Skupina CWS je prejela srebrno priznanje EcoVadis

Skupina CWS je prejela srebrno priznanje EcoVadis, kar jo uvršča med najboljših 15 odstotkov vseh ocenjenih podjetij.

Ecovadis Silver

Osebno strokovno svetovanje

Prilagojeno vaši panogi in nezavezujoče

Ste že CWS-jev kupec?
Hidden Fields

Informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov so na voljotukaj

26 February 2024 Sanitarna oprema

Skupina CWS je prejela srebrno priznanje EcoVadis, kar jo uvršča med najboljših 15 odstotkov vseh ocenjenih podjetij. Skupna ocena se je povečala na 70, kar pomeni pozitiven premik za +2 v primerjavi s prejšnjim letom. Kljub novim in strožjim ocenjevalnim merilom, ki jih od zdaj uporablja EcoVadis, je skupini CWS uspelo ohraniti percentilni prag 93. percentila. Na lestvici ogljičnih kazalnikov je skupina celo napredovala na drugo najvišjo oceno "napredna raven" za upravljanje emisij ogljika.

V postopku ocenjevanja EcoVadis ocenjevalci preverijo veliko število projektov in njihov status, ki ga nato pretvorijo v oceno, ki temelji na dokazih, z enostavno berljivimi ocenjevalnimi listi. Na podlagi ocene, tj. doseženega končnega števila točk, organizacija nato dodeli končne ratinge. Pri tem se opredelijo tako prednosti kot področja, ki jih je treba v organizaciji izboljšati.

Ecovadis Silver

EcoVadis je platforma, na kateri se pregledajo in ocenijo merila ESG za podjetja ter tako omogoči njihova primerljivost. ESG se nanaša na okoljsko, družbeno in korporativno upravljanje. Ocene ESG preučujejo in ocenjujejo družbeno in okoljsko odgovornost podjetij. Ocena velja eno leto, nato pa jo je treba ponovno oceniti.