Healthier Safer

Personliga expertråd

Anpassat för din bransch, utan förpliktelser

Är ni redan kund till CWS?
Hidden Fields

CWS värdesätter dina personuppgifter och du kan läsa mer om hur vi behandlar demhär. Genom att bocka i rutan och trycka på "Begär offert" godkänner du att vi kontaktar dig.

Change, together.

Förändring fungerar bara tillsammans. CWS vill ständigt förbättra sitt bidrag till en ren och hållbar framtid. ​

Vad vi redan har uppnått och vad vi fortfarande har att göra kan man läsa i vår hållbarhetsrapport 2022/23.

CWS Hållbarhetsrapporten 2022/2023 

chenge, together

För CWS är hållbarhet en vision för framtiden, en affärsmodell och ett vägledande ramverk för ansvarsfullt handlande. För att uppnå detta satsar företaget främst på hållbara produkter och låga koldioxidutsläpp. Läs i vår nya hållbarhetsrapport hur vi gör detta inom områdena hygien, arbetskläder, renrum och brandsäkerhet.  

 

 

CWS Hållbarhetsrapporten 2022/2023

Vi lever cirkulärt 

Hur ser cirkulär ekonomi ut på CWS och vad innebär cirukläritet för oss? Det får du veta i vårt Think Circular-klipp.

 

Hållbarhet driver oss

CWS hållbarhetsfilm visar hur vi arbetar för en hälsosammare och säkrare morgondag, varje dag.

  Enkelfähig - morgondagen skapas alltid idag 

På CWS agerar vi enkelfähig. Som en del av Haniels, vårt moderbolag, enkelfähig-initiativ, bidrar vår cirkulära affärsmodell till en hälsosammare och säkrare morgondag.  

På CWS översätter vi enkelfähig till vår hållbarhetsstrategi Think Circular, som skapar värde för generationer genom att kombinera ekonomisk framgång med värdebaserade åtgärder. För oss är hållbarhet och lönsamhet tätt sammanlänkade. Vi gör affärer på ett sätt som gynnar flera generationer och är därmed enkelfähig.

För en hälsosammare och säkrare morgondag. Med start idag.  

Enkelfaehig Label

 

 

 

 

 

 

Vår hållbarhetsstrategi

Hållbara Produkter

Vi vill att hållbara produkter ska utgöra minst 90% av våra nya affärer 2025. Samma år, ska vi också ha konverterat våra distributionskedjor så att de är hållbara och transparanta. Bland annat ska 100% av våra leverantörer i riskländer granskas.

Banta utsläppen

Till 2030 ska vi minska våra utsläpp av CO2e med 50% för våra transporter och tvätterier.

Slutna cykler

Vi erbjuder våra produkter som en del av en servicecykel och fortsätter att använda dem även på ett förnuftiga och ansvarsfullt sätt även efter användningslivslängd.

Ansvarsfull försörjningskedja

Vi minskar vårt fotavtryck i alla våra processer, både för miljön och det sociala.

Bäst i klassen på arbetsmiljö

Våra anställdas hälsa har högsta prioritet tillsammans med professionell utveckling och inkludering av alla talanger och perspektiv.

Hållbar produkportfölj

recyclingsymbol-wear2wear-sustainability-cws-d-ret.jpg


Som tjänsteleverantör håller vi våra produkter i omlopp under lång tid. Det innebär att deras tålighet och hållbara design är särskilt viktiga. Med enkelfähig-klassificeringen gör vi ännu mer: Vi sätter våra produkter på prov och utvärderar och kvantifierar deras hållbarhet.


På CWS vill vi vara säkra på att vår produkt- och tjänsteportfölj är i linje med vår inställning till hållbarhet: att kunna förverkliga ett verkligt allomfattande hållbart erbjudande som bidrar till en hälsosammare och säkrare morgondag. ​

​Ett mått som för oss ännu närmare detta mål är enkelfähig-klassificeringen. Från entrémattor till arbetsbyxor och tvåldispensers - vi granskar våra produkter noga med avseende på biologisk mångfald, klimatförändringar, cirkuläritet, innovation, hälsa och säkerhet samt lönsamhet under hela deras livscykel. Dessa kriterier gör det möjligt för oss att betygsätta dem enligt deras Enkelfähigkeit - en vägledande hållbarhetsprincip för vårt moderbolag Haniel. En princip som vi tar på extra stort allvar: Enligt CWS särskilt stränga syn på enkelfähighet är det endast de produkter som uppnår en poäng på 3,5 eller högre som klassas som hållbara, vilket går utöver Haniels specifikation av en poäng på 3. ​

Enkelfaehig rating
Enkelfaehig rating 2

 

 

 

 

 


​Hittills har vi bedömt mer än 90 procent av vår portfölj av hygien- och arbetskläder, och vi använder våra erfarenheter för att hjälpa oss att utveckla ännu mer hållbara produkter i framtiden. Våra kunder och partners kan alltså vara säkra på att de val de gör också bidrar till en bättre och ljusare morgondag.

