CWS Workwear zużywa o 16% wody mniej.

Czy wiesz, ile wody mieści się w 3 basenach olimpijskich?  To dokładnie tyle,  o ile CWS Workwear zmniejszyła zużycie wody do celów produkcyjnych.

CWS WW Polska

Indywidualne porady ekspertów

Niezobowiązujące i kompetentne dla Twojej branży

Jesteś już klientem CWS?
Hidden Fields

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźćtutaj

18 marzec 2024 Odzież robocza

Zużycie wody w  zakładach CWS o 16% mniejsze!

Polska ma relatywnie małe zasoby wody. Średnia roczna ilość wody przypadająca w roku na jednego mieszkańca Polski wynosi ok. 1600 m3 i jest 2,5 razy mniejsza od średniej europejskiej i 4,5 razy mniejsza od przeciętnej światowej, co pokazuje, że jesteśmy zagrożeni deficytem tego surowca. Około 60% zużycia wody w Polsce jest wykorzystywane w energetyce zawodowej.

Dlatego tak ważne jest odpowiedzialne korzystanie z tych cennych zasobów. 

Jednym z działań firmy CWS Workwear Polska, dla której zrównoważony rozwój i gospodarka cyrkularna stanowią strategiczny fundament, jest konsekwentne dążenie do zmniejszenia wykorzystania wody do celów produkcyjnych.

CWS Workwear od lat prowadzi politykę oszczędnego korzystania z zasobów wodnych. Od początku działalności firmy monitorowane jest zużycie wody do celów pralniczych poprzez wykorzystanie wskaźnika, mówiącego, ile wody jest zużywane na kg pranej odzieży.

W roku 2022, w zakładach CWS Workwear zostało wypranych 5,7 miliona ton odzieży roboczej, do wyprania której zużyto w całym 2022 roku 92,5 tys. m3 wody.  Natomiast już rok później wykorzystano o 16% wody mniej niż w roku poprzednim, co stanowi objętość trzech basenów olimpijskich.

Co spowodowało tak dużą oszczędność wody? -   pytamy Marka Klaklę, kierownika technicznego CWS Workwear Operations.

Marek

W roku 2022 wymieniliśmy dużą część naszych urządzeń pralniczych, a te które pozostały zostały mocno zmodernizowane. Wymiana ta, rozpoczęła nową erę, jeśli chodzi o oszczędność wody, co jest możliwe z uwagi na wykorzystanie najnowszych technologii w tej dziedzinie.

Pamiętajmy również, że każdy zaoszczędzony podczas prania litr wody, pozwala obniżyć również ilość zużywanej energii cieplnej potrzebnej do jej podgrzania a także zmniejszyć ilość ścieków kierowanych z powrotem do miejskiej oczyszczalni.

Ponadto, wykorzystujemy wodę dwukrotnie. Po praniu mniej zabrudzonej odzieży, woda kierowana jest do naszych własnych oczyszczalni i osiąga taką czystość, że może być ponownie wykorzystana w technologicznych procesach oczyszczalni a także częściowo w praniu odzieży

 

Na czym polegała modernizacja istniejących urządzeń? 

Wprowadziliśmy wiele innowacji na różnych etapach procesu pralniczego- mówi Marek.

Oto te najważniejsze:

? Uruchomiliśmy i zoptymalizowaliśmy system redukcji zużycia wody w pralnicach. Woda po płukaniu odzieży zawracana jest do zbiornika buforowego a następnie wykorzystywana jest do powtórnego prania.

Pomiędzy poszczególnymi etapami procesu zamontowaliśmy dodatkowe liczniki. Ten system pozwala wykrywać te miejsca, w których dochodzi do marnotrawstwa wody. Odczyty z liczników są codziennie analizowane, dzięki czemu możemy szybko wykryć i zareagować na możliwe awarie.  

Zoptymalizowaliśmy tunel piorący, który działa jak szeregowo połączone pralki. Dzięki zmianie technologii, mogliśmy zredukować ilość pustych komór rozdzielających dwa różne prania, co w efekcie daje nam mniejsze zużycie wody.  

?​ ​​​​​​Wszystkie nasze urządzenia pralnicze są wyposażone w wagi ważące odzież w bębnie pralnicy. Dzięki temu pralka dobiera wyłącznie taką ilość wody i środka piorącego jaka jest potrzeba do wyprania określonej ilości odzieży w pralnicy.

Okresowo kontrolujemy elementy maszyn, które mogą mieć wpływ na mikro wycieki np. zawory spustowe wody, oraz sprawdzamy poprawności parametrów odpowiadających za kontrolę ilości wody np. kalibracja wag, czujników poziomu wody.

Po pierwsze świadomość:

Dla CWS Workwear, ważne jest to, aby nasi pracownicy rozumieli cel tych wszystkich przedsięwzięć.  Dlatego w firmie budowana jest świadomość, dlaczego warto oszczędzać wodę i jaki wpływ ma ta oszczędność na nasze środowisko.

Zakłady pralnicze wymieniają się swoimi doświadczeniami i o ile wyraźnie uda się zaoszczędzić wodę w jednej z pralni, od razu sprawdzane jest, czy można zastosować podobne rozwiązanie w innej.

Efekty wdrożonych działań są naprawdę imponujące. W 2023 w CWS zużylto 78 tys.m3, czyli o 16% mniej niż w roku ubiegłym. Tym samym na pranie 1 kg odzieży wykorzystuje się o 1,5 l wody mniej.

Serdecznie gratulujemy wszystkim osobom zaangażowanym w proces optymalizacji zużycia wody. A w szczególności kierownikom pralni, członkom Działu Technicznego oraz pracownikom produkcji. Dziękujemy zarówno za pomysł jak i efektywne wdrożenie tych inicjatyw.

Wierzymy, że działania te przyniosą wymierne korzyści nie tylko firmie CWS, ale również naszemu środowisku.