Stres w pracy, czy można temu zapobiec?

Marta Tomaszewska, ekspert Koalicji Bezpieczni w Pracy oraz specjalista bhp w firmie CWS, na łamach kwartalnika INFOR, mówi o zapobieganiu skutkom stresu w miejscu pracy.

CWS pl

Indywidualne porady ekspertów

Niezobowiązujące i kompetentne dla Twojej branży

Jesteś już klientem CWS?
Hidden Fields

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźćtutaj

14 czerwiec 2021

Stres w miejscu pracy to jedno z najpoważniejszych wyzwań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Jak wynika z raportu „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2019”, Koalicji Bezpieczni w Pracy, aż 85% pracowników odczuwa stres w pracy[1].

Objawy nadmiernego stresu to na przykład: bóle różnych części ciała, nadmierne napięcie mięśni, problemy ze snem, brak apetytu lub nadmierne objadanie się, zły nastrój, drażliwość, zaburzenia pamięci i koncentracji. Zmiany w stanie zdrowia nie pojawiają się od razu. Są efektem różnych, powtarzających się sytuacji stresogennych. Stan ciągłego napięcia prowadzi często do wyczerpania fizycznego i psychicznego, i choć obawiamy się skutków nadmiernego stresu, często nie wiemy, jak mu zapobiec.

Stres w miejscu pracy może być bardzo groźnym zjawiskiem, który niszczy nić porozumienia pomiędzy ludźmi, ale i ich zaangażowanie w pracę, przez co negatywnie wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

W raporcie „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2019”, aż 45% pytanych osób wskazało stres jako czynnik, który ma wpływ na efektywność ich pracy, a 42% wskazało, że często doświadcza stresu w miejscu pracy, w różnych sytuacjach[1]. Kwestią najistotniejszą jest poznanie źródeł stresu i ich eliminacja bądź minimalizacja. Nie da się jednak całkowicie i raz na zawsze wyeliminować stresu w miejscu pracy. Dlatego też tak ważne jest podejmowanie w środowisku pracy działań zarówno organizacyjnych, jak i indywidualnych, które ograniczą negatywny wpływ stresu.

Każdy z nas w odmienny sposób reaguje i przeżywa sytuacje stresogenne. Istnieje jednak wiele uniwersalnych sposobów pokonywania stresu w pracy, które mogą nam pomóc.

Aby w miejscu pracy samemu skutecznie przeciwdziałać stresowi, można m.in.:

■          zweryfikować zgodności celów i wymagań w pracy ze swoimi własnymi celami, potrzebami,

■         rozwijać asertywną postawę w relacjach ze współpracownikami i przełożonymi,

■         dostosować obowiązki, które na siebie bierzemy, do naszych umiejętności,

■         nie wykonywać kilku zadań w tym samym czasie,

■         unikać odkładania i odwlekania spraw na późniejsze terminy,

■         podczas wykonywania obowiązków stosować metodę małych kroków, tzn. sporządzić listę spraw do załatwienia, uszeregować je według ważności, zaczynać prace od najważniejszych zadań,

■         dbać o odpowiednią ilość snu, ruchu, odpoczynku i stosować zbilansowaną dietę,

■         zwiększyć dystans, gdy kontakty z ludźmi są zbyt wyczerpujące emocjonalnie lub psychicznie,

■         po popełnieniu błędu przyjąć za niego odpowiedzialność, wyciągnąć wnioski na przyszłość i nie rozpamiętywać niepowodzenia w nieskończoność,

■         być wyrozumiałym dla siebie i innych; pamiętać, że nie ma ludzi, którzy „zawsze wszystko wiedzą”, „zawsze zdążają na czas”, „zawsze        zajmują pierwsze miejsce”, „zawsze wszystkich lubią”,

■         rozmawiać z przełożonym oraz ze współpracownikami o swoich uczuciach związanych z pracą, nie pozwolić, aby problemy zawodow nie „urosły” do rangi spraw nie do rozwiązania,

■         utrzymywać równowagę pomiędzy pracą a czasem wolnym,

■         skorzystać z pomocy bliskich i osób specjalizujących się w radzeniu sobie ze stresem,

■         nigdy nie próbować poradzić sobie ze stresem

Zapobieganie stresowi w pracy bądź zlikwidowanie jego skutków wymaga wysiłku zarówno ze strony pracodawców, jak i pracowników. Nie jest to łatwe zadanie, ale nie jest też niemożliwe. Stresu w pracy nie da się uniknąć i musimy nauczyć się bronić przed jego negatywnymi skutkami. Na stres można się przygotować tak, aby był on dla nas jak najmniejszym obciążeniem.

Caly artykuł znajdziesz tutajhttps://connect.cws-boco.com/system/files/attachments/MBHP-02-2021-temat-numeru.pdf  

Artykuł został przygotowany dla kwartalnika „Monitor Bezpieczeństwa i Higieny Pracy”, przez Martę Tomaszewska, specjalistę ds. bhp firmy CWS.  Link do strony:  https://www.inforlex.pl/