Think Circular: hållbarhet hos CWS 

På CWS har vi förankrat hållbarhet i vår cirkulära affärsmodell och vi är övertygade om att endast med cirkulär ekonomi på riktigt kan vi adressera de globala utmaningarna med resursbrist och klimatförändringar. Det är därför som vi, sida vid sida med våra kunder, skapar hållbara lösningar inom områdena hygien, workwear och linne samt brandskydd. 

Vi utvecklar högkvalitativa och tåliga produkter och förlänger deras liv genom att reparera dem. Vi sluter kretsloppet genom att återanvända och återvinna produkter för likande eller nya användningsområden. För en hälsosammare och säkrare morgondag. 

Vi lever cirkulärt 

Hur ser cirkulär ekonomi ut på CWS och vad innebär cirukläritet för oss? Det får du veta i vårt Think Circular-klipp.

Vill du veta mer?

Hållbarhet hos CWS

Här får du reda på mer om hur CWS förhåller sig till hållbarhet

Färgstarkare och bättre: mångfald och inkludering hos CWS

Mångfald och inkludering är en fråga som diskuteras flitigt i hela samhället. CWS arbetar också aktivt för att stärka mångfalden inom företaget. Efter att CWS satte ämnet mångfald och inkludering på ledningens agenda internt tog företaget snabbt nästa självklara steg genom att underteckna "Diversity Charter" i Tyskland. Alla andra landsorganisationer inom CWS kommer att följa efter. Detta är ett officiellt åtagande från CWS att konsekvent främja mångfald och inkludering i hela företaget.

"Vi vill skapa en arbetsmiljö där varje enskild person, oavsett kön, ålder, nationalitet, religion, funktionshinder eller sexuell läggning, värderas och kan prestera sitt max. Jag är övertygad om att mångfald är en bra grogrund för innovation och topprestationer", säger Jürgen Höfling, vd för CWS Group.

Denna process drivs av Diversity & Inclusion Council - CWS anser att mångfald är integrationen av olika perspektiv, dvs. över alla aspekter av mångfald. Det handlar inte om kvoter eller regler, utan snarare om att värdera varje enskilt perspektiv.

Klimatanalysen bekräftar: hyrda arbetskläder minskar CO2-utsläppen

Att hyra arbetskläder som en service bidrar till att skydda klimatet genom att vara en aktivt cirkulär ekonomi - det visar undersökningen Circular Advantage Study som CWS Group genomfört i samarbete med konsultföretaget Sustainable Thinking under 2020. I genomsnitt minskar uthyrningstjänsten utsläppen av växthusgaser med cirka 50 % (inklusive transport).

Läs mer här

Tillsammans värnar vi om vår värdegrund: CWS Compliance HelpLine

CWS Compliance HelpLine gör det möjligt för CWS leverantörer och kunder att konfidentiellt informera om oegentligt och oetiskt beteende samt överträdelser av efterlevnaden.

Här hittar du mer information

Sustainable Development Goals (SDG)

Morgondagens hållbarhet

På CWS arbetar vi varje dag för att skapa en hälsosammare och säkrare morgondag. För att göra det, vägleds vi av de globala målen för hållbar utveckling från FN, som också går under namnet  Sustainable Development Goals (SDG).

Sustainability Clean Water and Sanitation
Decent Work and Economic Growth
Sustainability Responsible Consumption and Production

 

 

 

FN har formulerar totalt 17 olika globala mål för hållbar utveckling, som delas in i tre olika områden som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. CWS stödjer denna holistiska approach genom en mängd olika aktiviteter. 

Att uppnå jämställdhet och självbestämmande för alla kvinnor och flickor.

På CWS anser vi att mångfald är en viktig del av en levande och produktiv företagskultur och att den berikar alla våra team. Därför arbetar vi strategiskt med vårt Diversity Board för att stärka mångfalden i hela företaget.

Sustainability Gender Equality

Säkerställa tillgång till och hållbar hantering av vatten och sanitet för alla.

