Förnybara bränslen, hur funkar det?

Förnybart, fossilfritt och klimatneutralt: är inte allt detta egentligen samma sak? Nja, inte direkt. I del två av CWS faktaskola reder vi ut de olika begreppen och berättar om CWS fokus på att hitta alternativa bränslen för att nå vårt mål: nollutsläpp.

Bränslepumpar i motljus

Personliga expertråd

Anpassat för din bransch, utan förpliktelser

Är ni redan kund till CWS?
Hidden Fields

CWS värdesätter dina personuppgifter och du kan läsa mer om hur vi behandlar demhär. Genom att bocka i rutan och trycka på "Begär offert" godkänner du att vi kontaktar dig.

18 January 2024 Mattlösningar

Förnybart, fossilfritt och klimatneutralt: är inte allt detta egentligen samma sak? Nja, inte direkt. I del två av CWS faktaskola reder vi ut de olika begreppen och berättar om CWS fokus på att hitta alternativa bränslen för att nå vårt mål: nollutsläpp.

Skillnaden mellan förnybart och fossilfritt

Ända sedan industrialiseringen tog fart 1800-talet har människan använt sig av drivmedel som olja, kol och gas – det som kallas fossila bränslen. Detta är organiska material som bildats under mycket lång tid och som genererar stora mängder koldioxid vid förbränning. Kunskapen om detta och hur det påverkar vår natur, djurliv och klimatet har dock inte alltid varit närvarande. Men med den kunskap vi har idag kan vi göra medvetna val, som att använda oss av fossilfria och förnybara drivmedel.

Vi börjar med grunden. Förnybar energi är energi som kommer från källor som förnyas och inte tar slut som exempelvis solkraft, vindkraft, vattenkraft och bioenergi (som är energi framställd av biomassa). En fördel med förnybar energi är att den oftast ger mindre klimatpåverkan än andra energikällor. Fossilfri energi är i sin tur energi som utvinns genom exempelvis förbränning av hushållsavfall eller kärnkraft, det vill säga energi utvunnen av icke-fossila material. Men inte heller kärnkraften är oändlig då uranet som krävs för att framställa den beräknas sina inom 50-100 år.

När något är klimatneutralt har det ingen påverkan på klimat alls. Mer eller mindre allt vi gör idag, har en påverkan på klimatet, så för att kunna vara helt klimatneutral måste man också göra klimatpositiva saker, som att klimatkompensera

 

Förnybara energikällor

Vad menas med förnybara bränslen?

Förnybara bränslen är alltså ett samlingsnamn för bränslen som tillverkas av förnybara råvaror, såsom biomassa (som rester från skogsbruk eller sågspån från träindustri), solenergi och vindkraft. Dessa bränslen är ett viktigt alternativ till fossila bränslen eftersom de bidrar till att minska klimatpåverkan och är en del av övergången till en mer hållbar framtid. Förnybara bränslen kan till exempel användas som alternativ till bensin och diesel i fordon, som bränsle för värmeproduktion eller som råmaterial för plast och andra kemikalier. Exempel på förnybara bränslen inkluderar biodiesel, etanol, vätgas och biogas.

Lite info om utsläpp av koldioxid livscykel (inklusive byggnation av verken):

Äldre vindkraft12 g koldioxid per producerad kilowattimme 
Ny vindkraft6 g koldioxid per producerad kilowattimme  
Sol4 g koldioxid per producerad kilowattimme 
Kärnkraft2,5 g koldioxid per producerad kilowattimme 
Kolkraft850 g koldioxid per producerad kilowattimme 
Gaskraft500 g koldioxid per producerad kilowattimme 

Källor: Kärnkraft lägst koldioxidutsläpp över en hel livslängd (vattenfall.se)

HVO – vad är det egentligen? 

HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja) är en typ av förnybart bränsle som tillverkas genom att råvaror som används för vanlig biodiesel, såsom animalisk och vegetabilisk olja, behandlas med vätgas för att minska mängden syre och omvandla fettsyrorna till lågmolekylära kolväten. Detta resulterar i en bränsletyp som liknar fossil diesel och som kan användas i befintliga dieselbilar och andra dieseldrivna fordon utan större förändringar av motorer eller infrastruktur.

