Niezawodna odzież ochronna

Odzież oferowana przez CWS w systemie wynajmu i serwisu to niezawodna, często także wielofunkcyjna ochrona dla Państwa pracowników, dostosowana do specyfiki pracy na konkretnych stanowiskach wymagających środków ochrony indywidualnej (ŚOI). 

ww-ppe-proflex

Środków ochrony indywidualnej (ŚOI) nie można zastąpić środkami alternatywnymi. Państwa pracownice i pracownicy potrzebują niezawodnej ochrony przy niebezpiecznej pracy. Bezpieczeństwo nie uznaje kompromisów. Regularna i fachowa pielęgnacja odzieży ochronnej jest warunkiem zachowania jej funkcjonalności i skuteczności. Nasze kolekcje dostępne w systemie wynajmu CWS są dostosowane do ich pełnego serwisu. Zapewnia on trwałość funkcji ochronnych i trwale poprawia prewencję wypadkową. 

Bezpiecznie, bezpieczniej, CWS 

Bezpieczeństwo opiera się na zaufaniu. Państwa pracownice i pracownicy ufają Wam, że udostępniacie im właściwą odzież. Miliony klientów na całym świecie ufają CWS.

Skorzystajcie z zalet pełnego serwisu CWS: 

  • Osobiste i indywidualne doradztwo, wspierane przez szerokie międzynarodowe grono fachowców. 
  • Właściwa, zgodna z obowiązującymi normami odzież ochronna. 
  • Odzież dopasowana do użytkowników z możliwością indywidualnego oznaczenia z uwzględnieniem określonych w normach warunków. 
  • Pranie i pielęgnacja odzieży ochronnej profesjonalnie z uwzględnieniem określonych w normach warunków. 
  • Kontrola funkcji ochronnych odzieży z uwzględnieniem określonych w normach i przez producentów warunków. W razie potrzeby fachowa naprawa odzieży. 
  • Wymiana wadliwych (zużytych) części odzieży. 
  • Bezpieczna likwidacja nienadających się do dalszego używania części odzieży.  
  • Bezpośrednia dostawa odzieży do osobistych szafek ubraniowych użytkowników (na życzenie). 
  • A przede wszystkim certyfikowane procesy i spełnione wymagania ustawowe. 

Certyfikat ISO 9001 

Tylko fachowo pielęgnowana i naprawiana odzież ochronna trwale zachowuje zgodność z normami gwarantując zachowanie jej funkcji ochronnych.  

Stosując certyfikowany wg ISO 9001 proces CWS ułatwia użytkownikom i przedsiębiorcom ponoszenie odpowiedzialności za ciągłość funkcji ochronnych stosowanej odzieży ochronnej. 

Okiem eksperta
ŚOI podlegają wielu regulacjom i normom. Bardzo trudno jest pielęgnować odzież ochronną profesjonalnie i bezpiecznie we własnym zakresie. Musi to zrobić profesjonalista.
Werner Münnich, Category Lead, Odzież ochronna CWS
Werner Münnich