CWS se zavazuje k podpoře Vašich provozů

Pro zdravější a bezpečnější budoucnost - to je závazek, který si CWS dala a příspěvěk, kterým se chceme podílet jako moderní poskytovatel řešení. Nikdy nebyl náš úkol důležitější než dnes. V těchto náročných dobách pandemie COVID-19 se společnost CWS zavazuje podporovat Vás, abyste mohli pokračovat ve svých výrobách a provozech.

Jürgen Höfling

Nezávazné individuální poradenství

Odborné znalosti vašeho oboru

Jste již zákazníkem CWS?
Skrytá pole

Informace o zpracování osobních údajů naleznetezde.

20 Březen 2020

Vážení zákazníci,

Pro zdravější a bezpečnější budoucnost - to je závazek, který si CWS dala a příspěvěk, kterým se chceme podílet jako moderní poskytovatel řešení. Nikdy nebyl náš úkol důležitější než dnes. V těchto náročných dobách pandemie COVID-19 se společnost CWS zavazuje podporovat Vás, abyste mohli pokračovat ve svých výrobách a provozech. Spoléháte na nás, že vyřešíme Vaše výzvy v oblasti hygieny, pracovních oděvů, cleanrooms, zdravotní péče a požární bezpečnosti. Jsme si dobře vědomi naší odpovědnosti.

Je naším povoláním a zároveň vášní poskytovat služby našim zákazníkům, a tím podporovat celou řadu odvětví včetně zdravotnictví, domovů pro seniory, farmaceutický a potravinářský průmysl, státní orgány, řemesla apod. Naši zákazníci zejména v oblastech zdraví a bezpečnosti se můžete spolehnout na naše služby. V nadcházejících týdnech a měsících budou tyto instituce naléhavě potřebovat zvýšené dodávky hygienických prostředků, dezinfikovaných oděvů a hygienických ochranných oděvů. My v CWS uděláme všechno proto, abychom Vás podpořili.

Pro společnost CWS je zdraví našich zaměstnanců a zákazníků tou největší prioritou! CWS pracuje v souladu oficiálními doporučeními a přijala řadu preventivních opatření. S ohledem na rozšíření koronaviru jsme vyvinuli pandemický plán a poskytujeme našim zaměstnancům pravidelné informace o oficiálních pokynech, nařízeních a ochranných opatřeních. Náš krizový tým situaci denně vyhodnocuje. V této souvislosti byla zavedena možnost práce z domova, eliminace pracovních cest a schůzek a používání všech dostupných ochranných pracovních prostředků včetně prostoru prádelen.

Tvoříme podstatnou část - a budeme v tom pokračovat. "My, společnost CWS" tvořená téměř 12000 lidmi , kteří pro Vás denně pracujeme, tak abychom dostávali našim závazkům vůči Vám. Další informace o našem boji proti koronavirové infekci naleznete na našem webu. 

Děkujeme Vám za důvěru v takto náročných dnech. Zdraví je tou nejdůležitější hodnotou. Dávejte na sebe pozor a zůstaňte zdraví!

 

S přátelským pozdravem

Jürgen Höfling