En bil som drivs på HVO genererar lika mycket koldioxid i utsläpp som en bil som drivs på traditionell, fossil diesel. Spelar det då någon roll viket av dessa drivmedel vi väljer? Absolut! Precis som vi gick i genom i del 1 av faktaskolan, så är det skillnad på naturlig och förstärkt växthuseffekt. Och eftersom HVO tillverkas av vegetabiliska avfall och restprodukter bidrar det inte med något tillskott av koldioxid när det förbränns eftersom bränslet tagit upp lika mycket koldioxid från atmosfären, som det avger vid förbränning. Det gör att nettoutsläppet blir lågt vid förbränning av HVO.

Billigast är inte alltid bäst, särskilt inte för miljön

Valet av bränsle kan påverka transportkostnaderna, särskilt eftersom förnybara bränslen kan vara något dyrare än fossila bränslen. Men här är det viktigt att ta hänsyn till både kort- och långsiktiga kostnader och att väga in flera olika faktorer i kostnadsjämförelsen. Att välja förnybara bränslen kan minska klimatpåverkan och bidra till en mer ekologiskt och socialt hållbar framtid, vilket i sin tur kan ha positiva effekter på även den ekonomiska hållbarheten.

Klossar med budskapet "Take action"

Klimatpåverkan från transporter HVO - ett hållbart bränsle för CWS bilar  

Transportsektorn är en stor källa till koldioxidutsläpp och andra föroreningar som påverkar vår hälsa och miljö. Här blir företag som CWS – som är en del i denna sektor – en viktig spelare som har en stor roll i kampen mot klimatförändringarna.

Eftersom HVO som vi tidigare nämnt tillverkas av vegetabiliskt avfall och restprodukter är det en miljövänlig lösning som kan minska koldioxidutsläppen med upp till 90% jämfört med fossila bränslen, från 157 g koldioxid / km till 22 g koldioxid / km. HVO är också biologiskt nedbrytbart vilket minskar utsläppen av andra föroreningar som också påverkar vår hälsa och miljö. Att HVO dessutom är biologiskt nedbrytbart innebär också att det inte lämnar några skadliga restprodukter vilket också gör det till ett miljövänligt alternativ. Att bränslet också kan produceras från flera olika källor gör det till en hållbar lösning för långsiktiga hållbarhetsmål.

Vad gör CWS Sweden?

På CWS Sweden låter vi våra val av bränslen vara en del av våra många åtgärder för minskade utsläpp och ett mer hållbart arbetssätt. Sedan 2021 har vi kört våra bilar på HVO, samtidigt som vi testar och utvärderar transportbilar som drivs på el. Allt eftersom transportbilarna på el utvecklas så skiftas de in i verksamheten och kommer på sikt ersätta bilarna som drivs på HVO100 och som hittills varit det bästa valet av bränsle. Även om våra servicebilar står för den stora delen, så innefattar även vår bilpolicy för tjänstebilar endast bilar som valts med utsläpp och drivmedel i åtanke. Vi håller oss alltid uppdaterade om de senaste rönen för att ständigt jobba mot förbättring, vilket bland annat har resulterat i att vi uppnått kvalitetscertifikatet ISO. Att välja förnybart är därför en självklarhet för CWS och ett led i att skapa en hälsosammare och säkrare morgondag.

I nästa del av Faktaskolan kommer vi lära oss mer om ämnet reningsverk och varför det inte bara räcker med en miljöpolicy och certifikat för att på riktigt ta ansvar.

 

Källor:

https://www.goteborgenergi.se/i-var-stad/artikelbank/skillnaden-mellan-fornybart-fossilfritt-och-klimatneutralthttps://energifabriken.se/hvo/
Tanka HVO100 i dieselbilen: Detta ska du tänka på | Vi Bilägare (vibilagare.se)
Kärnkraft lägst koldioxidutsläpp över en hel livslängd (vattenfall.se)

Fyll i dina uppgifter om du vill veta mer om hur vi jobbar!

Klicka här för att läsa vår Privacy Policy