Rent vatten är oumbärligt för människors och naturens hälsa. Därför vidtar vi en rad åtgärder för att minska användningen av miljöfarliga kemikalier i tvättprocesserna och minimera vår färskvattenförbrukning med alla medel. Till exempel genom:

 • Samordning och anpassning av våra tvättmedelsleverantörer
 • Investeringar i vattenrening
 • Resursbesparande tvättprogram
 • Produktinnovationer (till exempel Miljömattan®)
 • Produkter fria från mikroplaster
Sustainability Clean Water and Sanitation

Främja hållbar, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, fullständig och produktiv sysselsättning samt anständiga arbetsvillkor för alla.

För oss är alltid männiksna i centrum. Därför arbetar vi för att våra anställda ska vara nöjda lika mycket som våra kunder. Vi kontrollerar att de sociala förhållandena i leveranskedjan och att efterlevnadsreglerna följs. Vi värnar om mångfalden hos vår personal och främjar talang, hälsa och säkerhet hos alla som arbetar för oss.

 • QESH-verksamhet inom CWS (kvalitet, miljö, säkerhet och hälsa)
 • Diversity Board inom CWS
 • Användning av Fairtrade-bomull
 • BSCI-partnerskap (Business Social Compliance Initiative)
 • Medlemskap i FN:s Global Compact (UNGC)
Decent Work and Economic Growth

Säkerställa hållbara  konsumtions- och produktionsmönster.

Vår affärsmodell bygger på idén om en kontinuerlig och beständig cirkulär ekonomi. Vi arbetar hela tiden med att göra våra produkter mer och mer hållbara samtidigt som vi behåller samma effektivitet och förlänger deras livslängd med konstant kvalitet. Enligt vår strategi för cirkulär ekonomi, tänker vi på hela livscykeln redan under utvecklingen.

 • Hyrservice är kärnan i vår affärsmodell
 • Reparation av plagg, återvinning av våra dispensers
 • Verksamma inom wear2wear™-initiativet.
 • Grön design
 • Användning av Fairtrade-bomull och FSC-papper
 • Ekologiska certifieringar
 • Cradle2Cradle-certifieringar
Sustainability Responsible Consumption and Production

Vidtar omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och dess effekter.

Vi är aktivt engagerade i kampen mot klimatförändringar. Vi jobbar kontinuerligt med att minska våra CO2-utsläpp och vår energiförbrukning. Med vår cirkulära affärsmodell bidrar vi också till att bevara andra resurser.

 • Samarbete med ClimatePartner (klimatneutral certifiering av trycksaker, återplanteringsprojekt tillsammans med kunder).
 • Innovativa produkter (t.ex. Miljömattan®).
 • Resursbesparande tvättprocesser.
 • Optimeringsverktyg för våra transportrutter med "Optimize My Day".
 • Utökning av e-mobilitet.
Sustainability Climate Action

Skydda, återställa och främja en hållbar användning av terrestra ekosystem, förvalta skogarna på ett hållbart sätt, bekämpa ökenspridning, stoppa och vända markförstöringen och stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Vår miljö är beroende av välmående ekosystem. Med våra hållbara produkter och olika insatser längs värdekedjan bidrar vi till att skydda dessa.

 • Samarbete med ClimatePartner (klimatneutral certifiering av trycksaker, återbeskogningsprojekt med kunder).
 • Ekologiska certifieringar
 • FSC-certifieringar (över 90 % av vårt papper är FSC-certifierat eller kommer från hållbara resurser).
 • Fairtrade
Sustainability Life on Land

Stärka metoderna för genomförande och återuppliva det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

På CWS har vi alltid stora helheten i åtanke. Med hållbara produkter kan vi skapa mervärde för kunden och samtidigt driva en positiv utveckling för människor och miljö. Vi tittar också på våra leveranskedjor och arbetar för att uppnå rättvisa arbetsvillkor och minimal miljöpåverkan.

 • Medlemskap i FN:s Global Compact
 • Fairtrade
 • Medlemskap i Business Social Compliance Initiative (BSCI).
 • Samarbete med World Toilet Organization
 • Samarbete med Made Blue
Sustainability Partnerships for the Goals

En heltäckande erbjudane

CWS Budova

En för alla

Många är kanske bekanta med våra entrémattor, tvålautomater eller vårdkläder. Men på CWS optimerar vi också ditt tvättrum, designar och rengör företagskläder, skapar välbefinnandekoncept för hotell och restaurang. Detta är bara några av våra lösningar och dina möjligheter. Vi arbetar för människor i en mängd olika branscher och ger råd, planerar, kontrollerar, reparerar, sorterar, tvättar, dokumenterar osv. Vi gör det med glädje. Och på ett hållbart sätt.