Hygienický box na toaletách? Zde je 5 klíčových výhod

Bezproblémová likvidace hygienických výrobků díky našim řešením hygienických boxů pro nejlepší hygienický zážitek.

Žena používající hygienický box

Nezávazné individuální poradenství

Odborné znalosti vašeho oboru

Jste již zákazníkem CWS?
Skrytá pole

Informace o zpracování osobních údajů naleznetezde.

28 Červen 2023 Hygiena

Hygienický box je nepostradatelný na každé toaletě, ať už se jedná o pánskou, dámskou nebo genderově neutrální toaletu. Poskytuje diskrétní řešení pro odkládání hygienických potřeb, zabraňuje ucpávání, zajišťuje čistotu, zvyšuje uživatelský komfort a projevuje zájem o potřeby uživatele. Níže si přečtěte 5 hlavních důvodů, proč mít na každé toaletě hygienický box.

1 Správná likvidace menstruačních a inkontinenčních produktů

Hygienická schránka poskytuje vyhrazené a diskrétní místo pro správné odložení menstruačních hygienických potřeb, jako jsou vložky, tampony a slipové vložky. Hygienický box je také nepostradatelný pro lidi, kteří chtějí odložit své inkontinenční výrobky. Její umístění zabraňuje tomu, aby tyto výrobky byly házeny na zem nebo splachovány do záchodu, což může vést k ucpání toalety a způsobit znečištění životního prostředí. Hygienický box zajišťuje, že tyto výrobky jsou likvidovány bezpečně a hygienicky.

paradiseline hygiene box

2 Zabraňuje ucpávání a problémům s odvodněním

Clogged Toilet

Splachování menstruačních hygienických potřeb, inkontinenčních materiálů nebo plenek do záchodu může způsobit ucpání potrubí a problémy s vodovodem. Navíc je velmi škodlivé pro životní prostředí, pokud tyto výrobky skončí v kanalizaci. Hygienické boxy pomáhají těmto problémům předcházet tím, že nabádají uživatele, aby tyto předměty správně likvidovali, místo aby je splachovali do kanalizace. To může ušetřit značné náklady na údržbu, zabránit narušení provozu toalet a přispět k ochraně životního prostředí.

3 Udržuje čistotu a hygienu

Sanitární box přispívá k čistotě, hygieně a celkové funkčnosti toalet. Zajištění vyhrazeného místa pro odkládání hygienických potřeb zabraňuje jejich nevhodnému odkládání, například na podlahu. Snižuje se tak riziko nehygienické toalety, zápachu, špinavého nepořádku a šíření bakterií nebo infekcí. Bezdotykový hygienický box je ještě hygieničtější, protože samotného boxu se není třeba dotýkat.

Using the CWS Hygiene box

4 Uživatelský komfort a pohodlí

Happy Toilet Roll

Hygienický box na toaletě poskytuje pohodlí zejména lidem, kteří potřebují odložit menstruační nebo inkontinenční potřeby. Uživatelé nemusí s těmito předměty chodit po toaletě nebo hledat alternativní způsoby likvidace mimo hygienické zařízení. Pomáhá jim také zabránit tomu, aby se uchýlili k nevhodným metodám likvidace nebo aby se styděli či se cítili nepohodlně kvůli nedostatku vhodného zázemí. Sanitární odpadkový koš poskytuje všem uživatelům pohodlnější a bezproblémové užívání toalety.

5 Projevuje zájem o potřeby uživatelů

Umístění sanitárního boxu na toaletách je projevem péče a ohleduplnosti ke specifickým potřebám uživatelů toalet a umýváren. Ukazuje, že vaše zařízení nebo provozovna uznává a respektuje jejich hygienické potřeby. To může přispět k pozitivnímu vnímání zařízení, zvýšit spokojenost uživatelů a vytvořit příjemné prostředí pro všechny lidi.

Happy toilet user

Finální tip

Vždy hostům ukažte, zda je na toaletě k dispozici hygienický box - jasné pokyny a řádné označení, jak koš používat, mohou zajistit, že uživatelé pochopí jeho účel a podpoří správnou likvidaci odpadu.

CWS vám to usnadní

Je důležité, aby byl hygienický box pravidelně vyprazdňován a čištěn, aby se udržely vysoké hygienické standardy a zabránilo se nepříjemným zápachům. Společnost CWS vás tohoto procesu zcela zbaví a zajistí včasný svoz naplněných hygienických boxů a umístění hygienicky vyčištěných.

Máte zájem o naše služby? Vyplňte kontaktní formulář a získejte bezplatné poradenství.