Information med anledning av COVID-19

Hygiene

Personliga expertråd

Anpassat för din bransch, utan förpliktelser

Är ni redan kund till CWS?
Hidden Fields

CWS värdesätter dina personuppgifter och du kan läsa mer om hur vi behandlar demhär. Genom att bocka i rutan och trycka på "Begär offert" godkänner du att vi kontaktar dig.

13 March 2020 Hygienlösningar
Coronavirusets framfart eskalerar snabbt som säkert alla är väl medvetna om och vi behöver hålla oss informerade löpande om vad som händer. Säkerhet och välmående hos både våra anställda och våra kunder är högsta prioritet och därför är det nödvändigt att följa de instruktioner som finns för att skydda oss och er och våra verksamheter.

Myndigheternas rekommendationer skall följas
Vi alla skall i alla situationer följa de råd och rekommendationer som våra myndigheter ger. Vi alla har ansvar att löpande hålla oss väl informerade kring utvecklingen. Information kring situationen finns bla på Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Eftersom situationen förändras från dag till dag har vi på CWS Sverige sammankallat vår riskhanteringsgrupp för att övervaka vad som händer för att förbereda och vidta åtgärder om och när det behövs. Ytterligare åtgärder har vidtagits för att skydda våra anställda. Dessa inkluderar riktad och regelbunden information till alla anställda, förfaranden vid sjukdom, skyddsåtgärder och kontinuerlig handhygien, som är en allmän standard på arbetsplatserna. Vi har en krisplan som vi följer och ledningen har bokade kontinuerliga avstämningsmöten.

CWS har också definierat och kommunicerat tydliga uppföranderegler för anställda med Coronasymtom eller andra sjukdomssymtom. Dessa regler föreskriver att de drabbade ska kontakta sin läkare per telefon och stanna hemma från jobbet om de misstänker att de är sjuka. Detta gäller också för familjemedlemmars sjukdom. Tjänsteresor både inom och utom landet är för tillfället inte tillåtna utan vi använder virtuella möten för att förhindra eventuell spridning av coronaviruset.

CWS tvättprocesser dödar Coronaviruset och tvätt som riskerar att ha smitta behandlas enligt våra inarbetade processer för detta. Det vill säga att den placeras i vattenlösliga riskpåsar som sedan läggs i en tygpåse och därmed kan hanteras separerad från annan tvätt.

Enligt WHO överförs 80 procent av alla smittsamma sjukdomar via händerna. Varje företag bör därför fästa stor vikt vid att instruera sina anställda om hur man tvättar och torkar sina händer ordentligt. Detta kan minska sjukdomarna betydligt.

CWS vill därför igen påpeka vikten av handhygien för förebyggande av sjukdomar. Företaget ger tips och råd om hur man tvättar händerna ordentligt och delar dem, bland annat via sociala nätverk för att nå så många människor som möjligt. Du hittar också all information du behöver för att tvätta händerna ordentligt på http://www.hand-hygiene.info/en-US/hand-hygiene

För bara om alla deltar kan spridningen av coronavirus hejdas. Vi kommer att uppdatera informationen här om situationen i företaget förändras. Vi uppmuntrar alla att under denna tid hålla sig informerade, lugna och i säkerhet.