Spoločnosť CWS podporuje rozširovanie obnoviteľných zdrojov energie pre vlastnú potrebu

Rozširovanie obnoviteľných zdrojov energie môže mať pozitívny vplyv na uhlíkovú stopu spoločnosti. Jednou z iniciatív na zníženie emisií CO2 v spoločnosti CWS je preto zavedenie solárnej energie.

solar

Nezáväzné individuálne poradenstvo

Odborné znalosti vášho odvetvia

Ste už zákazníkom CWS?
Hidden Fields

Informácie o spracovaní vašich osobných údajov nájdetetu

2 marec 2023

Energetický sektor má veľký podiel na emisiách skleníkových plynov. Všade tam, kde sa fosílne palivá, ako napríklad uhlie, zemný plyn alebo minerálny olej, premieňajú na energiu, sa uvoľňujú tzv. emisie súvisiace s energetikou (oxid uhličitý (CO2) alebo látky znečisťujúce ovzdušie). V súčasnosti spoločnosť CWS nakupuje elektrickú energiu zo siete a na vykurovacie procesy používa zemný plyn. V roku 2021 tak spoločnosť CWS spôsobila emisie CO2 vo výške 3 421 ton, ktoré vznikli v dôsledku výroby obstaranej energie.

Na druhej strane, rozširovanie obnoviteľných zdrojov energie môže mať pozitívny vplyv na bilanciu CO2. Jednou z iniciatív na zníženie emisií CO2 v spoločnosti je preto implementácia obnoviteľných energií, ako je napríklad solárna energia. Inštalácia hybridných solárnych panelov môže súčasne vyrábať elektrickú energiu a ohrievať vodu. Len nedávno bol na streche budovy CWS v Čakovci v Chorvátsku nainštalovaný fotovoltický systém (pozri obrázok). Ďalšie fotovoltické systémy sa plánujú v Solingene (Nemecko), Den Bosch (Holandsko) a Glattbruggu (Švajčiarsko).

Každé opatrenie nás posúva o krok bližšie k nášmu ambicióznemu klimatickému cieľu: do roku 2023 znížiť emisie o 50 %!