Co oznacza termin odzież robocza "Fairtrade"?

Odzież robocza CWS, z bawełny pochodzącej z uczciwego handlu. 

Rosa Buchacher Fairtrade

Skontaktuj się z nami!

Jesteś już klientem CWS?
Hidden Fields

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć tutaj

27 April 2022 Odzież robocza

Od 2016 roku, dla dużej części swoich kolekcji odzieży roboczej, CWS Workwear zaopatruje się w bawełnę Fairtrade.  W międzyczasie, używane są także inne zrównoważone tkaniny, których udział do 2024 roku ma wzrosnąć do 90 procent.

Rozmawiamy z Rosą Buchacher z Fairtrade Germany, na temat organizacji Fairtrade i jej działalności a także o wpływie Fairtrade na funkcjonowanie firmy.

Ile bawełny produkuje się co roku na świecie, a ile jest przedmiotem uczciwego handlu?

Każdego roku zbiera się na świecie około 25 milionów ton bawełny. Udział bawełny pochodzącej z uczciwego handlu jest nadal bardzo niski i wynosi mniej niż 1% całego rynku.

Aby to zmienić jako organizacja Fairtrade działamy na pełnych obrotach, aby przekonać nowe firmy do bawełny Fairtrade a tym samym zwiększyć możliwości sprzedaży bawełny produkowanej przez drobnych rolników.

Ilu rolników na świecie uprawia bawełnę? Jaki jest ich średni dochód i jak się zmienia dzięki Fairtrade?

Na świecie jest około 100 milionów drobnych producentów bawełny a zaledwie około 45 tysięcy uprawia ją w warunkach Fairtrade.

Wielu z nich uprawia tylko kilka hektarów ziemi, tak więc zyski z plonów ledwo wystarczają im na życie. Bawełną handluje się na giełdzie, gdzie rodziny drobnych producentów mają zazwyczaj słabą pozycję handlową, a ceny bawełny ulegają znacznym wahaniom.

Fairtrade opiera się zatem na cenie minimalnej: zanim cena rynkowa spadnie poniżej pewnego krytycznego poziomu, zaczyna obowiązywać cena minimalna która chroni producentów. Ponadto rodziny otrzymują dodatek finansowy w postaci premii Fairtrade.

Umożliwia im to realizację projektów społecznych na miejscu. Od budowy systemu solarnego na dachu szkoły po inwestycje w szkolenia mające na celu poprawę metod uprawy na polach. Producenci sami decydują o sposobie wykorzystania premii. Korzystają także ze wsparcia i porad pracowników Fairtrade działających w terenie.

Cotton Farmer

Jak korzystają z handlu Fairtrade rolnicy uprawiający bawełnę?

Dzięki certyfikacji Fairtrade producenci bawełny wiedzą, ile wart jest ich surowiec i jak mogą poprawić jakość bawełny. Wzmacnia to ich pozycję negocjacyjną i zapewnia im lepsze ceny za zbiory.

Za każdy kilogram bawełny sprzedany na warunkach Fairtrade otrzymują oni dodatkową premię w wysokości 0,05 euro. Decyzja o przeznaczeniu premii jest podejmowana w sposób demokratyczny. Za uzyskane środki budowane są domy kultury, budowane lub rozbudowane są szkoły czy tez toalety dla kobiet i dziewcząt w celu zwiększenia ich bezpieczeństwa.

 

Czy może pani podać przykład sukcesu, będącego wynikiem działań Fairtrade?

Szczególnym przykładem sukcesu jest grupa producentów Fairtrade Om Organic z indyjskiego stanu Odisha, gdzie już dziś wyraźnie widać skutki zmian klimatycznych, takich jak nieprzewidywalne susze i nieregularne opady deszczu, które prowadzą do nieurodzaju i zagrażają dochodom rodzin drobnych producentów rolnych.

Aby poprawić swoją sytuację finansową i zmniejszyć zależność od dochodów z bawełny, organizacja producentów zadecydowała o dodatkowym źródle dochodu i zainwestowała pieniądze z premii w zakup krów. Sprzedaż mleka zapewnia im dodatkowy dochód - zwłaszcza wówczas, gdy zbiory bawełny są słabe.

Czy pozytywne efekty Fairtrade są rejestrowane?

