Indywidualne porady ekspertów

Niezobowiązujące i kompetentne dla Twojej branży

Jesteś już klientem CWS?
Hidden Fields

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźćtutaj

Informacje o ochronie danych & Warunki udziału w ONE loterii

Warunki udziału w ONE loterii

CWS International GmbH, Franz-Haniel-Platz 6-8, 47119 Duisburg (w dalszym tekście nazywana „CWS“) w ramach nowego wydania cyfrowego ONE organizuje konkurs. Pomiędzy uczestnikami ankiety rozlosowanych zostanie 5 bluz CWS z kapturem. Prawo do uczestnictwa w konkursie mają wyłącznie pracownicy CWS oraz całej Grupy CWS. 

Aby wziąć udział w losowaniu, zgłoszenie udziału w konkursie musi nastąpić do 16 kwietnia 2021 r. przez wysłanie elektronicznej odpowiedzi konkursowej z podaniem imienia i nazwiska oraz firmowego adresu mailowego uczestnika. 

Bluzy z kapturem zostaną rozlosowane pomiędzy wszystkimi uczestnikami 23 kwietnia 2021 r. Każdy uczestnik może wygrać tylko jedną bluzę. Losowanie przeprowadzą 2 pracownicy działu Corporate Communications w CWS. Informacje o wygranych zostaną wysłane do wygrywających mailem w dniu losowania. 

Informacje o ochronie danych osobowych w związku z korzystaniem z tej strony internetowej znajdują się tutaj: Polityka prywatności

Informacje o związanym z losowaniem postępowaniu z danymi osobowymi uczestników ankiety są dostępne tutaj:

Informacja o ochronie danych osobowych w związku z losowaniem

Cieszymy się, że jako pracownik CWS lub Grupy CWS zdecydowałeś się na uczestnictwo w konkursie magazynu ONE. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

Chcemy przekazać Ci, kilka informacji jak będziemy postępować z Twoimi danymi osobowymi w ramach konkursu: 

 1. Jeśli zdecydujesz się na wzięciu udziału w konkursie, przez wysłanie odpowiedzi konkursowej weźmiesz udział także w losowaniu. W tym celu musisz podać imię i nazwisko oraz swój adres mailowy. Dane osobowe posłużą do weryfikacji Twojego uprawnienia do udziału i ewentualnie do powiadomienia o wygranej. Wysyłając odpowiedź konkursową wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w powyższym celu.  

 2. Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia ochronie danych (RODO) jest;

  CWS International GmbH 
  Franz-Haniel-Platz 6-8 
  47119 Duisburg 
  Niemcy 

 3. Inspektor ochrony danych administratora jest dostępny pod następującymi adresami:  

  CWS International GmbH
  Datenschutzbeauftragter
  Franz-Haniel-Platz 6-8
  47119 Duisburg
  Niemcy
  E-mail:Datenschutzbeauftragter@cws.com 

 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, którą wyrażasz poprzez wysłanie odpowiedzi konkursowej do CWS. Podstawą prawną jest tu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

 5. Twoje dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie do losowania nagrody w konkursie onlinowego magazynu ONE. Dane osobowe uzyskane w związku z konkursem będą przetwarzane wyłącznie przez dział Corporate Communications w CWS. Dane nie będą przekazywanie osobom trzecim. 

 6. Twoje dane osobowe mogą być usunięte lub zablokowane, kiedy przestanie istnieć cel ich przechowywania. Dane mogą być przechowywane po upływie tego czasu, jeżeli zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach UE, ustawach lub innych przepisach, którym podlega administrator danych. Dane zostaną zablokowane lub usunięte również po upływie czasu przechowywania, przewidzianego przez wyżej wymienione przepisy, chyba że ich dalsze przechowywanie jest konieczne do zawarcia lub wykonania umowy. 

 7. W każdej chwili możesz zrezygnować z przechowywania swoich danych osobowych w związku z konkursem i losowaniem nagród, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że nie będziemy mogli poinformować Cię o wygranej. W celu wycofania zgody i rezygnacji z przechowywania danych osobowych można przesłać odpowiednie powiadomienie na adres e-mail inspektora ochrony danych. 

 8. Wobec administratora i w odniesieniu do Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:  

  1. prawo do informacji,  

  2. prawo do sprostowania lub usunięcia, 

  3. prawo do ograniczenia przetwarzania, 

  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, 

  5. prawo do przenoszenia danych.

  6. Ponadto masz prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych do organu nadzorującego ochronę danych. 

 9. Wymagane informacje o ochronie danych w związku z korzystanie ze strony internetowej CWS są dostępne tutaj: Polityka prywatności