ww-ppe-proflex

Niezawodna odzież ochronna

Odzież oferowana przez CWS w systemie wynajmu i serwisu to niezawodna, często także wielofunkcyjna ochrona dla Państwa pracowników, dostosowana do specyfiki pracy na konkretnych stanowiskach wymagających środków ochrony indywidualnej (ŚOI). 

Środków ochrony indywidualnej (ŚOI) nie można zastąpić środkami alternatywnymi. Państwa pracownice i pracownicy potrzebują niezawodnej ochrony przy niebezpiecznej pracy. Bezpieczeństwo nie uznaje kompromisów. Regularna i fachowa pielęgnacja odzieży ochronnej jest warunkiem zachowania jej funkcjonalności i skuteczności. Nasze kolekcje dostępne w systemie wynajmu CWS są dostosowane do ich pełnego serwisu. Zapewnia on trwałość funkcji ochronnych i trwale poprawia prewencję wypadkową. 

Bezpiecznie, bezpieczniej, CWS 

Bezpieczeństwo opiera się na zaufaniu. Państwa pracownice i pracownicy ufają Wam, że udostępniacie im właściwą odzież. Miliony klientów na całym świecie ufają CWS.

Skorzystajcie z zalet pełnego serwisu CWS: 

  • Osobiste i indywidualne doradztwo, wspierane przez szerokie międzynarodowe grono fachowców. 
  • Właściwa, zgodna z obowiązującymi normami odzież ochronna. 
  • Odzież dopasowana do użytkowników z możliwością indywidualnego oznaczenia z uwzględnieniem określonych w normach warunków. 
  • Pranie i pielęgnacja odzieży ochronnej profesjonalnie z uwzględnieniem określonych w normach warunków. 
  • Kontrola funkcji ochronnych odzieży z uwzględnieniem określonych w normach i przez producentów warunków. W razie potrzeby fachowa naprawa odzieży. 
  • Wymiana wadliwych (zużytych) części odzieży. 
  • Bezpieczna likwidacja nienadających się do dalszego używania części odzieży.  
  • Bezpośrednia dostawa odzieży do osobistych szafek ubraniowych użytkowników (na życzenie). 
  • A przede wszystkim certyfikowane procesy i spełnione wymagania ustawowe. 

Certyfikat ISO 9001 

Tylko fachowo pielęgnowana i naprawiana odzież ochronna trwale zachowuje zgodność z normami gwarantując zachowanie jej funkcji ochronnych.  

Stosując certyfikowany wg ISO 9001 proces CWS ułatwia użytkownikom i przedsiębiorcom ponoszenie odpowiedzialności za ciągłość funkcji ochronnych stosowanej odzieży ochronnej. 

Okiem eksperta

ŚOI podlegają wielu regulacjom i normom. Bardzo trudno jest pielęgnować odzież ochronną profesjonalnie i bezpiecznie we własnym zakresie. Musi to zrobić profesjonalista.

Werner Münnich, Category Lead, Odzież ochronna CWS
Werner Münnich