Wszystkie organizacje producenckie, są zobowiązane do składania corocznych sprawozdań na temat sposobu inwestowania pieniędzy pochodzących z premii. Dzięki lokalnej sieci producentów organizacje otrzymują merytoryczne wsparcie, jak rozsądnie zainwestować środki.

Ogólnie rzecz biorąc, wpływ Fairtrade jest regularnie oceniany za pomocą zewnętrznych badań. Przegląd najważniejszych raportów na temat wpływu Fairtrade można znaleźć na stronie: www.fairtrade-deutschland.de/was-ist-fairtrade/wirkung-von-fairtrade/studien

Oznaczenie produktu znakiem Fairtrade, często oznacza dodatkowe koszty dla konsumenta lub klienta. Jak ocenia takie stanowisko organizacja Fairtrade?

To prawda, że etykiety takie jak Fairtrade nie są przyznawane za darmo. Jednak zarówno firmy, jak i konsumenci mogą być pewni, że oznakowanie to jest poparte surowymi normami i kontrolami. Regularne wizyty audytora u producentów kosztują więcej niż sporadyczne, pisemne prośby o informacje.

W ostatecznym rozrachunku chodzi jednak o kilka centów więcej, tak aby skorzystali na tym ludzie znajdujący się na początku łańcucha dostaw. Znak ten stanowi także wartość dodaną w komunikacji, szczególnie dla firm.

Badania pokazują, że znak Fairtrade jest rozpoznawalny przez ponad 90% konsumentów. Oznakowanie Fairtrade jest najbardziej znanym z oznakowań zrównoważonego rozwoju.

Co jest celem organizacji Fairtrade? 

Baumwolle Anbau

Jako organizacja pracujemy nad poprawą warunków życia i pracy rolników uprawiających bawełnę we wszystkich krajach. Sprawiedliwy handel zamiast funkcjonować w niewielkim wymiarze, powinien stać się powszechną praktyką.

Z tego powodu Fairtrade działa również na rzecz zmian na poziomie politycznym. Pracujemy nad tym, aby przekonać jeszcze większą liczbę konsumentów i przedsiębiorstw do zakupu bawełny pochodzącej z Fairtrade.

Obecnie jedynie 50% bawełny uprawianej w warunkach Fairtrade jest sprzedawana na podobnych zasadach. Tak więc, aby umożliwić drobnym producentom rolnym jeszcze większe korzyści ze swoich upraw, przede wszystkim należy zapewnić wzrost popytu. Tym samym zwiększenie sprzedaży na warunkach Fairtrade, umożliwi realizację wielu nowych lokalnych projektów.

Czy istnieją prognozy, mówiące, kiedy Wasze cele mogą być zrealizowane?

Celem naszego działania jest spowodowanie, aby producenci mogli sprzedawać całe swoje zbiory na zasadach Fairtrade. Jakiekolwiek prognozy czasowe byłyby niewiarygodne. Zwłaszcza, że Fairtrade zależy od wsparcia innych podmiotów - na przykład od zaangażowania firm, czy też wsparcia polityków, którzy powinni tworzyć odpowiednie warunki dla sprawiedliwego handlu.

W tym przypadku na realizację celów, wpływa wiele czynników zewnętrznych, w przeciwieństwie do celów korporacyjnych, które leżą w gestii samej firmy.

Jakie są zalety Sprawiedliwego Handlu dla firm i dla użytkowników odzieży roboczej wykonanej z bawełny Fairtrade?

Z jednej strony mamy do czynienia z budowaniem świadomości marki pracodawcy. Dzięki bawełnie Fairtrade zarówno pracodawcy, jak i pracownicy pokazują, że są zaangażowani w przestrzeganie praw człowieka przy uprawie bawełny i przyczyniają się do bardziej zrównoważonego rozwoju.

Odzież robocza wyprodukowana w sposób zrównoważony, z bawełny pochodzącej z uczciwego handlu, poprawia wyniki firm w zakresie ochrony środowiska.

Jednocześnie, firmy takie, wyróżniają się na tle konkurencji także poza swoją podstawową działalnością. W końcu zrównoważony rozwój jest ważną częścią ogólnej strategii wielu miast i firm.

Uzyskaj indywidualną poradę

Czy zastanawiałeś się, aby wesprzeć uczciwy handel?
Kontakt