Persoonlijk deskundig advies

Vrijblijvend en op maat voor jouw sector

Ben je reeds klant van CWS?
Verborgen velden

Ik ga akkoord met het gebruik van mijn gegevens om (telefonisch) contact op te nemen. CWS vindt jouw privacy belangrijk, bekijk onzeprivacy policy.

Gegevensbeveiliging & Voorwaarden voor deelname aan de ONE Tombola

Voorwaarden voor deelname aan de ONE Tombola

In het kader van de nieuwe digitale uitgave van ONE organiseert CWS International GmbH, Franz-Haniel-Platz 6-8, 47119 Duisburg (hierna "CWS") een wedstrijd. Onder alle deelnemers verloot CWS 5 hoodies in CWS-design. Deelnemen mogen alleen werknemers van CWS en de CWS-groep.

Om deel te nemen aan de wedstrijd, moet uw deelname uiterlijk op 16 april 2021 met vermelding van uw voor- en achternaam en uw professionele e-mailadres elektronisch worden verstuurd.

De hoodies worden op 23 april 2021 onder alle in aanmerking komende deelnemers willekeurig uitgeloot. Elke deelnemer kan slechts één hoodie winnen. De trekking wordt uitgevoerd door 2 medewerkers van de afdeling Corporate Communications van CWS. De winnaars worden op de dag van de trekking via e-mail op de hoogte gesteld.

De gegevensbeveiligingsinformatie in verband met het gebruik van deze website vindt u hier.

Informatie over de behandeling van uw persoonsgegevens in verband met deze wedstrijd vindt u hier:

Gegevensbeveiligingsinformatie wedstrijd

Wij van CWS zijn blij dat jij als werknemer van CWS of de CWS-groep heeft besloten om deel te nemen aan de wedstrijd in de digitale editie van ONE. De deelname aan deze wedstrijd is vrijwillig.

We willen je graag eerst wat meer informatie geven over wat we als CWS in het kader van deze wedstrijd doen met jouw persoonsgegevens:: 

 1. Als je hebt besloten om deel te nemen aan de wedstrijd, neem je als medewerker van CWS of de CWS-groep automatisch deel aan de loting. Hiervoor moet je jouw voor- en achternaam en jouw e-mailadres opgeven. Deze persoonsgegevens zijn nodig ter verificatie, d.w.z. om na te gaan of je tot de in aanmerking komende groep behoort, en voor een eventuele kennisgeving van winst. Door jouw deelname aan de wedstrijd stem je in met de verwerking van jouw persoonsgegevens voor het bovengenoemde doel. 

 2. Verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is

  CWS International GmbH
  Franz-Haniel-Platz 6-8
  47119 Duisburg
  Duitsland

 3. Indien gewenst kun je contact opnemen met de gegevensbeschermings-functionaris van de verwerkingsverantwoordelijke: 

  CWS International GmbH 
  Gegevensbeschermingsfunctionaris 
  Franz-Haniel-Platz 6-8 
  47119 Duisburg 
  Duitsland 
  E-mail:Datenschutzbeauftragter@cws.com 

 4. Jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van de toestemming die je bij deelname aan de wedstrijd geeft aan CWS. De rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, zin a) AVG. 

 5. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van de wedstrijd in de uitgave editie van ONE. In het kader van data-economie worden jouw persoonsgegevens alleen verwerkt op de afdeling Corporate Communications van CWS. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. 

 6. Jouw persoonsgegevens worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is. Het opslaan van gegevens kan bovendien plaatsvinden indien dit door de Europese of nationale wetgever is voorzien in EU-regelgeving, wetten of andere regelgeving waaraan de verwerkings-verantwoordelijke is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist als een door de voornoemde normen voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, tenzij met het oog op het afsluiten of uitvoeren van een contract de noodzaak voor een verdere gegevensopslag bestaat. 

 7. Je hebt te allen tijde de mogelijkheid jouw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Als je via e-mail contact met ons opneemt, kun je te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige bewaring van jouw persoonsgegevens in verband met de wedstrijd. In zo'n geval kan de winnaar eventueel niet op de hoogte worden gesteld. Om jouw toestemming te herroepen en bezwaar te maken tegen de opslag, kun je het e-mail-adres van de gegevensbeschermingsfunctionaris gebruiken. 

 8. T.o.v. de verantwoordelijke heb jij de volgende rechten met betrekking tot de jouw betreffende persoonsgegevens:

  1. Recht op informatie  

  2. Recht op correctie of verwijdering 

  3. Recht op beperking van de verwerking 

  4. Recht op bezwaar tegen de verwerking 

  5. Recht op gegevensoverdracht 

  6. Je hebt bovendien het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons  

 9. De vereiste gegevensbeveiligingsinformatie voor de CWS-website vind jij hier.