Miljö och kvalitet

Vårt hållbarhetsarbete

Healthier Safer

Helhetsansvar

Som fullserviceföretag av innovativa lösningar inom hygien, arbetskläder och brandskydd tar CWS ett helhetsansvar för miljö och kvalitét.

Vi strävar ständigt efter att använda så lite vatten, energi och bränsle som möjligt. För oss är det en självklarhet att jobba på ett hållbart sätt som inte bara skyddar miljön, utan även gagnar våra medmänniskor, vår ekonomiska varaktighet och strategi.

Vår kvalitetspolicy och värderingar

Service
  1. Service & uthyrning: Vi erbjuder tvätt- och uthyrningsservice samt försäljning av textil utrustning som exempelvis linne, yrkeskläder, handdukar och dylikt till hotell, företag och institutioner.
  2. Pålitlighet: Vi ska leverera rätt artiklar, rätt processade i rätt antal på angiven plats och vid överenskommen tidpunkt, enligt våra kvalitetsmål.
  3. Goda kundrelationer: Vi ska kännetecknas av goda relationer med kunder, leverantörer, myndigheter och övriga utomstående.
  4. Miljöutveckling: Vi ska sträva efter en kontinuerlig utveckling av medarbetare, produkter, service och miljöanpassade processer.
  5. Kontinuerlig förbättring: Vi ska arbeta för ständiga förbättringar.
  6. Delaktighet: Det är alla medarbetares ansvar att arbeta med denna policy.