Czy warto zwracać uwagę na etykiety?

Zrównoważony rozwój jest jedną z najważniejszych kwestii naszych czasów. Dla CWS, idea „Myśl cyrkularnie” jest podstawową zasadą modelu biznesowego. Etykiety zrównoważonego rozwoju pokazują, które produkty i usługi spełniają określone standardy i normy.

pexels-alena-koval-886521_1.jpg

Skontaktuj się z nami!

Jesteś już klientem CWS?
Hidden Fields

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć tutaj

Etykiety zrównoważonego rozwoju – problem czy pomoc w zrozumieniu?

Dla coraz większej liczby przedsiębiorstw i konsumentów, jak również dla organów administracji państwowej, zrównoważony rozwój stał się decydującym kryterium zakupu. Równocześnie stowarzyszenia i ustawodawcy zaostrzyli wymagania w zakresie kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Poszczególne sektory podlegają szerokiemu zakresowi wymagań, które są zdefiniowane poprzez odpowiednie normy. Obecnie istnieje ponad 260 aktywnych norm w 194 krajach i 15 sektorach.

(https://www.ecolabelindex.com/).

 Normy służą konsumentom jako przewodnik przy wyborze produktów.

Certyfikacja jest możliwa dopiero po testach i uzyskaniu zgodności z normami

Jak można sprawdzić, które standardy i normy są przestrzegane w przedsiębiorstwie? Jedną z opcji jest sprawdzenie etykiet zrównoważonego rozwoju. Są one przyznawane wyłącznie po pomyślnej certyfikacji. Ecolabel Index, największy na świecie katalog oznakowań ekologicznych, liczy obecnie 455 eko-etykiet w 199 krajach i 25 sektorach przemysłu, (https://www.ecolabelindex.com/).

Każdy znak etykiety, oznacza jasno określone standardy, które zostały sprawdzone pod względem zgodności przez  niezależny organ.  

Proces certyfikacji obejmuje szczegółowe badania, których celem jest sprawdzenie czy spełnione są wszystkie warunki znajdujące się na etykiecie. Może to dotyczyć stosowania substancji chemicznych lub warunków pracy, przestrzegania praw człowieka i wielu innych kwestii. Nie są one obowiązkowe, ale mogą być użyte wyłącznie wtedy, gdy zgodność z normami zostanie potwierdzona.

W ten sposób producenci czy też konsumenci mogą być pewni, że produkt spełnia określone warunki, nawet bez przeprowadzania własnych kontroli.

Jednocześnie etykieta informuje, jakie ekologiczne i społeczne zalety ma dany produkt w porównaniu z produktami bez etykiety. Często ma to wpływ na decyzję o zakupie, szczególnie w przetargach lub wśród krytycznych i wymagających konsumentów.

Dzieje się tak dlatego, że zarówno firmy prywatne jak i sektor publiczny, przy podejmowaniu decyzji o zakupie lub wynajmie, zwracają coraz większą uwagę na wpływ swoich działań na środowisko.

Etykiety w CWS: wiedza i zaangażowanie w zrównoważony rozwój

CWS również stosuje etykiety, wskazując, które produkty i usługi spełniają określone kryteria zrównoważonego rozwoju. W tym celu, firma wybiera uznane marki, które cieszą się reputacją wyznaczania wysokich standardów i dokładnego sprawdzania norm.

Etykiety są dobierane pod kątem branż i rynków, na których działa firma. Skierowane są zarówno do decydentów, jak i konsumentów. Stosowane są po to, aby zapewnić odbiorców, że wybierają produkty i usługi zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Standardy określone przez etykiety są sprawdzane w ramach audytów i ukazują obszary w jakich należy dokonać poprawy.

Dzięki temu przynoszą one podwójną korzyść naszemu modelowi biznesowemu.

Jakie etykiety zrównoważonego rozwoju są dla nas ważne i jakie wymagania są z nimi związane, przedstawimy w kolejnych artykułach.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym cyrkularnym modelu biznesowym? W takim razie kliknij w ten link: https://www.cws.com/pl-PL/about-us/mysl-cyrkularnie-zrownowazony-rozwoj-jako-model-biznesowy