Healthier Safer

Nezáväzné individuálne poradenstvo

Odborné znalosti vášho odvetvia

Ste už zákazníkom CWS?
Hidden Fields

Informácie o spracovaní vašich osobných údajov nájdetetu

Iniciatíva a členstvo

Sila

Skupina CWS Group sa svojimi pokynmi v oblasti zodpovedného podnikania zaväzuje k zodpovednému a trvalo udržateľnému prístupu k ľuďom a životnému prostrediu. Ako jeden z lídrov v oblasti kvality a inovácií v našich obchodných oblastiach vidíme, že sme odhodlaní presadzovať dlhodobú koncepciu udržateľnosti, aby sme zabezpečili budúcnosť, ktorá stojí za to. Súčasťou tohto záväzku je rozšíriť náš záväzok nad rámec výrobných brán a hraníc krajín.

Z tohto dôvodu je veľmi dôležité, aby sme boli silní v národných a medzinárodných združeniach, iniciatívach a partnerstvách pre naše ideály udržateľnosti.

Gemeinnützige Organisationen und Initiativen

Okrem toho podporujeme početné neziskové organizácie a iniciatívy, ako napr. German Toilet Organisation

Naša dcérska spoločnosť CWS-boco Supply Chain Management GmbH sa podieľa na iniciatíve Business Social Compliance Initiative (BSCI) a je členom Aliancie pre trvalo udržateľný textil.