800 dni bez wypadku w zakładach CWS w Dąbrowie Górniczej

Bezpieczeństwo pracowników jest naszym najwyższym priorytetem

Pralnice

Indywidualne porady ekspertów

Niezobowiązujące i kompetentne dla Twojej branży

Jesteś już klientem CWS?
Hidden Fields

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźćtutaj

3 sierpień 2023 Odzież robocza

Wszyscy zdajemy sobie sprawę jak ważna jest kwestia bezpieczeństwa pracowników w firmach.

Dlatego kiedy w zakładzie pralniczym CWS w Dąbrowie Górniczej osiągnięto znaczące 700 dni bez wypadku, powstał pomysł, aby świętować okrągłą ilość dni bezwypadkowych.

Po raz pierwszy miało to miejsce 2 czerwca 2023, kiedy zakład w Dąbrowie osiągnął 800 dni bez wypadku.

Na temat tej inicjatywy rozmawiamy z Piotrem Owidzkim - dyrektorem operacyjnym CWS – któremu podlegają mu zakłady pralnicze w Łodzi, Dąbrowie Górniczej i Międzyrzeczu.

Czy wcześniej zdarzały się wypadki w firmie - pytamy Piotra?

Tak, niestety wcześniej wypadki miały miejsce w naszych pralniach. Często były związane z nieprawidłową obsługą urządzeń takich jak metalowe kontenery na ubrania lub też były spowodowane wadami konstrukcyjnymi samych urządzeń, na przykład pralnic.  W efekcie dochodziło od urazów rąk, stóp czy też nóg.

Oczywiście wiele się wydarzyło od tamtego czasu. Podjęliśmy odpowiednie działania, aby z jednej strony wyeliminować zewnętrzne przyczyny wypadków, na przykład wymieniliśmy stare pralnice na nowe, które są dużo bezpieczniejsze.

Jednocześnie pracujemy nad tym, aby zwiększyć świadomość zarówno pracowników jak i managerów na temat bezpieczeństwa w naszych zakładach.

Prowadzimy liczne szkolenia, podczas których na przykład uczymy jak prawidłowo prowadzić kontener. Takie szkolenia prowadzone są bezpośrednio na hali przez naszych brygadzistów.

W efekcie dążymy do tego, aby pracownicy byli uważni i zwracali uwagę na potencjalne zagrożenia wokół swoich stanowisk pracy.  

Piotr Owidzki - dyrektor operacyjny firmy CWS

Bezpieczeństwo naszych pracowników od dawna było naszym największym priorytetem. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że pojedyncze szkolenia bhp nie rozwiążą tego problemu.

Piotr Owidzki- dyrektor operacyjny CWS
Piotr CWS

Jak zwiększać świadomość pracownika na temat bezpieczeństwa?

Ważna jest konsekwentna i długoterminowa praca nad budowaniem świadomości zarówno pracowników i kierownictwa na temat bezpieczeństwa. Zastanawialiśmy się jak robić to w interesujący i angażujący samych pracowników sposób. Rozpoczęliśmy od omawiania tematów bhp, wypadkowości czy też występowania zdarzeń potencjalnie wypadkowych na naszych codziennych spotkaniach z załogą. Jest to pierwszy temat jaki poruszamy w czasie tych spotkań. 

Wówczas każdy pracownik może podzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Czy widział sytuacje lub miejsca, które mogą być potencjalną przyczyną wypadku lub zdarzenia potencjalnie wypadkowego. Na tej podstawie rozpisywane są kategorie zagrożeń, a następnie przygotowywane są odpowiednie działania.  Dzięki tego typu inicjatywom angażujemy pracowników w proces tworzenia kultury bezpieczeństwa w firmie.

Ponadto sami pracownicy organizują audyty bhp, które polegają na sprawdzaniu bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Z „check listą” w ręku, pracownicy przeglądają ciągi komunikacyjne, sprawdzają czy jest porządek na hali, czy towar jest bezpiecznie składowany.

Zainicjowaliśmy również nową formułę spotkań z pracownikami, która polega na informacji zwrotnej na zadany temat.

Na przykład, organizujemy spotkanie na temat zagrożeń powodowanych przez wykorzystywane w zakładzie maszyny. Wówczas to my, kierownictwo uważnie słuchamy co według pracowników należałoby poprawić lub zmienić, tak aby zwiększyć bezpieczeństwo na terenie zakładu.

wizualizacja

Oprócz tego sami pracownicy angażują się w opracowywanie efektownych wizualizacji, przedstawiających czy to miejsce w zakładzie czy też urządzenie, które potencjalnie może stanowić zagrożenie i co należy robić aby takich sytuacji uniknąć.

Warto wspomnieć, że zakładach CWS stosujemy system DPM, czyli system codziennego zarzadzania produkcją „Daily Performance Management”. Istotnym elementem tego systemu jest angażowanie załogi we wszystkie sprawy związane z produkcją, operacją, wydajnością a przede wszystkim z zapewnieniem bezpieczeństwa.

Oczywiście efekty tego systemu są mierzalne a nasze zakłady są porównywalne ze wszystkim innymi zakładami całej grupy CWS.

Jak świętowaliście swoje pierwsze 800 dni bez wypadku?

Wszystkie prowadzone przez nas działania, proaktywne podejście samych pracowników do kwestii bezpieczeństwa umożliwiło nam osiągniecie tak długiego okresu bezwypadkowego. Dlatego należało to osiągniecie odpowiednio uczcić.

Zaczęło się od formalnego spotkania z załogą i oficjalnych podziękowań za osiągnięty wynik. Retrospekcyjnie, przyjrzeliśmy się i omówiliśmy przyczyny wypadków, które miały miejsce w ciągu ostatnich 10 lat. 

Druga część spotkania, to dodatkowa przerwa dla załogi i wspólny poczęstunek. Słodkie ciasto i extra czas wolny. Zasłużyli!!

Wierzymy, że grudniu tego roku, zakłady pralnicze w Dąbrowie Górniczej będą świętować swoje 1000 dni bez wypadku!

Byłoby to wspaniałe osiągniecie. Czy uda nam się to osiągnąć? Czekajcie na naszą relację w grudniu 2023.