateľnosti zjednodušuje komunikáciu smerom k zákazníkovi a odlišuje naše snahy o udržateľnosť,“ hovorí Dr. Maren Otte, riaditeľ skupiny pre firemnú komunikáciu a udržateľnosť spoločnosti. „Nepretržitým prehodnocovaním širokej škály produktov až po udelenie označenia získavame dôležité vodítka, ako neustále a neustále zlepšovať našu výkonnosť v oblasti udržateľnosti.“

Environmentálna značka EÚ – o čo ide?
Environmentálnu značku EÚ udeľuje Európska komisia na 30 rokov (nariadenie EHS 880/92). Kým pôvodne bola určená pre produkty, od roku 2000 sa rozšírila aj na služby. Pečať má podporovať prechod z lineárnej ekonomiky na obehovú ekonomiku a z toho vyplývajúcu udržateľnejšiu orientáciu firiem. Pri certifikácii sa berú do úvahy kritériá ako dlhá použiteľnosť, opätovná použiteľnosť a redukcia materiálov.

Cieľom je vytvoriť pevné označenie pre spotrebiteľov, aby mohli identifikovať ekologickejšie a zdravšie produkty a služby. V súlade s mottom „Ekologické rozhodovanie o nákupe je jednoduché s environmentálnou značkou EÚ“. Environmentálna značka EÚ zabezpečuje spotrebiteľom, že výrobok bol vyrobený environmentálne udržateľným spôsobom a má dobrú kvalitu. Ide o dobrovoľné označenie ako referenciu pre produkty a služby, ktoré chcú prispieť k zníženiu znečistenia životného prostredia. Označenie už získalo približne 77 000 produktov.

Držiteľom značky je Európska komisia. Rada Európskej únie pre environmentálne označovanie (EUEB) pôsobí ako najvyšší orgán. V Nemecku boli ako kompetentné orgány na udeľovanie značky určené Federálna agentúra pre životné prostredie (UBA) a RAL gGmbH. Označenie môžu získať okrem iných produktové skupiny z oblasti domácnosti, textilu, elektrospotrebičov, stavebníctva a služieb.

Aké kritériá sa považujú za označovanie?
V rámci jednotlivých kategórií produktov existujú rôzne nároky. Environmentálne požiadavky kladené na ocenené výrobky sú však podľa informácií oceneného o niečo vyššie ako požiadavky na porovnateľné pečate. Dôraz je kladený na nízke používanie chemikálií a vplyv toxických látok na životné prostredie, nízku spotrebu energie a vody, nízke emisie CO2 pri výrobe tovaru a samozrejme znižovanie odpadu prostredníctvom recyklácie.

Mydlá CWS PureLine – certifikované a dobré pre pokožku
Na CWS už existujú produkty, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ. Osobitná pozornosť sa venuje zabezpečeniu toho, aby nové produkty spĺňali príslušné kritériá. Mydlá v novom rade CWS PureLine boli nedávno certifikované. Mydlá sú bez silikónov, parabénov, farbív a mikroplastov a sú vyrobené v Európe. Ak sa chcete o PureLine dozvedieť viac, kliknite na tento odkaz.


Ďalšie informácie
https://eu-ecolabel.de/en/
https://www.umweltbundesamt.de/en